luni, 12 august 2013

Revizuire( 8)

Grupul Constitutional Timisoara
Telefon: 0256/446595
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Site: www.lorin-fortuna.ro
Nr: 11/10.08.2013
Motto: O ''Constitutie'' de tip pseudo- lege genereaza un pseudo- Stat de drept
Proiectul Constitutional ''Timisoara'' (PCT)
realizat pentru revizuirea, corespunzatoare, a actualei Constitutii a Romaniei
(cu respectarea prevederilor constitutionale, referitoare la limitele revizuirii
Constitutiei, prevazute in cadrul Articolului 152, din actuala Constitutie a
Romaniei), in scopul de a pune actuala Constitutie a Romaniei in concordanta
cu idealurile Revolutiei Romane din decembrie 1989 (RRD-1989), respectiv in
concordanta cu vointa Electoratului statal, exprimata prin referendum,
referitoare la modul de alcatuire a Parlamentului,respectiv referitoare la modul
de demitere a Presedintelui Statului, in situatia in care acesta a fost suspendat,
de catre Parlament, dar, mai ales, pentru a transforma actuala Constitutie a
Romaniei, din: ''Declaratie, oficiala, de deziderate constitutionale'' care este, de
fapt, in: Lege suprema a Statului, cum trebuie sa fie, atat de drept, cat si de fapt,
intr-un Stat, de drept, democratic, autentic, dar si meritocratic, la nivel societal,
precum si laic si civilizat, asa cum se prevede in cadrul ''Constitutiei Timisoara''
Partea a VIII-a
Titlul VI: Dispozitii finale si dispozitii tranzitorii
Sectiunea I: Revizuirea, respectiv modificarea Constitutiei statale
Capitolul 1: Revizuirea Constitutiei statale
Articolul 138: Initierea revizuirii Constitutiei statale
(1) Revizuirea Constitutiei statale poate fi initiata de catre Parlamentul Moral, cu
aprobarea Curtii Constitutionale, respectiv de catre Curtea Constitutionala, cu
aprobarea Parlamentului Moral (ca institutii statale- fundamentale), respectiv de catre
Electoratul statal- cetatenesc, ca reprezentant abilitat al Populatiei statale (sau, in
functie de caz: al Poporului Roman, respectiv al Natiunii Romane, in functie de
gradul de organizare si de coeziune societala a Populatiei statale), care detine si
exercita, in exclusivitate: Suveranitatea nationala (conform Articolului 2), prin
organizarea, in acest scop, a unui referendum, la nivel statal.
(2) Initierea unui referendum in vederea revizuirii Constitutiei statale, se poate realiza
si de catre fiecare dintre cele 7 institutii statale- fundamentale, de tip puteri de Stat:
Curtea Constitutionala, Parlamentul Moral, Guvernul Prezidential, Guvernul Societal,
1
Parlamentul Legislativ, Consiliul National Justitiar, Consiliul National Multimedia,
precum si de catre: Institutia ''Avocatul Poporului'', dar numai printr-o intrebare,cu
raspuns de tip:”da”,sau:”nu”, introdusa in cadrul referendumului consultativ,
anual,organizat,la nivel statal,in conformitate cu prevederile Articolului
67,alineatele:(1);(3);(5), si precedata de o dezbatere,publica,realizata in scop
explicativ,respectiv motivational.
(3) In cazul in care se apreciaza,de catre o institutie statala-fundamentala,abilitata in
acest scop,ca se impune initierea,de urgenta,a revizuirii Constitutiei statale,si se mai
apreciaza,de catre una sau mai multe dintre institutiile,de Stat,abilitate,ca solutia
utilizarii referendumului anual,la nivel statal (organizat in mod obligatoriu,in
conformitate cu prevederile Articolului 67,alineatele:(2);(3);(5)),este tardiva,poate fi
initiata organizarea unui referendum special,in acest scop,atunci cand este nevoie,in
conformitate cu prevederile Articolului 138,alineatul (1).
Articolul 139: Revizuirea Constitutiei statale
(1) In cazul in care, ca urmare a organizarii unui referendum, la nivel statal, Populatia
statala, prin intermediul Electoratului statal- cetatenesc, a optat pentru revizuirea
Constitutiei, Curtea Constitutionala va proceda (in functie de caz, referitor la
simplitatea, respectiv la complexitatea revizuirii constitutionale, avuta in vedere) la
elaborarea unui program, principial, de revizuire a Constitutiei statale, care va fi
supus avizarii, consultative, a celorlalte institutii statale-fundamentale, abilitate a
initia revizuirea Constitutiei statale (precizate in cadrul Articolului 138, aliniatul (2),
dupa care va organiza o dezbatere publica, corespunzatoare, efectuata pentru ca
Electoratul statal-cetatenesc sa poata aprecia si hotari asupra revizuirii
constitutionale, in deplina si corecta cunostinta de cauza.
(2) In cadrul dezbaterii publice, avuta in vedere la aliniatul precedent, vor fi supuse,
dezbaterii respective, si eventuale observatii, respectiv propuneri, formulate oficial,
de catre institutiile, de Stat, abilitate a initia revizuirea constitutionala, respectiv de a
aviza, consultativ, programul principial de revizuire constitutionala, realizat de catre
Curtea Constitutionala, in conformitate cu prevederile Articolului 138, aliniatul (2),
precum si prevederile Articolului 139, aliniatul (1).
(3) Programul principial de revizuire constitutionala, adaptat corespunzator, in functie
de opiniile exprimate de catre institutiile,,de Stat, abilitate a aviza, consultativ,
precum si a propune amendamente la programul principial, respectiv (inainte de a fi
supus dezbaterii publice), va fi supus, apoi, dezbaterii publice, iar, dupa aceea, va fi
supus aprobarii Electoratului statal-cetatenesc, in cadrul unui alt referendum (urmator
celui in care s-a hotarat revizuirea Constitutiei statale), in scopul definitivarii
programului principial, in cauza.
(4) Dupa desfasurarea referendumului prevazut la aliniatul precedent, Curtea
Constitutionala va proceda la elaborarea unui proiect de revizuire a Constitutiei
statale, pe care il va trimite, spre apreciere si avizare, consultativa, institutiilor de
Stat, abilitate in acest scop, in conformitate cu prevederile Articolului 138, aliniatul
(2),dupa care proiectul de revizuire constitutionala,rezultat, va fi supus unei
dezbateri, publice, adecvate, dupa care Curtea Constitutionala va realiza proiectul
fnal de revizuire constitutionala, care va fi supus, spre apreciere si validare,
2
Electoratului Statal- cetatenesc, in cadrul unui nou referendum, la nivel statal.
(5) In cazul in care Electoratul statal- cetatenesc va hotari, prin referendum, la nivel
statal, validarea proiectului respectiv, de revizuire constitutionala, proiectul in cauza,
va deveni noua Constitutie statala, iar daca proiectul respectiv nu va fi validat, se va
relua procedura de elaborare a unui nou proiect de revizuire constitutionala, in
conformitate cu pr evederile, in acest scop, din cadrul Articolului 139.
(6) Alte prevederi legislative, referitoare la revizuirea Constitutiei statale, fac obiectul
Legii constitutionale aferenta organizarii plebiscitului, respectiv referendumului,
precum si altor legi, conexe, din cadrul Sistemului legislativ statal.
Articolul 140: Limitele revizuirii constitutionale
(1) Dispozitiile prezentei Constitutii statale, privind caracterul national, independent,
unitar si indivizibil, al Statului Roman, forma republicana de guvernamant,
integritatea teritoriului, independenta justitiei, pluralismul politic si limba oficiala, nu
pot forma obiectul revizuirii constitutionale.
(2) Constitutia statala nu poate fi revizuita pe durata unei stari de urgenta, la nivel
societal,constand in agresiune asupra Statului de drept, respectiv asupra unuia dintre
celelalte tipuri de Stat (prevazute a exista, in cadrul Articolului 1),agresiune comisa
din interiorul, respectiv din exteriorul, sau atat din interiorul, cat si din exteriorul
Statului Roman.
(3) Constitutia statala nu poate fi revizuita pe durata existentei si manifestarii,
specifice, a starii de agresiune armata, declarata, oficial (din exterior, respectiv din
interior, respectiv atat din exterior, cat si din interior) asupra Statului Roman.
(4) Constitutia statala nu poate fi revizuita in cazul existentei si manifestarii,
specifice, a starii de calamitate, declarata oficial.
(5) Electoratul statal- cetatenesc poate hotara, prin referendum, modificarea limitelor
revizuirii constitutionale, precizate in cadrul aliniatului (1) al prezentului articol.
(6) Initiativa organizarii unui referendum in scopul modificarii limitelor revizuirii
constitutionale, precizate in cadrul aliniatului (1), al prezentului Articol, apartine
institutiilor statale-fundamentale: Curtea Constitutionala, respectiv Parlamentul
Moral, avute, in vedere, in parte, sau impreuna.
(7) Noua Constitutie statala, rezultata prin revizuirea vechii Constitutii statale, intra in
vigoare, oficial, la data aprobarii,de catre Electoratul statal-cetatenesc,prin
referendum, a proiectului de revizuire constitutionala (realizat de catre Curtea
Constitutionala), data la care se abroga, oficial, vechea Constitutie statala.
Capitolul II: Modificarea Constitutiei
Articolul 141: Modificarea Constitutiei
(1) Pentru initierea, respectiv pentru realizarea modificarii Constitutiei statale, se
aplica, in mod corespunzator adaptat modificarii Constitutiei statale, prevederile
Articolelor 138, respectiv 139, respectiv 140.
(2) In cadrul modificarii Constitutiei statale, Electoratul statal- cetatenesc poate
hotari, prin referendum, introducerea unor limite ale modificarii Constitutiei statale,
respectiv poate modifica limitele de modificare,prevazute de Constitutia
3
statala,existenta.
Capitolul III: Tratarea posibilelor divergente, temporare, de tip
legislativ, provocate de implementarea noii Constitutii statale, in
legislatia statala,existenta
Articolul 142: Publicarea noii Constitutii statale
(1) Decizia referitoare la revizuirea, respectiv la modificarea (in functie de caz) a
Constitutiei, se publica, in Monitorul Oficial al Romaniei, de catre Curtea
Constitutionala, sub forma de: Lege de revizuire constitutionala, respectiv : Lege de
modificare constitutionala (in functie de caz), in termen de maxim 3 zile, de la data
adoptarii, prin referendum, la nivel statal, de catre Electoratul statal- cetatenesc, a
hotaririi de revizuire, respectiv de modificare, constitutionala (in functie de caz), a
Constitutiei statale.
(2) Alte prevederi referitoare la publicarea, respectiv la difuzarea, publica, a noii
Constitutii statale, fac obiectul Legii constitutionale aferenta plebiscitului, respectiv
referendumului, precum si a altor legi, conexe, din componenta Sistemului legislativ
statal
Articolul 143
(1) Legile din cadrul Sistemului legislativ constitutional, precum si legile si alte acte
normative, din cadrul Sistemului legislativ statal, ramin in vigoare, in perioada
temporala, posterioara intrarii, in vigoare, a noii Constitutii statale, in masura in care
nu contravin prevederilor noii Constitutii statale.
(2) Curtea Constitutionala, respectiv Parlamentul legislativ, vor proceda la
examinarea si restabilirea conformitatii legislative, cu prevederile noii Constitutii
statale, a legilor din cadrul Sistemului legislativ constitutional, respectiv a legilor,
precum si a altor acte normative, din cadrul Sistemului legislativ statal, in termen de
6 luni de la data intrarii ,in vigoare, a noii Constitutii statale.
(3) Propunerile legislative, respectiv proiectele legislative, prezentate, respectiv
avizate pentru legiferare, vor fi revazute, atit de catre initiatori, cit si de legislatori, cit
si de avizatori, pentru a fi refacute, respectiv modificate, daca este cazul, in
concordanta cu prevederile noii Constitutii statale.
(4) Institutiile, precum si alte forme de organizare, functionala, prevazute a nu mai
exista, de catre noua Constitutie statala, sau urmand a fi inlocuite, cu alte institutii,
respectiv cu alte organizatii, raman in functiune pana la constituirea si intrarea, in
functiune, a noilor institutii, respectiv organizatii, care trebuie sa le inlocuiasca.
Capitolul IV: Suspendarea, temporara, de drept, a Constitutiei statale
Articolul 144: Statul, de drept, guvernatorial
(1) Suspendarea, de drept, a Constitutiei statale se poate realiza in cazul in care,
Electoratul statal- cetatenesc, hotaraste, prin referendum, suspendarea temporara a
functionarii Constitutiei statale si trecerea, pe o durata temporara, de la Statul de
drept, specific constitutional, bazat pe suprematia si functionarea Constitutiei statale
(ca: Lege Suprema in Stat), precum si pe Sistemul Legislativ, Constitutional, (alcatuit
din Legile constitutionale) si pe Sistemul legislativ statal, (alcatuit din legile si
4
reglementarile legislative, care sunt incluse in cadrul Sistemului legislativ, statal),
asociate Constitutiei statale, la: Statul, de drept, guvernatorial.
(2) Statul, de drept, guvernatorial, se bazeaza pe transferul, temporar, a unei
parti, componente, a Suveranitatii nationale , detinuta, exclusiv, in totalitatea
sa, de catre Populatia statala si exercitata, la nivelul maxim posibil, de catre
Electoratul statal-cetatenesc, prin referendum (adica pe cale participativa,in
conformitate
cu
prevederile Articolului
2),nu
catre;
Suveranitatea
institutionala,reprezentata de catre institutiile de putere,de Stat,adica;prin
delegare a unei parti a puterii de Stat,unor institutii,ai
caror
conducatori,respectiv (in functie de caz) si anumiti membri componenti,se aleg,
in cadrul Alegerilor statale (adica pe cale reprezentativa), ci catre: Suveranitatea
guvernatoriala, ca mod specific, de exercitare, pe aceasta cale, adica pe cale
personalitala, a respectivei parti, componente, a Suveranitatii nationale,adica tot
prin delegare,dar nu ca urmare a realizarii Alegerilor statale,ci ca urmare a
producerii unor evenimente,la nivel societal,care au
determinat
suspendarea,temporara,a Constitutiei statale,respectiv inlocuirea,temporara,a
Statului,de drept,constitutional (bazat pe institutii,de tip putere, de
Stat,conducatoare),cu: Statul, de drept,guvernatorial,bazat pe un singur
conducator (Guvernator),la nivel statal, desemnat, in acest scop, pe baza unei
legislatii aferente , sau, in functie de caz, pe un grup (echipa) de persoane,
selectate,tot intr-un mod specific personalital ( grup numit: Guvernatoriat- statal).
(3) Guvernatorul statal alege si numeste, la randul sau, cate un Guvernator
judetean, in fiecare district judetean, respectiv cate un Guvernator locational, in
fiecare localitate, de tip: municipiu, respectiv: sector municipal, respectiv: oras,
respectiv: comuna.
(4) Guvernatorul statal este desemnat, atunci cand este posibil, de catre Populatia
statala, prin intermediul hotaririi, adoptate in acest sens, de catre Electoratul statal-
cetatenesc, in cadrul aceluiasi referendum, in care s-a hotarit si suspendarea,
temporara, a Constitutiei statale.
(5) Hotarirea de suspendare, temporala, a Constitutiei statale, trebuie adoptata in
conditia in care referendumul, in cauza, este validat prin participarea, la referendum,
a minim 51% din totalitatea membrilor componenti ai Electoratului statal- cetatenesc,
iar hotarirea de suspendare,temporara, a Constitutiei, respectiv desemnarea, prin
alegere, a Guvernatorului statal (selectat, ca si candidat de conducator,la nivel statal,
in scopul de a deveni Guvernator statal, din cadrul Electoratului statal- patriotic) s-a
efectuat cu minim 51%, din totalitatea voturilor, valabil exprimate, in cadrul
referendumului respectiv.
(6) In cazul in care, in cadrul referendumului mentionat la aliniatul precedent, nu
poate fi desemnat Guvernatorul Statal, datorita neindeplinirii conditiilor precizate la
aliniatele (3) si (4), precedente, este considerat ca desemnat, de drept, in calitate de:
Guvernator statal,Presedintele Statului, respectiv Presedintele Parlamentului Moral
(in functie de caz, in ordinea mentionata anterior, in prezentul aliniat).
(7) In cazul in care, din diferite motive, obiective, apreciate, oficial, ca atare, de catre
Parlamentul Moral, nici unul dintre cei 2 demnitari, precizati in cadrul aliniatului
precedent, nu poate fi desemnat, ca Guvernator statal, functia de Guvernator statal va
5
fi preluata, de drept, de catre Presedintele Curtii Constitutionale, caz in care, functia
de Presedinte al Curtii Constitutionale, va fi preluata, de drept, de catre, Vice-
Presedintele Curtii Constitutionale.
(8) In cazul in care, din diferite motive, nici Presedintele Curtii Constitutionale, nu
poate fi desemnat, de drept, ca Guvernator statal,vor fi avute, in vedere, in scopul
desemnarii, ca: Guvernator statal, de drept, in ordinea mentionarii: Vice-presedintele
Parlamentului Moral, respectiv Vice- presedintele Curtii Constitutionale.
(9) Dupa desemnare, Guvernatorul statal anunta,personal, in mod public,Populatia
statala, referitor la situatia existenta, la nivel statal, precum si motivele principale,
pentru care, in aprecierea sa, s-a ajuns la situatia, in cauza, respectiv la desemnarea
sa ca Guvernator statal,precizand, totodata, ca, la randul sau,va proceda,in
continuare,la initierea unor consultari,pentru a desemna,in conformitate cu
prerogativele legale, de care dispune,cate un:Guvernator judetean, la nivelul fiecarui
district judetean,respectiv cate un: Guvernator localitational,la nivelul fiecarei
localitati,prevazuta,legal,in conditiile specifice Statului,de drept,constitutional,a
dispune de o Primarie.
(10) In cazul in care, din diferite motive, specifice, la nivel societal, se apreciaza,
oficial, de catre institutiile de putere, de Stat, abilitate, ca nu se poate organiza, in
mod oficial, referendumul, in cadrul caruia sa se aprecieze si, respectiv, sa se
hotarasca, de catre Electoratul statal- cetatenesc,asupra initiativei, de drept, de
suspendare, temporara, a Constitutiei statale, precum si de desemnare a
Guvernatorului statal, propus (in caz de adoptare a hotaririi de suspendare, temporara,
a Constitutiei statale), institutiile de Stat, fundamentale: Parlamentul Moral, respectiv:
Curtea Constitutionala(in ordinea enuntata), beneficiaza, de drept (in mod separat,
sau in colaborare), de prioritate, in adoptarea initiativei de hotarire a suspendarii,
temporare, a Constitutiei statale, respectiv de initiativa hotaririi desemnarii
Guvernatorului statal, adica de trecerea de la Statul,de drept, constitutional, la Statul,
de drept, guvernatorial, cu obligatia, motivarii, publice, a initiativei intreprinderii
actiunilor respective, precum si a anuntarii duratei,respectiv a perioadei
temporale,estimate, pentru care au fost intreprinse actiunile,in cauza.
(11) Hotararea, oficiala, de suspendare,temporara, a Constitutiei statale, motivatiile
aferente, respectiv desemnarea, oficiala, a Guvernatorului statal,vor fi
anuntate,public,in termen de maxim 24 ore,de la data intreprinderii lor, de catre
conducatorul,oficial,al institutiei de petere,de Stat,abilitata,de drept,a initia si
adopta,oficial,hotarirea de suspendare,temporara,a Constitutiei statale,precum si de a
desemna,oficial,Guvernatorul statal,impreuna si cu precizarea bazei legale,in virtutea
careia au fost intreprinse, iar in termen de maxim 48 ore, vor fi publicate in Monitorul
Oficial al Romaniei.
(12) In termen de maxim 24 ore,de la anuntarea,publica,a actiunilor precizate la
aliniatul precedent,Guvernatorul statal,desemnat,oficial,se va adresa,public,Populatiei
statale,pentru a se prezenta,in mod succint,dar si determinant,prin faptele sale,la nivel
societal,respectiv prin intentiile sale de a redresa,in mod optim,situatia,la nivel
societal, a Statului Roman,pentru a se putea reveni,cat mai curand, la un Stat,de
drept,constitutional,dar si stabil,precum si pentru a anunta care sunt Guvernatorii
judeteni, pe care i-a numit sa conduca,in mod ,specific, guvernatorial,districtele
6
judetene din componenta Statului Roman,urmand ca,in termen de maxim 48 ore,de
la aparitia sa,publica,mentionata anterior,sa revina,in cadrul unei alte
aparitii,publice,pentru a anunta cine sunt Guvernatorii localitationali pe care i-a
numit
sa
conduca,in
mod
specific
guvernatorial,localitatatile
de
tip:municipiu,respectiv:sector-municipal,respectiv:oras,respectiv:comuna,din cadrul
Statului Roman,urmand ca in termen de maxim 48 ore,de la anuntarea guvernatorilor
respectivi,lista guvernatorilor anuntati sa fie publicata si in Monitorul Oficial al
Romaniei.
(13) Ulterior evenimentelor mentinate in alineatul precedent,Guvernatorul statal va
anunta,periodic,in mod public,prin aparitii directe,sau prin conferinte de presa,sau
prin comunicate oficiale (in functie de caz),cel putin odata pe saptamina,precum si
atunci cand considera ca este necesar,evolutia stuatiei,la nivel statal,precum si la nivel
societal.
(14) Dupa inlaturarea cauzelor care au deteminat suspendarea,temporara,a
Constitutiei statale,si stabilizarea situatiei,la nivel societal,Guvernatorul statal este
obligat sa procedeze la initierea revenirii Statului Roman,la starea de Stat de
drept,constitutional,prin organizarea de Alegeri,la nivel statal,respectiv la nivel
districtual,respectiv la nivel localitational,anuntand,public, data,sau perioada
temporara (in functie de caz),cu 60 zile inainte de data prevazuta pentru organizarea
Alegerilor statale.
(15) Pe durata suspendarii,temporare,a Constitutiei statale,este interzisa
revizuirea,respectiv modificarea Constitutiei statale,precum si modificarea Legilor
din cadrul Sistemului legislativ constitutional,respectiv promulgarea unor noi legi, de
nivel constitutional,in cadrul Sistemului legislativ constitutional.
(16) Alte prevederi legislative,referitoare la suspendarea,temporara,a Constitutiei
statale,respectiv la Statul,de drept,guvernatorial,respectiv la trecerea de la Statul, de
drept,constitutional,la Statul,de drept,guvernatorial,respectiv la trecerea de la Statul,
de drept,guvernatorial,la Statul ,de drept,constitutional,fac obiectul
Legii
constitutionale,aferenta Statului,de drept,guvernatorial,respectiv obiectul altor
legi,conexe,din cadrul Sistemului legislativ statal.
Urmeaza,in curand:
Titlul VII: Probleme speciale; Sistemul justitiar,de nivel constitutional:
Cod de infractiuni constitutionale; Cod de proceduri juridice,
constitutionale
Lorin Fortuna
Coordonator al Grupului Constitutional
„Timisoara”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu