sâmbătă, 2 mai 2015

Aplicarea Principiului echilibrului intre binele si raul existential-fiintial, respectiv a Principiului comasarii binelui existential-fiintial, precum si al comasarii raului existential-fiintial

Mișcarea: Misiunea Astrala „Romania-Inteleapta”
Sediu: Timisoara, str. Salciei nr. 2, sc. C, ap. 2
E-mail: inteleptarea.romaniei@gmail.com
Adresa Website: www.lorin-fortuna.ro
Telefon: 0256/446595
Nr. 05/24.04.2015
Aplicarea Principiului echilibrului intre binele si raul existential-fiintial,
respectiv a Principiului comasarii binelui existential-fiintial,
precum si al comasarii raului existential-fiintial
si
modurile de implementare a acestor principii in evolutia existential-fiintiala
I. Definirea si implementarea, in evolutie-existentiala, a Principiului ehilibrului intre binele
existential-fiintial si raul existential-fiintial in cadrul evolutiei temporale, specifica existentialfiintiala,
la nivel individual, respectiv la nivel colectiv.
Existentialismul este un domeniu stiintific, specific: Gruparii de Civilizatii-virtuale-Autentice-
Neagresionale-civilizational-virtual (Grup-Civ-vir-Aut-Neagres-civ-vir), dedicat studierii
modului in care au fost create si implementate, in evolutie existentiala, temporala,
caracteristica: Civilizatiile-virtuale, ca obiectiv de creatie specific-virtuala (utilizind, in mod
foarte performant, posibilitatile de care dispun, in acest sens: Stiinta Informatica, respectiv:
Tehnologia Informatica), de catre o Civilizatie (Civ) numita: Civilizatia Creatoare Absoluta
Conducatoare (Civ-Creat-Abs-Cond).
In cadrul altor Grupari de Civilizatii-virtuale (Grup-Civ-vir) care sunt: Agresoarecivilizational-
virtual (Agres-civ-vir), respectiv: Neautentice-Neagresionale-civilizational-virtual
(Neaut-Neagres,civ-vir), in locul denumirii: Existentialism, se utilizeaza (in functie de caz, adica
de tipul Civ-vir, in cauza) alte denumiri, precum: Ezoterism; Kabalism; Magism s.a.).
Principiul Echilibrului intre binele si raul existential, in cadrul evolutiei temporale a
existentei fiintiale, individuale, respectiv colective, consta in conditionarea realizarii evolutiei
temporale a existentei fiintiale, individuale, respectiv colective, in cadrul unei Civilizatii-
1
virtuale (Civ-vir), astfel incat evolutia temporala, fiintiala, in cauza, sa contina perioade
temporale de evolutie benefica, respectiv perioade temporale de evolutie malefica
(nebenefica), care alterneaza intre ele.
Durata perioadelor de evolutie existentiala benefica, respectiv durata perioadelor de
evolutie existentiala malefica, este stabilita, in mod meritocratic, apreciat, ca atare, de catre
Ierarhia de Conducere Abilitata (Ier-Cond-Abil).
In principiu, pe intreaga durata de evolutie existentiala, fiintiala, a unei fiinte individuale
(FI), respectiv a unei fiinte colective (FC), perioada de evolutie existentiala (Evol-Exist),
fiintiala, benefica trebuie sa fie aproximativ egala cu perioada de evolutie existentiala (Evol-
Exist), fiintiala, malefica si aproximativ egala cu jumatate din perioada totala de Evol-Exist a
acelei fiinte individuale (FI), respectiv a acelei fiinte colective (FC), in cadrul proiectarii Evol-
Exist a unei Civ-vir.
Deoarece o astfel de conditionare este foarte greu de respectat, practic, in proiectarea Evol-
Exist, fiintiale, a FI, respectiv a FC, in cadrul proiectarii unei Civ-vir, Ier-Cond-Abil poate
admite ca, in functie de caz, nerespectarea aplicarii Principiului creationist, in cauza, sa fie
compensata printr-o proiectare adaptata a Evol-Exist a unor FI, respectiv a unor FC, selectate
in mod special, dintre FI, respectiv dintre FC, componente ale acelei Civ-vir, care sunt numite:
FI-Ispasitoare, respectiv: FC-Ispasitoare, si ale caror Evol-Exist vor fi proiectate deliberat, in
mod dezechilibrat, referitor la durata de Evol-Exist fiintiala, benefica, respectiv malefica, in
scopul compensarii dezechilibrelor Evol-Exist, fiintiale, acceptate a exista, de catre Ier-Cond-
Abil, in cadrul proiectarii Civ-vir respective.
Proiectarea Evol-Exist a FI-Ispasitoare, respectiv a FC-Ispasitoare, va fi insa, datorita celor
expuse anterior, corespunzator revizuita, pentru realizarea modificarilor de Evol-Exist care se
impun a fi realizate, in concordanta cu motivatia mentionata anterior.
In cazul in care se considera ca unei FI-Ispasitoare (FI-Isp), respectiv unei FC-Ispasitoare
(FC-Isp) i s-au adus, prin modificarile realizate asupra Evol-Exist a sa, prejudicii evolutivexistentiale,
care trebuie compensate, cu acordul Ier-Cond-Abil se pot realiza modificarile
aprobate, chiar in timpul vietii acelei FI-Isp, respectiv acelei FC-Isp, sau abia ulterior, intr-o
alta viata, in alta Lume, dar numai in cazul in care va reusi sa fie selectata pentru a evolua
existential si intr-o alta Lume, dupa incetarea existentei sale in cadrul Lumii in care a fost
desemnata pentru a fi: FI-Isp, respectiv FC-Isp, sau (tot in functie de caz, adica daca, din
diferite motive, FI-Isp, respectiv FC-Isp, in cauza, nu va fi selectata pentru a evolua existential
si intr-o Lume urmatoare, dupa incetarea existentei sale in cadrul Lumii in care a fost
desemnata a fi FI-Isp, respectiv FC-Isp) cu, aprobarea Ier-Cond-Abil, modificarile de Evol-Exist
vor putea fi transferate unei FI, respectiv unei FC, descendente, sau unei FI, respectiv unei FC,
ascendente,genealogic (in functie de caz) a FI-Isp, respectiv a FC-Isp, in cauza.
Ispasirea de catre o anumita FI, respectiv de catre o anumita FC, va deveni, in modul expus
anterior (in functie de caz), o creanta evolutiv-existentiala-fiintiala, de care acea FI-Isp,
2
respectiv acea FC-Isp va beneficia, ulterior, sau, dimpotriva, o datorie (restanta) evolutivexistentiala-
fiintiala, cu care acea FI, respectiv acea FC, va fi prejudiciata (daca ispasirea
programata a se realiza de catre acea FI, respectiv de catre acea FC, nu a fost indeplinita,
datorita unor conditii ce pot fi imputate FI-Isp, respectiv FC-Isp, in cauza).
Trebuie sa se mai stie ca in cazul in care o FI-Isp, respectiv o FC-Isp, ramin restante la
ispasire, in totalitate, sau doar in parte, partea neispasita poate fi transferata, spre ispasire
(in functie de caz), in conformitate cu hotarirea Ier Cond Abil, unei FI, respectiv unei FC,
descendente sau ascendente, genealogic a FI, respectiv a FC, ramase restante, sau poate fi
anulata, situatii destul de frecvent intilnite si invocate, la nivel popular, ca un blestem aplicat
asupra inaintasilor, pe care, insa, trebuie sa-l suporte si urmasii.
II. Definirea si implementarea, in evolutie-existentiala, a Principiului comasarii perioadelor
temporale de rau-existential, respectiv a perioadelor temporale de bine-existential, in
evolutia-existentiala a unei FI, respectiv in evolutia-existentiala a unei FC.
Implementarea, la nivel evolutiv-existential al unei FI, respectiv al unei FC, a Principiului
echilibrului intre binele si raul existential-fiintial, necesita realizarea unei corelari optime
intre respectarea conditiilor impuse de principiul in cauza, pe de o parte, si respectiv
adaptarea conditionarilor impuse de respectivul principiu la cerintele, specifice, impuse in
vederea realizarii optime si, mai ales: performante, a unor obiective importante si necesare
realizarii unei evolutii existentiale cat mai bune, a FI, respectiv a FC, avute in vedere, in acest
scop, pe de alta parte.
In contextul conditionarilor expuse anterior se defineste si se utilizeaza: Principul comasarii
perioadelor temporale de rau-existential, respectiv a perioadelor temporale de bineexistential,
la nivel fiintial individual (FI), respectiv la nivel colectiv (FC).
Astfel daca, de exemplu: Principiul comasarii perioadelor temporale de: rau-existential,
respectiv de: bine-existential, la nivel fiintial, s-ar aplica in mod simplist (de exemplu: o zi:
bine, respectiv: o zi:rau), realizarea eficienta a unor obiective de mare importanta pentru
evolutia-existentiala a unei FI, respectiv a unei: FC, ar avea mult de suferit, deoarece
instaurarea unei perioade de rau-existential, dupa o perioada temporala de: bine-existential,
sau invers, necesita efectuarea anumitor pregatiri, prealabile, pentru a putea fi suportata,
eficient, la nivel-evolutiv-existential-fiintial, alternanta in cauza, situatie care ar necesita
introducerea in cadrul evolutiei-existentiale-fiintiale, a FI, respectiv a FC, in cauza, a unor
perioade temporale, de o durata adecvata, necesare pentru realizarea pregatirilor de
adaptare (de la bine, la rau si apoi, de la rau, la bine), afectind sau chiar impiedicand, astfel,
realizarea optima a unor obiective de mare importanta pentru FI, respectiv pentru FC, in
cauza.
3
III. Referinte istorice cu privire la aplicarea in cadrul Lumii Planetare Medii Nr.6 (LPM-6), in
care suntem integrati existential, a Principiului comasarii perioadelor temporale de rauexistential-
fiintial, respectiv a perioadelor temporale de bine-existential-fiintial.
Studiul Istoriei pune in evidenta numeroase cazuri in care proiectantii si realizatorii extralumesti
au procedat la implementarea Principiului comasarii temporale a raului-existentialfiintial,
precum si a comasarii temporale a binelui-existential-fiintial, in realizarea unor
proiecte de anvergura, de tip civilizational, la nivelul Evol-Exist al unor FI, respectiv al unor
FC, din cadrul Civilizatiilor care evolueaza-existential, in cadrul LPM-6, in care suntem
integrati existential, pentru evolutie-existentiala, caracteristica, in scopul formarii fiintiale,
atit la nivel de: FI, cat si la nivel de: FC (exemplele cele mai elocvente fiind: perioadele de
evolutie-existentiala, alternativa, in cadrul Evol-Exist a unor FC de tip State, de tip: pace,
respectiv: razboi).
Mai mult, pot fi atentionate, de la nivel extra-lumesc: anumite FI, respectiv anumite: FC, ca,
in cadrul evolutiei lor existentiale, va urma un ciclu de evolutii-existentiale-fiintiale
alternative, caracteristice, bazate pe alternarea unor cicluri de perioade evolutiv-existentiale
bazate pe cumularea binelui-existential, cu perioade evolutiv-existentiale bazate pe
cumularea raului- existential, care impun importante adaptari de trecere, de la o perioada de
Evol-Exist-fiintiala, buna, la perioada de Evol-Exist-fiintiala rea, sau invers.
Astfel, pentru a putea rezista, eficient, in perioada de evolutie temporala-fiintiala rea, in
cadrul unor FC de tip populational, de la nivel extra-lumesc, se introduc, in mod special (ca
un: ajutor specific, extra-lumesc, din partea unor Grupari de Interese Extra-lumesti,
sprijinitoare) in destinul sau (in functie de caz) in soarta unor FI superioare (FIS - numite si:
Persoane individuale superioare - PIS), primirea anumitor semnalari, in scopul constientizarii
anumitor informatii ( transmise, insa, de regula, in mod caracteristic incifrat, sau in mod
ermetizat, adica greu de inteles, pentru a nu putea fi decriptate, sau intelese , decat tot de
catre anumite PIS, selectate in acest scop, tot de la nivel extra-lumesc), prin care sunt
instiintati primitorii mesajelor, in cauza, referitor la faptul ca urmeaza un ciclu evolutivexistential,
alternativ, de tip: o perioada temporala caracterizata de cumularea raului
evolutiv-existential, fiintial, alternata cu: o perioada temporala caracterizata de cumularea
binelui evolutiv-existential, fiintial, sau invers.
Semnalarea unor astfel de previzionari poate fi exemplificata, incepind cu: descifrarea, de
catre Iosif (personalitate evreiasca mentionata in Vechiul Testament, in sectiunea intitulata:
Facerea, care: a"tilcuit" visul Faraonului referitor la : "cele 7 vaci grase, care (in visul
faraonului) au iesit din riu, fiind urmate de alte 7 vaci, slabe, care le-au mincat pe cele grase,
dar tot slabe au ramas, respectiv cele 7 spice pline, cu o singura tulpina, care au fost mincate
de cele 7 spice slabe, tot cu o singura tulpina", ca insemnind: ca vor urma 7 ani rodnici, dupa
4
care vor urma 7 ani secetosi, motiv pentru care vor trebui strinse provizii in anii rodnici,
pentru a se asigura hrana in anii secetosi, previziune care s-a indeplinit.
Referitor la Romania, exemplific cu: previziunea lui Nostradamus (din: Centuria V, catrenul
26), care se refera la Statul: "Romainie" cu aproximativ 400 ani inainte de constituirea
Statului Romania (la 24 ianuarie 1859), respectiv la: agresiunea Federatiei Ruse, numita:
"Esclavonie", asupra unei parti din estul Europei, intre care si Romania, numita:"Romainie",
respectiv la decaderea: Republicii Elene, numita: "Olestant", precum si la posibilitatea ca
datorita agresiunii asupra "Romainie" sa se declanseze cel de-al 3-lea Razboi Mondial, numit:
"la grande flamme", si continui cu mai multe alte previziuni referitoare la rolul extra-ordinar,
atribuit Romaniei, in perioada "pre-apocaliptica", dintre care apreciez ca trebuie
evidentiate, pentru valoarea lor, pe linga previziunea anterioara, a lui Nostradamus, mai ales:
previziunea Evangheliei (Vanga) Dimitrievna si: previziunea lui Gupta-Swami, referitoare la
faptul ca: Salvatorul LPM-6 va fi un roman (nascut si plecat din Bucovina-in previziunea lui
Gupta Swami, care a venit personal, in Romania si in Bucovina, in anul 2004, pentru a-si
transmite previziunea), precum si previziunea lui David Jenkins, membru al gruparii: "True
Bible Society", din Statul Colorado (SUA), care a previzionat ca: Anti-Hristul (dar, atentie, nu
si: Anti-Isus !, ci: Pro-Isus, conform cercetarilor efectuate in cadrul Misiunii Astrale "Romania-
Inteleapta") ar putea deveni senatorul de Arizona: John McCain, care a candidat la selectia
pentru a deveni candidat oficial la Presedintia SUA, cu precizarea ca gruparea de studiu a
Bibliei, mentionata anterior, a concluzionat, ca rezultat al cercetarilor efectuate, ca Anti-
Hristul va veni, in SUA , din Romania, motiv pentru care s-a opus alegerii lui John McCain.
IV. Exportul lumesc al raului-existential-fiintial si rolul determinant al religiei crestineortodoxe
in exportul extra-lumesc al raului-existential-fiintial in cadrul Lumii Planetare Medii
Nr.6 (LPM-6), in care suntem integrati existential.
La cele expuse anterior mai adaug, pentru cei nestiutori si, mai ales, pentru: bigotii crestini, ca
ideologia religiei crestine initiale, a fost conceputa de: Saul din Tars, la care s-au adaugat,
insa, si contributii ideologice, determinante, ale imparatului roman Constantin, care au
transformat personalitatea palestiniana, de Etnie Eseniana: Ieshua - care a fost: zelot- adica
luptator impotriva cotropitorilor romani (si a fost casatorit cu Maria din Magdala), cu numele:
latinizat: Isus, respectiv grecizat: Isos, respectiv arabizat: Issa, in personajul fictiv: Isus-Hristos,
Hristos fiind, din cercetarile efectuate in cadrul Misiunii Astrale "Romania-Inteleapta", o
personalitate de Etnie Greaca, care nu a existat in Lumea in care existam noi, ci doar in Lumea
Superioara a acestei Planete: LPS, fiind nascut intr-o Lume Medie Satelitara: LMS, a
Satelitului numit: Ancestralia, care a existat cu mult inainte de existenta Planetei (numita:
Goriliana, dupa ce, la inceput, s-a numit: Tera), in a carei LPM-6 existam, iar Hristos a fost fiul
principal al fostului Conducator-Suprem: Teros (numit popular: Demiurg) al Planetei,
5
mitologizat in: Zeus.
V. Misiunea Astrala "Romania-Inteleapta"si rolul fundamental al acestei organizatii in
apararea existentialista nu doar a Romaniei, ci si a Lumii Planetare Medii Nr.6, in care
suntem integrati existential, de agresiunile extra-lumesti, realizate prin intermediul
Mutantilor- civilizationali-lumesti ai Civilizatiilor virtuale-Extra-lumesti-Agresionalecivilizational-
virtual.
Inchei aceasta lucrare facand cunoscut celor interesati ca desi am solicitat, oficial, la 2 fosti
Presedinti ai Romaniei (atunci cand isi exercitau mandatul: Ion Iliescu, respectiv: Traian
Basescu): infiintarea unui Institut de Cercetari, cu profil Existentialist, de Stat, care sa includa
si o componenta de aparare, strategic-existentialista, a Romaniei, nu am primit nici un
raspuns concret, sau o invitatie la o discutie de specialitate, desi am fost principalul
organizator si conducator al Revolutiei Romane din decembrie 1989 (RRD-1989), iar ulterior
am devenit un cunoscut initiat in: Ezoterism, respectiv in: Existentialism.
In conditiile mentionate anterior, am fost nevoit sa infiintez un Centru de cercetari,
precum si de aparare existentialista, in regim privat (care a urmat, in timp, altor Centre,
respectiv Miscari, anterioare) in care, impreuna cu foarte putinii membri si sprijinitori ai
Miscarii Misiunea Astrala "Romania-Inteleapta", avind ca nucleu de baza pe cei citiva
membri ai Misiunii Astrale "Romania-Inteleapta", am actionat, cat ne-a stat in putinta, nu
doar pentru apararea prin metode specific ezoterice, respectiv prin metode specific
existentialiste a Romaniei, ci si pentru cercetarea ezoterica, respectiv existentialista, precum
si pentru difuzarea, publica, catre cei interesati (in masura posibilitatilor precare, de care am
dispus si dispunem) a cunostintelor si rezultatelor obtinute, beneficiind de sansa unei
colaborari si coordonari, la nivel extra-lumesc, din partea unei Grupari de Civilizatii Extralumesti-
Autentice-Neagresionale-civilizational-virtual.
Vom continua, cat vom putea, aceasta activitate, cu precizarea ca, din informatiile primite
prin comunicare specific telepatica, extra-lumeasca, de catre comunicatorii telepatici din
cadrul Misiunii Astrale "Romania-Inteleapta", toate Statele care beneficiaza de armament
nuclear, performant (exemple: SUA; Federatia Rusa; China; Israel; Iran s.a.), l-au obtinut, de
fapt, datorita colaborarii, in cadrul unor parteneriate extra-lumesti, precum si sub
coordonarea unor Civilizatii Extra-lumesti-Agresoare-civilizational, al caror scop este, insa,
acela de: a inrobi intreaga LPM-6, in care existam si a transforma in: Mutanti civilizationali,
intreaga Populatie lumeasca, prin implementarea, la nivelul intregii LPM-6, a asa numitei:
"Noua ordine mondiala", a carei ideologie si strategie au fost realizate la nivel extra-lumesc,
de catre: Civilizatiile Extra-lumesti-Agresoare-civilizational care au, de mai multa vreme: Baze
existentiale, civilizationale, in cadrul Lumii Planetare Superioare, in a carei LPM-6 suntem
integrati existential.
6
Desi, pentru un neinitiat, aceste informatii pot parea de necrezut si chiar halucinante,
facem cunoscut ca: principalul scop al agresiunii civilizationale, extra-lumesti, la care este
supusa LPM-6, este, de fapt, tocmai: "exportul" de rau-existential-fiintial, la nivel individual
(de: PIS), respectiv la nivel colectiv (de: FC alcatuite din PIS), din Lumile in care exista
respectivele Civilizatii Extra-lumesti-Agresoare-civilizational, rau-existential-fiintial rezultat
din aplicarea, in Lumile respective, a celor doua Principii definite si analizate in cadrul acestei
lucrari, in contextul in care: Legislatia specifica, aferenta relatiilor lumesti din cadrul
Ansamblului de Civilizatii ale Civilizatiei Creatoare Absolute Conducatoare nu interzice, din
nenorocire pentru Civilizatiile Neagresionale-civilizational-virtual, o astfel de practica.
Trebuie sa se stie ca exportul de rau-existential-fiintial din Lumile aferente Civilizatiilor
Extra-lumesti care ne-au agresat LPM-6, in care existam: se realizeaza contra cost, costul fiind
platit (in functie de caz), reprezentantilor unei oligarhii lumesti, oculte si subversive, din
cadrul LPM-6, in care sunt inclusi mari mafioti din Statele colaboratoare cu Civilizatiile Extralumesti-
Agresionale-civilizational, precum si din principalele religii internationale, despre
care trebuie sa se afle ca: sunt toate false si practica bigotizarea, prin exorcizare civilizationala
(numita popular: "spalare de creieri"), a practicantilor religiilor respective, care sunt toti
(inclusiv reprezentantii lor in oligarhia mondiala, precum si ceilalti membri ai respectivei
oligarhii): Mutanti civilizationali.
VI. Confruntarea"Hrist-Anti-Hrist"-etapa fundamentala in apararea existentialista a Lumii
Planetare Medii Nr.6, in care suntem integrati existential, de efectele malefice ale inrobirii
fiintiale, specific religioase, datorate acceptarii oficiale a practicarii religiei crestineortodoxe.
Mai trebuie sa se stie ca: asa numita confruntare dintre Anti-Hrist si Hrist, este, de fapt,
confruntarea dintre reprezentantii, in cadrul LPM-6, ai religiei crestine ortodoxe (al carei lider
spiritual, la nivel extra-lumesc, este: Hristos, divinizat ca: "Dumnezeu" unic, in cadrul religiei
respective), si care este, totodata, si religia prin care se "transfera", in cadrul LPM-6 (in tarile
in care se practica aceasta religie, intre care, din nenorocire, si Romania) cea mai mare
cantitate de: rau-existential-fiintial, de nivel superior, individual (adica la nivel de: PIS),
respectiv colectiv (adica la nivel de: FC alcatuite din PIS), bazat pe faptul ca Hristos a reusit,
prin metode specifice inaltei-coruptii, la nivel extra-lumesc, sa obtina dreptul de a
transforma bigotii religiei crestine ortodoxe in: "robi fiintiali, ai sai, de tip religios", prin
practicarea inrobirii fiintiale, de tip religios, dupa nastere, la casatorie, precum si la
inhumare.
Utilizarea acestui drept ii ofera, lui Hristos, posibilitatea de a incarca PIS care sunt aderenti si,
mai ales, practicanti ai religiei crestine-ortodoxe, cu mult mai mult: rau-existential-fiintial,
decat au reusit sa-i incarce conducatorii ("Dumnezeii") celorlalte religii internationale
7
(exemple: Satan-"Allah"; Haos-"Buddha"; Catol -"liderul" spiritual, extra-lumesc, al religiei
catolice, dar in parteneriat de "afaceri pseudo-religioase si distructive fiintial" cu Hristos;
Hristos-Khrisna; Lucifer-"Rama"s.a.), pe adeptii religiilor pe care le conduc, de la nivel: extralumesc.
De aceea, in Romania, se intimpla atitea mirsavii politruce, precum si atitea nenorociri
fiintiale, la nivel individual, respectiv la nivel colectiv, care oripileaza intreaga Europa, precum
si alte parti ale Lumii, si tot de aceea, in numele Misiunii Astrale "Romania-Inteleapta" am
solicitat, public, scoaterea in afara legii, in Romania, a religiei crestine ortodoxe, in cazul in
care nu accepta sa renunte la practicarea ritualurilor de inrobire fiintiala, specific religioasa,
fata de Hristos, a practicantilor religiei in cauza, dupa nastere, respectiv la casatorie,
respectiv la inhumare.
Si tot de aceea, impreuna cu citiva dintre combatantii cei mai puternici, la nivel
existentialist, care sunt membri ai Misiunii Astrale Romania, am hotarit sa ne implicam, nu
doar: existentialist, respectiv: civic, ci si: politico-partidic, in situatia in care embargoul impus
de: pseudo-partidele politice "mamut" ( de catre banditii si mafiotii politruci si juristi, care au
constituat si legiferat, in mod deliberat subversiv: Constitutia si respectiv: Legislatia Statului
Romania), a fost inlaturat, de catre: Curtea Constitutionala a Romaniei, pentru a indeparta,
de la exercitarea Puterii Supreme in Stat (ca si in decembrie 1989), totalitarismul politicopartidic-
masonic si mafiot, actual (pe care il consideram, prin consecintele sale, la nivel
societal, mult mai nociv, din multe puncte de vedere, ca cel de dinainte de 1989) si a reda
Populatiei statale a Romaniei (tot ca in decembrie 1989), Suveranitatea Nationala, cu
recomandarea, dar si cu conditia de a nu o mai lasa sa cada prada marilor rau-facatori,
autohtoni si internationali.
Conducator al Miscarii: Misiunea Astrala "Romania-Inteleapta"
Lorin Fortuna
8

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu