miercuri, 14 august 2013

Revizuire( 9)

Grupul Constitutional Timisoara
Telefon: 0256/446595
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Site: www.lorin-fortuna.ro
Nr: 12/11.08.2013
Motto:
O ''Constitutie'' de tip pseudo-lege genereaza un pseudo- Stat de drept
Proiectul Constitutional Timisoara
realizat pentru revizuirea, corespunzatoare , a actualei Constitutii a Romaniei
(cu respectarea prevederilor constitutionale, referitoare la limitele revizuirii
Constitutiei, prevazute in cadrul Articolului 152, din actuala Constitutie a
Romaniei), in scopul de a pune actuala Constitutie a Romaniei in concordanta
cu idealurile Revolutiei Romane din decembrie 1989 (RRD-1989), respectiv in
concordanta cu vointa Electoratului statal, exprimata prin referendum,
referitoare la modul de alcatuire a Parlamentului, respectiv referitoare la modul
de demitere a Presedintelui Statului, in situatia in care acesta a fost suspendat,
de catre Parlament, dar, mai ales, pentru a transforma actuala Constitutie a
Romaniei, din: ''Declaratie, oficiala, de deziderate constitutionale'' care este, de
fapt, in: Lege suprema a Statului, cum trebuie sa fie, atat de drept, cat si de fapt,
intr-un Stat, de drept, democratic, autentic, dar si meritocratic, la nivel societal,
precum si laic si civilizat, asa cum se prevede in cadrul ''Constitutiei Timisoara''
Partea a IX-a
Titlul VII: Alte institutii, de Stat, de nivel statal, care nu sunt institutii de tip
puteri de Stat
Sectiunea I: Institutii stiintifice
Capitolul 1: Institutia, de Stat: Academia Romana
Articolul 145: Constituirea Academiei Romane
(1) Academia Romana este institutia, de Stat, de nivel statal, care are rolul de a
coordona, la nivel statal, activitatea profesionala, de performanta, realizata in
domeniile: stiintific si tehnologic, natural, respectiv: stiintific si tehnologic, tehnic,
respectiv: creativ si interpretativ, artistic.
(2) Prin selectia domeniilor profesionale a caror activitate o coordoneaza, din punct
de vedere performantial, Academia Romana consacra, la nivel statal, importanta
societala a domeniilor de activitate respective, precum si personalitatile profesionale
care s-au remarcat, din punct de vedere performantial, in cadrul domeniilor de
activitate, respective.
(3) Academia Romana este constituita si functioneaza pe trei Directii de cercetare,
respectiv: aplicare a cercetarii si anume: Directia de stiinta si tehnologie naturala;
Directia de stiinta si tehnologie tehnica; Directia de creatie si interpretare
artistica.
(4) Academia Romana este condusa de catre o echipa de conducere, alcatuita din:
1
Presedinte, Vice- presedinte, Secretar general, care este aleasa de catre
Parlamentul Moral, dintre echipele candidate, care concureaza in acest scop.
(5) Membrii componenti ai echipelor de conducere care candideaza pentru
desemnarea echipei de conducere a Academiei Romane,precum si membrii
componenti ai celorlalte echipe de conducere,care candideaza pentru conducerea
unitatilor componente ale Academiei Romane, trebuie sa apartina Electoratului statal-
patriotic si sa indeplineasca, in vederea preselectarii lor, ca si candidati, a conditiilor
de preselectie,prevazute in cadrul Articolului 104, Aliniatul (8), la care se mai adauga
si necesitatea avizarii echipei candidate, in cauza, de catre Parlamentul Moral.
(6) Presedintele Academiei Romane selecteaza si numeste, cu avizul Parlamentului
Moral, cate un: Presedinte, respectiv cate un: Secretar principal, pentru conducerea
fiecareia dintre cele 3 Directii, componente, ale Academiei Romane.
(7) Academia Romana poate avea, in total: 180 membri componenti,numiti:
Academicieni, cu varsta cuprinsa intre 28 si 70 ani (inclusiv), repartizati cate 60
pentru fiecare Directie componenta, care sunt: Academicieni titulari, cu drepturi
depline.
(8) Pe langa Academicienii titulari, mai pot exista si maxim 30: Academicieni
onorifici, care provin din selectia, corespunzatoare, a Academicienilor titulari, care
au depasit varsta de 70 ani si care pot activa in continuare (in functie de caz, respectiv
de rezultatele obtinute) pana la implinirea varstei, maxime, de 81 ani, repartizati cate
maxim 10, la fiecare dintre cele 3 Directii componente, dar cu drepturi nedepline,
comparativ cu Academicienii titulari.
(9) Academia Romana mai poate avea pana la maxim 30 membri, cu varsta cuprinsa
intre 25 si 50 ani (inclusiv), numiti: Academicieni candidati, repartizati cate 10
pentru fiecare Directie componenta, cu drepturi nedepline, care beneficiaza de
prioritate (dar nu si de obligativitate), in selectia Academicienilor titulari.
(10) Pentru acordarea titlului de:Academician titular, respectiv de:Academician
onorific, respectiv de:Academician candidat,unei persoane,persoana in cauza trebuie
sa indeplineasca conditiile precizate in cadrul aliniatului (4),al prezentului Articol.
(11) Academia Romana poate infiinta Filiale ale Academiei Romane, la nivel
districtual-provincial, conduse de catre o echipa de conducere, alcatuita din:
Presedinte, respectiv din: Secretar,de Filiala,echipa fiind selectata si numita,in
functie, de catre Presedintele Academiei Romane.
(12) In cadrul Academiei Romane, se infiinteaza (in functie de caz), pana la maxim
10 Comisii de specialitate, conduse, fiecare, de catre o echipa de conducere,
alcatuita din: Presedinte si respectiv din: Secretar, ai carei membri componenti sunt
selectati si numiti, de catre Presedintele Academiei Romane, cu avizul Parlamentului
Moral si al Presedintelui Directiei in care activeaza Comisia respectiva, un
Academician neputand fi membru titular, decat intr-o singura Comisie de specialitate.
(13) In cadrul Academiei Romane se pot infiinta si pot functiona pana la,maxim:10
Centre de cercetare,academica,in domenii de cercetare,selectate,in mod
corespunzator,in functie de importanta lor,la nivel societal,precum si de potentialul de
cercetare existent, solicitat,oficial,a fi sprijinit,inclusiv prin infiintarea unor astfel de
Centre de cercetare, stiintifica (care vor fi amplasate in
zone teritoriale,adecvate
scopului pentru care au fost infiintate), si vor fi conduse,fiecare,de catre o echipa de
2
conducere,alcatuita din:Director,respectiv din:Secretar principal,echipa selectata si
numita,in functie,de catre Presedintele Academiei Romane,cu avizul Parlamentului
Moral,precum si al Presedintelui Directiei componente a Academiei
Romane,respectiv al Presedintelui Comisiei de specialitate,in care se incadreaza
domeniul principal,de cercetare,aferent Centrului de cercetare,respectiv.
(14) In cadrul Academiei Romane, activitatea specifica se desfasoara,in functie de
caz, in plenul Academiei, respectiv in plenul,sau in cadrul Directiilor Academiei,
respectiv in plenul, sau in cadrul Comisiilor de specialitate, respectiv in plenul,sau in
cadrul Centrelor de cercetare,aferente,respectiv in plenul,sau in cadrul Filialelor
provinciale, aferente.
(15) Alte prevederi legislative, referitoare la modul de organizare, conducere si
functionare a Academiei Romane, fac obiectul Legii constitutionale aferenta
Academiei Romane, respectiv altor legi, conexe, din cadrul Sistemului legislativ
statal.
Capitolul II: Institutul, de Stat, pentru investigari, cercetari si aplicatii
ezoterice
Articolul 146: Rolul societal al Institutului, de Stat, pentru investigari,
cercetari si aplicatii ezoterice
(1) Institutul de Stat pentru investigari, cercetari si aplicatii ezoterice are rolul de a
efectua investigari si cercetari, in legatura cu: beneficitatea fiintiala (la nivel fiintial-
individual, precum si la nivel fiintial-colectiv), respectiv cu: beneficitatea
locationala ( la nivel de locatii), respectiv cu: beneficitatea obiectivala (la nivel de
obiecte), respectiv cu: beneficitatea temporala (la nivel de secvente, specific
calendaristice), respectiv cu: beneficitatea numerologica, (la nivel de numere),
respectiv cu:beneficitatea traditionalogica (la nivel de obiceiuri, traditii, practici
religioase), respectiv cu: beneficitatea ideologica ( la nivel de: teorii, ideologii) s.a,
care poate influenta semnificativ, sau chiar determinant, evolutia existentiala a
fiintelor individuale, respectiv a fiintelor colective, respectiv a altor factori
existentiali, care, la randul lor, pot influenta evolutia existentiala a unor categorii
populationale, cu care sunt in legatura ambientala, in mod benefic, respectiv neutru,
respectiv malefic.
(2) Institutul mentionat anterior mai are rolul de a identifica, pe de o parte, factorii
sociali, respectiv factorii societali, de influenta benefica si de a-i favoriza, pentru a
le pune, in valoare,precum si a le spori influenta, respectiv, pe de alta parte, de a
identifica factorii sociali, respectiv factorii societali, de influenta malefica si de a le
diminua,sau chiar contracara (in functie de posibilitati) influenta, pana la
neutralizare.
(3) In contextul celor expuse la aliniatele precedente ale prezentului Articol, trebuie
sa se cunoasca si sa se constientizeze, corespunzator, (mai ales de catre persoanele
neinitiate in Ezoterism), faptul ca, in cele mai multe cazuri, in care se produc
evenimente nedorite, grave, sau chiar foarte grave, in evolutia existentiala a
unei/unor fiinte individuale, superioare (exemplu: oameni) respectiv a unei/unor
fiinte individuale, medii (exemplu:animale),respectiv a unei/unor fiinte
individuale inferioare (exemplu:vegetale),respectiv in evolutia existentiala a unei
3
fiinte colective,superioare,de tip restrins (exemple:familii,neamuri,ginte),respectiv de
tip
social-colectival
(exemple:colective-antreprenoriale,colective-
institutionale,colective-organizationale s.a.),printre cauzele motivante ale producerii
evenimentelor respective (interpretate,deseori, in mod eronat, de catre necunoscatori,
ca fiind exclusiv: catastrofe naturale, intamplatoare, exemple: secete, cutremure,
tornade, furtuni, accidente, epidemii, alunecari de teren, inundatii s.a.) sunt, de
regula, si chiar pot avea un rol determinant, inclusiv cauze de ordin ezoteric, care pot
fi identificate, investigate si contracarate, in mod preventiv, cu efecte diminuante,
semnificative,sau chiar determinante, asupra producerii evenimentelor respective.
(4) Mai trebuie sa se cunoasca si faptul ca anumite State, care practica, de multa
vreme, investigarea si cercetarea ezoterica, au ajuns la performante deosebite
(inclusiv in scop agresional, asupra altor State,prin utilizarea Ezoterismului, utilizare
specifica, cunoscuta sub denumirea de:Ezoterism ''negru'' (spre deosebire
de:Ezoterismul ''alb'', utilizat, exclusiv, in scopuri benefice), precum si ca Statul
Roman nu doar ca a fost,dar este, si in prezent, supus agresiunii, specific ezoterice, de
catre anumite grupari de interese,internationale,ostile Romaniei,sau chiar de catre
alte State,agresoare,inclusiv in acest mod,putand fi considerat chiar o:”victima
principala” a acestor tipuri de agresiuni.
(5) Tot in contextul expus la aliniatul precedent, mai trebuie sa se stie ca exista
grupari de interese,la nivel international,oculte,subversive si ostile Statului
Roman,precum si State care practica agresiunea ezoterica (de tip: Ezoterism ''negru''),
in mod deliberat si frecvent, impotriva altor State,si inclusiv impotriva Statului
Roman. La nivelul conducerii Statelor agresoare, respective, se cunoaste faptul ca
realizarea unor astfel de actiuni,de agresiune,pot motiva si cauza, ulterior, producerea
unor evenimente punitive (considerate, de regula, in mod fals, ca fiind: de tip
catastrofic- natural) impotriva Populatiei Statelor agresoare,dar se tin secret si,la
nevoie,chiar se mistifica,corespunzator, aceste informatii,respectiv stari de fapt,atunci
cand se produc,ca si consecinte existentiale,evenimentele pedepsitorii,aducandu-
se,astfel,importante prejudicii, existentiale, Populatiilor Statelor agresoare,respective.
(6) Populatia Statului Roman trebuie sa mai stie ca, in perioada post- revolutionara
(de dupa Revolutia Romana din decembrie 1989, pana in prezent), s-au cheltuit, dar,
de fapt, s-au si irosit, sume enorme,din fonduri publice, nu doar la nivel lumesc,
respectiv la nivel continental, ci si la nivel statal (inclusiv in Romania), pentru
inlaturarea efectelor dezastruase ale producerii unor evenimente, de tip catastrofic,
interpretate, la nivel oficial, ca fiind naturale, cand, de fapt,multe dintre aceste
evenimente reprezentau efecte specifice,de tip pedepsitor (punitiv),cauzate de
producerea unor agresiuni ezoterice,comise anterior,impotriva altor State, atat de
catre grupari de interese clientelare, specifice (inclusiv agresional- ezoteric,iar deseori
chiar cu aprobarea conducatorilor unor State agresoare),precum si cu precizarea ca
asemenea agresiuni se realizeaza si in prezent (inclusiv asupra Romaniei), atat din
exteriorul, cat si din interiorul Statelor agresate,precum si cu observatia ca daca s-ar fi
investit,preventiv,fonduri adecvate (ce pot fi apreciate ca nesemnificative,in
comparatie cu fondurile cheltuite,ulterior, pentru inlaturarea efectelor distructive,
produse, la nivel societal,de evenimentele catastrofice,respective), s-ar fi putut nu
doar diminua, corespunzator, efectele distructive,ci s-ar fi putut si economisi fonduri
4
uriase, in folosul realizarii altor obiective,importante,la nivel societal (situatia,in
cauza, fiind caracteristica inclusiv pentru Statul Roman).
(7) In legatura cu cele expuse in cadrul aliniatelor precedente, ale prezentului Articol,
dar in alt context, trebuie sa se mai stie ca, inclusiv in domeniul terapiei (in cadrul
aplicarii terapiilor numite, de catre necunoscatori, ca: ''terapii alternative''),
utilizarea Ezoterismului poate aduce,de asemenea, contributii nu doar semnificative,
ci si determinante,mai ales prin intermediul practicarii terapiilor specific ezoterice (in
care se utilizeaza: Ezoterismul ''alb'', ca stiinta existentiala, civilizationala),
pentru terapia atat a fiintelor individuale, cat si a fiintelor colective. Este
important de semnalat,mai ales in acest context,faptul ca in cadrul terapiior in
care,se aplica:Ezoterismul „alb”, pentru o fiinta individuala, superioara
(denumita generic: ''om'') se are in vedere,inclusiv in scop terapeutic, existenta
nu doar a unui singur corp (denumit: fizic), asa cum se procedeaza in cadrul
stiintei si terapiei, specifice medicinei clasice (in conformitate cu modelul
gnoseologic, existential, numit: modelul fizic), ci se au in vedere 3 corpuri,
numite,respectiv:corp lumesc (echivalent trupului fizic-hardware), respectiv: corp
interfatal (echivalent sistemului nervos,adica sistemului de legaturi,specific
nervoase, dintre componentele trupului fizic si cele doua organe
fundamentale,numite: creierul mic (aferent,functional, trupului fizic si,respectiv,
partii fizice a trupului nervos), si: creierul mare (aferent,functional,doar intr-o mica
masura,sistemului nervos si,intr-o masura mult mai mare,aferent depozitarii si
prelucrarii continutului informatic al creierului mare),respectiv: corp informatic,
care este considerat ca fiind:corpul principal (de baza,aferent continutului
informatic-software,al creierului mare,ambele organe de tip:creier fiind considerate
ca ca functionand,similar,unor:procesoare-dedicate,specifice (utilizate in cadrul
tehnologiei informatice,in cadrul Lumii in care suntem integrati existential), in
conformitate cu modelul gnoseologic existential, de tip: informatic (utilizat, in
locul modelului gnoseologic,existential,de tip:fizic), in cadrul stiintei
gnoseologice,existentiale,asociata Ezoterismului ''alb''.
(8) Tot in legatura cu cele expuse la aliniatul precedent,mai trebuie adaugat, pentru a
se intelege mai bine cele mentionate anterior, ca: efectele terapeutice care se pot
obtine prin intermediul tratamentelor efectuate in cadrul medicinei clasice, sunt,
din start,corespunzator limitate, de reducerea celor 3 corpuri,distincte,
componente ale trupului unei fiinte individuale, superioare, la unul singur,adica
numai la:corpul fizic (corespunzator modelului gnoseologic, existential:
fizic,despre care trebuie sa se afle ca o fost conceput, realizat si,apoi,
implementat,la nivel societal,in cadrul unei Lumi Planetare Medii-fizice, de
catre una din cele mai nocive Civilizatii extra-planetare (numita:Civilizatia de
tip
Arahnidic-Tarantular,androgina,neagra,emotionala
si
agresoare
civilizational,condusa,la nivel de:Conducator Suprem, de catre fiinta
androgina,superioara,alcatuita
din
fiinta
individuala,superioara,masculina,numita:Satan
si
fiinta
individuala,superioara,feminina,numita:Geea),modelul
gnoseologic,existential,respectiv, fiind destinat uzului gnoseologic al Populatiilor
inrobite,din punct de vedere civilizational,de catre anumite Civilizatii agresoare
5
(exemplu:Categoria populationala a inrobitilor religiosi,deveniti:mutanti
civilizationali,prin practicarea religiei crestine,ortodoxe,adica:”robii lui
Dumnezeu-Dumnezeos”,care ''robi” venereaza,in mod fals,in necunostinta,cuasi-
totala,de
subiect,un
''monstru”(apartinand
unei
Civilizatii,extra-
planetare,numita:Civilizatia Delfiniana,androgina,galbena,gustativa,agresionala
civilizational,condusa,la nivel de:Conducator Suprem,de catre fiinta androgina,
superioara,alcatuita
din
fiinta
individuala,superioara,masculina,numita:Dumnezeos
si
din
fiinta
individuala,feminina,numita:Palmeira), ca pe o personalitate benefica,de rang
suprem,nestiind ca,in acest mod,comit una dintre cele mai grave infractiuni
spirituale,numita:blasfemie,pentru care sunt pedepsiti,nu doar la nivel
existential,ci si prin pierderea dreptului de a fi selectati,pentru a exista,in
continuare,in: Eternitate (accesibila numai oamenilor liberi,dupa incetarea
existentei lor,in cadrul Lumii Planetare Medii—fizice (in care exista,in
prezent),neputand spera,in situatia lor fiintiala,de:”robi ai lui Dumnezeu”,decat
la selectia-”mantuirea” numai in:Vesnicie,si aceea putin probabila a se realiza,
ca:om,ci
mult
mai
probabila
a
se
realiza
ca:animal,exemple:bovine,ovine,cabaline,camiline,canine,feline,pesti:delfini,mor
uni, s.a.,respectiv ca: vegetal,exemple:arbori,pomi,arbusti s.a.). Astfel,prin:
medicina clasica, nu pot fi, in mod deplin, tratate decat afectiuni care isi au atat
cauza, cat si efectul,doar in cadrul corpului fizic, respectiv doar in partea
specific-'' fizica'' a sistemului nervos, in timp ce afectiunile care manifesta doar
efecte,maladive, specifice, in cadrul corpului fizic, respectiv in cadrul partii
''fizice'' a sistemului nervos, dar isi au cauzele principale in cadrul corpului
informatic, respectiv in cadrul „partii informatice” a sistemului nervos (adica a
corpului interfatal),sunt considerate ca fiind (in principiu): afectiuni incurabile,in
cadrul medicinei clasice, dar:curabile (in principiu),
in cadrul terapiei
ezoterice,specifice Ezoterismului ''alb''.
(9) Institutul mentionat anterior mai are si rolul de a depista, respectiv de a pune in
valoare, precum si de a performantiza acele persoane care dispun de calitati,
personale, speciale, considerate si numite (in necunostinta de domeniu), ca fiind:
para-normale, de catre necunoscatori.
(10) Institutul respectiv mai are si rolul de a forma: specialisti si, mai ales:
combatanti ezoterici, pentru a fi utilizati in realizarea unor actiuni de protectie
individuala, respectiv colectiva, precum si de a actiona in scopul contracararii,
optime, a agresiunilor ezoterice, intreprinse,in mod deliberat, de catre alti
combatanti ezoterici, agresori, impotriva unor personalitati (exemplu:
conducatori de institutii importante), respectiv chiar impotriva unor
institutii,respectiv
intreprinderi,respectiv
organizatii,ca
fiinte
colective,superioare, cu rol important in evolutia existentiala a Statului Roman.
(11) Institutul de Stat pentru investigari, cercetari si aplicatii ezoterice este condus, de
catre o echipa de conducere, alcatuita din Director, Director- adjunct, si Secretar
principal, aleasa de catre Parlamentul Moral, dintre echipele candidate, in acest scop,
cu respectarea conditiilor de preselectie,respectiv de selectie, prevazute la Articolul
145,aliniatul (5), adaptate, corespunzator, in acest caz.
6
(12) Sediul Institutului de Stat pentru investigari, cercetari si aplicatii ezoterice
trebuie sa fie amplasat intr-o localitate, respectiv chiar intr-o locatie, special selectata,
in acest scop,in functie de beneficitatea sa,specifica, localitationala,respectiv
locationala, necesara functionarii optime a Institutului, in cauza.
(13) Institutul de Stat pentru investigari, cercetari si aplicatii ezoterice va dispune de
Filiale aferente,atat in perimetrul teritorial al fiecarui district provincial,respeciv
judetean, cat si in anumite localitati,precum si de:Centre de cercetare, respectiv
de:Grupuri de cercetare, la nivel teritorial,amplasate in:zone,respectiv in: locuri,de
mare importanta (sensibilitate) ezoterica,conduse, de catre conducatori, selectati si
numiti, de catre Directorul Institutului de Stat pentru investigari, cercetari si aplicatii
ezoterice, cu respectarea prevederilor Articolului 145,aliniatul (5).
(14) Referitor la expunerea, nespecifica, din punct de vedere al Dreptului
Constitutional, a mai multor paragrafe, din cadrul prezentului Articol,aceasta se
justifica si, totodata, se motiveaza prin situatia in care: Ezoterismul ''alb'' este
necunoscut, la nivel public, aproape in totalitate, in Romania, cat si in multe alte
State, ca stiinta, de tip gnoseologic- existentiala, specifica,fiind,de regula,confundat
cu alte tipuri de Ezoterim,specifice altor Civilizatii,care au agresat,de-a lungul
timpului, Civilizatia noastra,in cadrul Lumii in care existam,si care,in consecinta,de
regula,atunci cand sunt practicate,in cadrul Lumii in care existam,de catre alti oameni
(care s-au transformat,in timp,tocmai prin practicarea respectivelor Ezoterisme,in:
mutanti civilizationali,apartinand respectivelor Civilizatii) genereaza efecte
existentiale,nebenefice, asupra oamenilor din Civilizatia noastra.
(15) La cele expuse in cadrul alineatului precedent,pentru a se putea intelege,mai
bine, situatia societala in care se afla,in prezent,Statul Roman,trebuie facuta si
precizarea ca, desi initiati importanti in Ezoterism,din Romania, au solicitat,
oficial,de mai multe ori, conducatorilor Statului Roman, din perioada post-
revolutionara (de dupa Revolutia Romana din decembrie 1989), infiintarea unui
Institut de Stat, pentru investigari, cercetari si aplicatii ezoterice, solicitarile
respective au fost ignorate. Pe de alta parte, solicitantii, in cauza, au putut,insa,
constata ca, de fapt, in cadrul Statului Roman, exista grupuri organizate, de
investigare, cercetare si, mai ales, de protectie, dar si de agresiune, ezoterica,
care nu activeaza,insa,benefic,la nivel societal, in scopul protejarii Populatiei
statale,ca fiinta colectiva,de tip populational,si nici in scopul protejarii Statului
Roman,ca fiinta colectiva,principala,de tip organizational-societal,nepracticand
activitati ezoterice,caracteristice Ezoterismului ”alb”,ci urmaresc alte
obiective,actionand,in mod nebenefic,si practicand,de regula,activitati ezoterice
orientate pe obtinerea de avantaje la nivel individual,respectiv de grup respectiv
de Categorie populationala,sau chiar activitati ezoterice,malefice,caracteristice
Ezoterismului ”negru.” S-a mai putut constata ca mai multe dintre aceste
grupari de interese,sunt:specific clientelare si chiar subversive,unele
actionand,de fapt,in scopul protejarii,favorizarii si mentinerii,la putere,cu orice
pret,a unor conducatori subversivi, beneficiind,in acest scop,inclusiv de o
finantare speciala, din fonduri publice,prin intermediul unor asa
numite:”Servicii secrete”,dar care sunt,de fapt,doar corespunzator ocultate,ca
institutii de Stat, degenerate si transformate,in mod samavolnic,din
7
institutii,deStat,informative,in: Agenturi subversive (inclusiv de:politie politico-
partidica,masonica si chiar mafiota). Astfel,s-a
invocat,oficial, in scop
justificativ,dar si mistificator (pentru motivarea actiunilor desfasurate in cadrul
respectivelor Agenturi),existenta si manifestarea,specifica,a unor agresiuni anti-
statale,deosebit de puternice,de tip cibernetic sau/si informatic, cand, de fapt,din
punct de vedere ezoteric (specific Ezoterismului „alb”),respectivii
conducatori,subversivi,erau:Vectori
fiintiali
individuali,de
tip:mutanti
civilizationali, extrem de malefici,infiltrati,din timp,in pozitii,respectiv in functii
importante,la nivel societal,din care sa poata actiona,la momentul oportun, in
mod deliberat,si cat mai eficient,dar ocult si subversiv (inclusiv prin metode de
agresiune ezoterica,specifice Ezoterismului ''negru''), in vederea instalarii
fortate, la nivel societal, a asa- numitei: ''noii ordini mondiale''. Aceasta ideologie
oculta,subversiva si extrem de distructiva,la nivel societal,de sorginte masonica,a
fost conceputa si implementata, la nivel lumesc, de catre grupari, oculte si subversive
,de interese specific clientelar-masonice,internationale, care au acaparat,mai intai,
conducerea statala, in anumite State, pe care le-au transformat,apoi, in: State
agresoare, imperialiste, cu ajutorul unor institutii de Stat, transformate,in mod
deliberat si subversiv, prin degenerare institutionala, in: institutii agenturale
(Agenturi) de politie politico-partidica-masonica,la nivel statal (inclusiv in cadrul
Statului Roman),respectiv la nivel international. S-a mai putut constata ca
reprezentantii principali ai gruparilor de interese clientelare,subversive,
mentionate anterior, utilizeaza, in interes personal, precum si de grup-clientelar,
nu doar terapii,respectiv metode de protectie,dar si metode de agresiune, specific
ezoterice, cat si relatii directe cu reprezentanti ai unor Civilizatii extra-lumesti,
respectiv chiar extra-planetare, carora le-au pus la dispozitie spatii teritoriale, in
care sa-si amenajeze baze existentiale, chiar in cadrul spatiului teritorial al
respectivelor State. In schimb,au solicitat si primit,mai ales, sprijin tehnologic,
pentru a performantiza tehnologiile militare,de care dispuneau,nu doar pentru
aparare ci si, mai ales, pentru agresiune militara,dar si de alte tipuri (inclusiv de
tip ezoteric,specific utilizarii Ezoterismului ”negru”), impotriva altor State, pe
care doreau,mai intai, sa le agreseze,iar apoi sa le subjuge si chiar sa le
inrobeasca,inclusiv prin impunerea, cu sprijin autohton, inalt-tradator, a ”noii
ordini mondiale'', in Statele pe care le-au agresat (intre care si Romania).
(16) Motivatia expusa anterior mai are si menirea de a oferi argumentatia necesara,
celor interesati pentru a intelege ca: un Stat care nu dispune de o „Garda
ezoterica”,va sfarsi prin a deveni victima ezoterica a acelor State care dispun de
institutii performante,de investigari,cercetari si aplicatii ezoterice,si le
utilizeaza,la un nivel performant,inclusiv in agresiunea ezoterica, desfasurata
impotriva altor State (intre care si Statul Roman),cu consecinte, corespunzatoare,
asupra independentei, suveranitatii si evolutiei autentic-democratice,a respectivelor
State.
(17) Alte precizari in legatura cu organizarea,conducerea si functionarea Institutului,
de Stat, pentru investigari, cercetari si aplicatii ezoterice, fac obiectul Legii
constitutionale aferenta Institutului pentru investigari, cercetari si aplicatii ezoterice,
precum si altor legi, conexe, din cadrul Sistemului legislativ statal.
8
Capitolul III: Institutul, de Stat, pentru cercetari si prognoze,
statistice, la nivel societal
Articolul 147: Rolul societal, organizarea si functionarea Institutului,
de Stat, pentru cercetari si prognoze, statistice, la nivel
societal
(1) Institutul, de Stat, pentru cercetari si prognoze, statistice, la nivel societal, are
rolul de a efectua cercetari, de ordin statistic, a evolutiei unor domenii specifice, de
activitate, la diverse nivele de administrare, din cadrul administratiei publice, in
scopul de a analiza tendintele de evolutie temporala, care se manifesta in cadrul
domeniilor respective, precum si de a realiza, pe baza acestor cercetari, prognoze
statistice, de evolutie a unor parametri caracteristici, la nivel societal.
(2) Cercetarile si prognozele, de tip statistic, realizate de catre Institutul mentionat
anterior, constituie elemente de referinta pentru analiza modului general de
administrare, precum si, respectiv, specific, pe anumite domenii, pe de o parte, iar, pe
de alta parte, pentru a realiza proiecte strategice,de dezvoltare (respectiv de
ameliorare, respectiv de recuperare) a realizarilor,respectiv a nerealizarilor,la nivel
societal, evidentiate in acest mod, cat si duratele temporale, pe care se estimeaza ca se
vor putea realiza, in mod optim, dezvoltarile dorite, respectiv recuperarile impuse.
(3) Institutul mentionat anterior mai are rolul de a furniza institutiilor, de Stat,
abilitate, datele statistice necesare, in vederea elaborarii planurilor strategice, de
dezvoltare, respectiv de mentinere, respectiv de recuperare, la nivel statal, respectiv la
nivel districtual, respectiv la nivel localitational,a obiectivelor specifice,in care sunt
implicate,din punct de vedere functional,institutiile respective.
(4) Institutul mentionat anterior mai are rolul de a realiza analize, studii si prognoze
referitoare la relatiile si colaborarile internationale, realizate, de catre Statul Roman,
prin intermediul institutiilor sale, de nivel fundamental, respectiv principal, precum si
de alte nivele, in cadrul unor institutii internationale, in care Statul Roman este
membru
component
(exemplu:Organizatia
Natiunilor
Unite;Uniunea
Europeana;Consiliul Europei ), sau cu care Statul Roman doar colaboreaza, la nivel
institutional, organizational, sau de alt tip.
(5) Institutul mentionat anterior, realizeaza si alte activitati,pentru care a fost abilitat,
oficial, prin statutul sau functional (exemplu:prelucrari date,la Recensamant).
(6) Institutul, de Stat, pentru cercetari si prognoze, statistice, la nivel societal, este
condus de catre o echipa conducatoare, alcatuita din Director general, Director
adjunct, Secretar principal, selectata dintre echipele care candideaza in acest scop,
de catre Presedintele Statal, care numeste, apoi, in functii, pe membrii componenti ai
echipei selectate pentru a conduce institutul mentionat anterior.
(7) Preselectia membrilor componenti ai echipelor de conducere,candidate,se
realizeaza in conformitate cu prevederile Articolului 145, aliniatul (5), adaptat in mod
corespunzator.
(8) Institutul, de Stat, pentru cercetari si prognoze, statistice, la nivel societal,
organizeaza Filiale de cercetare, descentralizate, la nivelul fiecarui district provincial,
respectiv judetean (cu precizarea ca Filialele provinciale, cumuleaza si atributiile
9
Filialelor judetene, in cadrul judetului in care este amplasata capitala provinciala).
(9) Fiecare Filiala este condusa de catre o echipa de conducere, alcatuita din:
Director de Filiala si, respectiv: Secretar de Filiala, selectati si numiti, in functie,
de catre Directorul general al institutului respectiv,cu respectarea prevederilor
Articolului 145,aliniatul (5),adaptat in mod corespunzator.
(10) Preselectia membrilor componenti ai echipelor care candideaza pentru
conducerea unei Filiale, se realizeaza de catre Directorul general al Institutului,in
cauza, cu respectarea prevederilor Articolului 145,aliniatul (5),adaptat in mod
corespunzator.
(11) Directorul de Filiala selecteaza si angajeaza,in functii,membrii componenti ai
Filialei,respective,cu respectarea prevederilor Articolului 145, aliniatul (5), adaptat in
mod corespunzator.
(12) Alte prevederi, referitoare la modul de organizare, conducere si functionare a
Institutului,
mentionat anterior, fac obiectul Legii Constitutionale, aferenta
Institutului, de Stat, pentru cercetari si prognoze, statistice, la nivel societal, precum
si altor Legi, conexe, din cadrul Sistemului Legislativ Statal
Sectiunea II: Institutii de Stat, diverse
Capitolul I: Institutia, de Stat, pentru jocuri de noroc
Articolul 148: Rolul societal, organizarea, conducerea si functionarea
Institutiei,de Stat,pentru organizarea jocurilor de noroc
(1) Institutia de Stat, pentru organizarea jocurilor de noroc, are rolul, societal, de a
organiza, in mod oficial, la nivel statal, respectiv districtual, respectiv localitational,
jocuri de noroc, cu recompensare materiala (in bani, respectiv in bunuri, respectiv in
servicii) a castigatorilor, cu precizarea ca participarea la jocuri se realizeaza prin
achizitionarea, contra cost, a unor bilete, oficiale, de participare, iar participantii
castigatori sunt desemnati, in functie de caz, pe baza performantei participative,
specifice, sau prin utilizarea tragerii la sorti, in mod public, corect si transparent, in
cazul in care exista mai multi participanti care au obtinut aceeasi performanta
participativa.
(2) Institutia mentionata anterior este condusa de catre o echipa de conducere,
alcatuita din: Director general, Director adjunct, Secretar principal, selectata de
catre Presedintele Parlamentului Moral, dintre echipele de conducere,care
candideaza,in acest scop, cu respectarea prevederilor Articolului 145, aliniatul (5),
adaptat in mod corespunzator.
(3) In cadrul Institutiei mentionate anterior, se organizeaza Filiale, la nivel districtual,
in cadrul fiecarui judet, conduse de catre o echipa de conducere, alcatuita din:
Director de Filiala, respectiv: Secretar principal, selectata dintre echipele de
conducere, candidate, de catre Directorul Institutiei de Stat , pentru organizarea
jocurilor de noroc, cu respectarea prevederilor Articolului 145, aliniatul (5), adaptat
in mod corespunzator.
(4) Directorul de Filiala selecteaza si angajeaza personalul lucrativ, din cadrul
Filialei.
(5) In cadrul unei Filiale, se infiinteaza: Oficii localitationale, la nivelul fiecarei
localitati de tip municipiu, oras, comuna, conduse de catre un Sef de Oficiu si un
10
Secretar de Oficiu, respectiv doar de un Sef de Oficiu,respectiv doar de un
Responsabil de Oficiu (in functie de caz), selectati si angajati de catre Directorul de
Filiala.
(6) Unitatile componente ale Institutiei de Stat pentru jocuri de noroc trebuie sa
repartizeze, in functie de caz, intre 20-40% din veniturile realizate, din vanzarea
biletelor de participare, pentru premierea castigatorilor.
(7) Este interzisa utilizarea, oficiala, in vederea extragerilor, specifice jocurilor de
noroc,a aparatelor automatizate,deoarece este cunoscut faptul ca anumite firme
producatoare,de asemenea aparate, livreaza, contra cost, in mod secret si subversiv,
inclusiv programe de falsificare a functionarii extragerilor,sau a tragerilor la sorti,
prin care pot fi favorizate extragerile anumitor numere, programate, special, in acest
scop.
(8) Fiecare extragere, respectiv fiecare tragere la sorti,se va realiza,public,intr-un
spatiu corespunzator amenajat,la o data si la o ora care vor fi anuntate,oficial,si
public,prin afisare,la sediul,institutiei,respectiv al Filialelor,respectiv al
Oficiilor,componente,
(9) Extragerea,respectiv tragerea la sorti,se va desfasura ca o manifestare publica si
oficiala, la care accesul participantilor va fi liber,iar operatiunile specifice vor fi
realizate de catre o persoana,selectata dintre participanti,prin tragere la sorti,persoana
care nu are voie sa fie o angajata a institutiei organizatoare si nici o ruda apropiata a
unei astfel de persoane,angajate.
(10) Extragerile,respectiv tragerile la sorti,se vor realiza exclusiv in mod
manual,precum si transparent,astfel incat corectitudinea operatiilor efectuate sa fie
vizibila si sa poata fi verificata de catre menbrii Comisiei de supraveghere,condusa
de catre o persoana componenta a echipei de conducere a unitatii organizatoare.
Numarul membrilor Comisiei, precum si persoanele care vor vor fi selectate pentru
efectuarea operatiunilor de extrage,respectiv de tragere la sorti,vor fi selectate tot
prin tragere la sorti,dintre persoanele participante,care au achizitionat bilete de
participare,la extragerea,respectiva.
(11)Dupa incheierea unei manifestarii de extragere,respectiv de tragere la sorti,se va
incheia un proces verbal de constatare,care va fi semnat de toti membrii Comisiei de
supraveghere.
(12) Alte prevederi referitoare la organizarea, conducerea si functionarea Institutiei de
Stat, pentru jocuri de noroc fac obiectul Legii Constitutionale aferenta Institutiei, de
Stat, pentru jocuri de noroc, precum si altor legi, conexe, din cadrul Sistemului
legislativ statal.
Urmeaza, in curand:
Prevederi finale si prevederi concluzive;
Sistemul justitiar constitutional
Lorin Fortuna
Coordonator al Grupului Constitutional" Timisoara"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu