vineri, 4 ianuarie 2013

Despre revolutionarii autentici


Asociația „VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluție, din Timișoara
   Consiliul  Director
Timișoara, b-dul Iuliu Maniu nr. 11/1, tel.: 0256/446595
E-mail: asociatia.victoria@gmail.com
  Timișoara
  Nr. 16/06.12.2012   
                                                                   
În legătură cu hotărârea actualului Prim-ministru al Guvernului României, de a reintegra, oficial, în categoria societală a participanților, autentici, remarcați prin merite deosebite, în  realizarea Revoluției Române din decembrie 1989 (RRD-1989), a aproximativ 5.500 de solicitanți, care nu au fost aprobați, până în prezent, în calitatea menționată anterior, de către fosta conducere a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor (SSPR)
către
Electoratul României
spre știință:
- Senatului Parlamentului României
- Camerei Deputaților a Parlamentului României
- Comisiei Parlamentare pentru problemele revoluționarilor
- Guvernului României
- Ministerului Administrației și Internelor
- Ministerului Muncii și Protecției Sociale
- Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor
- Asociațiilor de participanți autentici la RRD-1989
- Mass-media
În legătură cu hotărârea actualului Prim-ministru al Guvernului României, de a reintegra, oficial, în categoria societală a participanților, autentici, remarcați prin merite deosebite, în  realizarea Revoluției Române din decembrie 1989 (RRD-1989), a aproximativ 5.500 de solicitanți, care nu au fost aprobați, până în prezent, în calitatea menționată anterior, de către fosta conducere a Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor (SSPR), pentru a fi recunoscuți, oficial, ca: Luptători remarcați prin fapte deosebite pentru victoria RRD-1989 (și de a beneficia, astfel, mai ales de drepturile materiale, conferite prin Legea Recunoștinței Nr. 341/2004, acelor participanți, autentici, cu merite deosebite la realizarea RRD-1989, și de a li se acorda, retroactiv, drepturile bănești în cauză), ne vedem nevoiți, dar și motivați, corespunzător, a face, publice, următoarele considerente și opinii:
 1. Grupul celor, aproximativ, 5.000 de solicitanți, de a beneficia de drepturile conferite prin Legea 341/2004 și, mai ales, de drepturile cu specific material, respectiv financiar, reprezintă, din câte cunoaștem, o parte, corespunzător selectată, din grupul, mult mai mare, de solicitanți, cărora fostul Secretar de Stat al SSPR, care a fost demis, cu puțină vreme, în urmă, pentru că, pe de o parte, a insistat prea mult (în opinia actualului Prim-ministru al Guvernului României) pentru reacordarea drepturilor materiale și financiare, conferite prin Legea Nr. 341/2004, Luptătorilor (autentici!) remarcați prin fapte deosebite pentru victoria RRD-1989, iar, pe de altă parte, pentru că s-a opus, cât a putut, legiferării, în aceeași calitate, specificată legislativ, a impostorilor de tip: clientelari politico-partidic, și, mai ales, a foștilor: agenți „acoperiți”, care au acționat în mod subversiv, diversionist și chiar criminal, în cadrul RRD-1989, și care, în loc să fie, oficial, deconspirați, inculpați și judecați, pentru faptele lor, în condițiile în care puterea în stat a fost confiscată, în aceeași zi în care s-a obținut victoria RRD-1989 (adică în data de 22.12.1989, ora 12), de către așa-numitul Consiliu al Frontului Salvării Naționale (C-FSN, la ora 22), tocmai cu sprijinul multor agenți diversioniști și corespunzător „acoperiți”, mai ales prin declanșarea farsei societale, subversive și criminale, denumită, popular: „atacul teroriștilor” (care nici până în prezent nu a fost investigată și judecată, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct de vedere istoric), ba mai mult, pentru ca batjocorirea celor care, în mod autentic și, mai ales, voluntar, au contribuit la realizarea RRD-1989, să fie deplină, mulți dintre agenții „acoperiți”, în cauză, s-au pretat, inclusiv, la arogarea unor merite, deosebite, în  realizarea RRD-1989, solicitând ca acestea să le fie nu doar recunoscute, oficial, ci și răsplătite, într-un mod similar cu cel în care au fost recunoscuți și răsplătiți participanții autentici, cu merite deosebite, la realizarea RRD-1989. În contextul expus anterior, precizăm că asociația noastră a realizat, a pus în dezbatere publică și apoi a înaintat, oficial, forurilor în drept, un proiect de modificare a Legii 341/2004 (pentru care s-au primit și confirmări de primire din partea unor instituții destinatare), prin care categoria generală de: Luptător remarcat prin fapte deosebite pentru victoria RRD-1989, acordată, în devălmășie, tuturor participanților, autentici, cu merite deosebite, la realizarea RRD-1989, a fost defalcată în 4 categorii distincte, în funcție de importanța meritelor celor în cauză, iar numărul total al participanților autentici, cu merite deosebite, la realizarea RRD-1989, a fost estimat și motivat la doar 4.000, în total, existenți în prezent, restul solicitanților, de peste 10.000, din câte cunoaștem, fiind considerați: impostori, între care și cei 5.000 avuți în vedere de actualul Prim-ministru, pentru a fi declarați oficial și răsplătiți corespunzător, inclusiv din punct de vedere financiar, ca Luptători remarcați prin fapte deosebite, la realizarea RRD-1989.
 2. Agenții „acoperiți”, în cauză, au avut, din câte cunoaștem, un puternic sprijinitor și promotor de interese (contra cost, legiferat chiar notarial) în persoana fostului Secretar de Stat al SSPR: George Costin, aflat, în prezent, în detenție, fiind cercetat, penal, tocmai pentru abuzurile pe care le-a comis, inclusiv în contextul în care demiterea și inculparea persoanei respective a fost solicitată, public, chiar prin demonstrații de protest, ale revoluționarilor „autentici”, cu merite deosebite, la realizarea RRD-1989, în perioada cuprinsă între toamna anului precedent (începând cu mitingul de protest, de la Timișoara, organizat în data de 03.09.2011, de către mai multe asociații de revoluționari, și continuate, apoi, până în primăvara anului următor, acțiuni soldate, în cele din urmă, cu demiterea fostului Prim-ministru Emil Boc (în principal), precum și cu demiterea, arestarea și inculparea fostului Secretar de Stat al SSPR: George Costin (în subsidiar).
 3. Trebuie să se cunoască faptul că, în contextul în care fostul Prim-ministru (menționat anterior), precum și fostul Președinte al țării (actual Guvernator, în aprecierea noastră), impus în mod samavolnic, de către un grup subversiv din cadrul conducerii Uniunii Europene (UE), după ce a fost demis, prin referendum, de către Electoratul României, au conștientizat nedreptatea, dar și eroarea politică pe care au comis-o împotriva revoluționarilor autentici și, în acest context, s-a anunțat, oficial, că nedreptatea în cauză va fi remediată, actualul Prim-ministru: V.V. Ponta, pe atunci doar președinte al Partidului Social Democrat (PSD), a anunțat, public, că, dacă se va proceda astfel, „el” - ca, probabil: „important personaj politico-partidic” și președinte al PSD, va sista, din nou, acordarea drepturilor în cauză.
 4. Apreciem că mai trebuie semnalat și faptul că atunci când legea de sistare a drepturilor materiale acordate revoluționarilor autentici s-a votat în Parlament (cu o majoritate parlamentară, pe atunci, pro - Partidul Democrat Liberal - PDL), în timp ce reprezentanții parlamentari ai PSD, precum și cei ai Partidului Național Liberal (PNL), au votat împotrivă, V.V. Ponta (în calitate de președinte al PSD, dar și de parlamentar) a absentat, în mod „strategic”, la ședința parlamentară în cauză.
 5. Cea mai gravă acuzație, pe care apreciem, însă, că trebuie s-o aducem Prim-ministrului V.V. Ponta, este aceea că, în calitate de reprezentant al României, a acceptat („cu capul plecat”) ”Dictatul de la Bruxelles”, impus de gruparea subversivă din cadrul UE (menționată anterior), în legătură cu demiterea, prin referendum, a fostului Președinte al țării, contribuind, astfel, în mod determinant și complicitar, la instalarea samavolnică a fostului Președinte (demis, prin referendum, de către Electoratul României) ca: Guvernator al României, prin uzurpare de Suveranitate națională, în contextul în care Constituția actuală a României prevede (în cadrul Articolului 2, aliniatul 1) că Suveranitatea națională aparține, exclusiv, Poporului Român (cu precizarea că V.V. Ponta este, de profesie, jurist și, în plus, din câte cunoaștem: cadru didactic, în același domeniu, la „cunoscuta” Universitate Spiru Haret).
 6. Având în vedere cele menționate anterior, apreciem că V.V. Ponta a trădat, de fapt, idealurile RRD-1989 (prevăzute ca bază ideatică a Statului Român, în cadrul Articolului 1, aliniatul 3, al Constituției actuale a României) și că, inclusiv în această calitate, apreciem că este vinovat principal (alături de actualul Guvernator al României, precum și de alți importanți funcționari de stat) pentru: transformarea Statului Român, din: Stat de drept: suveran și independent, în Stat, de fapt: vasal față de gruparea subversivă din cadrul conducerii UE, delict pe care îl apreciem a fi de gravitatea unei: „crime constituționale”, dar cu precizarea că, din nenorocire, în cadrul Constituției actuale a României, nu este prevăzută existența unui sistem jurisdicțional, de nivel constituțional (ca în alte țări europene, exemplu: Germania), care să definească infracțiunile de tip constituțional și, mai ales: crimele constituționale (exemple: uzurparea de suveranitate; genocidul categorial
civilizațional; înalta trădare; practicarea poliției politice și, în general: abuzul constituțional, cu efecte societale grave ș.a.), neajuns care apreciem că trebuie înlăturat, de urgență, printr-o viitoare revizuire, adecvată, a Constituției actuale a României. Considerăm însă, pe de altă parte, referitor la propunerea anterioară (ca obiectiv fundamental constituțional), nu poate fi îndeplinit, atâta vreme cât, în România, mai sunt, încă,  în funcții principale, de conducere, în stat, persoane ca: T. Băsescu; V.V. Ponta; Valeriu Zgonea; Augustin Zegrean; Aspazia Cojocaru; Alina Ghica; George Maior; Teodor Meleșcanu; Mihai Răzvan Ungureanu și, mai ales: Mugur Isărescu).
În final, recunoscând și apreciind meritele actualei coaliții de guvernare: Uniunea Social-Liberală (USL) pentru înlăturarea coaliției anterioare de guvernare (pe care o apreciem, prin efectele guvernării, în cauză, nu doar ca samavolnică, abuzivă-constituțional și subversivă, ci, mai ales, deosebit de distructivă la nivel societal și chiar statal), considerăm, însă, pe de altă parte, că V.V. Ponta trebuie schimbat, de urgență, din funcția de Prim-ministru, și numită, în locul său, o persoană respectabilă, competentă, dar și morală, care să poată face dovada, publică, că meritele sale, atât profesionale, cât și politice, nu se bazează pe plagiat grosolan, nici pe ucenicie pe lângă un infractor politic de talia lui Adrian Năstase, nici pe sperjur politic și, mai ales, pe înaltă trădare (exemplificând și, totodată, atenționând, în acest context, a se avea în vedere și modul în care actualul Prim-ministru dorea, dar nu a reușit să privatizeze intreprinderea Oltchim, în favoarea, din câte cunoaștem, a Angelei Merkel, dar în detrimentul populației României (și mai ales a angajaților de la Oltchim), precum și modul în care și-a asumat organizarea alegerilor parlamentare, fără ca o instituție abilitată să-și asume răspunderea de a comunica, oficial, care este numărul real al Populației cu drept de vot, îndreptățită, legal să voteze la alegerile parlamentare din data de: 09.12.2012, pentru a se putea verifica, astfel, dacă numărul deputaților, al senatorilor, care trebuiesc aleși, precum și cheltuielile electorale implicate, au fost calculate, în mod corect și legal, în funcție de numărul real al respectivei Populații cu drept de vot ș.a.).
În contextul celor expuse anterior, lansăm un apel către Electoratul României, în general, precum și către organizațiile autentice, de revoluționari, precum și către activiștii civici, autentici, în special pentru a stopa, atât prin vot, cât și prin acțiuni de protest public, corespunzător organizate, menținerea într-o funcție publică principală a Statului Român (mai ales după viitoarele alegeri parlamentare), a nedemnului personaj politico-partidic, care este V.V. Ponta, precum și pentru inculparea și judecarea sa, pentru comiterea abuzurilor legislative și, mai ales, constituționale, menționate anterior.
        Președinte
              Lorin Ioan Fortuna

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu