duminică, 17 iulie 2016

Aplicarea Principiului echilibrului bioenergetic

Cartelul Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si Inteleapta
a Romaniei''
Misiunea Astrala ''Romania Altruista si Inteleapta''
Sediu: Timisoara, str. Salciei nr. 2, sc. C, ap. 2
E-mail: inteleptarea.romaniei@gmail.com
Adresa Blog: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0773 / 348087
Nr.15/21.2.26-calendar eral-lumesc-de tip:4-anotimporal-cel4a
12.07.2016-calendar gregorian-cg
Aplicarea Principiului echilibrului bioenergetic in cadrul Structurilor
Civilizational-virtuale, mixte, de tip fiintial-superior, individual, respectiv
colectiv, dual-antagoniste, in care evolueaza-existential, in mod caracteristic,
fiinte superioare individuale de tip: egoist, respectiv de tip: altruist
A. - Caracteristici evolutiv-existentiale ale fiintelor superiorioare individuale, dualantagoniste,
care evolueaza-existential in cadrul unor Structuri Civilizational-virtuale,
mixte, de tip fiintial-superior-colectiv, bazate pe specificul bioenergetic dual-antagonist, de
tip: egoist, respectiv de tip: altruist
Fiintele superioare individuale (FSI) care sunt reprezentante ale unei Structuri
Civilizational-virtuale, mixte (Struc-Civ-vir-Mixt), de tip dual-antagonist (Struc-Civ-vir-Mixt-
Dual-Ant): egoist-altruiste, se diferentiaza, intre ele, in mod fundamental, din punct de
vedere caracterial, fiintial-superior-individual, prin tipul caracteristic fiintial-superior,
individual, de gandire, precum si de manifestare specifica, care poate fi (in functie de caz)
de tip: egoist (FSI-Ego), respectiv de tip: altruist (FSI-Alt).
Fiecare dintre cele 2 moduri caracteristice de gandire (egoist, respectiv: altruist) poate fi,
la rindul sau, departajat in cate: 6 tipuri caracteristice de gandire specifica, definitorii
1
pentru tipul caracterial caruia ii este aferent.
Astfel pentru modul de gandire caracteristic altruist, Ezoterismul existentialist-altruist,
(Ezot-Exist-Alt) se poate referi la urmatoarele tipuri de gandire tipice sporirii, treptate, a
gradului de altruism in gandire, precum si la urmatoarele denumiri de persoane asociate
tipului de gandire aferent:
Tipuri de gandire altruista/Tipuri de persoane aferente respectivei gandiri:
- 1. inteligenta (Istet); - 2. implicativa (Cetatean); - 3. inteleapta (Omen/Bonom); - 4. justa
(Inger); - 5. protectiva (Protector); - 6. salvatoare (Sacral).
Pentru modul de gandire caracteristic egoist, Ezot-Exist-Ego se poate referi la
urmatoarele tipuri de gandire, tipice sporirii, treptate, a gradului de egoism, in gandire,
precum si la urmatoarele denumiri de persoane asociate tipului de gandire aferent:
Tipuri de gandire egoista/Tipuri de persoane aferente respectivei gandiri:
- 1. sireata (Smecher); - 2. oportunista (Oportunist/Individ);
- 3. desteapta (Egon/Demon); - 4. vicleana (Bestie/Diavol); - 5. perfida (Canalie); - 6. sadica
(Monstru).
Intr-un mod similar celui in care se defineste: Puterea energetica (Puter-Energ) in
Energetica substantiala (numita si: Energetica Fizica), se poate defini, pe de o parte:
Puterea bioenergetica-fiintial-superioara-individuala altruista (Puter-Bioenerg-FSI-Alt),
respectiv: Puter-Bioenerg-fiintial-superioara-colectiva-altruista (Puter-Bioenerg-FSC-Alt),
iar, pe de alta parte, se poate defini: Puter-Bioenerg-FSI-Ego, respectiv: Puter-Bioenerg-FSCEgo.
Pentru o FSI-Alt, Puter-Bioenerg-FSI-Alt, respectiv: Puter-Bioenerg-FSC-Alt sunt Puteri
bioenergetice cu efect existential- benefic, iar Puter-Bioenerg-FSI-Ego, respectiv: Puter-
Bioenerg-FSC-Ego, sunt Puteri bioenergetice cu efect existential-malefic (numit si: nebefic).
In mod similar, in aprecierea unei FIS-Ego, Puter-Bioenerg-FSI-Ego, respectiv: Puter-
Bioenerg-FSC-Ego, sunt Puteri bioenergetice cu efect existential-benefic, iar Puter-Bioenerg-
FSI-Alt, respectiv: Puter-Bioenerg-FSC-Alt sunt Puteri bioenergetice cu efect existentialmalefic
(numit si: nebenefic).
Din contextul celor precizate anterior, rezulta ca: pentru a nu fi afectati bioenergeticmalefic,
FSI-Alt si respectiv: FSC-Alt, ar trebui sa evolueze-existential, in ambientaluri (Amb)
aferente, proprii, specifice lor (adica in Amb-FSI-Alt, precum si in: Amb-FSC-Alt), impreuna
cu alte FIS-Alt, precum si cu alte FSC-Alt, adica in regim de: segregare ambientala fata de:
FSI-Ego, precum si fata de: FSC-Ego, respectiv si fata de: Amb-Ego aferente acestora.
Intr-un mod similar se pune si problema evolutiei-existentiale a FIS-Ego, respectiv a FSCEgo,
precum si a Amb-Ego, aferente, in regim de segregare fata de FSI-Alt, precum si fata de:
FSC-Alt, respectiv si fata de: Amb-Alt aferente acestora.
A realiza, in actualitate, o astfel de segregare (separare) constituie, insa, un obiectiv
foarte greu de realizat si de implementat, la nivel societal, nu insa si daca s-ar cunoaste la
2
ce riscuri (constind in efecte malefice la nivel evolutiv-existential, cu consecinte aferente),
sunt supuse: FSI, respectiv: FSC, respectiv: Amb aferente, aflate in minoritate semnificativa
si mai ales in minoritate determinanta, fata de majoritatea de tip: FSI, respectiv: FSC,
respectiv: Amb aferente, care le influenteaza in mod malefic, evolutia-existentiala, daca
sunt nevoite sa evol-exist in proximitatea lor, in cadrul unei Struc-Civ-vir-Mixt-Dual-Ant, de
tip: egoist-altruist.
In contextul expus anterior se explica si de ce, initial, la inceputul evolutiei-existentiale in
cadrul Lumii in care suntem integrati pentru evol-exist caracteristic fiintial-superioara
(numita: Lumea Planetara Medie/Fizica: LPM) reprezentantii fiintiali- superiori ai
Civilizatiilor-virtuale Neagresionale-civilizational-virtual (de regula: altruisti, sau neutri), au
fost amplasati in arealuri teritoriale (ambiental-naturale) separate in mod natural
(exemple: prin oceane, mari, lacuri, fluvii, riuri, lanturi muntoase, zone impadurite; jungla
s.a), de tip: continente, insule, peninsule, platouri muntoase, zone climatice foarte diferite
s.a, de reprezentantii fiintiali-superiori ai Civilizatiilor-virtuale Agresionale-civilizationalvirtual
(de regula: egoisti).
Trebuie sa se stie ca migrarea populationala, masiva, intre arealurile aferente unor
Populatii cu caracteristici evolutiv-existentiale opuse (exemplu: altruiste, respectiv:
egoiste), s-a realizat (in functie de caz, adica prin: invazie, respectiv prin: retragere din calea
invadatorilor), de regula, de catre Populatiile alcatuite din reprezentanti fiintial-superiori, in
cadrul LPM (numiti si: Mutanti civilizationali) ai Civilizatiilor-virtuale de tip: Agresionalcivilizational-
virtual (Civ-vir-Agres-civ-vir) care au agresat Populatiile bastinase, alcatuite
din reprezentanti ai Civ-vir de tip: Neagresionale-civilizational-virtual (Civ-vir-Neagres-civvir),
provocand, in acest mod, mari daune existentiale reprezentantilor Civ-vir-Neagres-civvir.
Mai trebuie sa se stie ca: in Istoria LPM (care apreciez ca ar trebui reanalizata si chiar
rescrisa, tinind cont inclusiv de specificul LPM, ca: Struc-Civ-vir-Mixt-Dual-Ant !), in diferite
arealuri geografice, perioadele de invazie au alternat cu perioade de acalmie, favorabile
unor evol-exist normale pentru reprezentantii diferitelor Civ-vir aflate in confruntare
evolutiv-existentiala, in cadrul respectivelor arealuri teritoriale, pentru ca in cadrul acestor
arealuri sa poata fi amenajate Amb necesare unei evol-exist caracteristice reprezentantilor
respectivelor Civ-vir.
Din nenorocire, in actualitate, reprezentantii, in cadrul LPM, ai Civ-vir de tip Neagres-civvir,
sunt supusi uor agresiuni multiple si concertate, deosebit de puternice, din partea
reprentantilor Civ-vir de tip Agres-civ-vir, care sunt mult mai numeroase, comparativ cu Civvir
de tip: Neagres-civ-vir (exemplu: invazia Populatiei provenite din Orient, precum si din
nordul Africii, in Europa).
Datorita celor expuse anterior, in actualitate, s-a ajuns intr-o situatie foarte periculoasa
doar pentru mentinerea, in exixtenta, a unor Populatii, fara ca acestea sa mai aiba
3
posibilitatea de a evol-exist, in mod caracteristic, in cadrul unor Civ-vir, ai caror
reprezentanti alcatuies respectivele Populatii, dar in devalmasie si cu pretul subminarii si
chiar sacrificarii obiectivelor de maturizare si de consolidare a multor FCS de tip
Populational, chiar la nivel de: Etnii, sau chiar Populatii statale, care au fost supuse, in
acest mod, unor exorcizari fortate si deosebit de distructive, la nivel civilizational-virtual, in
mare parte, sau chiar in intregime, prin transformare in alte FSC, antagoniste, din punct de
vedere civ-vir, celor care au fost inainte de exorcizare (adica, de exemplu: au fost
transformate, prin exorcizarea majoritatii sau chiar a tuturor reprezentantilor lor, in cadrul
LPM, din FSI-Alt, respectiv FCS-Alt, in FSI-Ego, respectiv in FCS-Ego.
Prin termenul de: exorcizare, in Ezoterism se defineste: modificarea ansamblului de
programe, specific identitare, al unei FSI, operatie numita popular,dar si peiorativ: “spalare
de creier”.
In functie de amploarea exorcizarii realizate, aceasta poate fi: reversibila, partialreversibila,
sau: ireversibila, cu efect aferent corespunzator asupra FSI, in cauza..
Tot in contextul expus anterior trebuie sa se mai afle ca, referitor la Statul Romania,
exista, din punct de vedere al Civ-vir, extralumesti, implicate in alcatuirea Populatiei
statale, un Stat Romania cu o Populatie statala specific altruista, sau neutra (Romania
Altruista), incomparabil mai mica, ca numar de reprezentanti, comparativ cu un alt Stat
Romania, amplasat in acelasi areal teritorial, dar care are o Populatie statala specific
egoista, sau neutra, cu mult mai numeroasa, in conditiile in care componenta neutra este
alcatuita (in functie de caz), din nenorocire, in majoritatea sa, din aderenti religiosi ai unor
religii false, subversive si distructive fiintial-superior, cu precizarea ca:"Romania Altruista"
este in mare pericol de a fi anihilata fiintial, ca: FSC, de catre: "Romania Egoista", datorita
confiscarii Puterii Supreme, in cadrul Statului (dupa infaptuirea, cu contributia
determinanta a Populatiei altruiste si respectiv a Populatiei neutre, a Revolutiei Romane
din decembrie 1989: RRD-1989), de catre reprezentantii cei mai malefici si mai abjecti ai
Populatiei egoiste, care au adus Romania in cel mai mare dezastru economic si societal, de
dupa constituirea Statului Roman, la 24 ianuarie 1859.
Apreciez ca d aca inca in acest an (2016), reprezentantii Populatiei Altruiste, din Romania,
nu vor reusi sa creeze o bresa in exercitarea Puterii Supreme in Stat (de la mult mai
numeroasa Populatie egoista, respectiv de la Populatia neutra, pentru a accede, macar intro
mica, dar determinanta parte, la guvernare si a efectua transformari, la nivel societal, in
vederea refacerii si consolidarii minoritatii populationale, altruiste, care mai exista, atunci,
in cursul anului urmator (2017), mica Populatie a Romaniei Altruiste risca sa fie exorcizata
civilizational-virtual, in totalitate, de "capcaunul populational" in care s-a transformat
partea cea mai malefica a Populatiei, aferenta Romaniei Egoiste.
B. Efectul la nivel societal-statal, respectiv la nivel lumesc, al aplicarii Principiului echilibrarii
4
bioenergetice, la nivel fiintial-superior, individual, respectiv colectiv, respectiv ambientalaferent,
in confruntarea dual-categoriala, de tip civilizational-virtual, intre componenta
populationala egoista si componenta populationala altruista
De regula, evolutia-existentiala a reprezentantilor unui anumit tip de Civ-vir, dintre cele 2
tipuri de Civ-vir duale si opozante (egoiste, respectiv altruiste), enuntate anterior, se
realizeaza, in cadrul unei anumite Lumi, in conformitate cu reglementarile Codului Legislativ
lumesc, aferent acelei Lumi, care poate fi destinata (in functie de caz) pentru evol-exist a
unei anumite Grupari de Civ-vir egoiste, sau neutre, sau altruiste, sau a unei Grupari de Civvir
mixte (de tip: Struc-Civ-vir-Mixt-Dual-Ant), adica a unei Grupari de Civ-vir alcatuite din
Civ-vir egoiste, precum si din Civ-vir altruiste, dar in sensul ca: gradul de egoism, respectiv
de altruism, al Civ-vir componente, nu afecteaza (in mod determinant, si, mai ales,
distructiv), evol-exist a reprezentantilor aferenti Civ-vir dual-antagoniste, componente a
acelei Grupari de Civ-vir.
In anumite cazuri, insa, se poate pune problema determinarii Gradului de potenta, de tip:
civ-vir, intre 2 sau mai multe tipuri de Civ-vir dual-antagoniste, in scopul realizarii unei
confruntari, de tip civ-vir, intre 2 sau mai multe Civ-vir de tipologii, dual-antagoniste,
diferite, pentru a se stabili o anumita ierarhie in vederea participarii la realizarea anumitor
obiective, aferente Civ-vir de tipologii dual-antagoniste, diferite, sau pentru a selecta, prin
intermediul unei asemenea confruntari, reprezentanti care sa fie avuti in vedere pentru
crearea unui nou tip de Civ-vir, diferit, in mod determinant-caracteristic, de acele tipuri de
Civ-vir din cadrul carora au fost selectati reprezentantii implicati in confruntarea de tip civvir,
in cauza.
Din nenorocire, in cadrul evol-exist intr-o anumita Lume mixta, in care evol-exist Civ-vir
de tipologii dual-antagoniste, diferite, pot exista si situatii de confruntare de tip: civ-vir,
deosebit de dure si de distructive, pentru anumite Civ-vir programate a evol-exist, in acea
Lume mixta.
Se pot organiza, astfel, contra-cost, confruntari de tip: civ-vir, programate a avea loc, in
mod special, cu un grad de risc-existential ridicat (in functie de caz) pina la extrem (adica
pina la acceptarea riscului de exorcizare ireversibila, la nivel de: FSC (anihilare de tip:
civilizational-virtual, a Civ-vir participante), in care Conducatorii Supremi ai anumitor Civ-vir
(de regula de tip: altruist, aflate in criza, cronica, de fonduri necesare mentinrii lor in
existenta de tip: civ-vir) sunt nevoiti sa accepte participarea la anumite confruntari de tip:
civ-vir, in conditii extreme de risc existential, in care reusita are ca efect procurarea
fondurilor necesare continuarii existentei respectivelor Civ-vir, in timp ce nereusita are ca
efect anihilarea civilizational-virtuala (ca: FSC de tip Civ-vir) a Civ-vir perdante.
Trebuie sa se stie ca intr-o astfel de situatie extrema se afla si se va mai afla, probabil, in
viitor: Civ-vir Primatifera-Hominida, Individuala, Alboasa (Alb inchis), Informativa,
5
Neagresionala-civ-vir, conceputa, proiectata si realizata de catre Civ-vir Acviliana-
Vulturiana, Individuala, Alboasa, Informativa, Neagres-civ-vir, prin modificarea "geneticidentitara",
de tip fintial-superior, efectuata la nivelul ansamblului de programe,
caracteristic-identitare, a unei Grupari de reprezentanti civilizationali-virtuali (Rep-civ-vir),
selectati din cadrul Categoriei de Grupari de Civ-vir, de tip: Primatifer, alcatuita din Rep-civvir
selectati din cadrul urmatoarelor tipuri de Grupari de Civ-vir Primatifere: Grup-civ-vir
Primatifere-Goriliene, Individuale, Alboase, Neagres-civ-vir; Grup-Civ-vir Primatifere-
Urangutaniene, Individuale, Alboase, Neagres-civ-vir; Grup-Civ-vir Primatifere-
Cimpanzeiene, Individuale, Alboase, Neagres-civ-vir si Grup-Civ-vir Primatifere-Babuiniene,
Individuale, Alboase, Neagres-civ-vir.
Mai trebuie sa se stie si ca experimentul "genetic-identitar", semnalat anterior, a inceput,
din cate cunosc, cu aproximativ 160 ani, in urma, cadrul LPM in care existam, numita: LPM
Nr. 6 (LPM-6) si totodata ultima LPM a Planetei Tera (in a carei LPM-6 suntem integrati
pentru evol-exist, din ciclul de 6 LPM, cate au fost prevazute sa existe, ca: variante distincte
ale aceleiasi variante caracteristice de LPM a Planetei Tera, numita astfel dupa numele
Conducatorului Suprem (Cond-Sup) planetar, numit: Teros, de tip: Tartor (adica provenit ca:
reprezentant al unei Civ-vir de tip: Agresional-civ-vir si anume: Civ-vir Primatifera-Goriliana,
Individuala, Maronila, Sexuala, Agres-civ-vir), al carui fiu principal se numeste: Hristos si
este: Tartor al LPM-6 ( Lume numita, din acest motiv: Hristia) in care suntem integrati
pentru evol-exist caracteristica, cu precizarea ca: Hristos este si: "Patron" al Ansamblului de
religii numite generic: Hristoism/Crestinism.
Majoritatea religiilor componente ale acestui Ansamblu religios, sunt, insa, din
nenorocire pentru aderentii religiilor respective, mai putin sau mai mult (in functie de caz,
adica de reformarile la care au fost supuse, in timp): false si mistificatoare ale biografiei
prsonalitatii palestiniene, de: Etnie Eseniana: numit: Ieshua (in limba aramaica (dar si:
Jesus/Isus, in limba: latina, respectiv: Isa, in limba: araba), dar si numit, in mod fals si
deliberat-mistificator, de catre: Saul din Tars (alias: falsul "apostol Paul/Pavel", la
aproximativ 70 ani dupa disparitia lui Jeshua, prin: exod prin disparitie !): "Jesus-Christos",
in limba: latina, respectiv: "Isus-Hristos", sau chiar direct:"Hristos", sau:"Hristosul", in
limba greaca, sau:"Hristos-Dumnezeul nostru", in limba romana).
Pentru cei interesati de “geneza” “Crestinismului-Saulist” recomand, in principal,
consultarea cartii: “Fauritorul de mituri- Pavel si nascocirea Crestinismului”, autor: Hyam
Maccoby (indicata in bibliografia recomandata), precum si cartile ale caror coperti sunt
expuse in cadrul sectiunii: Obiective, rubrica: Miscari-Miscarea Antihristica, in cadrul
blogului accesabil la adresa web: www.lorin-fortuna.ro .
In contextul expus anterior, se poate constata ca implementarea experimentului
modificarii genetic-identitare, inceputa in urma cu aproximativ 160 ani, in cadrul LPM-6, a
coincis, temporal, cu constituirea Statului Romania/Rominia, la 24.01.1859, prin relansarea
6
unui proiect mai vechi, reprezentat de: constituirea Statului Romania, de catre domnitorul
valah: Mihai Patrascu-Viteazul, la data: 27.05.1600, proiect care a durat, insa, doar: 14 luni,
fiind stopat prin asasinarea domnitorului valah, printr-un complot, organizat si condus de
generalul Gheorge Basta, din ordinul imparatului Rudolf al 2-lea, al Sfintului Imperiu
Roman (!?), devenit, ulterior: Sfintul Imperiu Romano-German (!?), iar apoi: Imperiul
Habsburgic.
Tot in contextul expus anterior, trebuie semnalat ca domnitorul valah avea deja
fizionomia specifica (masculina, respectiv feminina), de tip: acvilian-vulturiana, fizionomie
pe care au avut-o, ulterior, si mai multe personalitati romanesti si europene, precum:
Nicolae Balcescu; Mihai Eminescu; Toto; Vittorio de Sica; Ana Magnani; George Banica;
Amza Pelea; Nae Laarescu; Toto Cutugno si inca multi altii.
Din cate cunosc: proiectul mentionat anerior, a avut si are, in continuare, ca obiectiv
principal (fiind inca in derulare!): dezvoltarea si consolidarea Subansamblului de Categorii
de Grupari de Civ-vir de tip: Neagres-civ-vir (Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir) ,
din cadrul: Ansamblului de Categorii de Grupari de Civ-vir al Civilizatiei Creatoare Absolute
Conducatoare (Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond) in perspectiva ca: viitorul
Cond-Sup al Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond (care in prezent este: Creo – in
calitate de: Tartor si de reprezentant al Civ-vir Reptiliene-Balauriene, Individuale, Rosii,
Informative, Agres-civ-vir, dar al carui mandat expira in viitorul apropiat) sa fie selectat din
cadrul Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, adica sa fie de tip: Demiurg (si nu de tip:
Tartor), personalitatea cea mai probabila, pentru a fi selectata, in acest scop, fiind actualul:
Cond-Sup, de tip: Demiurg, al Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, care este:
Prometeu - reprezentant al Grup-Civ-vir Acviliene-Vulturiene, Individuale, Alboase,
Informative, Neagres-civ-vir.
Tot din cate cunosc, pentru a impiedica aceasta eventualitate (nedorita nici de: Creo si
nici de actualul: Cond-Sup (de tip: Tartor), numit: Satan, al Subans-Categ-Grup-Civ-vir-
Agres-civ-vir, care este reprezentant al Grup-Civ-vir Arahnidice-Tarantulare, Androgine,
Negre, Informative, Agres-civ-vir), in cadrul LPM-6 a fost dezlantuita o agresiune de tip civvir,
deosebit de pternica, menita a anihila civilizational, prin exorcizare de tip: civ-vir, pe toti
reprezentantii fiintiali-superiori (de tip: FSI, respectiv de tip: FSC) ai Subans-Categ-Grup-
Neagres-civ-vir, din cadrul LPM-6, astfel incat Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, nu
doar sa nu poata fi dezvoltat si consolidat, in scopul mentionat anterior, ci sa fie subminat
si chiar adus in situatia in care nici sa nu mai poata emite pretentii justificate in scopul ca
pentru viitorul Cond-Sup al Ans-Categ-Grup-Civ-vir—Civ-Creat-Abs-Cond sa fie selectat, de
catre Ier-Con-Abil, din cadrul Civ-Creat-Abs-Cond, un reprezentant al Subans-Categ-Grup-
Civ-vir-Neagres-civ-vir.
In acest context, trebuie sa se stie ca, mai ales in scopul anihilarii identitatii specificcivilizationale,
prin exorcizare de tip: civ-vir, a tuturor sau macar a marii majoritati a
7
reprezentantilor Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, a fost modificata inclusiv o
parte determinanta din scenariul aferent celui de al 3-lea Razboi Mondial, introducandu-se
invazia de refugiati, azilanti, agenti si combatanti acoperiti, de religie islamica, proveniti
din Orient si din nordul Africii, in Europa.
Mai trebuie sa se stie si ca: infiintarea Statului ISIS s-a realizat cu contributia
determinanta a Presedintelui Barak Obama si a Guvernului SUA, in perioada in care functia
de Secretar de Stat a fost indeplinita de catre Hillary Clinton, fapt pentru care mai multi
politicieni importanti, din SUA, au adus acuzatii publice pentru implicarea cestor institutii,
ale SUA, in destabilizarea mai multor State islamice prin sprijinirea cu fonduri si armament
a constituirii Statului ISIS (exemple: parlamentarii: Donald Trump; Rudy Giuliany si Paul
Rand).
In contextul deosebit de periculos, expus anterior, trebuie sa se afle ca Misiunii Astrale:
"Romania Altruista si Inteleapta", cu sediul central in Romania, la Timisoara, i-a revenit un
rol deosebit de important, dar si de dramatic, sub coordonarea Civ-vir Acviliene-Vulturiene,
Individuale, Alboase, Informationale, Neagres-civ-vir, in apararea reprezentantilor Subans-
Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, in cadrul LPM-6, respectiv in depoluarea, in special
gravitationala, dar, in masura posibilitatilor, si informationala, a arealurilor teritoriale, din
Europa, si mai ales, din Romania, precum si din Timisoara, in care erau concentrate, pentru
evol-exist caracteristica, grupari mai importante de reprezentanti ai Subans-Categ-Grup-
Civ-vir-Neagres-civ-vir.
Trebuie sa se afle ca fara contributia, mai ales ezoterica, a organizatiei ezoterice care
este: Misiunea Astrala: "Romania Altruista si Inteleapta"(MARAI), precum si a Cartelului
organizational: "Timisoara-Avangarda Altruista si Inteleapta a Romaniei", alcatuit din mai
multe organizatii civice, dar si cu preocupari ezoterice (coordonate de MARAI, precum si de
alte organizatii ezoterice, care au precedat, in timp, infiintarea MARAI), Statul Romania ar
fi fost, probabil, dezmembrat (precum Statul Jugoslavia si Statul Cehoslovacia) inainte de
dezmembrarea Statului Ucraina (dovada, in acest sens, fiind cunoscuta previziune a lui
Nostradamus (efectuata in Centuria V, catrenul 26) ca: cel de al 3-lea Razboi Mondial va
incepe cu agresarea si ocuparea Statului Romania, de catre Statul Federatia Rusa,
previziune care, insa, pina in prezent, nu s-a implinit).
Din cate mai cunosc, in calitate de initiat si combatant ezoterist de elita (posibil si chiar
probabil previzionat, existential, de cunoscutii si apreciatii previzionari: Nostradamus;
Gupta Swami si Evanghelia-Vanga Dimitrieva), dar si in calitate de: fost organizator si
conducator, principal, al RRD-1989, la Timisoara (Revolutie previzionata a se produce, la
Timisoara si Bucuresti, tot de catre Nostradamus), precum si de bucovinean de origine,
provenit dintr-o familie de patrioti bucovineni autentici (repartizat dupa absolvirea
Facultatii de Electronica si Telecomunicatii, in Bucuresti, la primul Centru Teritorial de Calcul
Electronic, infiintat la Timisoara), este nu doar posibil, ci si probabil ca prezenta si rolul
8
meu, determinant in infaptuirea RRD-1989, sa fie cel previzionat, ca atare, de cunoscutul
previzionar indian: Gupta Swami, care a venit personal, in Romania, si s-a deplasat in
Bucovina, pentru a-si anunta, public, previziunea, martor direct al acestei previziuni fiind
cunoscutul si apreciatul jurnalist si autentic patriot roman: Ovidiu Zara, fost redactor sef al
fostei publicatii: "Monitorul de Bucuresti", desfiintata de fostul PDSR (condus de inalttradatorul:
Ion Iliescu, in timpul guvernarii conduse de mafiotul politruc: Adrian Nastase),
probabil tocmai pentru ca a publicat respectiva previziune, care l-a nemultumit, deoarece
nu se referea la impostorul: Ion Iliescu, ci la un patriot roman, nascut in Bucovina.
Profetia a fost relatata si in ziarul: Cronica Romana, la data: 14.04.2004, in articolul cu
titlul: “Tinerii romani vor muri, pe capete, pentru cauza altora”.
In legatura cu rolul publicatiei: “Monitorul de Bucuresti” in difuzarea, in Romania, a
profetiei lui R. A. Gupta Swami, recomand celor interesati sa citeasca: Nota de subsol
publicata la sfirsitul textului profetiei lui R.A. Gupta Swami, relatata si in cartea: “Ofensiva
Iudaismului asupra Romaniei”, autor: Cornel Dan Niculae, editura Carpathia Rex, 2011, la
pagina: 309.
Mai adaug la cele expuse anterior si contributia mea, in calitate de coordonator, la
realizarea: "Proiectului Constitutional "Timisoara", menit a propune o alternativa
constitutionala la actuala pseudo-Constitutie, care, prin multele si gravele carente,
constitutionale, pe care le contine, a adus Statul Romania in postura de: "Stat handicapat
constitutional", cu consecinte catastrofale, la nivel societal, care au adus Romania in
situatia dezastruasa in care se afla de multa vreme, si care este de natura sa favorizeze, in
caz de agresiune externa, corelata cu agresiunea interna, destramarea statala, precum si
destructurarea populationala.
Avind in vedere si: dizidenta oficiala, pe care o manifest, public, de multa vreme,
asumindu-mi riscuri existentiale considerabile, impotriva unei Categorii politice, autohtone,
corupta pina la mafiotizare, masonizata si imperializata pina la inalta-tradare, precum si
aberant si subversiv agenturata, pina la falimentare bugetara, semnalez ca inclusiv:
fundamentala previziune a Evangheliei-Vanga Dimitrievna, potrivit careia: "Un roman va
salva Omenirea", m-ar putea avea in vedere, cu conditia de a fi sprijinit, de un numar de
cetateni si, mai ales: patrioti autentici, macar atit cati au fost cei care m-au sprijinit, la
Timisoara, in data de 20 decembrie 1989, dupa ce le-am expus strategia conceputa pentru a
organiza Revolta Timisoreana, declansata in data de 16 decembrie 1989, si a o transforma
in RRD-1989.
Am lasat, in mod special, la sfirsitul acestei consemnari: contributia principala pe care am
avut-o la realizarea unui Parteneriat de tip: extralumesc - lumesc cu Civ-Vir Acviliana-
Vulturiana, Individuala, Alboasa, Informationala, Neagresionala-civilizational-virtual,
deoarece in calitate de Civ-vir care a obtinut, la nivel extralumesc, dreptul de a conduce,
respectiv de a coordona (in functie de caz, adica de Provincia avuta in vedere) evolutia-
9
existentiala a Statului Romania (dovada fiind prezenta vulturului-incoronat, ca simbol
heraldic, dominant si determinant in cadrul Stemei Romaniei), semnalez celor nestiutori,
dar si celor initiati in Ezoterism, ca: sansele cele mai mari de a beneficia, cat mai mult, de
sprijinul existential, acordat, in masura posibilului, Statului Romania, de catre Civ-vir
enuntata anterior, le are acea persoana care a fost selectata si verificata, vreme
indelungata, de catre Civ-vir respectiva, prin modul in care a contribuit la constituirea,
conducerea, consolidarea si eficientizarea Parteneriatului extralumesc-lumesc, concretizat
prin infiintarea si activitatea realizata, pina in prezent, de Misiunea Astrala; "Romania
Altruista si Inteleapta".
C. Utilizarea subversiva a Principiului echilibrarii bioenergetice de tip: altruist-egoist,
specific Structurilor Creationiste mixte, dual-antagoniste-civilizational-virtual, pentru a
motiva, in mod abuziv si samavolnic, anihilarea civilizationala a fiintelor superioare
colective de tip altruist si chiar anihilarea fiintiala a Lumii Planetare Medii, in care suntem
integrati evolutiv-existential
Principiul echilibrarii bioenergetice (Prin-Echil-Bioenerg) de tip: egoist-altruist (valabil in
cazul convietuirii de tip: fiintial-superior, dual-antagonist-civilizational-virtual), intr-un
Ambiental (Amb) comun (care este cunoscut si in Ezoterismul Chinez, specific: Categ-Grup-
Civ-vir Reptiliene-Dragoniene, Agres-civ-vir si numit, in limba chineza: Principiul echilibrarii
bioenergetice de tip: yin-yang, precum si in alte Ezoterisme, in care este evocat, insa, in
mod conspirat prin inscriptionarea palindromului latin numit popular: “Careul Sator”-vezi
pozitia 22 din bibliografia recomandata !), a fost introdus in cadrul Codului Legislativ
Lumesc (Cod-Leg-Lum), aferent LPM-6 (ca: Struc-Civ-vir-Mixta-Dual-Ant, adica: incluzind FCS
in componenta carora evol-exist atit FSI egoiste, cat si FSI altruiste, aflate in confruntare
existentiala, in cadrul unor arealuri, destinate evol-exist, variind, ca dimensiune, de la
nivelul unui Amb component al unnei Lumi, pina la nivelul, global, al Amb reprezentat de
Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond.
Astfel, in cadrul activitatii caracteristice de tip: evol-exist, sunt prevazute, in mod oficial,
a exista, in scopul dzvoltarii si consolidarii unei Civ-vir, pe de o parte, perioade temporale
de evol-exist normale, in cadrul carora este urmarita, prin stimularea, corespunzatoare, in
cadrul evol-exist, a competitiei (la nivel individual, de: FSI, respectiv la nivel: colectiv, de:
FSC), pentru stabilirea, pe cale concurentiala, autentic-meritocratica, a unor ierarhizari
valorice, in cadrul acelei Civ-vir.
Pe de alta parte, insa: sunt prevazute, tot in mod oficial, a exista si perioade temporale
de evol-exist speciale, in cadrul carora se desfasoara competitii, respectiv chiar confruntari,
de tip: civ-vir, intre Civ-vir componente ale unei aceleiasi Grup-Civ-vir, respectiv intre Grup-
Civ-vir, componente ale unei aceleiasi Categ-Grup-Civ-vir, respectiv intre Categ-Grup-Civ-vir,
10
componente, in cadrul unuia dintre cele 2 Subans-Categ-Grup-Civ-vir (adica: de tip: Agresciv-
vir, respectiv de tip: Neagres-civ-vir), din componenta Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-
Creat-Abs-Cond, prin care se urmareste dezvoltarea si consolidarea interna, in cadrul Struc-
Creat-civ-vir complexe, tot pentru stabilirea unei ierarhizari corecte, de tip: performantialmeritocratic,
in urma carora vor fi, apoi, selectate si FSI, respectiv: FSC, destinate fie a
realiza anumite activitati de importanta deosebita, fie pentru a exercita (in functie de caz)
anumite functii de conducere, sau de coordonare, pina la cel mai inalt nivel de ierarhizare,
prevazut a exista, in mod oficial, in cadrul unei Struc-Creat-civ-vir, pina la nivelul suprem,
reprezentat de Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond.
Expunerea structurarii enuntate anterior constituie, in principiu: un obiectiv
performantial foarte important si necesar a exista si a fi aplicat, in mod oficial, pina la cel
mai inalt nivel existent, in cadrul unei Struc-Creat-civ-vir, dar cu conditia sa fie realizata in
mod autentic profesionist si meritocratic, insa, din nenorocire, invocarea si impunerea
acestei necesitati, corelata cu un mod nu doar necorespunzator, ci si abuziv, pina la
samavolnicie, de realizare a obiectivului, in cauza, a ajuns sa submineze, prin
subversivitatea introdusa, in mod deliberat, insasi realizarea scopului pentru care a fost
conceput si aplicat in reglementarea evol-exixt in cadrul tuturor Struc-Creat-civ-vir
componente ale Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond.
In mod concret, prin pervertirea, deliberata, a aplicarii modului de organizare si
functionare, expus anterior, doar ca deziderat, dar nu si ca realizare efectiva si autenticvalorica
si meritocratica, pentru exercitarea functiei de Cond-Sup, la nivelul suprem de
conducere, corespunzator Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Crat- Abs-Cond, au fost selectati si
numiti, de la constituirea acestui Ans si pina in prezent, doar 2 Cond-Sup de tip: Tartor,
numiti: Cronos - ca: reprezentant al Civ-vir ArahnidiceTarantulare-Androgine-Negre-
Vizuale-Agres-civ-vir, respectiv: Creo – ca: reprezentant al Civ-vir Reptiliene-Balauriene-
Individuale-Rosii-Informative-Agres-civ-vir, actionindu-se in mod subversiv, in cotextul in
care mandatul de Cond-Sup al lui Creo se va incheia in viitorul apropiat, astfel incat si
urmatorul Cond-Sup, care ii va succede lui Creo, sa fie tot de tip: Tartor, adica sa fie selectat
tot un reprezentant al unei Civ-vir de tip: Agres-civ-vir, inclusa in cadrul Subans-Categ-Grup-
Civ-vir-Agres-civ-vir, si nu un reprezentant al unei Civ-vir de tip: Neagres-civ-vir, inclusa in
cadrul Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, adica sa fie un Cond-Sup de tip: Demiurg.
Referitor la situatia reprezentantilor Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, din
cadrul LPM-6, aceasta a fost si inca mai este dezastruasa, deoarece, prin abuz-samavolnic,
comis de Tartorul LPM-6: Hristos, in complicitate cu Tartorul Planetei Tera: Teros (care este
tatal lui Hristos), s-au impus unor State (intre care si: Statul Romania, precum si: Statul
Republica Moldova) conditii de evol-exist deosebit de dure, prin intermediul unor racolari
religioase, de tip: agresiv si distructiv, la nivel fiintial-superior (prin racolarea marii
majoritati a Populatiilor Statelor respective), conditii motivate, oficial, a fi introduse pentru
11
faptul ca majoritatea Populatiilor celor 2 State este alcatuita din aderenti religiosi la religia
crestina-ortodoxa.
Reiterez ca, in cadrul religiei crestine-ortodoxe, aderentii sunt inselati, in mod deliberat,
pentru a se lasa inrobiti, la nivel fiintial-superior (ca:"robi" ai lui Hristos, care este
proclamat a fi: "Dumnezeul nostru"!), prin ritualul de botez, precum si prin alte ritualuri
religioase, fara sa cunoasca, insa, la ce consecinte evolutiv-existentiale se expun (in functie
de caz), adica in cazul direct, in care aderentii accepta ei insasi (daca au implinit virsta
majoratului), respectiv: in cazul indirect, in care, pentru aderenti care nu au implinit virsta
majoratului, accepta parintii, tutorii, precum si nasii lor de botez.
Trebuie sa se afle, de catre cei care inca nu stiu,ca, in cadrul religiei crestine-ortodoxe,
robii religiosi ramin, de regula, tot: robi religiosi si in Lumea urmatoare LPM-L, care, pentru
ei (daca vor avea norocul sa fie selectati pentru a-si continua existenta in lumea urmatoare,
dupa ce-si vor incheia existenta in cadrul LPM-6) va fi: Lumea Planetara Inferioara (numita
popular: Infern sau: Iad).
In situatia mentionata anterior, ei se vor numi (in functie de caz, adica de gradul
apreciativ acordat): Suflete sau: Duhuri si vor beneficia de sansa de a fi utilizati pentru
programarea, respectiv pentru animarea, evolutiv-existentiala, specifica, a altor “robi
hristici”, care exista sau vor exista, in viitor, in LPM-6, cu precizarea ca, de regula, vor fi pusi
sa-si programeze, respectiv sa-si anime, evolutiv-existential, dar in mod spcific inrobitor,
foste rude sau persoane apropiate, ajungand, deseori, sa-si ceara iertare, pentru tolerarea
raului programat,respectiv animat, de ei pentru a fi trait de catre cei care le-au fost rude
sau persoane apropiate, rostind regretabila si deseori injositoarea rugaminte: “te rog din
Suflet”.
Nu veti auzi insa rugamintea: “te rog din Inger”, sau: “te rog din Spirit”, deoarece atit
Ingerii, cat si Spiritele sunt fiinte superioare libere.
Recomand celor interesati de acest nenorocit si deseori deceptionant aspect sa reciteasca
poezia: “Ne vom intoarce intr-o zi” compusa de catre unul dintre cei mai nenorociti poeti
romani: Radu Gyr, in contextul, dramatic, pe care l-am expus anterior.
Astfel, reprezentantii Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, in cadrul LPM-6, sunt
fortati (in calitate de: "robi religiosi", de tip: fiintial-superior, prin modul de evol-exist,
impus, sa se confrunte, existential, cu reprezentantii Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agres-civvir,
in conditiile in care, prin insasi specificul lor identitar, de tip: atruist, sau neutru, nu
dispun de capacitati caracteriaie, adecvate, pentru a se putea confrunta, in mod eficient, cu
reprezentantii de tip: egoist, ai Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir, in cadrul LPM-6,
constituind, pentru acestia, nu adversari redutabili, ci handicapati de tip: evol-exist, care nu
se pot adapta decat cu greu, precum si in numar extrem de redus, confruntarii de tip Agresciv-
vir.
Datorita cauzelor expuse anterior, in Statul Romania, de exemplu, in perioada temporala
12
post-RRD-1989, marea majoritate a reprezentantilor altruisti, precum si a celor neutri, au
putut fi exorcizati civ-vir, cu usurinta si transformati, prin exorcizare de tip civ-vir, din
altruisti, respectiv din neutri, in: Mutanti de tip: egoist, contribuind, in acest mod, la
dezechilibrarea accelerata si grava a Statului Romania, respectiv a Statului Republica
Moldova, din punct de vedere bioenergetic, sprcific fiintial-superior.
Pe de alta parte, insa, datorita dezechilibrarii bioenergetice produse, rerezentantii
altruisti si cei neutri au fost considerati incapabili de evol-exist, in mod performant, in
confruntarea cu reprezentantii egoisti, fiind sanctionati cu inasprirea si mai accentuata a
modului de evol-exist, impus lor, fapt ce a condus la accelerarea, alarmanta, a anihilarii,
civilizationale. prin exorcizare de tip: civ-vir, a reprezentantilor altruist si a celor neutri.
S-a ajuns, astfel, la reducerea drastia si accelerata a numarului reprezentantilor altruisti,
precum si a celor neutri, comparativ cu numarul reprezentantilor egoisti, care evol-exist, in
prezent, in cadrul LPM-6, cei ramasi fiind, de fapt, in marea lor majoritate: FSI, respectiv
FSC, respectiv Amb aferente acestora, carora li s-au conferit, in cadrul LPM-6, pentru
meritele lor, in evol-exist caracteristica Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, ranguri
ezoterice deosebit de importante, si li s-a acordat calitatea de: Ezoterist-Aristocrat (Ezot-
Arist) , avind drept consecinte, intre altele, si acordarea unei protectii existentiale, la
conditii de evol-exist deosebit de dure.
In contextul expus anterior, s-a ajuns la situatia aparent-paradoxala (daca nu ar fi fost
conceputa, infiintata si acordata, inclusiv in acest scop) de a putea apara, printr-un numar
foarte restrins de : Ezot-Arist, un numar mult mai mare de reprezentanti altruisti, respectiv
neutri, de la anihilarea civilizationala, prin exorcizare de tip: civ-vir.
In Ezot-Exist-civ-vir, Ezot-Arist, au fost numiti, in functie de tipul si meritele lor, la nivel
popular: Patimitori; Ispasitori; Mantuitori, respectiv: Salvatori, fiind cunoscuti si apreciati,
precum si numiti, ca atare, la nivel popular, si in alte tipuri de Ezoterisme (exemplu: Messia
in cadrul religiei mozaiste, referitor la personalitatea palestiniana, de Etnie Eseniana:
Ieshua/Isus/Isa, care a fost un astfel de Ezot-Arist).
Trebuie sa se stie ca la un asemenea Ezot-Arist s-a referit si previzionara Evanghelia-
Vanga Dimitrieva, in ultima sa previzionare, efectuata in anul 1996 (cu putin inainte de a-si
inceta existenta, in cadrul LPM-6), previzionare pe care a inregistrat-o pe o banda de
casetofon si in care previziona ca: "Un roman va salva Omenirea"(dar atentie: doar
Omenirea, adica: Populatia lumeasca altruista, dar nu si: Egonirea, adica: Populatia
lumeasca egoista !), previziune pe care a incredintat-o nepoatei sale pentru a o duce in
Romania la data: 24 ianuarie 2005 si a o preda romanului in cauza, sau, daca nu-l va gasi,
unui alt roman, din apropierea romanului previzionat.
Semnalez ca previziunea respectiva a fost publicata , initial, in publicatia: "La strada", la
data calendaristica: 28 martie 2005, publicatie care s-a difuzat si in Timisoara, existind si
fiind difuzata, public, inclusiv in cadrul blogului accesabil la adresa web: www.lorin-
13
fortuna.ro (aferent organizatiei ezoterice: Misiunea Astrala: "Romania Altruista si
Inteleapta", la sectiunea: Obiective, rubrica: Profetii, unde este publicata si profetia lui
Nostradamus referitoare la modul in care va incepe cel de-al 3-lea Razboi Mondial, precum
si profetia lui Gupta Swami.
Mai semnalez ca, din cate cunosc, inclusiv datorita comunicarii telepatice, extralumesti,
bidirectionale (cunoscuta si numita: "chanelling", in limba engleza), de care beneficiz de
aproximativ 18 ani, situatia dramatica in care se afla reprezentantii altruisti, precum si cei
neutri, in cadrul LPM-6, datorita abuzurilor samavolnice la care au fost, sunt si probabil vor
mai fi supusi, in viitor, de catre Ier-Cond-Abil-ExtraLum, subversive, cu complicitatea Cond-
Sup, de tip: Tartor: Creo, al Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Crat-Abs-Cond, au fost reclamate
pina la nivelul Ier-Cond-Abil-ExtraLum, din cadrul Civ-Creat-Abs-Cond, fiind, astfel cunoscute
inclusiv la nivelul transcedental al Civ-Creat-Abs-Cond, in situatia in care si numarul de Ezot-
Arist aferenti reprezentantilor altruisti, precum si cel al reprezentantilor neutri, in cadrul
LPM, s-a redus, datorita agresiunilor prin exorcizare, deosebit de distructive, la nivel fiintialsuperior,
la care au fost supusi (cu complicitatea unor Ier-Cond-Abil-ExtraLum subversive)
de catre anumiti Cond-Sup ai unor Civ-vir de tip: Agres-civ-vir, respectiv de catre anumiti
"Patroni" ai unor religii subversive si chiar distructive la nivel fiintial-superior, care au
conceput, au proiectat si au implementat, impotriva lor, in cadrul LPM-6, actiuni
agresionale multiple si deosebit de grave, cu efecte distructive foarte greu de suportat o
perioada temporala mai indelungata, mai ales datorita sechelelor fiintial-superioare pe
care le provoaca si le intretin.
Relativ recent, mi s-a comunicat, in calitate de Conducator al MARAI, ca s-a primit, din
partea Ier-Cond-Abil-ExtraLum, din cadrul Civ-Creat-Abs-Cond, de catre Cond-Sup, de tip:
Demiurg, al Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir: Prometeu, un raspuns la reclamatia,
oficiala, transmisa Ier-Cond-Abil-ExtraLum, din cadrul transcedental al Civ-Creat-Abs-Cond,
raspuns din care rezulta ca, in urma analizarii acestei reclamatii, s-a hotarit, de catre Ier-
Cond-Abil-ExtraLum, din cadrul transcedental al Civ-Creat-Abs-Cond, ca, in viitorul
apropiat, sa fie implementate, in cadrul LPM-6, mai multe modificari ale Scenariilor
evolutiv-existentiale, aferente reprezentantilor altruisti, respectiv reprezentantilor neutri,
respectiv reprezentantilor egoisti, ai Subans-Categ-Grup-Civ-Vir-Neagres-civ-vir, respectiv ai
Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agres-civ-vir, din cadrul LPM-6, modificari menite a reflecta
hotarirea adoptata de catre Ier-Cond-Abil-Extra-Lum, din cadrul transcedental al Civ-Creat-
Abs-Cond, referitor la reclamatia transmisa, oficial, catre Ier-Cond-Abil-Extra-Lum, din
cadrul transcedental al Ier-Cond-Abil-Creat, de catre Cond-Sup al Subans-Categ-Grup-Civvir:
Prometeu.
In contextul expus anterior, semnalez ca, in calitate de: Conducator al MARAI, am
transmis, de asemenea, catre Ier Cond-Abil-ExtraLum, din cadrul Subans-Categ-Grup-Civ-vir-
Neagres-civ-vir, foarte multe reclamatii, mai ales de tip: Anatemizari, respectiv de tip:
14
Blestemizari, referitoare la mai multe Ier-Cond-Abil-ExtraLum, din cadrul Ans-Categ-Grup-
Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond, referitoare la multe agresiuni de tip: civ-vir, comise, prin abuz,
deseori samavolnic, impotriva multor repezentanti ai Subans-Categ-Grup-Civ-vir- Neagresciv-
vir, din cadrul LPM-6, in general, respectiv impotriva mai multor Ezot-Arist, din cadrul
LPM-6, aferenti Subans-Categ-Grup-Civ-vir- Neagres-civ-vir, in special.
Pe linga reclamatiile pe care le-am transmis, mentionate anteior, am mai transmis si
foarte multe reclamatii impotriva multor reprezentanti ai Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Agresciv-
vir, din cadrul LPM-6 si, mai ales, din cadrul Statului Romania, precum si din cadrul
Statului Republica Moldova, respectiv din municipiul Timisoara, precum si din municipiul
Bucuresti, precum si din alte localitati, pentru raul existential comis, in mod deliberat,
impotriva reprezentantilor fiintiali-superiori, de tip: FSI, respectiv de tip: FSC, respectiv de
tip: Amb, aferent.
Am lasat la sfirsit consemnara mai multor solicitari transmise catre Ier-Cond-Abil-
ExtraLum, din cadrul transcedental al Civ-Creat-Abs-Cond, prin care am solicitat urgentarea
declansarii: Evenimentului Eral-Lumesc de: Stopare, temporara, a evolutiei-existentiale a
reprezentantior de tip: FSI, respectiv de tip: FSC, ai Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civvir,
din cadrul LPM-6 (Eveniment cunoscut si sub denumirea populara, dar improprie, de:
"Apocalipsa"), datorita numeroaselor si deosebit de gravelor agresiuni ezoterice la care
acestia au fost supusi, in mod abuziv si chiar samavolnic, in cadrul evolutiei lor existentiale,
caracteristice, in cadrul LPM-6.
Referitor la aceasta ultima solicitare, fac cunoscut ca eram constient (datorita
informatiilor pe care le-am primit prin intermediul comunicarii telepatice, de care
beneficiez) de faptul ca indeplinirea acestei solicitari putea avea, ca efect existential,
distrugerea LPM-6, ca urmare a aplicarii abuziv-samavolnice a Principiului echilibrarii
bioenergetice, fiintial-superioare, de catre Ier-Cond-Abil-ExtraLum, care erau, de fapt,
interesate, nu in evolutia benefica si performanta a LPM-6, ci in distrugerea respectivei
Lumi, tocmai pentru a submina, in acest mod, dezvoltarea si consolidarea Subans-Categ-
Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir, astfel incat sa nu indeplineasca conditiile necesare pentru a fi
selectata, de catre Ier-Cond-Abil-ExtraLum, din cadrul transcedental al Civ-Creat-Abs-Cond,
o candidatura din cadrul Subans-Categ-Grup-Civ-vir_Neagres-civ-vir, pentru desemnarea
viitorului Cond-Sup al Ans-Categ-Grup-Civ-vir al Civ-Creat-Abs-Cond, in contextul in care
mandatul de Cond-Sup al actualului Cond-Sup, de tip: Tartor: Creo, va expira in viitorul
apropiat.
Inchei aceasta lucrare cu un pios omagiu adus acelor Combatanti ezoterici, de elita, din
cadrul MARAI, respectiv din cadrul organizatiilor ezoterice care au precedat, in timp,
constituirea MARAI, precum si colaboratorilor organizatiilor ezoterice, respective, carora li
s-a stopat, ca urmare a agresiunilor ezoterice la care au fost supusi, mai devreme decat ar fi
trebuit si meritat, evolutia-existentiala, specific civilizational-virtuala, in cadrul LPM-6,
15
precum si celor care, desi mai exista fiintial-superior, iar unii chiar mai activeaza, in calitate
de colaboratori ai MARAI, nu au avut sansa sa ramina, in mod determinant pentru
identitatea lor specifica, fiintial-superioara, acei care au fost, atunci cand capacitatea lor de
combatanta ezoterica i-a consacrat in calitate de: Combatanti ezoterici de elita, sau de
colaboratori importanti, in cadrul Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir.
Cu multi dintre cei evocati anterior, din cate cunosc, ne vom intilni, in conditii de evolexist
mult mai favorabile, in cadrul perioadei temporale care va urma, la repornirea
evolutiei-existentiale a LPM-6, dupa incheierea Evenimentului Eral-Lumesc enuntat anterior
(numit popular, in limba greaca, dar in mod impropriu: “Apocalipsa”), in functie de caz, in
aeeasi Lume in care existam, in prezent, sau intr-o Lume Noua, destinata exclusiv evolutieiexistentiale
a reprezentantilor Subans-Categ-Grup-Civ-vir-Neagres-civ-vir.
Lorin Fortuna
Conducator al Misiunii Astrale: "Romania Altruista si Inteleapta"
Bibliografie recomandata
1. - Lorin Fortuna – Modelul cunoasterii existentiale-informatice a Lumii in care suntem
integrati evolutiv-existential, ca fiinte superioare individuale /30.05.2016/
2. - Lorin Fortuna – Interpretarea, tratarea si prevenirea prin qctiuni specific-ezoterice a asa
numitelor (in necunostinta informationala, de tip ezoteric); “Catastroe naturale”, in
conformitate cu Ezoterismul afernt Modului de cunoastere caracteristic Existential-
Informatic a Lumii in care existam /27.06.2016/
3. - Misiunea Astrala: “Romania Altruista si Inteleapta” - Invitatie de participare la
manifestarea stiintifica de informare si dezbatere publica,intitulata: Oportunitatea si
utilitatea introducerii, la nivel oficial, a modului de cunoastere caractristic existentialsubstantial
(numit si: fizic), introdus, la nivel oficial,cu mult timp in urma /15.06.2016/
4. - Lorin Fortuna – Profetie rezultata prin investigare ezoterica, referitor la un Eveniment
Lumesc, deosebit de important, numit popular: “Deschiderea portilor Iadului”, ce ar urma sa
se declanseze incepind cu data calendaristica: 27.07.2016 /17.06.2016/
5. - Lorin Fortuna – Cu privire la importanta dezrobirii,respectiv a dezaservirii specific
religioase /12.10.2013/
6. - Lorin Fortuna – Cu privire la situatia investitiilor strategice in evolutia existentiala a
Lumii Planetare Medii, in care suntem integrati existential /03.09.2013/
7. - Lorin Fortuna – Introducere explicativa in Existentialism /19.04.2015/
8. - Lorin Fortuna - Posibilitati de interventie in destinul unei fiinte superioare /16.05.2015/
16
9. - Lorin Fortuna – Aplicarea Principiului echilibrului intre binele si raul existential, precum
si a Principiului comasarii binelui existential, respectiv a raului existential, fiintial-superior
/24.04.2015/
10. - Lorin Fortuna – Cu privire la Existentialismul creationist, civilizational-virtual, si la
Codul Legislativ, evolutiv-existential, al fiintelor superioare, in cadrulLumii Planetare
Medii /18.08.2015/
11. - Lorin Fortuna; Simion Capras; Sorin Murga – Consideratii existentialiste cu privire la
modul specific inrobitor-fiintial-superior-individual, practicat in cadrul religiei crestineortodoxe
/12.02.2015/
12. - Lorin Fortuna – Cu privire la Pericolul reprezentat de Categoria populationala, din
cadrul Populatiei statale a Statului Romania, care este inrobita, specific-religios, de catre
religia crestina-ortodoxa, prin intermediul Bisericii Ortodoxe Romane /13.10.2015/
13. - Lorin Fortuna – Ansamblul de Categorii de Grupari de Civilizatii-virtuale al Civilizatiei
Creatoare Absolute Conducatoare /19.08.2015/
14. - Lorin Fortuna – Proclamatie a Revolutiei cunoasterii fiintial-superioare a Lumii
Planetare Medii, prin Modul de cunoastere existential-informatic /20.12.2015/
15. - Lorin Fortuna – Tipuri de Parteneriate extralumesti-lumesti /17.01.2016/
16. - Lorin Fortuna – Proclamatia Revolutiei Religioase Romane /08.10.2015/
17. - Lorin Fortuna – Importanta adoptarii, in Romania, a Religiei Nationale /30.08.2015/
18. - www.racnetul.ro/stire/610-lorin-
_fortuna_parteneriatul_extralumesc_al_misiunii_astrale_”romania_inteleapta”_si_cel_de_
al_3lea_razboi_mondial.html /18.08.2015/
19. - www.racnetul.ro/stire/277-
lorin_fortuna_agentiimutanti_ai_civilizatiilor_extralumesti_agresoare_au_monopolizat_
conducerea_multor_state.html /21.04.2015/
20. - www.racnetul.ro/stire/incendiar/1103-lorin_fortuna_liderul_marai_dimensiunea_
evolutivexistentiala_extralumeasca.html /10.08.2015/
21. - www.baricada.ro/detalii-stire/incendiar/22216/lorin-fortuna-conducatorul-miscariimisiunea-
astrala-romania-inteleapta-cu-privire-la-evenimentul-eral-lumesc-numit-popular-
Apocalipsa /15.01.2014/
Indicatie: Lucrarile: 1-17 si 35 sunt publicate si pot fi consultate la sectiunea: Obiective,
rubrica: Documente, in cadrul blogului aferent Misiunii Astrale: “Romania Altrista si
Inteleapta”, accesabil la adresa web: www.lorin-fortuna.ro
22. - www.limbalatina.ro/biblioteca/sator.html
23. - Hyam Maccoby – Fauritorul de mituri-Pavel si nascocirea Crestinismului-editura:
Ahriman-International, 2013 (tradusa in limba romana)
24. - www.cancan.ro/un-roman-din-bucovina-va-mantui-lumea-ce-a-spus-un-prezicatorindian-
despre-rolul-romaniei-in-noua-ordine-mondiala
17
25. - Lorin Fortuna – Inregistrare audio-video a Conferintei si dezbaterii publice, cu tema:
“Prezentarea modului de cunoastere existentiala, de tip: fiintial-superior, specific
informatic, al Lumii in care existam”, care a avut loc la Timisoara, la data: 16.06.2016
partea 1-a - adresa web: https://www.youtube.com/watch?v=dif90mtt40
partea 2-a – adresa web: https://www.youtube.com/watch?v=4lOnGAiGJg
26. - Alexandru Bogdan Chirita – Lorin Fortuna propune infiintarea unui institut national de
studii ezoterice /ziar online Baricada/14.08.2013/
- adresa web: www.baricada.ro/ziar (selectie prin program de cautare, utilizand textul:
Lorin Fortuna propune
27. - Lorin Fortuna – Comunicat-video: Profesorul Lorin Fortuna cere interzicerea oficiala a
Religiei Crestine-Ortodoxe
- adresa web: www.baricada.ro/arhiva emisiuni tv (cu click pe titlul afisat pe ecran in
coltul din dreata-sus)
28. - Ilie Badescu – Spalarea creierilor se realizeaza acum prin mijloace “blinde”- Cotidianulziar
online/15.04.2013/
- adesa web: www.cotidianul.ro/spalarea-creierilor-se-realizeaza-acum-prin-mijloaceblande-
211356
29. - www.evz.ro/cristian-parvulescu-icoanele-in-scoli-o-discriminare-in-spatiul-public
/23.03.2013/
30. - www.tion.ro/ce-se-mai-discuta-in-consiliul-local-timisoara-interzicera-bisericiiortodoxe-
si-infiintarea-religiei-nationale/1586823
/01.11.2015/
31. - Lorin Fortuna – Patimitori, Ispasitori, Mantuitori, Desavirsitori si Salvatori in cadrul
Creatiei civilizationale virtuale – Revista Astral, Nr. 7, trimestrul 4, 2004
Indicatie: Colectia revistei Astral este inregistrata in cadrul blogului accesabil la adresa
web: www.lorin-fortuna.ro , sectiunea: Diverse, rubrica: Publicatii, subrubrica: Revista
Astral
32. - www.ziarulevenimentul.ro/stiri/mistic/halucinant-cedo-a-scos-botezul-in-afara-legii
/26.01.2016/
33. - www.ziare.com/social/religie/un-profesor-de-religie-american-sustine-ca-jumatatedin-
biblie-este-falsa-1095637
/19.05.2011/
34. - www.cancan.ro/antihristul-vine-din-romania /11.08.2008
35. - Lorin Fortuna – Profetie rezultata prin investigare ezoterica, referitoare la un
Eveniment Lumesc, deosebit de important,numit popular: “Deschiderea portilor Iadului”, ce
ar urma sa se declanseze incepind cu data calendaristica: 27.07.2016
/17.06.2016/
36. - Malcolm Bull-editor – Teoria Apocalipsei si sfarsiturile Lumii, editura Meridiane,1999
18
19

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu