duminică, 7 august 2016

Moduri de utilizare a Ezoteismului

Misiunea Astrala ''Romania Altruista si Inteleapta''
Sediu: Timisoara, str. Salciei nr. 2, sc. C, ap. 2
E-mail: inteleptarea.romaniei@gmail.com
Adresa Blog: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0773 / 348087
Nr.18/45.2.27-calendar eral-lumesc-de tip:4 anotimporal-cel4a
05.08.2016-calendar gregorian-cg
Moduri de utilizare
a
Ezoteismului
pentru agresarea, respectiv pentru apararea fiintelor superioare, de tip:
individual, respectiv de tip: colectiv, precum si a ambientalurilor aferente.
(varianta finala)
A. Ezoteismul ca: Stiinta cognitiva si praxiologic-aplicativa, in cadrul
Creationismului civilizational-virtual
Ezoteismul (Ezot), ca: Stiinta cognitiva si praxiologic-aplicativa (Stiin-cog-prax-aplic),
este o componenta caracteristica, de tip: ideologic, asociata Creationismului de tip:
civilizational-virtual (Creat-civ-vir), care, la randul sau, constituie o componenta de tip:
tehnologic-creationist, din cadrul: Domeniului General al Creationismului Constient (Dom-
Gen-Creat-Cons), in care fiintele superioare, individuale (FSI), se auto-constientizeaza (in
functie de caz), fie in calitate de: Creatori, fie in calitate de: Creaturi, fie: combinat (tot in
functie de caz), adica: atit in calitate de: Creatori, la un anumit nivel, superior, de creatie,
cat si in calitate de: Creaturi, la un alt nivel, inferior, de creatie, comparativ cu nivelul de
creatie la care sunt: Creatori.
Ezoteismul poate fi comparat cu un: Manual de utilizare a unui aparat, sau a unui
echipament complex, de tip: tehnologic, manual fara cunoasterea caruia, respectivul
aparat, sau respectivul echipament, nu se poate utiliza, in mod performant.
Daca echipamentul tehnologic, in cauza, este complex, manualul de utilizare se
realizeaza, de regula, in mod diferit, precum si cu grade de complexitate diferite, ca:
manual destinat utilizarii, respectiv ca: manual destinat verificarii si depanarii, la nivel
1
integral, sau, daca este nevoie, si la nivel de subansambluri componente.
Revenind la Creat-civ-vir, Manualul de utilizare se poate realiza, in functie de
complexitatea Creatiei, la nivel de (exemple: Lume, de tip: civ-vir), sau: Ansamblu lumesc,
respectiv: Subansambluri continentale, Subansambluri statale, Subansambluri districtuale,
Subansambluri localitationale, respectiv: Componente de tip: fiinte superioare (FS)
individuale (FSI), respectiv de tip: fiinte superioare colective (FSC), respectiv de tip:
ambiental-aferente (Amb-afer) s.a.
Astfel, daca un utilizator doreste sa poata utiliza, testa-preventiv si depana, in mod
performant un anumit echipament tehnologic, la nivelul unui subansamblu, sau chiar al
unei componente de ansamblu, el trebuie sa dispuna de un Manual de utilizare, testare si
depanare a componentei respective, precum si al subansamblului, respectiv al ansamblului
respectiv.
In modul expus anterior, un factor fiintial-superior, specializat, poate nu doar utiliza, ci
si testa, respectiv depana, ansamblul in cauza, in mod performant.
Tot astfel, in cadrul Creat-civ-vir, Ezoteismele de diferite tipuri, aplicate in diferite
moduri de utilizare (in cadrul fiecarui tip), aferente unor Categorii de Grupari de Civilizatiivirtuale
(Categ-Grup-Civ-vir) care au reprezentanti fiintiali-superiori (Rep-fiin-sup), integrati
evolutiv-existential (Integ-evol-exist) in diferite ambientaluri aferente (Amb-afer)
respectivilor Rep-fiin-sup, pot fi studiate si aplicate, atit pentru a fi cunoscute, cat si pentru
a fi aplicate, in mod performant, in scopul cunoasterii, aplicarii si mentenantei Structurilor
complexe de tip: civilizational-virtual (civ-vir) eralizate in tehnologie caracteristica, de tip:
civilizational-virtual (civ-vir), numite, generic: Lumi (de tip: civ-vir), alcatuite prin
interconectarea unor ansambluri (exemple: Continente), respectiv a unor subansambluri
(exemple: State), respectiv a unor componente (exemple: FSI; respectiv: FSC, respectiv:
Amb-afer), de tip: civ-vir, care intra in componenta lor.
B. Ezoteismul aferent Lumii Planetare Medii/Fizice numita: "Hristia", in care
suntem integrati pentru evolutie existentiala, specific fiintial-superioara si
caracteristica civilizational-virtual.
Din punctul de vedere al unei FSI care evolueaza-existential (Evol-exist) in cadrul Lumii
Planetare Medii, numita: “Hristia” (LPM-H), in care suntem integrati existential, si care este
interesata si motivata, prin initiere ezoteista corecta, sa Evol-exist, in mod performant
(Evol-exist-perf), in cadrul LPM-H, cunoscand avantajele de care ar putea beneficia, printr-o
astfel de Evol-exist-perf, nu numai ea insasi, ca: FSI, ci si toate FSC de tip: populational
(exemple: FSC de tip: Parteneriate de familie sau de: colegialitate-institutionala, respectiv
de: colegialitate antreprenorialae, respactiv de: vecinatate-domiciliara, precum si de: alte
2
tipuri, in care este Integ-evol-exist acea FSI, respectiv: sa Evol-exist-perf si in cadrul
ambientalurilor aferente (Amb-afer) respectivelor tipuri de: FS (prescurtare generala atit
pentru: FSI, cat si pentru: FSC), enuntate anterior, trebuie sa afle si sa constientizeze bine
ca, in acest scop, trebuie sa cunoasca si sa aplice, in mod performant, inclusiv toate
prevederile existente in componentele de tip: praxiologic-aplicative ale diferitelor tipuri de:
Ezoteisme, oficiale, care se refera si la componentele avute in vedere pentru a fi aplicate, in
cadrul praxiologiei dorite, in mod performant, incepand cu: Ezoteismele oficiale, de nivel:
general (exemple, pentru FSI din cadrul LPM-H: Ezoteismele generale, oficiale, referitoare
la: Solar, respectiv la: Plan-Ter, respectiv la: LPM-H, ca: Amb-afer generale s.a); respectiv de
nivel: special, aferent: LPM-F, respectiv la: nivele: din ce in ce mai speciale, in cadrul: LPM-F
(exemple: la FSC de tip: Rasa; de tip: Populatie statala; Popor; Natiune; de tip: Populatie
etnica), respectiv la nivel de: reprezentanti de tip: FSI, sau de tip: FSC ai unor Civ-vir (Rep-FSCiv-
vir), adica de: FSI, respectiv de: FSC “autohtone-lumesti”, adica de: Rep-FS ai unor Civvir,
considerate, la nivel oficial, ca fiind: “autohtone”, in cadrul LPM-H, care difera de: Rep-
FS/FSI-Civ-vir fosti: “autohtoni-lumesti”, dar care au fost: agresati, prin agresiune la nivel
civilizational-virtual (Agres-civ-vir), respectiv: exorcizati, prin exorcizare la nivel: civ-vir
(Exor-civ-vir) , si transformati, in mod: civ-vir, in functie de intensitatea Agres-civ-vir,
respectiv, mai ales, a Exor-civ-vir, la care au fost supusi (adica la nivel: reversibil, respectiv:
partial-reversibil, sau: ireversibil) in: “Mutanti de tip: civ-vir” (Mut-civ-vir) ai unor Civ-vir de
tip: Agres-civ-vir (Civ-Vir-Agres-civ-vir), “autohtone-lumesti” (deoarece: LPM-H este de
drept-ezoteist-oficial, o Planeta Mixta, in care s-a prevazut sa evol-exist atit: Rep-FS-Civ-vir
ai unor Civ-vir-Neagres-civ, cat si Rep-FS-Civ-vir-Agres-civ-vir, dar in conditii corespunzator
restrictionate, la nivel ezoteistic, oficial, astfel incat: Rep-FS-Civ-vir aferenti Categ-Grup-Civvir-
vir-Neagres-civ-vir-Autentic-bastinase in cadrul LPM-H, sa nu poata deveni victimele
Agres-civ-vir si, mai ales, a Exor-civ-vir, comise in mod samavolnic (tolerat, insa, prin abuz,
de catre: Ier-Cund-Abil-Extra-Lum) de catre: Rep-FS-Civ-vir aferenti Categ-Grup-Civ-vir-
Primatifere-Agres-civ-vir-Autentic-bastinase, in cadrul LPM-H.
Tocmai in scopul de a se impiedica, la nivel ezoteistic,oficial, comiterea samavolniciilor si
abuzurilor mentionate anterior, in cadrul Ezoteismului oficial, aferent LPM-H, s-a
reglementat ca: Evol-exist comuna, in cadrul LPM-H, sa se poata efectua, dar numai in
conditii de separare, din punct de vedere teritorial (de regula: la nivel de: Continente;
Arhipelaguri; Insule, precum si in alte moduri de segregare, la nivel de: Civ-vir “autohtonelumesti”,
a Rep-FS-civ-vir “autohtoni-lumesti”, aferenti: Civ-vir-Neagres-civ-vir, de: Rep-civvir
“autohtoni-lumesti”, aferenti: Civ-vir-Agres-civ-vir.
Trebuie sa se afle si sa se constientizeze bine ca: inclusiv modul de relationare intre Rep-
FS-civ-vir aferenti Civ-vir “autohtone-lumesti” de tip: Neagres-civ-vir, cu: Rep-FS-Civ-vir
aferenti: Civ-vir “autohtone-lumesti”, de tip: Agres-civ-vir, este reglementat prin
intermediul unei componente ezoteiste, speciale, aferente acestei relationari.
3
Referitor, insa, la Rep-FS-Civ-vir aferenti Civ-vir “neautohtone-lumesti”, (despre care
trebuie sa se stie ca, in totalitatea lor, sunt: Mut-FS-Civ-vir, proveniti prin Agres si Exor de
tip: Civ-vir, comise de catre anumite: Civ-vir-Agres-civ-vir “neautohtone-lumesti”,asupra
unor fosti: Rep-FS-Civ-vir “autohtone-lumesti”, trebuie sa se afle ca aceasta situatie se
datoreaza agresiunii de tip: civ-vir, comisa de catre anumite Civ-vir-Agres-civ-vir
“neautohtone-lumesti”, care s-au specializat in Agres de tip: civ-vir, comisa, in mod
samavolnic, cu complicitatea unor: Ierarhii de Conducere, Abilitate, Extra-Lumesti (Ier-Cond-
Abil-Extra-Lum), si posibila a fi comisa datorita faptului ca la Conducerea-Suprema a Lumii
Supremale, in care isi are resedinta: Cond-Supremal, de tip: Tartor: Creo - reprezentant al
Civ-vir-Reptiliene-Balauriene-Individuale-Rosii-Informative-Agres-civ-vir, care Cond-
Supremal se afla la sfirsitul exercitarii mandatului sau de: Cond-Supremal, iar, in acest
context, forteaza, prin comitere de abuzuri de conducere (in calitate de: Cond-Supremal),
ca: viitorul Cond-Supremal al Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond sa fie selectat
tot din cadrul Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir (al carui reprezentant este si: Creo), si
nu din cadrul Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, asa cum ar fi corect si legitim, prin
utilizarea alternarii la numirea in functia de Cond-Supremal, care alternare, este, insa,
subminata de catre reprezentantii principalelor Civ-vir-Agres-civ-vir, componente al Subans-
Categ-Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir, din cadrul Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond.
Intr-un mod similar celui in care s-a prevazut reglementarea ezoteista, oficiala, care
este aferenta fiintelor superioare (FS), adica: FSI, respectiv FSC, respectiv a Amb-FS-afer,
trebuie sa se stie ca este eglementata ezoteistic, oficial, si Integ-evol-exist a fiintelor medii
(FMed) individuale (FMedI), respectiv a FMed colective (FmedC), respectiv a Amb-Med-afer
acestora, precum si Integ-evol-exist a fiintelor inferioare (FInf) individuale (FInfI), respectiv
a FInf colective (FinfC), respectiv a Amb-Inf-afer acestora.
Astfel, acele FSI (numite generic si: persoane individuale: Pers-Ind) care doresc sa
practice, in mod performant, activitati profesionale, precum si: de alte tipuri, in care sunt
implicate: fiinte medii (Fmed) individuale (FMedI), adica: animale; pasari; pesti; insecte s.a.
(adica: , respectiv: ambientaluri aferente acestora (Amb-Med-afer), respectiv: activitati
profesionale, precum si: de alte tipuri, in care sunt implicate: fiinte inferioare (Finf),
reglementari pe care trebuie sa le cunoasca daca vor sa practice, in mod performant,
activitatile respective.
In contextul ideologic expus anterior, institutiile abilitate trebuie sa procedeze la
infiintarea si organizare unui invatamint profesional, de tip: caracteristic- informatic
(corespunzator Modului oficial-lumesc de cunoastere si aplicare praxiologica ezoteist, de
nivel: elementar, respectiv: mediu, respectiv: superior, aferent fiecarui tip fiintial, enuntat
anterior, care trebuie sa fie aplicat (implementat) la nivel societal, in paralel cu
invatamintul oficial-lumesc, aferent Modului oficial-lumesc de cunoastere de tip:
caracteristic-substantial/fizic, cu precizarea ca, in timp, Ezoteismul oficial-lumesc, de tip:
4
caracteristic- informatic, aferent LPM-H, va inlocui Ezoteismul oficial-lumesc, de tip:
caracteristic-substantial/fizic, la nivel oficial-lumesc, aferent LPM-H, asa cum Ezoteismul
oficial-lumesc, de tip: caracteristic-substantial/fizic (bazat pe: Helio-centrism), a inlocuit
Ezoteismul oficial-lumesc bazat pe: Geo-centrism, precum si alte Ezoteisme, caracteristicreligioase,
aferente unor religii internationale, false si subversive.
C. Moduri de agresiune civilizational-virtuala, implementate in cadrul Lumii
Planetare Medii, numita: “Hristia”, de catre anumite Civilizatii-virtuale, extralumesti,
de tip: Agresional-civilizational-virtual, in scopul practicarii agresiunii
de tip: civ-vir asupra Civ-vir “autohtone-lumesti”.
Ezoteismul oficial, aferent LPM-H, constituie, insa, o Ideologie cognitiva si praxiologicaplicativa
care, daca este cunoscuta, in functie de tipul aplicatorului (ca: FSI si, mai ales, ca:
FSI), pe de o parte, respectiv ca : altruist (adica: om-bun), respectiv ca: egoist (adica: egonrau),
pe de alta parte, poate sprijini, intr-un mod semnificativ, sau chiar determinant (in
functie de caz), o evol-exist benefica/buna, sau, dimpotriva, o evol-exist malefica/rea, la
nivel performantial, in functie de modul in care este aplicat.
Rezultatul aplicarii poate fi, astfel, constructiv, sau distructiv, inclusiv asupra Domeniului
Creationist, de tip: civ-vir (Dom-Creat-civ-vir), in sensul ca o aplicare de tip: distructiv poate
avea, ca efect, o deteriorare a Dom-Creat-civ-vir pina la nivelul la care acel Dom-Creat-civvir
sa nu mai poata fi reutilizat pentru infaptuirea unui alt Creat-civ-vir. In conformitate cu
acelasi Ezoteism, in care s-a realizat distrugerea (exemplu: zona teritoriala in care s-a
produs explozia nucleara de la Cernobil).
In contextul expus anterior, semnalez, din cate cunosc, ca inclusiv Creat-civ-vir, dupa ce a
fost conceput, proiectat, infaptuit si implementata in: Realitate de tip: civ-vir, de catre
principalii sai inventatori, a fost deturnat de catre anumite Grupari de interese ostile
(devenite in timp si: oculte), implementarii Creat-civ-vir exclusiv in aplicatii benefice,
ajungand sa fie utilizat inclusiv in aplicatii malefice, apreciate ca fiind mai importante,
comparativ cu cele benefice, de catre conducatorii Gruparilor de interese ostile, respective.
c.1. Utilizarea Ezoteismelor oficiale, aferente Lumii Planetare Medii, numita:
“Hristia”(LPM-H), in: Agresiunea de tip: bioenergetic-civilizational-virtual.
Agresiunea de tip: civilizational-virtual (Agres-civ-vir), la nivel fiintial-superior: FS), de
tip individual (adica la nivel de: FSI), respectiv de tip: colectiv (adica la nivel de : FSC,
respectiv la nivel ambiental fiintial-superior-aferent (adica la nivel de: Amb-FS-afer) se
poate realiza, in principiu, in urmatoarele moduri:
c.1.a. - la nivelul unei singure bioenergii specifice: fiintial-superioare-individuale (adica
la nivelul uneia din urmatoarele tipuri de bioenergii, specific: senzitive-fiintial-superior:
5
vaziva; auziva; mirosiva; gustiva; tactiliva; sexiva; respectiv la nivelul uneia dintre
urmatoarele bioenergii, specific ganditive-fiintial-superior), caz in care agresiunea se mai
numeste: uni-energitica;
c.1.b. - la nivelul mai multor bioenergii specifice: fiintial-superioare-individuale, din
cadrul tipurilor de bioenergii individuale, enuntate anterior, caz in care agresiunea se
numeste: multi-bioenergetica;
c.1.c. - la nivelul tuturor bioenergiilor specifice: fiintial-superioare-individuale,
mentionate anterior, caz in care agresiunea se numeste: total-bioenergica.
c.2. Utilizarea altor tipuri de Ezoteisme, implementate in cadrul LPM-H (dar diferite de
Ezoteismele oficiale, aferente LPM-H), in Agresiunea de tip: bioenergetic-civilizationalvirtual
(exemple: Ezoteismele caracteristic religioase, aferente religiilor internationale care
sunt practicate, in actualitate, respctiv Ezoteismele caracteristice unor Civ-vir neautentice,
rezultate ca urmare a foarte numeroaselor agresiuni de tip: civ-vir, care au fost comise
asupra unor Grupari de Rep-FS-Civ-vir, fosti aferenti unor Civ-vir “autentic-bastinase”, de
tip: Neagres-civ-vir, din cadrul LPM-H, dar care au fost, insa, agresati si exorcizati, la nivelciv-
vir, in mod samavolnic, fiind astfel transformati in: Mutanti fiintial-superiori, de tip: FS
sau:FSI- Civ-vir (Mut-FS/FSI-Civ-vir) ai unor Civ-vir “autentic-bastinase”, din cadrul LPM-H,
sau care au fost agresati si exorcizati, la nivel: civ-vir, de catre anumite Civ-vir Extra-Lum,
fiind transformati in: Mut-FS/FSI-Civ-vir ai respectivelor Civ-vir-Extra-Lum.
In cadrul acestei lucrari, ma voi limita, in continuare, din motive de spatiu, doar la
descrierea tipurilor de: Agres-civ-vir, comise de catre: Civ-vir-Agres-civ-vir “autenticbastinase”,
din cadrul LPM-H, asupra Gruparilor de Rep-FS-civ-vir (Grup-Ref-civ-vir) aferenti
Civ-vir-Neagres-civ-vir “si autentic-bastinase”, din cadrul LPM-H, precum si a tipurilor de:
Agres-civ-vir, comise de catre: Civ-vir-Extra-Lum, asupra Grup-Rep-FS-civ-vir aferenti Civ-vir-
Neagres-civ-vir si “autentic-bastinase”, din cadrul LPM-H.
c.3. Agresiunea de tip: civilizational-virtual (Agres-civ-vir) individuala (adica la nivel de:
FSI), comisa de catre Civilizatiile-virtuale-Agres-civ-vir, “autentic bastinase”, in cadrul LPMH,
asupra Grup-Rep-civ-vir ai Civilizatiilor-virtuale-Neagres-civ-vir, “autentic-bastinase” in
cadrul LPM-H.
Agres-civ-vir enuntata anterior este comisa, in mod samavolnic, prin intermediul Grup-
Rep-FS-civ-vir, aferenti Civ-vir-Agres-civ-vir, autentic-bastinase, din cadrul LPM-H, care sunt
programati, de catre Programatorii-Existentiali (Prog-Exist), precum si animati, de catre
Animatorii-Existentiali (Anim-Exist), ai lor, astfel incat sa exorcizeze, in mod: civ-vir (de
regula, prin atingere, prelungita, de tip: tactiliv, sau prin atingere, prelungita, de tip: sexiv,
sau prin atingere combinata, prelungita, de tip: tactiliv si sexiv (in cadrul carora se
realizeaza un transfer bioenergetic, puternic, consistent si determinant pentru realizarea
Exor-civ-vir, specific: tactiliv, respectiv specific: sexiv, respectiv combinat, adica: tactiliv si
sexiv), in urma caruia Anim-Exist al FSI astfel agresate este constrins sa abandoneze Anim-
6
Exist a FIS astfel exorcizate, si s-o transfere Anim-Exist al FSI agresoare, sub amenintarea
riscului existential ca: daca nu procedeaza astfel, risca sa fie si ea (ca: FSI) exorcizata in
mod: civ-vir, prin pierderea identitatii de tip: civ-vir, specific fiintial-superior (ca:FSI) si sa fie
transformata in Mut-civ-vir, aferenta Civ-vir agresoare civ-vir, respective.
Trebuie sa se cunoasca faptul ca Civ-vir-Agres-civ-vir, “autentic-bastinase”, in cadrul
LPM-H, sunt: Civ-vir incluse in Categ-Grup-civ-Primatifere-Androgine-Agres-civ-vir,”in care
sunt incluse: 15 tipuri de: Civ-vir, avind, fiecare, ca: bioenergie-principala, o anumita
bioenergie, selectata din Grupa de tipuri de bioenergii, caracteristic-primatifere: sexiva;
respectiv: gustiva; respectiv: vaziva; respectiv: auziva, respectiv: mirosiva, respectiv:
tactiliva; respectiv: informativa; respectiv: emotiva, precum si cate o anumita culoarefizionomica,
dintre: 6 tipuri de culori-fizionomice, caracteristic-primatifere, care sunt: negru;
respectiv: marosos (maro-inchis); respectiv: maro; respectiv: maronil (maro-deschis);
respectiv: galbenil (galben-deschis); respectiv: albastril (albastru-deschis).
Mai trebuie adaugat, la cele expuse anterior, ca, in cadrul LPM-H, mai exista si 3 Civ-vir-
Primatifere-Agres-Civ-vir, dar care sunt: “neautentice-civ-vir”, desi sunt: “bastinase”, in
cadrul LPM, fiind alcatuite din: Mut-FS-civ-vir, proveniti din fosti: Rep-FS-civ-vir, aferenti
Categ-Grup-Civ-vir- Primatifere-Individuale-Alboase- Neagres-civ-vir, care au fost: Agres-FSciv-
vir si respectiv: Exor-FS-civ-vir (pina la pierderea identitatii de tip: FSI) de catre: Mut-FSciv-
vir aferenti Categ-Grup-Civ-vir-Primatifere-Alboase-Agres-civ-vir, “neautentice civ-vir”,
dar “bastinase” in cadrul LPM-H, Categ-Grup-Civ-Vir in cadrul careia sunt incluse
urmatorele Grup-Civ-vir-Primatifere-Alboase-Agres-civ-vir “neautentice civ-vir” dar
“bastinase” in cadrul LPM-H:
c.3.a. - Grup-Civ-vir-Primatifere-Babuiniene-Androgine-Alboase-Agres-civ-vir-
Neautentice-civ-vir, care se defalca in:
c.3.a.1. - Civ-vir-Primatifera-Babuiniana-Androgina-Alboasa-Sexiva-Agres-civ-vir-
Neautentica-civ-vir;
c.3.a.2. - Civ-vir- Primatifera-Babuiniana-Androgina-Alboasa-Gustiva-Agres-civvir-
Neautentica-civ-vir;
c.3.a.3. - Civ-vir-Primatifera-Babuiniana-Androgina-Alboasa-Emotiva-Agres-civvir-
Neautentica-civ-vir.
c.3.b. - Grup-Civ-vir-Primatifere-Cimpanzeiene-Androgine-Alboase-Agres-civ-vir-
Neautentice, care se defalca in:
c.3.b.1. - Civ-vir-Primatifera-Cimpanzeiena-Androgina-Alboasa-Emotiva-Agres-civvir-
Neautentica-civ-vir;
c.3.b.2. - Civ-vir-Primatifera-Cimpanzeiana-Androgina-Alboasa-Auziva-Agres-civvir-
Neautentica-civ-vir;
c.3.b.3. - Civ-vir-Primatifera-Cimpanzeiana-Androgina-Alboasa-Informativa-Agresciv-
vir-Neautentica-civ-vir;
7
c.3.c. - Grup-Civ-vir-Primatifere-Urangutaniene-Androgine-Alboase-Agres-civ-vir-
Neautentice-civ-vir, cae se defalca in:
c.3.c.1. - Civ-vir-Primatifera-Urangutaniana-Androgina-Alboasa-Sexiva-Agres-civvir-
Neautentica-civ-vir;
c.3.c.2. - Civ-vir-Primatifera-Urangutaniana-Androgina-Gustiva-Agres-civ-vir-
Neautentica-civ-vir;
c.3.c.3. - Civ-vir-Primatifera-Urangutaniana-Androgina-Emotiva-Agres-civ-vir-
Neautentica-civ-vir.
c.3.d. - Grup-Civ-vir-Primatifere-Goriliene-Androgine-Alboase-Agres-civ-vir-
Neautentice-civ-vir, care se defalca in:
c.3.b.1. - Civ-vir-Primatifera-Goriliana-Androgina-Alboasa-Sexiva-Agres-civ-vir-
Neautentica-civ-vir;
c.3.c.2. - Civ-vir-Primatifera-Goriliana-Androgina-Alboasa-Emotiva-Agres-civ-vir-
Neaautentica-civ-vir;
c.3.c.3. - Civ-vir-Primatifera-Goriliana-Androgina-Alboasa-Informativa-Agres-civvir-
Neautentic-civ-vir.
c.4. - Agres-civ-vir exercitata asupra Rep-FS-sup aferenti Grup-Civ-vir-Primatifere-
Individuale-Alboase-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir si Autentic-bastinase, cadrul LPM-H,
exercitata de catre Grup de Rep-FS- aferenti Civ-vir- Alboase-Agres-civ-vir-Neautentice-civvir,
in cadrul LPM-H, rezultate prin: Agres si Exor, de tip: FS-civ-vir, comise, in mod
samavolnic, de catre anumite: Civ-vir-Neagres-civ-vir-Etra-Lum-Autentice-civ-vir, dar care
nu sunt bastinase, in cadrul LPM-H.
In cadrul Dom-Creat-civ-vir aferent Plan-Ter, au solicitat si li s-a aprobat, de catre:
Ierarhiile Conducatoare Abilitate-Extra-Lumesti (Ier-Cond-Abil-Extra-Lum, construirea mai
multor Baze existentiale (Baz-Exist), de tip: civ-vir (Baz-Exist-civ-vir), aferente unor Civ-vir-
Agres-civ-vir-Extra-Lum, interesate in: a controla, subordona, si influenta subminarea, din
punct de vedere: civ-vir, mai ales a: evol-exist a Rep-FS aferenti Grup-Civ-vir-Primatifere-
Individuale-Alboase-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir-Autentic-bastinase in cadrul LPM-H.
Din cate cunosc, principalele Civ-vir-Agres-civ-vir-Extra-Lum-Autentice-civ-vir, care detin,
in prezent: Baz-Exist-civ-vir, amenajate in cadrul unor: Dom-Exist-civ-vir, din cadrul Dom-
Exist-civ-vir aferent Plan-Ter, sunt: urmatoarele:
c.4.a. - Civ-vir-Arahnidica-Tarantulara-Androgina-Neagra-Informativa-Agres-civ-vir-
Extra-Lum-Autentica-civ-vir, avind ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe Bafomet, iar ca: Cond-
Sup, de tip: Tartor, al Baz-Exist-civ-vir, amenajata in cadrul Dom-Exist-Plan-Ter, pe: Keto;
c.4.b. - Civ-vir- Reptiliana-Dragoniana-Individuala-Rosie-Informativa-Agres-civ-vir-Extra-
Lum-Autentica-civ-vir, avind ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Hao, iar ca Cond-Sup, de tip:
Tartor, al Baz-Exist-civ-vir, amenajata in cadrul: Dom-Exist-civ-vir, pe: Mao;
c.4.c. - Civ-vir- Reptiliana-Balauriana-Individuala-Rosie-Informativa-Agres-civ-vir-Extra-
8
Lum-Autentica-civ-vir, avind ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Dio, iar ca: Cond-Sup, de tip:
Tartor, al Baz-Exist-civ-vir, pe: Titano;
c.4.d. - Civ-vir-Reptiliana-Iguanifera-Androgina-Verdila(verde-deschis)-Emotiva-Agresciv-
vir, avind ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Inuo, iar ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, al Baz-
Exist-Exist-civ-vir, pe: Inuoko;
c.4.e. - Civ-vir-Feliniana-Leonina-Androgina-Aurie-Gustiva-Agres-civ-vir-Extra-Lum-
Autentica-civ-vir, avind ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Leon, iar ca: Cond-Sup, de tip:
Tartor, al Baz-Exist-civ-vir, pe: Cron;
c.4.f. - Civ-vir-Acviliana-Vulturiana-Androgina-Neagra-Informativa-Agres-civ-vir-Extra-
Lum-Autentica-civ-vir, avind ca Civ-vir, de tip: Tartor pe: Hedwig, iar ca Cond-Sup, de tip:
Tartor, al Baz-Exist-civ-vir, pe: Carol;
c.4.g. - Civ-vir-Acviliana-Soimiliana-Androgina-Rosie-Vaziva-Agres-civ-vir-Extra-Lum-
Autentica-civ-vir, avind ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Catol, iar ca: Cond-Sup, de tip:
Tartor, al Baz-Exist-civ-vir, pe Chill;
c.4.h.- Civ-vir-Caprifera-Draconiana-Individuala-Neagra-Gustiva-Agres-civ-vir-Extra-Lum-
Autentica-civ-vir, avind ca: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Belzebutos, iar ca: Cond-Sup, de tip:
Taror, al Baz-Exist-civ-vir, pe: Mefistos.
Diferenta dintre Civ-vir-Primatifere de tip: Agres-civ-vir-Neautentice-civ-vir (adica de tip:
Mutante-Civ-vir), dar: Autentic-bastinase, in cadrul LPM-H, enuntate anterior si Civ-vir-
Mutante-Civ-vir, de tip: Primatifere-Agres-civ-vir si Neautentice-civ-vir, dar bastinase in
cadrul LPM-H, care, in pricipiu, sunt de aceleasi tipuri,consta in aceea ca: Categ-Grup-Rep-
FS-Civ-vir ale Civ-vir-Primatifere-Agres-civ-vir-Neautentice-civ-vir, dar bastinase in cadrul
LPM-H, sunt cu mult mai puternici, prin Agres, precum si prin Exor de tip:FS- civ-vir, pe care
o efectueaza.
Respectiva Categ-Grup-Rep-FS-Civ-vir este considerata, astfel, ca constituie o Categ-
Grup-Rep-FS-Civ-vir “performantiala”, de: Mut-FS-civ-vir, in ceea ce priveste capacitatea de
Agres si respactiv de Exor-FS-civ-vir.
Trebuie sa se cunoasca faptul ca toti marii rau-facatori care au fost infiltrati in
importante functii de conducere si de executie, in diferite State, sunt, de regula, selectati
din aceasta Categ-Grup-Rep-FS-Civ-vir, apreciata ca fiind: “performantiala”.
Datorita motivatiei expuse anterior, acesti Rep-FS-Civ-vir sunt si foarte greu de
schimbat, din functiile de conducere in care au fost numiti.
Pentru edificare voi da cateva exemple de FSI calificati ca fiind: “Combatanti-Ezoteisti”
(Comb-Ezot), din fiecare Grup-Rep-FS-Civ-vir, cu precizarea ca exemplele au fost selectate
exclusiv din cadrul: Categ-Grup-Rep-FS-Civ-vir, care sunt: integ-evol-exist in FSC-Rasa Alba,
fiind identificabili (in cazul in care nu au metisati, in mod determinant, din punct de vedere
al fizionomiei) inclusiv prin fizionomiile specifice ale respectivelor Grup-Rep-FS-Civ-vir,
expuse in ordinea imprtantei Civ-Vir-Agres-civ-vir-Extra-Lum, care este, in principiu, si
9
ordinea capacitatii de: Agres-FS-Civ-vir, precum si de: Exor-FS-Civ-vir, de care au beneficiat
in trecut, respectiv de care beneficiaza si in prezent:
c.5. Categ-Grup de Mutanti-FSI-Civ-vir aferenti Civ-vir-Agres-civ-vir- Extra-Lum, care
dispun de Baz-Exist-civ-vir, in cadrul Dom-Exist-Plan-Ter:
c.5.a. Exemple de Mut-FSI-Civ-vir aferenti Civ-vir-Arahnidice-Tarantulare-Androgine-
Negre-Informative-Agres-civ-vir-Extra-Lum: Victor Viorel Ponta; Niels Schneker
c.5.b. Exemple de Mut-FSI-Civ-vir aferenti Civ-vir-Reptiliene-Balauriene-Individuale-
Rosii-Informative-Agres-civ-vir-Extra-Lum: Nicolae Ceausescu; Printul Charles; Traian
Basescu; Petre Roman; Ilie Sarbu; Dan Diaconescu (au fizionomie cu nas de camila, mai
ingust decat la Mut-FSI-Civ-vir aferente Civ-vir-Reptiliene-Balauriene);
c.5.c. Exemple de Mut-FSI-Civ-vir aferenti Civ-vir-Reptiliene-Dragoniene-Individuale-
Rosii-Informative-Agres-civ-vir-Extra-Lum: Laslo Tokes; Dan Voiculescu (au fizionomie
dacica, din perioada zalmoxiana, adica: nas lat si plat);
c.5.d. Exemple de Mut-FSI-Civ-vir aferenti Civ-vir-Feliniene-Leonine-Androgine-Agresciv-
vir-Extra-Lum: ex-regele Mihai; Andrei Marga; Liviu Dragnea; Carmen Johannis;
c.5.e. Exemple de Mut-FSI-Civ-vir aferenti Civ-vir-Acviliene-Vulturiene-Androgine-
Negre-Informative-Agres-civ-vir-Extra-Lum: Ion Iliescu; Franc Walter Steinmeier; Gheorghe
Ciuhandu;
c.5.f. Exemple de Mut-FSI-Civ-vir-Soimiliene-Rosii-Androgine-Rosii-Vazive-Agres-civvir-
Extra-Lum: Klaus Werner Johannis; Pimen; David Cameron; Francois Hollande; Nicolae
Robu.
Trebuie sa se stie ca: profilul caracteristic-fizionomic unei anumite Civ-vir-Agres-civ-vir-
Extra-Lum, nu este, in totalitate, definitoriu, deoarece, pe de o parte, anumite “personaje”
constituie obiectul unor investitii de tip:FSI comune, a mai multor Civ-vir, iar, pe de alta
parte, ca anumite Civ-vir-Agres-civ-vir-Extra-Lum prefera sa-si mascheze si chiar sa-si
oculteze investitiile efectuate in anumite “personaje”, de regula malefice, pentru a nu
putea fi anatemizate si blestemizate, la nivel de; Civ-vir, pentru raul existential comis
impotriva Civ-Vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir si Autentic-bastinase, in
cadrul LPM-H.
c.6. Mai trebuie sa se stie ca si alte Civ-vir-Agres-civ-vir-Extra-Lum (pe care nu le-am mai
mentionat, anterior, la punctul: c.5. din economie se spatiu) beneficiaza de Baz-Exist-civ-vir
in cadrul Dom-Exist-Plan-Ter, precum si de: Mutanti-FSI-Civ-vir, aferenti, intre care mai
importante sunt:
c.6.a. - Civ-vir-Reptiliana-Serpiliana-Androgina-Movil-Emotiva-Agres-civ-vir-Extra-Lum,
avind: Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Kaal (exemple de Mut-FSI-Civ-vir; Emil Boc; Monica
Macovei, cu profile caracteristic-fizionomice elocvente: nas mic si turtit);
c.6.b.- Civ-vir-Feliniene-Leonine-Individuale-Aurii-Gustive-Agres-civ-vir-Extra-Lum, avind
ca Cond-Sup, de tip: Tartor, pe: Cron (exemple de Mut-FSI-Civ-vir: Cristian Diaconescu;
10
c.6.c.- Civ-vir-Primatifere-Goriliene-Androgine-Maronile-Sexive-Agres-civ-vir-Autenticeciv-
vir si Autentic-bastinase, in cadrul LPM-H (care desi este bastinasa, in cadrul LPM-H,
beneficiaza si de o Baz-Exist-civ-vir, in cadrul Dom-Exist-Plan-Ter, avind Cond-Sup, de tip:
Tartor, pe: Luciferos (exemple de Mut-FSI-Civ-vir: Daniel Ciobotea;
c.6.d.- Referitor la alte aspecte prin care pot fi identificati tipurile de: Mut-FSI-Civ-vir,
referitor la apartenenta la o Civ-vir-Agres-civ-vir, pe linga aspectele fizionomice,
mentionate anterior, mai semnalez si preferinta pentru anumite culori dominante in
vetimentatie, precum si preferinta pentru anumite tipuri de tunsori (exemple: culori
preferate: negru, respectiv tunsori preferate: rasi in cap sau; “perie”, respectiv ochelari
fumurii, purtati inclusiv seara si noaptea, respectiv, la femei: portul ochelarilor fumurii nu
doar pe ochi, ci si deasupra fruntii - pentru Rep-FSI-Civ-vir aferenti Civ-vir-Arahnidice-
Tarantulare-Androgine-Negre-Informative-Agres-civ-vir; respectiv culoarea: rosu, precum si
tunsori tip: creasta, respectiv: cu parul legat in coada, la spate, chiar la barbati – pentru Civvir-
Reptiliana-Dragoniana-Individuala-Rosie-Informativa-Agres-civ-vir si numai culoarea
rosie, in vestimentatia europeana, pentru Civ-vir-Reptiliana-Balauriana-Individuala-Rosie-
Informativa-Agres-civ-ir; respectiv: culoarea verdil pentru si freza tip: creasta, la Civ-vir-
Reptiliana-Iguanifera-Androgina-Verdila-Emotiva-Agres-civ-vir, respectiv: culoarea: movil si
obiceiul de a aprinde, des, betisoare parfumate si a utiliza parfumuri pentru Civ-vir-
Reptiliana-Serpiliana-Androgina-Movil-Emotiva-Agres-civ-vir s.a).
c.7. - Mai dispun de cate o Baz-Exist-civ-vir, in cadrul: Dom-Exist-Plan-Ter, si toate marile
religii internationale, in cadrul carora sunt “gazduite” Civ-Vir-Primatifere-Agres-civ-vir-
Neautentice-civ-vir, dar: bastinase in cadrul LPM-H, de care ma voi ocupa, insa, in cadrul
unei alte lucrari, viitoare.
D. Moduri de agresiune-civilizational-virtuala efectuata prin intermediul simbolurilor cu
valoare ezoteista
Agresiunea prin simboluri este un mod specific de Agres-civ-vir, practicat la nivel
ezoteist, in cadrul Ezoteimului simbolic, prin intermediul simbolurilor specific-heraldice, prin
monumente edilitare, prin denumiri de Piete publice; strazi, dar si prin intermediul unor
etichete de produse, precum si in alte moduri.
Agresiunea ce mai puternica se realizeaza, insa, prin insemnele, specific-heraldice, la :
nivel: statal (exemple: Steme; Drapele; Sigilii) respectiv: districtual, respectiv: localitational.
respectiv: institutional, respectiv: organizational s.a.
Astfel, la nivel statal, introducerea unor simboluri heraldice, malefice, la inceputul
perioadei post-revolutionare a RRD-1989, in: Stemele unor unor State, respectiv: ale unor:
Districte, respectiv ale unor: Localitati, a avut efecte catastrofale asupra evol-exist a
respectivelor obiective, marcate simbolic-heraldic in mod malefic.
11
Dau cateva exemple pentru a se intelege cele semnalate anterior:
d.1. - faptul ca pe capul vulturului din Stema statala nu a fost introdusa: coroana (simbolheraldic
aferent Suveranitatii statale, a avut, ca efect: pierderea, de fapt, a Suveranitatii
statale, chiar daca, de drept, in Constitutia Statului Romania se prevede ca: Romania este
un Stat suveran;
d.2. - faptul ca in drapelul Statului Romania lipseste culoarea: alba, a Solarului, a subminat
evol-exist a Statului Romania (invit pe cei interesati sa constate ca: toate Statele car au
introdus culoarea: alb, in drapelul statal, cinstind, in acest mod: Solarul, beneficiaza de o
evol-exist incomparabil mai favorabila, comparativ cu Statele care nu au introdus-o;
d.3. - din punct de vedere heraldic semnalez ca scoaterea din cadrul drapelului satal a
Stemei, in cadrul Revolutiei Romane din decembrie 1989 (RRD-1989) a fost, de fapt, un
semnal ca, pe de o parte, Steaua rosie, din virful fostei Steme statale trebuia inlocuita cu
Steaua alba, tot cu 5 colturi, care este simbolul vitruvian al Primatiferelor (semnalat de:
Leonardo da Vinci), precum si, pe de alta parte, ca Stema statala nu trebuie aplicata pe
drapel, care este un simbol-heraldic-statal, specific coloristic, context in care semnalez ca: in
in Stema localitationala a orasului Timisoara, a fost amplasat un cerc alb, in locul fostei
gaure, in drapel, care, insa, mai recent, a fost inlocuita cu un cerc de culoare albastra, cercul
alb mai existand, in prezent, doar in drapelul Asociatiei “VICTORIA” a Luptatorilor in
Revolutie, din Timisoara;
d.4. - faptul ca pe sigla Serviciului Roman de Informatii este simbolul geometric al
Arahnidei-Tarantulare, iar pe sigla Serviciului de Informatii Externe este simblulul
Dragonului, explica, din punct de vedere heraldic, degradarea respectivelor Servicii, pina la
confruntarea, oculta, intre aceste servicii si “capturarea” Statului de catre banditiagenturali,
din cadrul respectivelor Servicii, degenerate in agenturi subversive;
d.5.- faptul ca pe vehiculele SMURD este amplasat simbolul Sarpelui androgin explica de ce
respectivele vehicule sunt implicate, frecvent, in accidente;
d.6.- faptul ca pe simbolul organizatiei de sprijin a sanatatii este prezenta: crucea rosie si
nu: crucea alba, explica de ce s-a degradat sanatatea in Statul Romania;
d.7.- faptul ca pe sigla Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) a fost introdusa sintagma: “Paste
oile mele”, preum si faptul ca BOR isi boteaza aderentii ca: “robi religiosi”, explica de
degradarea BOR, precum si suferinta fiintial-superioara la care sunt supusi, mai ales in
cadrul varstei a 3-a, aderentii la BOR.
d.8.- ca o mare si grava carenta heraldica, de nivel general, trebuie insa semnalate si
grabnic inlaturate simbolurile heraldice din perioada temporala posterioara Evului Mediu,
caracteristice unor moduri de evol-exis, de atunci, in arealul teritorial european in care ne
aflam si in prezent, care prin incompetenta ezoteista a unor istorici, specializati in tipologia
simbolistica heraldica, si nu in semnificatia acestora, au contribuit, determinant, la
reactualizarea, in actualitate, a problemelor de evolutie statala, in sensul confruntarii cu
12
Statele vecine, in principiu reprezentate de descendentele statale ale Statelor de atunci
(Hungaria; Serbia; Bulgaria; Turcia si Rusia.
Trebuie sa se afle, mai ales de catre asa zisii istorici specialisti in simbolistica heraldica
faptul ca simbolurile heraldice ale Stemelor statale, in actualitate, se aleg, in functie de
aspiratiile caracteristice prezentului si nu in functie de evolutia respectivelor State intr-un
trecut care, in general, a fost defavorabil evol-exist- benefice a Etniei Romane.
In cadrul unei lucrari urmatoare voi semnala si alte efecte malefice, caracteristice,
generate de utilizarea, in scop malefic, caracteristic-heraldic, cu exemple concrete din
marile orase, precum si, mai ales, din Timisoara, din perioada de primariat a ultimilor 2
Primari (cu precizarea ca referitor la orasul Timisoara trebuind sa se stie ca este: Oras-
Inainte-mergator, dupa cum : Romania este Stat-Inainte-mergator, asa cum au fost, in
urma cu aproximativ 2.000 de ani: Orasul: Ierusalim, respectiv: Statul: Palestina).
Referitor la pietile publice, precum si la anumite strazi, respectiv la anumite
monumente-edilitare (exemple: Piata Libertatii, Piata Independentei; Piata Unirii, Piata
Victoriei, Piata Nicolae Balcescu, respectiv: in cadrul unor strazi cu denumiri similare,
respectiv in cadrul ambiental al unor monumente-edilitare cu semnificatii similare, trebuie
sa se stie ca nu pot fi organizate si desfasurate activitati fara solemnitatea necesara, decat
cu riscul ca respectivele semnificatii sa fie prin afecte nebenefice, sau chiar malefice, asupra
locatiilor respective si a locuitorilor care domiciliaza in perimetrul acelor locatii publice,
precum si asupra conducatorilor edilitari, responsabili cu administrarea acelor locatii.
Dau un exemplu in sensul semnalat anterior, evidentiind faptul ca degradarea CFR-ului,
in Romania, se datoreaza, intr-o masura determinanta, faptului ca monumentul-edilitar cel
mai important, amplasat in capitala (in perimetrul Garii de Nord), si dedicat cinstirii CFRului
si ceferistilor, a fost lasat la cheremul oamenilor declasati, ai “stazii”, care l-au
batjocorit o perioada temporala indelungata (inclusiv facandu-si nevoile acolo).
De asemenea, batjocorirea RRD-1989, precum si a revolutionarilor autentici, s-a
datorat, in mod determinant, batjocoririi Memorialului RRD-1989, amplasat in Piata
Revolutiei, din capitala, in care, relativ recent, a fost amplasat pe plarforma Memorialului,
pe post de “pseudo”-monument, o hidosenie care reprezinta (culmea batjocirii!) un: penis
(in indiferenta si chiar impotenta totala a conducerii Institutului Revolutiei Romane din
decembrie 1989 respectiv a Sub-Secretariatului de Stat pentru problemele revolutionarilor
din decembrie 1989, respectiv a altor institutii, obligate sau doar abilitate sa intervina (cine
nu crede este invitat sa mearga si sa constate!).
Referitor la emblemele aplicate pe produse, invit pe cei interesati sa analizeze produsele
vestimentare importate din China, atit ca semnificatie semantica a textelor etichetelor, cat,
mai ales, ca semnificatie heraldica a simbolurilor (exemplu: prezenta simbolului malefic al
dragonului, prezent si pe Stema orasului Cluj, in pozitie de dominanta superioara,
considerindu-se, in mod fals, ca este un simbol heraldic specific-dacic, cand, de fapt este un
13
simbol asiatic, adus de Zamolxis, care a avut un rol covirsitor in inlocuirea religiei europene,
din vremea lui Deceneu, cu religia dragoniana (imprtata, din Asia, de Zamolxis).
Inchei acest capitol al lucrarii cu semnalarea faptului ca redresarea situatiei, la nivel
societal, in Romania, este mult mai usor de infaptuit si, mai ales, cu fonduri incomparabil
mai mici, utilizand Ezoteismul oficial, aferent LPM-H (si nu: psudo-Ezoteismele religioase,
respectiv cele masonice).
E. Utilizarea Ezoteismului oficial in scopul apararii, optimizarii si chiar performantizarii
evolutiei-existentiale a fiintelor superioare individuale, respectiv a fintelor superioare
colective, respectiv a ambientalurilor aferente
Ezoteismul oficial, aferent LPM-H (Ezo-Ofic-LPM-H) se poate utiliza nu doar in scopul
Agres-civ-vir a FSI, respectiv a FSC, respectiv a Amb-afer, ci si in scopul apararii, optimizarii
si chiar performantizarii evol-exist a FSI, respectiv a FSC, respectiv a Amb-afer.
In scopul enuntat anterior trebuie sa se afle ca Ezoteismul oficial, aferent LPM-H,
contine, din cate cunosc, urmatoarele reglementari:
e.1.- O FSI nascuta intr-o anumita Civ-vir-Primatifera-Neagres-civ-vir-Autentic-civ-vir nu
poate evolua, in mod performant, decat in Civ-vir in care s-a nscut, precum si in Amb-aferuri
in care domina, din punct de vedere ezoteistic, Ezoteismul caracteristic, aferent Civ-vir-
Primatifera-Neagres-civ-vir-Autentica-civ-vir in care s-a nascut.
e.2.- Constituirea unei familii si procreerea de copii, in cadrul familiei, nu se poate realiza,
in mod performant, decat daca cei 2 parteneri apartin aceleiasi Civ-vir-Primatifere-Neagresciv-
vir-Autentice-civ-vir.
e.3.- Constituirea altor tipuri de parteneriate, sau colective, de FSI, nu se pot realiza, in
mod performant, decat daca membrii componenti apartin unor Civ-vir-Primatifere-Neagresciv-
vir-Autentice-civ-vir, performanta maxima putand fi obtinuta daca membrii componenti
apartin aceleiasi Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir.
e.4.- Practicarea metisajului inter-Civ-vir, la FSI, anuleaza posibilitatea evol-exist
performantiale a Metisilor de tip: FSI, acest dezavantaj putand fi recuperat, in masura
posibilului (daca nu a devenit ireversibil), prin transferarea, prin Exor-civ-vir, a metisilor FSI,
in cadrul Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir al carei Rep-FSI-Civ-virprincipal
este FSI care dispune de “energia civ-vir”cea mai mare.
e.5.- Tot referitor la metisajul FSI trebuie sa se afle ca in mod similar practicarii selectiei in
vederea ameliorarii unor tipuri de animale (ca; FmedI), in cadrul LPM-H, se practica, inclusiv
la nivel superior, selectia in vederea ameliorarii FSI aferente unei Civ-vir, cu precizarea, insa,
ca nu se urmareste a se ameliora doar corpul lumesc al acelei FSI, ci si selectia in vederea
ameliorarii corpului informatic (adica a identitatii specific-informationale) a FSI.
e.6.- In legatura cu reglementarea enuntata la punctul anterior se impune protejarea de
14
tip: FS a celor mai performante FSI din componenta unei Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-
Autentice-civ-vir si Autentic-bastinase in cadrul LPM-H, despre care trebuie sa se cunoasca,
insa, ca, de regula, pot constitui obiectul unor AgresFIS-Civ-vir, inclusiv cu sprijin
determinant de la nivel Extra-Lum, prin care se urmareste coruperea Invest-FS ai
respectivelor FSI- performante si, mai ales a FSI-superperformante, astfel incat Invest-FS ai
acestora sa cedeze un “pachet determinant de actiuni”, din totalul actiunilor, unor Invest-FS
aferenti unor Civ-vir-Agres-civ-vir si, in acest mod, FSI-performante, astfel “tradate”sa fie
anihilate civilizational (prin Agres-FSI-Civ-vir si respectiv prin ExorFSI-Civ-vir), sau chiarin
mod: fizic, inclusiv cu batjocorirea lor, inainte de anihilare.
e.7.- Protectia semnalata anterior trebuie aplicata, cu prioritate, mai ales impotriva Mut-
FS-Civ-vir, aferenti Civ-vir-Primatifere-Individuale-Alboase-Emotive-Agres-cic-vir-
Neautentice-civ-vir, care este: o Civ-vir-Mutanta-civ-vir, asociata Civ-vir-Primatifere-
Andogine-Maronile-Sexuale-Agres-civ-Autentice-civ-vir si bastinasa-planetar in cadrul Lum-
Sup-Plan a Plan-Ter, prin intermediul careia actioneaza, de fapt, in mod indirect, toate Civvir-
Agres-civ-vir (care beneficiaza de Baz-Exist-civ-vir in cadrul Dom-Exist-civ-vir aferent
Plan-Ter) care practica, frecvent, contra cost (platit de catre Cond-Sup ai Baz-Exist-civ-vir,
aferente Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir-Autentice-civ-vir-Extra-Lum, care beneficiaza de Baz-
Exist-civ-vir in cadrul Dom-Exist-civ-vir aferent Plan-Ter), in scopul comiterii unor astfel de
Agres-FS-Civ-vir, urmate (in functie solicitarea ofertata si acceptata) de Exor-FS-civ-vir, in
scopul schimbarii determinante a specificului-identitar al FS-victime, respective, si de
transformare a acestora in: Mut-FS-Civ-vir.
e.7.- Reglementarile enuntate anterior, referitoare doar la Rep-FS de tip: Metisi-civ-vir
(adica aferenti Categ-Grup-Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-Autentice civ-vir), devin
posibile de aplicat in cazul in care, de regula, prin faptul ca o FSI care apartine unei anumite
Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir, aceasta FSI beneficiaza de: Investitor
de tip: fiintial-superior (FS), respectiv de: Programator-FS, respectiv de: Animator
Existential-FS, aferenti acelei Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir, in timp ce
un Metis-civ-vir are Dest-exist partajat in perioade temporale aferente Civ-vir-Primatifere-
Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir al caror Metis-civ-vir este (ca: FSI), perioade temporale in
care Invest-FS, respectiv: Prog-FS, respectiv: Anim-Exist-FS sunt aferenti Civ-vir-Primatifere-
Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir care administreaza evol-exist a respectivei FSI (in calitate
de: Mut-FSI-Civ-vir), in perioada temporala respectiva (si care pot avea interese diferite, sau
chiar foarte diferite) de cele avute de de Gruparea de administrare evol-exist (Grup-Adminevol-
exist) aferenta perioadei temporale de Admin-evol-existnanterioara, isi pot scHimba
optiunile stabilite, inainte.
e.8.- In contextul enuntat anterior se explica si anumite evenimente dramatice din evolexist
a unei FSI de tip; Mut-civ-vir (exemple: esecuri; divorturi; trecerea respectivei FSI in
15
regim de evol-exist accentuat sau chiar determinant suferential fiintial-superior, datorita
unor accidentari sau unor boli- situatie motivata de faptul ca generarea de bioenerie
caracteristica suferential-fiintial-superioara, constituie o “valuta bioenergetica”
interschimbabila la nivel inter-lumesc, intre Lumi diferite; decese premature).
e.9.- Tot in contextul expus anterior trebuie sa se stie ca cele mai multe dintre razboaiele
cu impact distructiv la nivel continental si, mai ales, la nivel mondial, au constituit, de fapt,
solicitari de comitere, contra-cost, a unor: Agres-civ-vir, respectiv: Exor-civ-vir, de foarte
mari dimensiuni si intensitati, care au fost declansate prin intermediul unor conducatori
statali, care au fost (daca nu erau deja) mai intai: Agres-FSI-civ-vir, respectiv: Exor-FSI-civvir,
ei insisi, si transformati in Mut-FSI-Civ-vir, aferenti, in mod indirect (adica preluati in
administrare de tip: evol-exist, de catre FSI-Extra-Lum apartinand uneia dintre Civ-vir
componente ale Categ-Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir-Neautentice-civ-vir-Extra-Lum, dar
Neautentic- bastinase-Plan-Ter.
e.10.- Si tot in contextul enuntat anterior se explica si marele pericol (potential, respectiv:
concret) constituit de prezenta, in cadrul LPM-H, a Rep-FS-Civ-vir apartinind Categ-Grup-Civvir-
Primatifere-Agres-civ-vir-Neautentice-civ-vir, prin intermediul carora se actioneaza, in
mod indirect, pentru a se comite: Agres-FS-Civ-vir, respectiv: Exor-FS-Civ-vir, solicitate
contra cost, de catre Cond-Sup ai Baz-Exist-civ-vir, din cadrul Dom-Exist-Plan-Ter, aferente
Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir-Extra-Lum, despre a caror prezenta si interventii in cadrul LPM-H,
trebuie sa se stie si sa se constientizeze bine (mai ales de catre Rep-FSI-Civ-vir ai Categ-
Grup-Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-Autentice-civ-vir si autentic-bastinase, in cadrul
LPM-H) ca: are obiectivul fundamental de a interveni, in mod cat mai eficient, in scopul
degradarii (chiar pina la anihilare, de tip: civ-vir, a Civ-vir-Primatifere-Neagres-civ-vir-
Autentice-civ-vir si autentic-bastinase in cadrul LPM-H), pentru a submina, in acest mod,
existenta si consolidarea Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, din Cadrul Ans-Categ-
Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond, in beneficiul instaurarii suprematiei, precum si (in
masura posibilului) chiar al exclusivismului-existential al Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agresciv-
vir, in cadrul Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond.
Problemele semnalate in acest capitol evidentiaza necesitatea realizarii unui Serviciu de
Protectie si paza, de tip ezoteist, a principalilor conducatori ai Statului,precum si
personalitatilor de mare importanta, respectiv valoare societala, in care sa fie angajati
Combatanti Ezoteisti (Comb-Ezot) autentici , inclusiv ca patrioti.
Aceasta lucrare, ca de altfel si alte lucrari, difuzate anterior, prognozeaza: “Sfirsitul
Istoriei”(prognozat, doar ca: sfirsit, si de: Albert Fukuiama), insa in alt sens si anume in
sensul neluarii in considerare a influente fundamentale si determinante, exercitate de la
nivel Extra-Lum, asupra evol-exist a LPM-H, ca: FSC de tip Lume.
F. Posibilitati de Aparare fiintial-superioara prin utilizarea Ezoteismelor-
16
secundare, admise, aficial, a fi utilizate, in cadrul Lumii Planetare Medii, numita:
“Hristia”, de catre ezoteistii initiati in respectivele Ezoteisme.
Protectia conferita: FSI, respectiv: FSC, respectiv: AMB-afer, in scopul apararii,
optimizarii si chiar performantizarii evol-exist, in cadrul LPM-H, se poate obtine si prin
utilizarea, in paralel cu Ezoteismul oficial, de tip: Subst/Fizic, aferent LPM-H, a altor
Ezoteisme, tot oficiale, insa utilizabile doar in mod partial, in cadrul LPM-H, in contextul
in care Ezoteismul principal,oficial, aferent LPM-H, a fost hotarit a fi, de catre Cond-
Sup, de tip: Tartor: Hristos: Ezoteismul caracteristic de tip: Substantial-Fizic.
Precizez ca utilizarea Ezoteismelor mentionate anterior, la nivel de ansamblu, este
permisa, in mod conditionat, ezoteistilor initiati in respectivele Ezoteisme (carora li s-au
conferit, in prealabil, de catre Ier-Abil-Cond-Extra-Lum, anumite distinctii oficiale,
prevazute a fi conferite in cadrul Ezoteimului-principal, aferent LPM-H), in anumite
situatii de evol-exist, la nivel de: FSI, respectiv de: FSC, respectiv de: Amb-afer, in care
acestea pot fi aplicate, cu precizarea ca aria de aplicare praxiologica a Ezoteismelor
respective este cu mult mai restrinsa, comparativ cu aria de aplicare praxiologica a
Ezoteismului-principal, oficial, de tip: Substantial/Fizic.
Semnalez ca initierea, prin comunicare telepatica, Extra-Lum, a unui ezoteist, in
praxiologia aferenta unor Ezoteisme oficiale, constituie, de fapt, tot o forma de
recompensare, din partea Ier-Cond-Abil, a unui ezoteist autentic, pentru modul
performantial in care acesta s-a straduit sa evol-esist, in pofida incercarilor la care a fost
supus, deseori foarte greu de indurat.
Cine considera ca pentru a deveni un Initiat in praxiologie caracteristic-ezoteistica
este suficient sa cunosti doar ideologia ezoteistica respectiva, se inseala si va avea parte de
mari deceptii.
Asa cum un bun practician chirurg are nevoie nu doar de experienta, ci si de
indemanare, ca sa poata opera in mod performant, un Initiat in Ezoteism are nevoie de
forta “specific ezoteista” (numita popular:”Har”) pentru a performa.
In situatia in care Ezoteismul-principal este un Ezoteism de tip: general (numit si:
holistic), acest tip de Ezoteism are o anumita valoare ezoteista, care, insa, este depasita, cu
mult, la niveldetaliat, caracteristic-ezoteistic, in cadrul Ezoteismelor componente, de tip:
bioenergetic, caracteristice, la rindul lor, la nivel: FS, respectiv: la nivel FMed, respectiv:
la nivel Finf), de valoarea Ezoteismului aferent unui singur domeniu bioenergetic,
aferent unui anumit tip de fiinta (exemplu: FS), in cadrul Ezoteismului oficial aferent
unei anumite Civ-vir.
In contextul informational expus anterior, organizatia ezoteista: Misiunea Astrala
“Romania Altruista si Inteleapta” (MARAI) a declansat, printr-o Proclamatie (care a fost
difuzata public, inclusiv catre multe institutii principale abilitate) redactata in scopul
instiintarii, publice si oficiale, a declansarii (ca: Eveniment-Lumesc): Revolutiei
cunoasterii fiintial-superioare a existentei Lumii Planetare Medii, numita: “Hristia” prin
17
intermediul Ezoteismului caracteristic informatic/informational.
Caracteristicile cognitive si praxiologic-aplicative in diverse domenii de aplicare, ale
Ezoteismului Informatic au fost, doar intr-o mica parte, difuzate public, investigarea
(“cercetarea”) fiind inca in curs, iar pe masura ce vor fi verificate si testate, in domanii de
mare interes societal (precum: cunoastere-existentiala de tip: FS a LPM-H; depoluare a
mediului ambiental, terapie fiintial-superioara la nivel de: FSI, respectiv de: FSC,
respectiv de: Amb-afer s.a) vor fi communicate si difuzate public, in viitorul recent.
In acelasi context informational semnalez: experienta dobindita in cadrul MARAI, de
colaborare in cadrul unui Parteneriat extralumesc-lumesc, existent, intre principalii
initiati ezoteisti, din cadrul MARAI, cu Civ-vir-Acviliana-Vulturiana-Individuala-
Alboasa-Neagres-civ-vir-Autentica-civ-vir, care a solicitat si obtinut, in principal ca
urmare a existentei acestui Partenerial extralumesc-lumesc, dreptul de a infiinta o Baz-
Exist-civ-vir in cadrul Dom-Exit-civ-vir-Plan-Ter, baza cu care comunica telepatic
principalii Comunicatori Extra-Lum, din cadrul MARAI.
Si tot in acelasi context informational evidentiez: sprijinul acordat de catre Civ-vir-
Acviliana-Vulturiana principalilor Combatanti ezoteisti, din cadrul MARAI, in scopurile:
f.1.- obtinerii dreptului de a se adresa, prin: Anatemizare, respctiv prin Blestemizare
(ca: tipuri de adresare, specifica, catre Ier-Cond-Abil, la nivel Extra-Lum si, mai ales, la
nivelul Civ-Creat-Abs-Cond) pentru a se elibera de degradarea fiintial-superioarara, la
care au fost supusi prin aderarea, in stare infantila, si in totala necunostinta de
adevaratele consecinte distructive, la nivel fiintial-superior (FS), la care s-au expus, prin
aceasta aderare, respectiv pentru a reclama comiterea nemotivata-corespunzator, in
conformitate cu reglementarile incluse in cadrul Ezoteismului-principal, aferent LPM-H,
asupra unor: FSI, respectiv: FSC, respectiv: Amb-afer, precum si pentru a solicita
obligarea: FSI, respectiv: FSC la plata unor daune existentiale pentru raul-existential
comis;
f.2.- sprijinirea initierii printr-o Proclamatie aferenta, difuzata public (inclusiv
principalelor institutii de Stat, din Romania, a infiintarii Religiei Nationale Romane;
f.3. - sprijinirea, inclusiv la nivel Extra-Lum, a “Scenariului” prevazut a fi implementa,
in cadul LPM-H, in vederea declansarii celui de al 3-lea Razboi Mondial (profetit de
Nostradamus, in care Statul Romania urma sa fie atacat si incorporat in Statul Federatia
Rusa), cu un alt “Secenariu” in cadrul caruia atit Statul Romania, cat si Statul Republica
Moldova si-au pastrat statalitatea pe care au avut-o, inainte de declansarea celui de al 3-
lea Razboi Mondial, prin implementarea, in cadrul LPM-H, a unui “Scenariu” in care
cel de al 3-lea Razboi Mondial a inceput pri agresarea si dezmembrarea Statului Ucraina.
Trebuie sa se stie ca, in prezent, pe linga alte proiecte, cu specific ezoteistic, MARAI
este implicata in sprijinirea declansarii Even-Lum de: Basculare a polilor magnetici, mai
intai la nivelul Statului Romania, iar in caz de reusita, ulterior, in masura posibilului, si la
nivelul Republicii Modova, precum si la nivelul altor State sud-est europene.
Celor ingrijorati ca schimbarea intr-un perimetru teritorial limitat a polilor magnetici nu
18
are efectul distructiv sunstantial, al unui cutremur, ci al unui cutremur la nivelul modului de
gandire, prin care vor fi nevoiti sa inteleaga si sa accepte ca daca majoritatea Populatiei din
acel areal teritorial in care se va produce bascularea polilor magnetici, nu-si va schimba
modul de gandire, de la: modul egoist, la cel: altruist, marele decalaj, existent in prezent,
intre cei 2 poli, de tip”Yin si Yang (in limba chineza), ar influenta cresterea dezechilibrului
bioenergetic, specific-informational, la un areal teritorial cu mult mai mare, iar Ier-Cond-
Abil, ar putea decide reechilibrarea pe cale catastrofica.
Evenimentele catastrofice care au inceput sa se produca, foarte frecvent, in Romania,
constituie pentru Initiatii in Ezoteism un avertisment serios, in acest, scop.
Incercam sa contracaram acest pericol, in masura posibilitatilor precare, de care
dispunem, pe cale informationala, atentionind, public, Populatia si institutiile oficiale
abilitate, referitor la pericolul enuntat (la care s-a pronuntat, public, si alti ezoteisti), in
contextul in care ne este blocat, in mod deliberat, ocult, subversiv si chiar opresiv, accesul la
orice organ mass-media de Stat.
Daca pericolul pe care l-am enuntat se va transforma in una sau mai multe catastrofe,
la nivel societal, dorim sa se stie ca desi ne-am adresat, oficial, conducatorilor institutiilor
principale ale Statului, pentru a solicita infiintarea unui Centru de cercetari si de aparare, pe
cale ezoteista, a Statului Romania, am fosl suntem si probabil vom mai fi total ignorati de
banditii politruci, masoni si agenturali, a caror influenta, determinanta, in decaderea
sociatala a Statului Romania, constituie tocmai cauza principala care alimenteaza cu
bioenergie malefica (deoarece este in prea mare cantitate, depasind o valoare critica), de
tip: egoist, accentuarea deechilibrului enuntat anterior, pentru a putea fi reechilibrat numai
printr-o basculare la un nivel teritorial, restrins, cu efecte nedistructive sau moderat
distructive.
Trebuie sa se stie si sa constientizeze bine ca: in viitorul apropiat, ori va exista si o
“Romanie altruista”, pe linga “Romania Egoista”, ori Statul Romania nu va mai exista.
Din nenorocire, in urma cu 2.000 ani, intregul Stat Palestinian a fost distrus deoarece
conducatorii sai au ignorat si opresat: Miscarea de emancipare altruista, condusa de
Ieshua-Isus, iar in urma cu 1.000 ani, Statul Dakotan a fost distrus, deoarece conducatorii
sai au ignorat si opresat: Miscarea de emancipare altruista, condusa de: Manitu.
Recomand celor interesati de aspectele mentionate anterior sa consulte: Profetiile cu
privire la Romania, accesind blogul aferent MARAI, la adresa: web: www.lorin-fortuna.ro
la Sectiunea: Obiective, rubrica: Profetii.
Probabil ca multi dintre cei care ajung sa citeasca, sau macar sa consulte lucrarile
difuzate de organizatia ezoteista: Misiunea Astrala “Romania Altruista si Inteleapta”
(MARAI) se intreaba, referitor la caracterul inedit si chiar “ciudat”, in prezent, al
informatiilor continute de aceste lucrari, de ce difuzam aceste informatii.
Tebuie sa se afle, mai ales de catre initiatii in alte Ezoteisme (de fapt: psudo-Ezoteisme)
19
decat Ezoteismul oficial, aferent LPM-H, ca revine orasului Timisoara, Statului Romania si,
mai ales: MARAI, ca: organizatie ezoteista, oficiala, respectiv ca: Oras, respectiv ca: Stat,
desemnate, de catre Ier-Cond-Abil-Extra-Lum, ca avind rolul de: Inainte-mergatoare, la
inceputul noii Ere Lumesti (Er-Lum) Nr.9, si totodata ultima care va mai exista, care a
inceput, oficial, cu anul: 1 (in cadrul: Calendarului Eral-Lumesc-4 Anotimporal, despre care
trebuie sa se stie ca este calendarul oficial in cadrul arealului-teritorial, caracterisristic 4-
anotimporal, din cadrul LPM-H, an care a inceput la data calendaristica: 21.03.1990-cg).
Mai trebuie sa se afle ca inainte de a se produce Evenimentul-Eral-Lumesc (Even-Er-
Lum) numit: Stopare, temprara, a evol-exist a LPM-H, destinat efectuarii unei selectii,
drastice, a FSI, respectiv a FSC, respectiv a Amb-afer, care vor mai evol-exist in cadrul LPMH,
conform hotaririi Ier-Cond-Abil-Extra-Lum, trebuie sa se infaptuiasca: Even-Er-Lum numit
popular: “Revelatia” (cunoscut mai mult prin denumirea populara: “Apocalipsa”, in limba
greaca), in cadrul caruia acele persoane care nu sunt restrictionate din punct de vedere
evol-exist (asa cum sunt, din nenorocire pentru ei: robii, bigotii si fanaticii religiosi) sa
beneficize de sansa de a afla cum trebuie sa evol-exist, in perioada temporala care a mai
ramas pina la declansarea Even-Er-Lum numit: Stopare temprala a evol-exist a LPM-H, in
vederea maximizarii sanselor de a fi selectate pentr a evol-exist in cadrul LPM-H, si in
perioada temporala care va urma dupa repornirea evol-exist a LPM-H, la incheierea Even-
Er-Lum numit: Stopare, temporara, a evol-exist a LPM-H.
In contextul celor enuntate anterior, trebuie sa se afle ca: organizatiei ezoteiste:
Misiunea Astrala “Romania-Altruista si Inteleapta”, Ier-Cond-Abil-Extra-Lum i-au
incredintat misiunea de a contribui, in mod determinant, la difuzarea informatiilor
necesare, dupa ce, in prealabil, aceste informatiiau fost transmise prin comunicare
telepatica (de care beneficiaza destui de multi initiati, in diverse Ezoteisme, fiind numita
popular, in limba engleza: “chanelling”).
Precizez, in final, ca, din cate cunosc, in concordanta cu previziunea referitoare la
Romania (efectuata de profeta: Evanghelia-Vanga Dimitrievna, care afirma ca: “Un roman
va salva Omenirea”) doar Omenirea va fi salvata (adica: Populatia Altruista), dar nu si:
Egonirea (adica: Populatia Egoista), care, din cate cunosc, va fi anihilata, in totalitate, pe
motiv ca reprezinta un: “Rebut Populational”, care nu merita sa mai existe in perioada
temporara, ulterioara incheierii Stoparii temporare a evol-exist a LPM-H.
In consecinta, precum si in incheierea acestei lucrari, atentionez ca informatiile difuzate,
public, de MARAI, se adreseaza doar Omenirii, nu si Egonirii si averizez ca, din cate cunosc,
cea mai apropiata data calendaristica in care ar putea fi declansat Even-Eral-Lum numit:
Stopare, temporara, aevolutiei-existentiale a Lumii Planetare Mediii, numita: “Hristia”, ar
putea fi data calendaristica, ultima, a anului calendaristic Eral-Lumesc-4-anotimporal: 27,
echivalenta in cadrul calendarului gregorian cu data calendaristica: 21.03.2017.
20
Lorin Fortuna
Conducator al Misiunii Astrale "Romania Altruista si Inteleapta"
21

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu