miercuri, 12 septembrie 2012

Plan de actiune


Grupul Constituțional „Timișoara”
E-mail: desteptarea.romaniei.2012@gmail.com
Timişoara
11.09.2012
PLAN DE ACŢIUNE
în vederea recuperării suveranităţii naţionale, în favoarea
Poporului Român
1. Ca urmare a adoptării şi aplicării hotărârii abuziv-legislative şi uzurpatoare de suveranitate, de către Curtea Constituţională a României (CCR), faţă de Poporul Român, de invalidare a Referendumului organizat pentru ca Poporul Român să-şi exprime opinia, exercitându-şi, astfel, dreptul de suveranitate naţională, pe care îl deţine, în mod exclusiv (în conformitate cu prevederile Constituţiei actuale a României: Art. 2), în legătură cu demiterea preşedintelui suspendat (de către Parlament) al ţării: Traian Băsescu, şi de reinvestire a sa, ca preşedinte al ţării, pe baza efectuării unor presiuni politice, de către anumite persoane care deţin funcţii de conducere importante în cadrul Federaţiei Continentale: Uniunea Europeană, respectiv în cadrul statului Germania, respectiv în cadrul Statelor Unite ale Americii, dar şi cu complicitatea unor instituţii fundamentale ale Statului Român, între care: Parlamentul României, Guvernul României, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Casaţie şi Justiţie, Avocatul Poporului, Autoritatea Permanentă pentru Evidenţa Electoratului, şi altele, considerăm că: a încetat existenţa statului de drept, suveran şi independent, democratic şi social, care a fost România şi că Statul Român a fost transformat, de fapt, într-un stat vasal faţă de anumite grupări de interese clientelare, specifice, aferente organizaţiilor menţionate anterior.
 2. În contextul expus anterior, Grupul Constituţional Timişoara (GCT) consideră de datoria sa, să se implice, direct, la nivelul maxim posibil, pentru salvarea Statului Român, din situaţia dezastruasă în care a ajuns datorită faptului că a fost condus, în perioada postrevoluţionară, de o categorie societală, politico-partidică, nu doar nevrednică, ci şi deliberat subversivă, dornică de a se îmbogăţi rapid şi nemăsurat, prin jefuirea sistematică, la adăpostul” legislativ al exercitării guvernării statale, a populaţiei României.
3. Având în vedere motivaţia expusă anterior, GCT apreciază, în conformitate cu angajamentul societal asumat prin: Proclamaţia către Poporul Român, prin care a declanşat, în data de: 20.05.2011, la Timişoara: Revoluţia Constituţională Română (prevăzută a se desfăşura, la început, pe cale paşnică), că se impune trecerea la faza de: protest public, manifestat în mod corespunzător şi motivat de situaţia dezastruasă în care a ajuns Poporul Român, ca urmare a multiplelor abuzuri legislative şi uzurpări de suveranitate, la care a fost supus, de către grupări de interese clientelare, oculte şi subversive, autohtone şi externe, în vederea: recuperării suveranităţii naţionale, de la cei care au confiscat respectiva suveranitate, în scopul retrocedării suveranităţii, în cauză,  Poporului Român, aşa cum s-a procedat, într-un caz similar, în cadrul Revoluţiei române din decembrie 1989.
 4. În scopul realizării obiectivului statal, fundamental, precizat anterior, GCT a elaborat un plan concret de acţiuni, specific civice, menite a se putea finaliza, în concepţia GCT cu: recuperarea suveranităţii naţionale, în favoarea Poporului Român, de la cei care, în mod ocult şi subversiv, au confiscat suveranitatea, în cauză, în folosul lor şi al intereselor clientelare specifice pe care le reprezintă (şi în favoarea cărora acţionează), program pe care îl supune analizei şi, eventual, aprobării Poporului Român, pe care îl consideră, în continuare, deţinător, de drept, exclusiv, al suveranităţii naţionale.
 5. Programul de acţiuni, în cauză, a fost denumit generic: Dreptate pentru România! şi este defalcat în următoarele etape acţionale:
a. – constituirea unei organizaţii civice, autentice, la nivel naţional, cu filiale în cât mai multe dintre judeţele ţării;
b. organizarea unor manifestări publice, specifice, în oraşele-capitale de judeţ, în care s-au înfiinţat filiale ale organizaţiei civice, menţionate anterior;
c. desemnarea, în cadrul manifestărilor publice, în cauză, a unor reprezentanţi, abilitaţi civic, să reprezinte şi să acţioneze, în mod corespunzător, pentru îndeplinirea scopului naţional, fundamental, propus  (expus anterior), din partea judeţelor care i-au desemnat;
d. organizarea unei manifestări, la nivel naţional, în cadrul unui oraş cu semnificaţie emblematică la realizarea Revoluţiei române din decembrie 1989, cu participarea delegaţilor desemnaţi de către filialele judeţene ale organizaţiei civice, menţionată anterior în care să se stabilească programul de acţiuni civice care urmează a fi organizate şi realizate în vederea implicării unui segment populaţional cât mai mare, precum şi cât mai reprezentativ, în realizarea scopului naţional, fundamental, precizat anterior;
e. – organizarea unei întruniri publice, la nivel naţional, în capitala ţării, cu scopul de a implica, în acest mod, un segment populaţional cât mai mare şi cât mai reprezentativ, din populaţia capitalei, în vederea realizării scopului naţional, fundamental, menţionat anterior;
f. înlocuirea actualului preşedinte, nedemn şi nelegitim, în opinia GCT, al ţării, printr-o acţiune populară, corespunzătoare (asemănătoare celei care a avut loc în cursul Revoluţiei române din decembrie 1989), cu un reprezentant propus şi desemnat de către segmentul populaţional (care prin participarea efectivă, la acţiunea în cauză, îşi va asuma, astfel, dorinţa de realizare a acţiunii respective, precum şi riscurile existenţiale aferente), pentru a conduce România, în calitate de: Guvernator statal, care să numească un Guvern independent, format din tehnocraţi, cu scopul de a guverna România în perioada următoare, precum şi de a organiza viitoarele alegeri parlamentare şi prezidenţiale, urmând a preda, apoi, exercitarea puterii prezidenţiale, parlamentare şi guvernamentale reprezentanţilor populaţiei, care vor fi aleşi în cadrul alegerilor respective.   
Lorin Ioan Fortuna
Coordonator al Grupului Constituţional “Timişoara”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu