miercuri, 1 iunie 2016

Modelul de cunoastere existential-informatic a Lumii in care suntem integrati evolutiv-existential, ca fiinte superioare individuale

Cartelul Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si Inteleapta
a Romaniei''
Misiunea Astrala ''Romania Altruista si Inteleapta''
Sediu: Timisoara, str. Salciei nr. 2, sc. C, ap. 2
E-mail: inteleptarea.romaniei@gmail.com
Adresa Blog: www.lorin-fortuna.ro
Nr. 8/70.1.26-calendar eral-lumesc-de tip:4-anotimporal-cel4a
30.05.2016-calendar gregorian-cg
Modelul de cunoastere existential-informatic a Lumii in care suntem integrati
evolutiv-existential, ca fiinte superioare individuale
A. Existentialismul civilizational-virtual - stiinta fundamentala a domeniului creationist,
fiintial-superior, reprezentat de Creationismul civilizational-virtual, fiintial-superior,
individual, respectiv colectiv, implementat, in scop evolutiv-existential, in cadrul Lumii
Planetare Medii (numita si Fizica), in care suntem integrati ca: fiinte superioare individuale
Creationismul civilizational-virtual (Creat-civ-vir) constituie o ideologie de tip: existential
(ontologic), elaborata si implementata pentru uzul fiintelor superioare individuale (FSI),
numite, in cadrul LPM, si: fiinte superioare fizice (FSF), create prin implementarea,
praxiologica, la nivel stiintific, precum si la nivel tehnologic, a Stiintei Informatice, respectiv
a Tehnologiei Informatice, de niveluri foarte inalte si foarte performante, in proiectarea si
relizarea Civilizatiilor-virtuale (Civ-vir), de tip fiintial-superior (FS numite si: persoane-P),
individual (FSI/PI), respectiv colectiv (FSC/PC), la care s-a ajuns, prin evolutie stiintifica si
tehnologica, in cadrul unei anumite Civilizatii, pe care FSI virtuale (FSI-vir), initiate, din
cadrul Lumii Planetare Medii (LPM-in care suntem integrati pentru evolutie existentiala,
caracteristica, de tip civilizational-virtual: civ-vir), o numesc generic, : "Civilizatia Creatoare
Absoluta Conducatoare (Civ-Creat-Abs-Cond).
In calitate de FSI-vir, initiata, in anumita masura, in Creat-civ-vir, semnalez ca, din cate
cunosc, datorita initierii de care am beneficiat prin comunicare specific extra-lumeasca,
1
bidirectionala, de tip: telepatic (cunoscuta si numita, in limba engleza: "chanelling"),
Civ-Creat-Abs-Cond a creat si implementat in evolutie existentiala, caracteristica (de tip: civvir,
fiintial-superioara, individuala, respectiv colectiva), mai intii o prima: Civilizatie-virtuala
(Civ-vir) de tip: fiintial-superior: individuala, precum si: colectiva, care, dupa ce a fost
proiectata si creata, a fost implementata in evolutie existentiala (evol-exist) caracteristica,
de tip: civ-vir, in cadrul unui ambiental (Amb) pentru evol-exist (Amb-evol-exist), proiectat,
realizat si implementat pentru evol-exist caracteristica de tip civ-vir.
Astfel LPM in care suntem integrati evolutiv-existential, constituie un Amb-evol-exist, de
tip: Lume.
A urmat apoi testarea si perfectionarea ansamblului binomial de tip civ-vir: Civ-vir--Ambciv-
vir, dupa care a urmat proiectarea, crearea si implementarea, in evol-exist, a unei prime
Serii de Ansambluri binomiale, civilizational-virtuale, de tip: Amb-Civ-vir (Ans-binom-Amb-
Civ-vir), care a constituit: o prima etapa, fundamentala, in Creat-civ-vir.
Etapa fundamentala urmatoare, din cate cunosc, a constat in: proiectarea, crearea si
implementarea in evol-exist, caracteristica, de tip: civ-vir, a primei Civ-vir specializata in
crearea unor alte Civ-vir (Civ-vir-Creat-civ-vir), de acelasi tip, sub conducerea Civ-Creat-Abs-
Cond, urmata, tot ca: etapa fundamentala, de: perfectionarea si diversificarea, tipologica,
a primei Civ-Creat-civ-vir, in cadrul unei Serii de Civ-vir-Creat-civ-vir.
Pentru multi dintre neinitiatii in Creat-civ-vir (si mai ales pentru categoria populationala
a bigotilor, respectiv a fanaticilor religiosi), este foarte greu, sau chiar imposibil, de acceptat
astfel de argumente, motiv pentru care semnalez ca inca in actualitatea noastra, in anumite
State puternic industrializate, s-au obtinut deja performate stiintifice si tehnologice care
prefigureaza nu doar o perspectiva, ci si o certitudine spre o asemenea posibila dezvoltare,
realizabila, ca atare, dar numai intr-o anumita masura, chiar in viitorul LPM.
Exemplific, in acest sens, State precum: Japonia, SUA s.a. in care, din cate cunosc,
exista, deja, destul de multe fabrici robotizate, in cadrul carora functioneaza sectii de
fabricatie, integral robotizate, in care anumite tipuri de roboti industriali fabrica alte tipuri
de roboti industriali, personalul tehnic fiind implicat doar in pregatirea procesului de
fabricatie, in revizii tehnice, precum si in interventii in caz de producere a unor avarii.
A urmat, apoi, o alta etapa fundamentala, dedicata: conceperii si realizarii unui
Ansamblu de Civ-vir, organizat intr-un mod considerat a fi adecvat pentru a reprezenta, in
timp, evolutia temporala a crearii si dezvoltarii Creat-Civ-vir (de catre Gruparea de
cercetatori, proiectanti, realizatori si implementatori, in evol-exist, de tip civ-vir, din cadrul
Civ-Creat-Abs-Cond) , a tipurilor de Civ-vir, selectate in acest scop, de catre o Comisie
alcatuita din specialisti, selectati si ei, in acest scop, de catre Ierarhia Abilitata de
Coonducere a activitatii de creatie a Ansamblului de Civ-vir, reprezentativ, enuntat anterior,
cu precizarea ca, din cate cunosc: aceasta ultima Etapa fundamentala, descrisa anterior,
dureaza si in prezentul nostru, evolutiv-existential, din cadrul LPM.
2
In contextul enuntat anterior, s-au mai proiectat, realizat si implementat, deja, in cadrul
evol-exist a unor anumite Civ-vir, anumite componente creationiste ale Ansamblului
reprezentativ de Civ-vir, enuntat anterior, precum si ideologiile aferente, de tip: existential
(ontologic), respectiv de tip cognoscibil: (gnoseologic; epistemologic), pentru uzul FSI/PI,
care vor evol-exist in cadrul respectivelor componente creationiste, in scopul de a le facilita
si optimiza (in masura posibilului, adica in functie de capacitatile perceptibile cu care vor fi
dotate FSI/PI, in cauza) accesul la cunoasterea si intelegerea modului de alcatuire si evolexist,
caracteristic, al Ansamblului reprezentativ de Civ-vir, expus anterior (in general),
respectiv la modul de realizare si evol-exist a Civ-vir componente, aferente FSI/PI (in
special).
Componentele ideologice, de tip cognoscibil, aferente tipurilor de Civ-vir au fost numite
generic: Creationisme (iar popular: Ezoterisme; Magisme; Kabalisme s.a) si pot fi
considerate, intr-o anumita masura, ca fiind similare conceptelor numite: Stiinte, utilizate in
scopul Cunoasterii stiintifice (Epistemologiei), practicate in LPM, in cadrul Mod-Cun-
Subst/Fiz.
In acest context semnalez ca fiind foarte important sa se cunoasca faptul ca: inclusiv in
cadrul ideologiilor aferente tuturor religiilor subversive, practicate la nivel international, in
actualitate, in cadrul LPM, au fost concepute si implementate: Ezoterisme caracteristice
respectivelor religii, in scopul, deliberat-subversiv, de a insela pe aderentii respectivelor
religii, referitor la Ezoterismul oficial (din punct de vedere extra-lumesc), aferent LPM, pe
care, in masura in care am reusit sa-l cunosc, ma straduiesc, la rindul meu, in cadrul
organizatiei cu specific creationist (ezoteric) intitulata: Misiunea Astrala "Romania Altruista
si Inteleapta" (cu sediul central in Timisoara), sa-l transmit si altor FSI/PI care manifesta
interesul de a fi doar initiate (deocamdata!), precum si acelor FSC/PC, care apreciez ca au
datoria si chiar obligatia de a-l cunoaste si de a-l institutionaliza, ca alternativa de
cunoastere (gnoseologica), numita generic: Creationism Civilizational-Virtual, de tip:
Informatic (fundamentat, in principal, pe conceptul: Informatie), in cadrul Invatamintului
Public, asa cum se procedeaza, oficial, si cu: Creationismul Fizic, numit generic: Creationism
Substantial (fundamentat, in principal, pe conceptul: Substanta), respectiv cu tipurile de:
Creationisme Religioase, numite generic (in functie de caz, adica de religie): Ezoterism
Religios (fundamentat, in principal, pe conceptul: Religie, si numit, in functie de religie:
Creationism; Ezoterism; Magism; Kabalism, precum si in alte moduri).
Mai semnalez (in finalul acestui capitol) si importanta deosebita care trebuie acordata
conducatorilor principalilor institutii ale unui Stat, in scopul initierii acestora in Creat-civ-vir
(in general), precum in Mod-Cun-Exist-Inf (in special), pentru a fi evitate (in masura
posibilului) aparitia si manifestarea unor opozante deosebit de puternice (cu consecinte
corespunzatoare, nu doar la nivel individual, ci si, mai ales, la nivel societal), impotriva
schimbarii Mod-Cun-Exist, utilizat la nivel oficial, in acel Stat, din partea acelor conducatori
3
(FSI/PI), a caror experienta evolutiv-existentialista, in cadrul LPM, se bazeaza pe
cunoasterea si experienta de conducere pe care le-au dobindit utilizand exclusiv Mod-Cun-
Exist-Subst/Fiz, sau, si mai grav, utilizind, in mod determinant, cunoasterea si experienta de
conducere pe care le-au dobindit prin practicarea unui Mod-Cun-Exist-Religios, datorita
caruia s-au transformat in: bigoti, sau chiar in: fanatici religiosi.
B. Fiinte superioare individuale
Existam, fiecare, in ambientalul (Amb) lumesc (Amb-Lum) numit: LPM, ca: fiinte
superioare (numite si: persoane) individuale (FSI, respectiv: PI), aflate in diferite stadii de
evolutie existentiala, in cadrul unei durate temporale, totale, numita: viata (limitata dar si
diferita, de la caz, la caz), cuprinsa intre: inceputul existentei, ca FSI, numit: nastere si:
sfirsitul existentei, ca FSI, numit (in functie de caz, adica de modul in care se realizeaza):
moarte, cand sfirsitul este asociat, de regula, cu: incetarea existentei, in stare: vie, a
corpului lumesc (adica: a corpului specific LPM, al respectivei FSI), si intrarea in starea de
degradare substantiala a corpului in cauza, numita: cadavru, sau printr-un sfirsit numit:
exod (daca sfirsitul este asociat, ca exceptie, cu: disparitia, brusca, a corpului lumesc, al
respectivei FSI, caz in care sfirsitul, in cauza, este numit: exod prin disparitie-brusca, sau este
asociat cu: disparitia, treptata, a corpului lumesc, caz, in care sfirsitul, in cauza, este numit:
exod prin disparitie-treptata).
Explic utilizarea deosebit de rara a cuvintului: exod, comparativ cu cuvintul: moarte, prin
faptul ca: exodul este utilizat ca mod de incetare a existentei fiintial-superioare, in cadrul
LPM, doar ca o exceptie si totodata ca o favoare acordata acelor FSI care s-au evidentiat, in
cadrul evol-exist, in LPM, printr-o evol-exist deosebit de performanta, in aprecierea
Ierarhiei Conducatoare Abilitate Extra-Lumesti (Ier-Cond-Abil-ExtraLum) care administreaza
evol-exist a FSI, in cadrul LPM.
Exemplific referitor la incetarea evol-exist, in cadrul LPM, prin exod, cu urmatoarele FSI:
Mytra; Apollonios din Tyana; Jeshua-Isus (despre care mai multi cercetatori afirma ca nu ar
fi fost rastignit pe cruce, ci a disparut); Manitu; Contele de Saint-Germaine; Ossama ben
Laden (despre care Guvernul SUA a declarat, oficial, ca ar fi fost omorit, de catre un grup de
comando, din cadrul armatei SUA, dupa ce n-a mai aparut, in public, mai multi ani, iar
cadavrul i-ar fi fost aruncat in mare si nu ingropat, probabil tocmai pentru a nu putea fi,
ulterior, dezgropat, in scopul identificarii) si alte FSI, mai putin cunoscute, cu precizarea ca
exodul prin disparitie se poate produce si la nivel colectiv, adica pot exoda simultan, prin
disparitie, anumite Populatii, care au populat anumite arealuri ambientale, care pot fi
remarcate, ulterior, ca arealuri ambientale pustii si enigmatice referitor la cauzele si la
modul in care s-a produs pustiirea lor populationala (exemple: anumite foste localitati
montane, din America de Sud, precum: Machu Pitchu, respectiv anumite foste localitati din
4
regiuni desertice, precum: Qumram, Palmira s.a).
Referitor la exodul prin disparitie-treptata, in functie de locul in care se produce
disparitia-treptata, exodul se poate realiza, intr-un anumit loc, prin diminuarea perceptiei
FSI, in cauza, pina la disparitie, sau pe o anumita directie, iar daca directia este pe verticala,
disparitia-treptata a respectivei FSI este numita si: disparitie-treptata prin inaltare.
In contextul expus anterior, pentru a facilita o mai corecta si mai deplina intelegere a
informatiilor, intr-un domeniu de cunoastere care este foarte inedit, semnalez ca (din
nenorocire, pentru marea majoritate a Populatiei Romaniei): acest domeniu informational
devine si foarte greu de acceptat, in situatia in care majoritatea Populatiei Romaniei este,
din punct de vedere perceptiv-informational, handicapata (in functie de caz) prin: bigotizare
sau, si mai grav, prin: fanatizare, specific-religioasa, cauzate de botezul: inrobitor, sau:
aservitor, de tip: fiintial-superior, practicat in cadrul religiei crestine-ortodoxe (RCO),
respectiv in cadrul religiei crestine-catolice (RCC), fata de FSI extra-lumeasca: Hristos
(proclamata a fi: "Dumnezeu" in cadrul respectivelor religii, practicate masiv in Statul
Romania), desi Hristos este doar un: Patron de religii subversive, false si mistificatoare,
proiectate la nivel extra-lumesc si implementate, la nivel societal, in anumite State, din
cadrul LPM, intre care si Statul Romania.
Mai adaug la cele expuse anterior ca: Planeta in a carei LPM evoluam existential, este
numita: "Tera", dupa numele FSI extra-lumesti care este: Conducatorul Suprem, de tip:
Tartor (Cond-Sup-Tar), numit: Teros, care este cunoscut, la nivel popular, prin numele
generic:"Zeus" (fiind si tatal FSI extra-lumesti: Hristos), astfel incat: implicarea, deosebit de
puternica, a FSI: Hristos, in calitate de: Patron, extra-lumesc al mai multor religii subversive,
false si mistificatoare (din cadrul ansamblului de religii numit, generic:
Hristoism/Crestinism, intre care si: RCO), in evol-exist a LPM, se datoreaza tocmai
favoritismului de care a beneficiat in calitate de: fiu al lui Teros.
RCO este apreciata ca fiind cea mai nociva religie, dintre religiile componente ale
Hristoismului (Crestinismului), aprecierea, in cauza, fiind motiva ta prin efectele existentiale ,
distructiv fiintial-superioare, cele mai puternice (dintre toate religiile componente ale
Hristoismului), produse asupra FSI aderente la respectiva religie, deoarece RCO este, din
cate cunosc, si singura religie care isi boteaza, de regula, ca: “robi religiosi ai lui Hristos”
aderentii, de mici, adica: aflati in stare de inconstienta si, ca atare, situati in imposibilitate
de a se apara singuri, de consecintele evolutiv-existentiale, handicapante, ale ritualului de
botez respectiv, (in contextul in care: Hristos este proclamat a fi: "Dumnezeul nostru"), botez
religios in care sunt implicati si parintii, tutorii si nasii copilului botezat astfel, aflati insa si ei
tot in necunostinta de consecintele existentiale, de regula, ingrozitoare si nebanuite, ca
provenienta, care vor "nenoroci" viitorul copiiilor astfel botezati, cu anumite exceptii,
menite tocmai sa “mascheze” modul in care vor fi nenorociti majoritatea aderentilor.
In legatura cu RCO, mai semnalez, pe de o parte, ca: numai datorita pozitiei sale
5
familiale, Hristos a putut beneficia de dreptul de a implementa RCO, la nivel societal, in
cadrul LPM, care RCO, din cate cunosc (in calitate de initiat in Creat-civ-vir aferent LPM),
este singura religie subversiva si distructiva fiintial-superior (implementata, in cadrul LPM)
careia i s-a acordat, oficial, "dreptul" de a-si insela aderentii, astfel incat acestia (aflati in
necunostinta de consecintele evolutiv-existentiale la care se supun, sau aflati in stare
inconstienta infantila, sa accepte, respectiv sa nu poata refuza degradarea lor fiintialsuperioara,
in "robi religiosi" fata de Hristos, stare care implica, de fapt, in cadrul sistemului
de administrare extra-lumeasca, aplicat oficial FSI care evolueaza existential in cadrul LPM
(despre care, din nenorocire pentru respectivele FSI, au cunostinta doar initiatii in Creat-civvir
aferent LPM), renuntarea lor la dreptul de a fi: persoane libere (PLib) si de a beneficia de
drepturile si totodata avantajele de tip: evol-exist (atit la nivelul LPM, cat, mai ales, la
nivelul extra-lumesc) ce decurg din aceasta calitate fiintial-superioara, de a fi: Plib, situinduse,
prin renuntarea respectiva, in postura de: persoane “tutelate” (PTutel) de Hristos, in
favoarea caruia au renuntat la dreptul lor de a fi PLib (prin acceptarea, considerata, in mod
nedrept, ca fiind: “voluntara”, a botezului ca: “rob religios”), nemaiputand sa hotarasca, ele
insele, in deplina cunostinta de consecinte evolutiv-existentiale, cu privire la drepturile lor,
evolutiv-existentiale, de care pot beneficia, in calitate de: PLib.
Pe de alta parte, semnalez ca; am facut, fac si voi mai face cunoscute, public,
informatiile anterioare, pentru ca cei interesati si capabili sa le recepteze, in mod corect si
deplin, sa afle ca, in conformitate cu proverbul popular "Precum in Cer, asa si pe Pamint!"
(mentionat si in cadrul ideologiei RCO, dar al carui inteles nu este si nici nu poate fi
constientizat, in mod deplin, de catre persoanele bigotizate si, mai ales, fanatizate, religios,
decat cu sprijinul corespunzator al unor persoane libere, care n-au aderat la religii
subversive si, mai ales, distructive fiintial-superior, precum RCO), exista, din nenorocire, nu
doar posibilitatea, ci si uzanta practicarii de abuzuri legislative, la care pot fi supuse FSI
(inclusiv prin Legislare deliberat-"nelegitima"), in cadrul LPM, nu doar din partea Ierarhiilor
lumesti, cu care ne confruntam, in Romania, precum si in restul LPM, ci si din partea: Ier-
Cond-Abil extra-lumesti care “gestioneaza” evol-exist a FSI, in cadrul LPM.
Tot in contextul expus anterior, mai semnalez: ca fiind de importanta fundamentala,
capacitatea unui Stat, din cadrul LPM, de a-si selecta Conducatori statali care, in calitate de
initiati in Creat-civ-vir, beneficiaza si de o "deschidere" adecvata si benefica, la nivel extralumesc,
pe care, insa, o utilizeaza nu doar in avantajul exclusiv al lor si al Gruparilor
societale pe care le reprezinta si le favorizeaza, inclusiv in calitate de Conducatori statali
(exemplu: Organizatiile Masonice Internationale, conspirate si mistificate atit ca obiective
urmarite a fi realizate, cat si ca moduri de actiune utilizate), ci si in avantajul evolutiei
existentiale benefice a Statului in cauza, precum si a marii majoritati, sau macar a
majoritatii Populatiei statale aferente.
Pentru a putea dezvolta, in mod determinant (necesar intelegerii corecte si depline a
6
tematicii generice a acestei lucrari), precum si pentru ca unele subiecte (expuse anterior, in
cadrul acestui capitol) le-am mai expus si chiar dezvoltat, inclusiv in cadrul altor lucrari, care
au fost difuzate, public, atit prin e-mail, cat si in cadrul unor bloguri colaboratoare (pe care
le voi mentiona, ca referinte bibliografice, recomandate, la sfirsitul lucrarii), ma rezum, in
cadrul acestui capitol al lucrarii, doar la informatiile expuse anterior, pentru a acorda
prioritate unor informatii inedite, din cadrul domeniului informational la care ma refer in
aceasta lucrare.
Continui, astfel, semnaland ca: a portul cel mai important pe care conducatorii cu
deschidere extra-lumeasca: "benefica" il pot aduce societatii consta in aceea ca respectivii
conducatori, pot fi foarte utili, la nivel societal, pentru marea majoritate a Populatiei
statale, si nu doar pentru o minoritate populationala, clientelar-oligarhica, cum este cazul
conducatorilor cu deschidere sau doar cu orientare extra-lumeasca, "nebenefica” (si chiar
foarte ”nebenefica”, adica: malefica!), care pot fi utili doar unei Categorii populationale,
foarte restrinse, de clientelari specifici, ai lor, putand deveni, in timp (daca sunt lasati sa
conduca o perioada temporala mai mare), o “calamitate” conducatoare pentru marea
majoritate a Populatiei statale, cum, din nenorocire, s-a intamplat si inca se intampla, in
Romania.
Contributia conducatorilor benefici poate consta (daca sunt sprijiniti de un segment
determinant al Populatiei statale) in subminarea, pina la neutralizare, sau chiar pina la
anulare, a efectelor deosebit de distructive, produse la nivel societal, prin intoxicarea,
oficiala si deliberata, a FSI, cu ideologii existentialiste false (atit la nivel lumesc, cat si la
nivel extra-lumesc), pentru a deturna, in principal, tocmai in acest mod, atentia publica, de
la efectele distructive, la nivel societal, produse prin cunoasterea doar a ideologiilor
existential-cognoscibile, "oficiale", caracteristice Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz, corelate cu
ideologiile existential-cognoscibile, subversive si distructive, aferente unor religii
subversive, false si mistificatoare, precum: RCO (cu semnalarea ca, in traducere, din limba
greaca, cuvintul: “ortodoxa” are semnificatia semantica, in limba romana: “dreapta”, RCO
semnificand, astfel, in mod voit inselator si fals: “Religia Crestina-Dreapta”; RCC s.a.
Semnalez ca: i n acest context trebuie apreciat si cunoscut, de fapt, indemnul: "Cautati
adevarul si adevarul va va elibera!" (enuntat inclusiv in ideologiile caracteristice a mai
multor religii, intre care si in ideologia aferenta RCO), adica in sensul de: avertizare, cu
privire la pericolul reprezentat de “capcanele ideologice” pe care le constituie ideologiile
religioase si nu in cel de: recomandare a unei ideologii (Ezoterism) promovate de o anumita
religie subversiva.
Mai semnalez ca: in cadrul LPM, FSI, respectiv: PI (notate prescurtat, impreuna: FSI/PI),
se clasifica, tipologic, in: masculine (FSI/PI-M) si: feminine (FSI/PI-F), cu precizarea ca: la
nivel extra-lumesc (referitor la LPM), exista si alte tipuri de FSI/PI (exemplu: FS/P:
androgine, notate prescurtat: FSAnd/PAnd), care sunt, de fapt, FS care au atit o
7
componenta FS de gen: masculin, precum si o componenta FS de gen: feminin, cuplate in
mod corespunzator, in cadrul aceluiasi trup lumesc, de tip FSAnd.
C. Fiinte superioare colective
Tot referitor la nivelul fiintial superior (FS), semnalez ca: in cadrul Creat-civ-vir, s-a
dezvoltat, in mod similar ideologiei specifice FSI, si ideologia caracteristica: fiintelor
superioare colective (FSC), numite si: persoane colective (PC), care au fost concepute ca:
fiinte superioare (FS), de tip: colectiv (FSC), respectiv ca: persoane (P), de tip: colectiv (PC),
similare, ca si concept: Persoanelor Juridice din cadrul Dreptului Civil, utilizat in cadrul LPM,
fiind notate prescurtat, impreuna: FSC/PC, avind ca: membri componenti (in functie de caz):
tot FSI/PI , dar cu un numar mai mic de membri componenti, care sunt incluse ca: submultimi
de membri componenti, in cadrul FSC/PS, respective, submultimi care pot diferi,
intre ele, in diferite moduri.
Astfel: FSC/PC, ca multimi incluzatoare, respectiv ca sub-multimi incluse, se pot clasifica,
din punct de vedere tipologic, in:
- FSC/PC: specific-Populational-Organice (exemple: de tip: Familie; Neam; Ginta; Grupare
traditionala; Etnie; Populatie; Popor; Natiune);
respectiv de tip:
- FSC/PC: specific-Societal-Organice (exemple: de tip: Institutional; Asociativ; Divers),
cu precizarea ca: pentru fiecare tip de FSC/PC, exemplificat, s-au dezvoltat si ideologii
specifice, aferente.
D. Ambientaluri evolutiv-existentiale
Ambientalurile evolutiv-e xistentiale (Amb-evol-exist) sunt creatii virtuale specifice,
menite a constitui "decoruri", de diferite niveluri, precum si de diferite tipuri, respectiv de
diferite complexitati (de la componente ambientale individuale si pina la ambientale, de
nivel component lumesc), in cadrul LPM, in care se desfasoara evol-exist a fiintelor
superioare (FS), de la nivelul individual si pina la nivelul colectiv cel mai complex (care este
chiar: LPM) prevazute a evol-exist, in mod specific, in cadrul ansamblului global, de
ambientaluri pentru evol-exist, pe care il constituie LPM.
Exemplific, pentru o mai buna intelegere, ca: o camera, un apartament, o strada, un
parc, o piata publica, o institutie, un hotel, un teren sportiv, o localitate, un district, o Tara,
respectiv intreaga LPM, sunt exemple de Amb, destinate evol-exist unor populatii specifice,
alcatuite din FSI, respectiv din FSC, intr-o anumita durata temporala din cadrul duratei
temporale, totale, de evol-exist, a respectivelor populatii, in cadrul LPM.
8
Ideologia aferenta Ambientalelor din structura LPM constituie o componenta ideologica
caracteristica, importanta, in cadrul ansamblului ideologiilor de tip: Creationism civ-vir
(Ezoterism), putandu-se referi (in functie de caz) la o anumita Civ-vir, sau la un anumit
ansamblu de Civ-vir, care dispune de reprezentanti de tip: FSI, respectiv de tip: FSC, care sunt
integrate, pentru evol-exist, in cadrul LPM.
E. Terapia caracteristica, fiintial-superioara, individuala, respectiv colectiva, aferenta unui
ansamblu de Civ-vir, care dispune de reprezentanti fiintiali-superiori, integrati, pentru evolexist
specifica, in cadrul Lumii Planetare Medii
Terapiile fiintial-superioare (Ter-FS) individuale (Ter-FSI), respectiv colective (Ter-FSC),
sunt terapiile caracteristice, aferente FSI, respectiv FSC, si constituie ideologii de tip:
praxiologic, caracteristic-terapeutice, precum si specifice, ca domeniu de aplicatie
praxiologic-terapeutic, FSI, respectiv FSC, aferente unor anumite Civ-vir, sau (in functie de
caz) unor anumite Grupari, respectiv chiar unor anumite Categorii de Grupari, de Civ-vir,
care dispun de reprezentanti fiintial-superiori care evol-exist in cadrul LPM.
Ideologiilor specifice de tip: Ter-FS, din cadrul ideologiilor de tip praxiologic,
caracteristic-terapeutice, le sunt asociate, de regula, si ideologii specific-terapeutice
aferente Mediilor ambientale (Amb) in care evol-exist FSI (Ter-Amb-FSI), respectiv FSC (Ter-
Amb-FSC), ideologii care includ si componente ideologice aferente influentelor care pot fi
exercitate, in mod benefic, respectiv in mod malefic, asupra starii de "sanatate", respectiv
asupra starii de "imbolnavire" a Amb-FSI, respectiv a Amb-FSC, aferente FSI, respectiv FSC,
avute in vedere, precum si invers, adica influentelor exercitate de catre FSI, respectiv de
catre FSC, avute in vedere, asupra Amb-FSI, respectiv asupra Amb-FSC, in care evol-exist FSI,
respectiv FCS, in cauza.
Amb-FSI, respectiv Amb-FSC, sunt denumiri specifice utilizate in cadrul: Modului de
cunoastere (gnoseologie) caracteristic-informatic (Mod-Cun-Exist-Inf), carora le corespund,
in cadrul Modului de cunoastere caracteristic- substantial, numit si: Fizic (Mod-Cun-Exist-
Subst/Fizic), denumiri specifice precum: "natura-umana", respectiv: "natura-animala",
respectiv: "natura vegetala", respectiv: "natura minerala", iar la nivel de ansamblu:
"natura globala".
Trebuie semnalat, insa, si totodata evidentiat ca: modul de practicare a terapiei fiintiale
(de tip: superior, respectiv de tip: mediu, respectiv de tip: inferior), respectiv a terapiei
ambientale, aferenta cazurilor tipologic-fiintiale (enuntate anterior), din cadrul ideologiei
praxiologice, specific-terapeutice, utilizate in Mod-Cun-Exist-Inf, difera foarte mult,
comparativ cu modul de practicare a terapiei ( in aceleasi cazuri, enuntate anterior), din
cadrul ideologiei praxiologice, specific-terapeutice, utilizate in Mod-Cun-Exist-Subst.
Diferentele semnalate se refera, mai ales, la complicarea, deseori excesiva, a terapiei
9
practicate in cadrul Mod-Cun-Exist-Subst, in care rolul principal nu revine terapeutului, ci
tehnologiei pentru terapie (constind din: aparatura specializata, precum si din: substante
farmaceutice, de tip: medicamente, respectiv: dezinfectante, precum si din alte produse,
instrumentare, specific terapeutice), de care terapeutul are nevoie pentru a practica
terapia, comparativ cu simplificarea sau chiar (in functie de caz) cu absenta respectivei
tehnologii, a produselor farmaceutice, si a instrumentatiei, in cadrul terapiei practicate in
cadrul Mod-Cun-Exist-Inf, in care rolul principal revine terapeutului si nu componentelor
tehnologice de tip terapeutic.
Astfel: daca in terapia practicata in cadrul Mod-Cun-Exist-Subst, un terapeut
performant si eficient nu poate fi decat un terapeut care dispune si de o tehnologie
performanta de practicare a terapiei (care, de regula, este costisitoare, afectand in mod
determinant costul terapiei), in terapia practicata in cadrul Mon-Cun-Exist-Inf un terapeut
performant si eficient nu poate fi decat un terapeut care dispune de calitati personale,
speciale, in acest scop (numite popular, in ansamblu: "har terapeutic"), intre care:
capacitate sporita de generare, respectiv de absortie: energetica, respectiv: bioenergetica
(referitoare la tipurile de: energii, respectiv la tipurile de: bioenergii, specifice: FSI, respectiv
specifice: FSC, respectiv specifice: Amb-FSI, respectiv specifice: Amb-FSC), pentru terapeutii
specializati in terapia fiintelor superioare (FS), respectiv referitoare la tipurile de bioenergii
specifice: fiintelor medii (FM, adica: FMI, respectiv: FMC, respectiv: Amb-FMI, respectiv:
Amb-FMC), pentru terapeutii specializati in terapia FM, respectiv referitoare la tipurile de
bioenergii specifice: fiintelor inferioare (FInf, adica: FInfI, respectiv: FInfC, respectiv: Amb-
FInfI, respectiv: Amb-FInfC), pentru terapeutii specializati in terapia Finf.
F. Tipuri de poluari avute in vedere in cadrul Creationismului civ-vir, aferent unui ansamblu
populational, alcatuit din reprezentanti fiintiali superiori, individuali, respectiv colectivi, ai
unei anumite Grupari de Civ-vir, care evolueaza-existential, in mod specific, in cadrul
ambientalului lumesc pe care il constituie: Lumea Planetara Medie
In cadrul praxiologiei aferente Mod-Cun-Exist-Inf, un loc deosebit de important (similar
celui ocupat de: poluarea substantiala, respectiv de: depoluarea substantiala, in cadrul
Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz), il ocupa: poluarea, respectiv: depoluarea, energetica, precum si:
poluarea, respectiv: depoluarea, bioenergetica.
Caracteristic: Mod-Cun-Exist-Inf (comparativ cu: Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz) este faptul ca:
depoluarea energetica, respectiv: depoluarea bioenergetica, sunt considerate si ca:
activitati fundamentale de terapie, si nu doar ca activitati de curatare.
In contextul expus anterior, fac cunoscut celor interesati ca: in cadrul: Mod-Cun-Exist-
Inf, domeniul energetic include: energia luminoasa; energia gravitationala; energia
radioactiva; energia electrica; energia magnetica; energia cromatica si energia calorica, iar
10
domeniul bioenergetic include: bioenergia informativa; bioenergia emotiva; bioenergia
vaziva; bioenergia auziva; bioenergia mirosiva; bioenergia tactiliva si bioenergia sexiva.
In acelasi context mai fac cunoscut si ca: in cadrul: Mod-Cun-Exist-Inf, o FSI, respectiv o
FSC, nu au un singur trup, lumesc (ca in cadrul: Mod-Cun-Exis-Subst/Fiz, adica: trupul fizic,
numit si: trup lumesc, sau: corp), ci au un trup alcatuit din 3 corpuri componente, numite :
corp lumesc; respectiv: corp interfatal; respectiv: corp informatic; in mod similar
componentei unui ordinator (calculator) de uz general, iar terapia fiintial-superioara se
realizeaza asupra fiecarui corp component, si nu doar asupra corpului lumesc.
Si tot in acelasi context mai fac cunoscut ca: o FSI, in cadrul Mod-Cun-Exist-Inf, este, de
fapt, un ansamblu, specific simbiotic-existential, de tip: binom-fiintial superior (BinFS),
alcatuit dintr-o FSI lumeasca, animata existential de o FIS extra-lumeasca (perceputa, ca
existenta, inca din antichitate, si numita popular, in functie de caz, prin diferite denumiri,
precum: animator existential; "sub-constient"; "supra-eu"; "alter-ego", "anima"; "Spirit";
"Inger"; "Duh"; "Suflet"; s.a).
G. Considerente si concluzii finale
In contextul expus anterior: semnalez si totodata atentionez ca, din cate cunosc, chiar in
viitorul foarte apropiat, mai intai: Timisoara, apoi: Romania, desemnate, de catre Ier-Cond -
Abil extra-lumesti, ca: Oras, respectiv ca: Stat, Inainte-Mergator, dar numai pentru:
Categoria Populationala Altruista (adica alcatuita din: omeni, si numita: Omenire, spre
deosebire de: Categoria Populationala Egoista, alcatuita din: egoni si numita: Egonire ) ,
apoi continentul: Europa, si apoi intreaga LPM, vor fi confruntate, cu producerea unor mari
si determinante schimbari, la nivel societal, al caror impact fiintial-superior, distructiv, va
putea fi evitat, sau doar corespunzator diminuat, numai in masura in care vor reusi, la
nivelul unor componente categorial-populationale, determinante, sa constientizeze efectele
existential-fiintial-superioare ale cunoasterii depline si implementarii, cat mai urgente, la
nivel oficial, a unor componente, determinante, din cadrul ideologiei caracteristice Mod-
Cun-Exist-Inf (datorita avantajelor praxiologice, net superioare celor similare, oferite de
catre Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz, dar numai pentru Categoria Populationala Altruista
(Omenire).
Selectarea orasului Timisoara si a Statului Romania ca: “Inainte Mergatoare”, la
inceputul Erei Lumesti (Er-Lum) Nr. 9 (Er-Lum-9), si totodata ultima din existenta actualei
variante a LPM (despre care trebuie sa se cunoasca faptul ca este varianta a 6-a: LPM-6,
care varianta, insa, este, de asemenea, ultima, dintre cele 6 variante, succesive, de LPM,
cate au fost programate sa existe in cadrul Planetei Tera), se datoreaza faptului ca:
Revolutia Romana din decembrie 1989 (RRD-1989) a fost selectata, de catre: Ier-Cond-Abil
extra-lumesti, ca fiind: evenimentul societal cel mai important care s-a produs intr-un
11
interval temporal situat la sfirsitul Er-Lum-8, care a determinat alegerea datei oficiale, de
inceput, a Er-Lum-9, la data calendaristica de inceput a anului urmator, corespunzator
calendarului lumesc 4-anotimporal (cl4a- despre care trebuie sa se stie ca este calendarul
oficial al LPM), adica: data echinoctiului de primavara (echivalenta datei calendaristice: 22
martie, din calendarul gregorian: cg), astfel ca: data calendaristica: 21.03.1990-cg a devenit
ultima data calendaristica din cadrul Er-Lum-8, iar data calendaristica: 22.03.1990-cg a
devenit prima data calendaristica din Er-Lum-9 (adica: data calendaristica: 1.1.1. aferenta
noului cl4a, aferent Er-Lum-9, Era prevazuta a avea, in principiu: 1.000 ani, a carei data
calendaristica, de sfirsit, va fi stabilita tot de catre: Ier-Cond-Abil extra-lumesti, prin
selectarea unui anumit eveniment care se va produce la limita celor 1.000 ani, in modul
expus anterior, cu privire la selectarea RRD-1989).
Semnalez ca: in urma cu aproximativ 2.000 ani, evenimentul societal selectat de catre
Ier-Cond-Abil extra-lumesti, ca fiind cel mai important, la sfirsitul Er-Lum-7, a fost: Revolta
Zelotilor, care s-a declansat la: Jerusalim (eveniment in care un rol determinant l-a avut
personalitatea: Jushua-isus), eveniment societal care a determinat selectarea de catre: Ier-
Cond-Abil extra-lumesti, ca: Inainte-Mergatoare, la inceputul Er-Lum-7, a orasului Jerusalim
si a Statului Palestina, iar in urma cu aproximativ 1.000 ani, o rascoala care a avut loc intrun
oras, dintr-un Stat amerindian, numit: Dakota, situat in continentul America de Nord
(eveniment in care un rol determinant l-a avut personalitatea: Manitu), a fost selectata, de
catre: Ier-Cond-Abil extra-lumesti, ca: evenimentul societal cel mai important, care a marcat
sfirsitul Er-Lum-7 si inceputul Er-Lum-8.
In acelasi context, apreciez ca se va rezolva, cat de curand, si: dilema paradoxului
existent intre stiintele: Fizica clasica (in fapt: substantiala si avind ca fundament Teoria
particulelor) si Fizica cuantica (in fapt: informatica si avind ca fundament: Teoria undelor),
explicatia constand in tipul de: Mod-Cun-Exist care va fi utilizat, la nivel oficial, in mod
predominant (selectat dintre cele 2 Moduri de cunoastere, enuntate anterior si anume:
Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz, respectiv: Mod-Cun-Exist-Inf), in cadrul LPM, cu precizarea ca:
datorita caracteristicii fundamentale a Mod-Cun-Exist-Inf, acest Mod-Cun-Exist nu putea fi
definit, pentru a putea fi perceput si, mai ales, inteles deplin, decat dupa parcurgerea unei
anumite perioade temporale, impusa de utilizarea, la nivel oficial, a Mod-Cun-Exist-
Subst/Fiz (adica pina la consolidarea: Stiintei Informatice si respectiv a Tehnologiei
Informatice), intr-un mod similar celui in care nici: Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz nu a putut fi
impus si utilizat, la nivel oficial, in cadrul LPM, decat dupa parcurgerea unei anumite
perioade temporale, impusa de utilizarea, la nivel oficial, in diferite arealuri teritoriale, din
cadrul LPM, a unor Mod-Cun-Exist, caracteristic religioase, aferente unor religii cu arie de
raspindire internationala.
In contextul explicativ, expus anterior, anticipez ca: in viitor, cercetatorii ancorati, in
mod determinant, in Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz, vor intelege si accepta ca intreaga LPM
12
constituie, de fapt, un Proiect de Creat-Civ-vir, conceput, proiectat si implementat, pentru
evol-exist, in cadrul ambiental de tip: Amb-Civ-vir, pe care il constituie LPM, de catre o
Civilizatie transcedentala, fata de LPM, pe care, am evocat-o, in cadrul acestei lucrari, cu
denumirea prescurtata: Civ-Creat-Abs-Cond , care, probabil a descoperit: Stiinta Informatica
si a perfectionat si aplicat, in mod foarte performant: Tehnologia Informatica, nu doar in
urma cu aproximativ 70 ani (asa cum s-a intimplat in cadrul LPM), ci cu mult mai mult timp
inainte.
Deoarece ideologia Mod-Cun-Exist- Inf, prin ineditul sau, dar si prin importanta sa, nu
poate fi expusa (ca si in cazul: Mod-Cun-Exist-Subst/Fiz, de altfel) pentru a fi deplin
inteleasa, si, mai ales aplicata, in cadrul praxiologiei aferente respectivului mod de
cunoastere (cognoscibilitate), in continutul unei singure lucrari, ma rezum doar la a incerca,
in cadrul acestei lucrari, s-o prefigurez, prin informatiile expuse anterior, urmand a continua
expunerea ideologiei respective, precum si aplicarea acestei ideologii in praxiologia
aferenta, in cadrul unor lucrari viitoare.
Pe cei interesati sa cunoasca mai multe informatii in legatura cu continutul
informational al acestei lucrari, ii invit sa consulte blogul accesabil la adresa web:
www.lorin-fortuna.ro, precum si alte bloguri, colaboratoare, indicate in cadrul in
bibliografiei recomandate, atasate lucrarii.
Lorin Fortuna
Conducator al Misiunii Astrale “Romania Altruista si Inteleapta”
Bibliografie recomandata:
A. Lucrari si articole publicate la Sectiunea: Misiunea Astrala “Romania Altruista si
Inteleapta”, Rubrica: Documente din cadrul blogului accesabil la adresa web:
www.lorin-fortuna.ro
anul: 2013:
a.1. - Cu privire la situatia investitiilor strategice in evolutia existentiala a Lumii Planetare
Medii (LPM) in care suntem integrati existential (3.9.2013)
a.2. - Cu privire la importanta dezrobirii, respectiv a dezaservirii specific religioase
(12.10.2013)
a.3. - Lorin Fortuna propune infiintarea unui Institut national de studii ezoterice (30.9.2013)
anul: 2014:
a.4. - Tipuri de gandire malefica specifice fiintelor individuale, superioare, virtuale
(20.1.2014)
13
anul: 2015:
a.5. - Consideratii existentialiste cu privire la modul specific inrobitor-fiintial-superiorindividual,
practicat in cadrul religiei crestine-ortodoxe (12.2.2015)
a.6. - Parteneriatul extra-lumesc si stadiul confruntarii hrist-antihrist (2.3.2015)
a.7. - Introducere explicativa in Existentialism (19.04.2015)
a.8. - Aplicarea Principiului echilibrului intre binele si raul existential, precum si a
Principiului comasarii binelui existential, respectiv a raului existential, fiintial-superior
(24.04.2015)
a.9. - Posibilitati de interventie in destinul unei fiinte superioare (16.05.2015)
a.10. - Cu privire la Existentialismul creationist civilizational-virtual si la Codul Legislativ
evolutiv-existential al fiintelor superioare in cadrul Lumii Planetare Medii (18.08.2015)
a.11. - Ansamblul de Categorii de Grupari de Civilizatii-virtuale al Civilizatiei Creatoare
Absolute Conducatoare (19.8.2015)
a.12. - Importanta adoptarii, in Romania, a Religiei Nationale (partea-1: 21.11.2015, partea-
2: 17.09.2015)
a.13. - Revolutia religioasa romana-Proclamatie (8.10.2015)
a.14.- Revolutia cunoasterii fiintial-superioare a Lumii Planetare Medii prin Modul de
cunoastere existential-informatic- Proclamatie (20.12.2015)
anul: 2016:
a.15. - Tipuri de parteneriate extra-lumesti (7.1.2016)
B. Alte lucrari
b.1. - Hyam Maccoby-Fauritorul de mituri: Pavel si nascocirea Crestinismului; editura
Ariman-International, 2013 (tradusa in limba romana)
b.2. - Referinta la religie facuta de Mihai Eminescu in poezia: Imparat si proletar;
b.3. - www.ziuanews.ro/raport-al-comisiei-europene-romania-tara-cea-mai-bisericoasacorupta-
si-saraca-din-europa
b.4. - www.cancan.ro/antihristul-vine-din-romania
b.5.-www.playtech.ro/2015/un-nou-experiment-arata-ca-realitatea-nu-exista-daca-nu-oobservi
b.6. - www.cancan.ro/decizia-care-scoate-botezul-in-afara-legii-din-martie-2016-nu-mai-aivoie-
sa-ti-crestinezi-copilul
b.7.- www.evz.ro/robotii-cu-emotii-mai-repede-decat-ne-imaginam-in-ce-an-robotii-ne-vorasemana
b.8.- www.click.ro/stiri-ciudate/iti-vine-sa-crezi-ca-este-o-papusa-sexuala-arata-senzational
C. Previziuni si profetii referitoare la Romania
c.1. - www.ziarulevenimentul.ro/ultima-previziune-facuta-de-baba-vanga-ce-se-refera-laromania
c.2. - www.voceatransilvaniei.ro/predictiile-impresionante-ale-unui-profet-indian-despre-
14
romanul-care-va-mantui-omenirea
c.3.-www.jurnalul.ro/profetii-despre-romania-predictiile-unui-profet-indian-despreromanul-
care-va-mantui-omenirea
c.4.-www.cancan.ro/un-roman-din-bucovina-va-mantui-lumea-ce-a-spus-un-prezicatorindian-
despre-rolul-romaniei-in noua-ordine-mondiala
D. Bloguri colaboratoare:
d.1. - www.civilizationalism-v irtual.blogspot. com
d.2. - www.baricada.ro/arhiva/emisiunea: desteptarea/inteleptarea romaniei
d.3. - www.manolemesterul.ro/cautare: lorin-fortuna
d.4. - www.paulszaszsebes.blogspot.com/Romania Altruista
d.5. - www.racnetularadului.ro
d.6. - http://www.youtube.ro/user/luminaalba
15

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu