luni, 18 iulie 2016

Analiza ezoterica a atentatului terorist de la Nissa, comis impotriva Statului Franta, de Ziua Nationala

Cartelul Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si Inteleapta
a Romaniei''
Misiunea Astrala ''Romania Altruista si Inteleapta''
Sediu: Timisoara, str. Salciei nr. 2, sc. C, ap. 2
E-mail: inteleptarea.romaniei@gmail.com
Adresa Blog: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0773 / 348087
Nr.16/26.2.26-calendar eral-lumesc-de tip:4-anotimporal-cel4a
17.07.2016-calendar gregorian-cg
Analiza ezoterica
a atentatului terorist de la Nissa, comis impotriva Statului Franta, de Ziua Nationala
A. Diferenta dintre modul de analiza ezoterica si modul de analiza neezoterica al unui
eveniment produs in cadrul Lumii Planetare Medii, in care suntem integrati existential,
considerat a fi important, la nivel oficial, prin consecintele sale
Diferenta dintre analiza neezoterica si analiza ezoterica a unui eveniment, produs in
cadrul Lumii Planetare Medii (LPM), in care suntem integrati existential, si considerat, ca
eveniment, a fi important, la nivel oficial, prin consecintele sale, consta in aceea ca, in
cadrul analizei neezoterice, sunt luate in considerare exclusiv argumente accesibile din
punct de vedere lumesc, pe cand in cadrul analizei ezoterice, sunt luate in considerare, in
masura posibilului, si argumente extralumesti, in masura in care, pe de o parte, modul de
analiza ezoteric este accesibil analistilor, iar, pe de alta parte (in contextul in care este
indeplinita conditia enuntata anterior), argumentele determinante, referitoare la
producerea evenimentului respectiv, sunt, de asemenea, accesibile analistilor.
Daca analiza neezoterica este o analiza care se bazeaza pe argumente exclusiv lumesti,
analiza ezoterica se bazeaza, in mod determinant, pe argumente extralumesti, corelate cu
argumente lumesti, aferente, care, insa, nu au o contributie determinanta, ci doar o
1
contributie auxiliara in producerea evenimentului analizat, precum si in scopul mascarii si
chiar a conspirarii adevaratelor cauze care au avut rolul determinant in producerea
respectivului eveniment.
De aceea: Ezoterismul nu se studiaza si, mai ales, nu se deprinde, pentru a putea fi
practicat, prin: invatare, respectiv prin: instruire, obisnuita, ci printr-o: invatare teoretica,
respectiv printr-o instruire practica, speciala, numita: initiere, efectuata, insa, de catre alti
initiati in Ezoterism, numiti generic: Maestri (care, la rindul lor, au fost, in prealabil,
invatati-teoretic, respectiv instruiti-practic tot printr-o astfel de initiere, de catre alti initiati,
in calitate de: Maestri-consacrati-anterior, sau de catre: Maestri-consacrati-primar, direct
de la nivelul extra-lumesc aferent efectuarii unei astfel de consacrari).
Efectuarea initierii, descrise anterior, trebuie, insa, facuta, numai unor candidati care au
fost selectati, in prealabil, in acest scop, pe baza unor criterii, impuse a fi respectate de
catre: Baza coordonatoare, extralumeasca, (Baz-Coord-ExtraLum) a Ezoterismului
caracteristic Civilizatiei ExtraLum (Civ-Extra-Lum), in cadrul caruia se face initierea, in cauza,
a Maestrilor consacrati-primar in respectiva initiere ezoterica.
Criteriile pe baza carora se efectueaza selectia candidatilor pentru initierea ezoterica,
sunt, de regula: criterii caracteristic-meritocratice pentru Civ-ExtraLum care coordoneaza
Ezoterismul care include, in cadrul: Ideologiei ezoteric-praxiologice, aferente, initierea, in
cauza.
In contextul celor expuse anterior, deoarece initierea Maestrilor-consacrati-primar se
efectueaza direct de catre Baz-Coord-ExtraLum a unei Civ-Extra-Lum, candidatii selectati de
catre Civ-Extra-Lum pentru a deveni: Maestri-consacrati-primar, in cadrul Ezoterismului
aferent acelei Civ-Extra-Lum sunt, in prealabil, initiati intr-un: mod de comunicare de tip
extralumesc-lumesc, pentru ca, dupa aceea, sa poata fi initiati si in calitate de: Maestriconsacrati-
primar in anumite domenii de activitate specifica din cadrul Ezoterismului
aferent respectivei Civ-Extra-Lum.
Cel mai eficient mod de comunicare extralumesc-lumesc este considerat a fi modul de
comunicare, bidirectionala, de tip: telepatic, prin transmitere, bidirectionala, de: ganduri,
cunoscut, ca atare, de multa vreme, de care au beneficiat si beneficiaza, inclusiv in
actualitate, multi comunicatori lumesti-extralumesti, din cadrul LPM (mod numit popular, in
limba engleza: "channeling", de care beneficiaza, de peste 18 ani si autorul acestei lucrari).
Trebuie sa se cunosca faptul ca, din punct de vedere al comunicarii intre 2 Comunicatori
fiintial-superiori-individuali (Com-FSI), dintre care cel putin unul dintre Comunicatori este:
Comunicator lumesc, aferent LPM (Com-FSI-LPM), pot exista 3 situatii diferite, care definesc,
generic, si tipul de comunicare aferent fiecareia dintre cele 3 situatii, in parte, si anume:
1. - Comunicare de tip: lumesc-lumesc, in care ambii Comunicatori sunt de tip: Com-FSI-LPM;
2. - Comunicare de tip: extralumesc- creat--lumesc, in care Comunicatorul principal este de
tip: Com-FSI-ExtraLPM, iar Comunicatorul secundar este de tip: Com-FSI-LPM;
2
3. - Comunicare de tip: extralumesc-absolut—lumesc, in care Comunicatorul principal este
de tip: Com-extralumesc-absolut, iar Comunicatorul secundar este de tip: Com-FSI-LPM, cu
precizarea ca: Com-extralumesc-absolut este un Comunicator din cadrul Civilizatiei
Creatoare Absolute Conducatoare (Civ-Creat-Abs-Cond), care este transcendenta atit fata de
LPM, cat si fata de ExtraLPM (fiind integrata, existential, intr-un Domeniu Creationist
Absolut si notat generic: Dom-Creat-Abs (nerealizat in sensul de tip: civilizational-virtual,
notat simbolic: Dom-Creat-civ-vir, in care este integrat domeniul numit si notat: Extra-Lum),
adica: Civ-Creat-Abs-Cond este amplasata intr-un Domeniu necreat in sensul in care a fost
creat (de catre Civ-Creat-Abs-Cond): Dom-Creat-civ-vir.
Astfel, in functie de tipul Comunicatorului principal, de care beneficiaza un Com-FSI-LPM
(daca Com-FSI-LPM este si un Maestru-consacrat, initiat in Ezoterism), atunci in cazul in care
respectivul Com-FSI-LPM realizeaza o analiza ezoterica a unui anumit eveniment, produs in
cadrul LPM, respectivul Maestru poate beneficia de consultanta unui Comunicator principal
care poate fi din una dintre cele 3 categorii de Comunicatori, semnalate anterior, situatie
care poate fi apreciata si sub modalitatea unui acces la 3 tipuri de Baze de comunicare (de
tip: Baz-Coord-ExtraLum), care pot fi considerate si ca tipuri de: Surse Informationale de
Consultanta (Surs-Inf-Consult) si anume: Absoluta, respectiv: ExtraLPM-civ-vir, respectiv:
LPM.
In contextul expus anterior, instiintez ca: Baz-Coord-ExtraLum care coordoneaza
activitatea caracteristic-ezoterica a organizatiei ezoterice: Misiunea Astrala: "Romania
Altruista si Inteleapta", cu sediul central in Timisoara, al carei Conducator sunt este
integrata civilizational-virtual (civ-vir) in cadrul Domeniului Creationist de tip: civ-vir (Dom-
Creat-civ-vir) aferent Subansamblului de Categorii de Grupari de Civilizatii-virtuale de tip:
Neagresional-civilizational-virtual (Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir), care
alcatuieste, impreuna cu Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agresionale civilizational-virtual
(Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir), Ansamblul de Categorii de Grupari de Civilizatiivirtuale
al Civilizatiei Creatoare Absolute Conducatoare (Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-
Creat-Abs-Cond).
Mai fac precizarea ca: Baz-Coord-ExtraLum care conduce sau coordoneaza (in functie de
caz), adica de activitatea ezoterica desfasurata de: Misiunea Astrala: "Romania Altruista si
Inteleapta" este integrata intr-un Domeniu Creationist din cadrul Domeniului Creationist
aferent Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, in general, respectiv aferent, in special:
Civilizatiei-virtuale Vulturiene, Individuale, Alboase, Informationale, Neagres-civ-vir (Civ-vir-
Vulturiene-Alboase-Informationale-Neagres-civ-vir) , avind Conducator-Suprem, de tip:
Demiurg, pe: Sisif (personalitate cunoscuta, sumar, in cadrul Mitologiei asociate LPM).
Despre aceasta Civ-vir trebuie sa se afle ca este Civ-vir conducatoare a evolutieiexistentiale
a fiintei superioare colective (FSC) de tip: Stat: Statul Romania, motiv pentru
care este si emblemata, heraldic, nu doar in mod determinant, pe Stema de Stat a Statului
3
Romania, ci si in mod suveran, semnalat prin: incoronare.
B. Analiza ezoterica a evenimentului de tip: atentat terorist, produs la Nissa, de Ziua
Nationala a Statului Franta
Evenimentul apreciat, la nivel oficial, lumesc, ca fiind de tip: atentat terorist, constituie,
din punct de vedere ezoteric, la nivel ExtraLum, un act de razbunare, realizat contra-cost si
aprobat, ca atare, de catre Ierarhiile de Conducere, abilitate la nivel ExtraLum-civ-vir (Ier-
Cond-Abil-ExtraLum) impotriva FCS de tip Statal: Statul Franta, precum si impotriva FCS de
tip Populational: Populatia Statului Franta, pentru vinovatia de a fi agresat, in mod
imperialist, specific colonial, in trecut, mai multe FCS de tip Statal, respectiv si FCS de tip
Populational (aferente FCS de tip Statal, in cauza), cu consecinte distructive, determinante si
deosebit de grave, pentru mai multe FCS-State, aflate in faza de maturizare si consolidare ca
FCS-Statale, amplasate pe Continentul Africa, carora agresiunea imperialista, specific
coloniala, le-a distrus, practic, nu doar prezentul de atunci, ci si viitorul, pina cand au reusit
sa se elibereze de jugul colonial francez.
Codul Legislativ Lumesc, aferent LPM (Cod-Leg-LPM), prevede ca, in asemenea situatii,
daca FCS-Statale agresate de FCS-Statala-Franta, dau dovada de demnitate existentiala si se
razbuna (potrivit dreptului la razbunare, cunoscut si numit, popular, in Ezoterismul Mozaist,
precum si in Ezoterismul Iudaist: "Legea Talionului"), atunci FCS-Statale care au fost victime
ale agresiunii imperialiste franceze (considerate ca agresiuni specifice, in cadrul Cod-Leg-
LPM) au dreptul la anumite compensatii existentiale, pe seama pedepsirii FCS-Statale
agresoare (intr-un mod similar celui in care functioneaza principiul juridic al daunelor
morale si materiale, compensatorii, utilizat, la nivel oficial, in cadrul Legislatiei
internationale, din cadrul LPM).
De regula, actiunile de razbunare, semnalate anterior, sunt indeplinite de catre FSI care
sunt incluse in cadrul FSC-Populationale aferente FSC victime, pe teritoriul aferent FSCStatale
agresoare, iar agresorii care, ca: FSI, comit actele de razbunare, respective, au ca:
Animator existential o FSI care a fost grav prejudiciata (atit la nivel individual, cat si la nivel
colectiv), in perioada comiterii agresiunii imperialiste de catre FCS-Statala-Franta.
In contextul expus anterior, apreciez ca trebuie evocata si "faima !" ce caracteriza
cruzimea "Legiunii Straine" franceze, implicata, de regula, in mod determinant, ca: unitate
militara specifica, si apreciata ca fiind de: "elita !" in promovarea imperialismului francez, in
cadrul LPM.
Trebuie sa se mai afle (mai bine mai tirziu, decat niciodata!) ca o FSC, de tip Statal, nu se
poate afirma (conform Cod-Leg-LPM), in mod performant, decat prin modul in care a evolexist,
in conformitate cu caracteristicile specifice, aferente destinului de tip FSC, in care s-a
constituit (referitoare la teritoriu, limba, cultura, obiceiuri, respectiv: trup, fizionomie
4
fiintial-superioara, caracteristici traditionale si culturale aferente FSI, respectiv FSC,
respectiv Amb asociate, s.a), iar daca nu reuseste sa evol-exist, in mod performant, nu va fi
selectata pentru a exista si evol-exist si in alte Lumi, urmatoare LPM.
De aceea raul existential comis de catre anumite FSC-Statale, prin agresiune si
subjugare imperialista a altor FSC-Statale, este considerat a constitui: mari vinovatii, care
sunt pedepsite cu pedepse deosebit de grave, de catre Ier-Cond-Abil-ExtraLum.
In acelasi context trebuie apreciata ca fiind foarte grava, prin efectele provocate FSCStatale,
impunerea unor altor forme de integrare care afecteaza, grav, autenticitatea
civilizationala (exemple: transformarea Uniunii Continentale de State Suverane si
Independente, care ar fi trebuit sa fie Uniunea Europeana, in aprecierea personalitatilor
constitutive, in: Statele Unite ale Europei, dupa modelul degradant al SUA, impusa de
Conducatorii unor State foste si actuale imperialiste, respectiv forme de organizare
internationala, post coloniala, precum: Francofonia; Anglofonia s.a).
C. Concluzii finale
Problemele expuse in cadrul acestei lucrari vor soca, desigur, pe multi analfabeti in
Ezoterism, dar numai in acest mod apreciez ca se mai poate face ceva pentru FSC-State care,
in cadrul Istoriei lor, au fost grav agresate, cu consecinte dezastruoase, pentru viitorul lor
post LPM-ist, motiv pentru care voi mai reveni, in viitor, si in alte lucrari, cu problemele pe
care le-am expus, probabil in premiera, in cadrul acestei lucrari.
Lorin Fortuna
Conducator al Misiunii Astrale: "Romania Altruista si Inteleapta"
5

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu