marți, 6 august 2013

Proiectul Constitutional ''Timisoara'' (PCT)

Grupul Constitutional Timisoara
Telefon: 0256/446595
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Site: www.lorin-fortuna.ro
Nr: 10/03.08.2013
Motto:
O '' Constitutie'' de tip pseudo- lege genereaza un pseudo-Stat de drept
Proiectul Constitutional ''Timisoara'' (PCT)
realizat pentru revizuirea, corespunzatoare, a actualei Constitutii a Romaniei
(cu respectarea prevederilor constitutionale, referitoare la limitele revizuirii
Constitutiei, prevazute in cadrul Articolului 152, din actuala Constitutie a
Romaniei), in scopul de a pune actuala Constitutie a Romaniei in concordanta
cu idealurile Revolutiei Romane din decembrie 1989 (RRD-1989), respectiv in
concordanta cu vointa Electoratului statal, exprimata prin referendum,
referitoare la modul de alcatuire a Parlamentului, respectiv referitoare la modul
de demitere a Presedintelui Statului, in situatia in care acesta a fost suspendat,
de catre Parlament, dar, mai ales, pentru a transforma actuala Constitutie a
Romaniei, din: ''Declaratie, oficiala, de deziderate constitutionale'' care este, de
fapt, in: Lege suprema a Statului, cum trebuie sa fie, atat de drept, cat si de fapt,
intr-un Stat de drept, democratic, autentic, dar si meritocratic, la nivel societal,
precum si laic si civilizat, asa cum se prevede in cadrul ''Constitutiei
Timisoara''.
Partea aVII-a
Titlul V: Autoritatile publice de tip puteri de Stat, la nivel de localitate
Sectiunea I: Aspecte generale ale administrarii publice, de Stat, la
nivel localitational
Capitolul 1: Tipuri de localitati
Articolul 126: Tipuri de localitati
(1) In administrarea teritoriala, de Stat, a Statului Roman, pot exista urmatoarele
tipuri de localitati: municipii; sectoare- municipale; orase; comune; sate; catune;
stabilimente, dintre care beneficiaza de institutii de conducere, de Stat, la nivel
localitational, cu conducatori alesi, respectiv cu anumiti membri componenti alesi ( in
conformitate cu prevederile Legii Constitutionale aferenta administratiei
localitationale, doar: municipiile, sectoarele municipale, orasele si comunele.
(2) Municipiile pot fi de nivel: capitala statala; capitala provinciala; capitala
judeteana.
(3) Statutul, oficial, al localitatilor prevazute a dispune de institutii de putere de Stat,
de nivel localitational, este restrictionat de indeplinirea urmatoarelor conditionari de
1
tip populational:
(3.1) Statutul, oficial, de: municipiu, poate fi acordat localitatilor cu o Populatie
localitationala care include minim 100.000 locuitori care au implinit varsta de 18 ani.
(3.2) Statutul, oficial, de: sector-municipal poate fi acordat, in functie de caz, unei
zone urbane, continue, componenta a unui municipiu care are o Populatie ce include
minim 300.000 locuitori care au implinit varsta de 18 ani, cu conditia ca, in zona
urbana solicitata a deveni sector-municipal sa existe o Populatie care include minim
60.000 locuitori care au implinit varsta de 18 ani.
(3.3) Statutul, oficial, de: oras, poate fi acordat unei localitati, a carei Populatie
include un numar cuprins intre 15.000 si 100.000 locuitori care au implinit varsta de
18 ani.
(3.4) Statutul, oficial, de: comuna, poate fi acordat unei localitati a carei Populatie
include un numar minim de locuitori care au implinit varsta de 18 ani, cuprins intre
1.000 si 15.000 locuitori, avandu-se in vedere Populatia comunala, cumulata, atat din
localitatea care este resedinta de comuna, cat si din localitatile apartinatoare comunei
respective (exemple: sate; catune; stabilimente, apartinatoare).
(3.5) Statutul oficial de: sat, poate fi acordat unei localitati, a carei Populatie include
un numar minim de locuitori care au implinit varsta de 18 ani, cuprins intre 500 si
2.500 locuitori.
(3.6) Statutul, oficial, de: catun, poate fi acordat unei localitati a carei Populatie
include un numar minim de locuitori care au implinit varsta de 18 ani, cuprins intre
100 si 1.000 locuitori.
(3.7) Statutul, oficial, de: stabiliment, poate fi acordat unei localitati, a carei
Populatie include un numar minim de locuitori care au implinit varsta de 18 ani,
cuprinsa intre 50 si 200 locuitori.
(3.8) Este interzisa realizarea de localitati, de tip: stabiliment, domiciliar, permanent,
cu o Populatie in care este inclus un numar mai mic de 50 locuitori care au implinit
varsta de 18 ani, cu exceptia stabilimentelor temporare (exemple: santiere; tabere
turistice, temporare; cabane turistice; baze de paza si protectie s.a.) pentru care s-a
acordat aprobare, oficiala, de realizare si functionare, in acest scop.
(4) De regula, municipiile capitala de provincie indeplinesc si rolul administrativ de
capitala de judet, pentru districtul judetean in care sunt amplasate.
(5) Municipiile de mari dimensiuni teritoriale pot fi, oficial, divizate, in sectoare
municipale, continue teritorial, pana la maxim 10 sectoare municipale pentru un
municipiu, in functie de caz,in conditiile prevazute la alineatul (3.2),anterior.
(6) In functie de caz, sectoarele-municipale pot avea statut,oficial,de: municipiu, sau
de: oras,cu indeplinirea conditiilor prevazute la alineatele:(3.1),respectiv (3.3) ale
Articolului 126.
Capitolul II: Aprecierea meritocratica localitationala
Articolul 127
(1) Aprecierea oficiala a importantei unei localitati se realizeaza de catre Parlamentul
Moral, in functie de importanta amplasarii teritoriale, respectiv a rolului, la nivel
statal, precum si a meritelor societale, manifestate in evolutia societala a Statului
2
Roman, de catre localitatea in cauza.
(2) Marimea bugetului localitational alocat , oficial, unei localitati, depinde,
corespunzator, de conditiile teritoriale specifice, in care este amplasata localitatea, de
numarul locuitorilor (departajati in: patrioti, respectiv: cetateni; respectiv: bastinasi,
respectiv: rezidenti), de rolul societal atribuit, oficial, localitatii respective, cat se de
meritele societale ale localitatii, in cauza, ca fiinta colectiva, de tip localitational, ,
prin care s-a evidentiat, in mod benefic, respectiv in mod nebenefic, in evolutia
societala a Statului Roman.
(3) Alte prevederi in legatura cu tipurile de localitati fac obiectul Legii
constitutionale, aferenta administratiei teritoriale, localitationale, cat si legilor,
conexe, din cadrul Sistemului legislativ statal.
Sectiunea II: Institutii de putere, de Stat, de nivel localitational
Capitolul I: Institutia Primaria Localitationala
Articolul 128: Primaria Localitationala
(1) Primaria Localitationala este principala institutie de conducere, de tip putere de
Stat, la nivel localitational.
(2) Sediul Primariei Localitationale este amplasat in localitatea aferenta, sau, in cazul
municipiilor, in cadrul unui sector- municipal, component al municipiului respectiv.
Articolul 129: Conducerea Primariei Localitationale
(1) Primaria Localitationala este condusa de catre Primarul localitational, ales odata
la 6 ani, in cadrul Alegerilor electorale, localitationale, la nivel de echipa, impreuna
cu Vice-primarul localitational, si cu Secretarul general, localitational, de catre
Electoratul cetatenesc, localitational, dintre echipele electorale care candideaza in
acest scop.
(2) Primarul localitational, in calitate de conducator al Primariei Localitationale,
angajeaza personalul salariat al Primariei Localitationale.
(3) Referitor la modul de organizare a Alegerilor Localitationale pentru alegerea
echipei de conducere a Primariei Localitationale, se aplica, in mod corespunzator
adaptat, prevederile Articolului 118, alineatele (3); (4); (5); (6); (7); (8); (9); (10);
(11).
(4) Atributiile specifice ale membrilor componenti ai echipei de conducere a
Primariei Localitationale fac obiectul Legii constitutionale aferenta administratiei
localitationale, precum si altor legi, conexe, din cadrul Sistemului legislativ statal.
(5) Alte prevederi referitoare la existenta si functionarea Primariei Localiatationale
fac obiectul Legii Constitutionale aferenta administratiei localitationale, precum si
altor legi, conexe, din cadrul Sistemului legislativ statal.
Capitolul II: Institutia Consiliul Localitational
Articolul 130: Consiliul Localitational
(1) Consiliul localitational este institutia de tip putere, de Stat, legislativ- deliberativa,
de nivel localitational.
(2) Consiliul Localitational isi are sediul in cadrul localitatii aferente, iar in cazul
3
municipiilor, in functie de situatia concreta, la nivel teritorial, isi poate avea sediul si
in cadrul unui sector- municipal, component al municipiului in cauza.
Articolul 131: Constituirea si conducerea Consiliului Localitational
(1) Consiliul Localitational este alcatuit, la nivelul organului legislativ- deliberativ,
care este ales, in cadrul Alegerilor localitationale, dintr-un numar de membri
componenti, stabilit (in functie de numarul locuitorilor care au implinit 18 ani, din
cadrul localitatii respective) intre 20 si 30 membri, la care se adauga cei 3 membri
componenti ai echipei de conducere a Consiliului Localitational: Presedinte,
respectiv: Vice- presedinte, respectiv: Secretar general.
(2) Membrii echipei de conducere sunt alesi, la nivel de echipa, (dintre echipele
electorale candidate), iar ceilalti membri componenti sunt alesi la nivel individual, in
calitate de: Consilieri localitationali, in cadrul Alegerilor localitationale, organizate,
de regula, odata la 6 ani, in acest scop.
(3) Conducatorul Consiliului Localitational este Presedintele, din cadrul echipei de
conducere, care angajeaza restul personalului salariat.
(4) In vederea constituirii, organizarii si functionarii echipei de conducere a
Consiliului Localitational, respectiv a organului legislativ-deliberativ,din componenta
Consiliului Localitational,ai caror membri componenti sunt alesi, se aplica, in mod
corespunzator adaptat, prevederile Articolului 120, alineatele: (3); (4); (5); (6).
Articolul 132: Alegerea membrilor organului legislativ- deliberativ al
Consiliului Localitational
(1) Membrii componenti ai organului legislativ- deliberativ, alesi, din cadrul
Consiliului Localitational, se numesc: Consilieri localitationali.
(2) In vederea alegerii Consiliului Localitational se aplica, in mod corespunzator
adaptat Alegerilor localitationale, prevederile Articolului 121, alineatele (2); (3); (4);
(5); (6); (7).
(3) Alte prevederi legislative aferente modului de alcatuire si functionare a
Consiliului Localitational fac obiectul Legii constitutionale aferenta administratiei
localitationale, precum si altor legi, conexe, din cadrul Sistemului legislativ statal.
Sectiunea
III:
Institutii
de
Stat,descentralizate,respectiv
deconcentrate, la nivel localitational, ale ministerelor componente ale
Guvernului Prezidential, respectiv ale Guvernului Societal
Capitolul I: Institutii de Stat decentralizate,respectiv deconcentrate, la
nivel localitational, aferente ministerelor componente ale Guvernului
Prezidential
Articolul 133:Institutia Prefectura Localitationala- Prezidentiala
(1) Prefectura Localitationala- Prezidentiala este institutia, de Stat, de nivel
localitational (municipal,sectorial-municipal,orasenesc,comunal), infiintata in baza
aplicarii principiilor descentralizarii, respectiv deconcentrarii activitatii
administrative, la nivel statal, ca institutie de coordonare, respectiv de reprezentare, la
4
nivel localitational,cu precizarea ca, in functie de nivelul localitatii,institutia,in
cauza,poate avea poate avea o componenta, structurala, mai extinsa,sau mai restransa.
(2) Prefectura Localitationala Prezidentiala exista si functioneaza, ca institutie de
Stat, specifica, numai in cadrul municipiilor, precum si a localitatilor, care includ in
cadrul Populatiei localitationale, un numar minim de 40.000 locuitori, cu varsta de
peste 18 ani.
(3) Prefectura Localitationala- Prezidentiala are sediul amplasat in cadrul localitatii
aferente,cu precizarea ca in cazul unui municipiu poate fi amplasata si in cadrul unui
sector-municipal al municipiului,in cauza.
(4) Prefectura Localitationala- Prezidentiala este condusa de catre o echipa de
conducere alcatuita din: Prefect localitational-prezidential,Vice-Prefect
localitational- prezidential si Secretar general localitational- prezidential, fiind
numita, ca echipa de conducere, de catre Prim- ministrul Guvernului Prezidential.
(5) In cadrul Prefecturii Localitationale-Prezidentiale exista si functioneaza, in
functie de caz,un numar,corespunzator,de: Directii localitationale- prezidentiale
(exemple:Directia localitationala de Ordine,Protectie si Paza;Directia localitationala
Justitiara-Tribunalul localitational;Directia localitationala de Sanatate si Protectie
sociala s.a., respectiv de:Centre sau Oficii localitationale- prezidentiale
(exemple:Centrul localitational Militar;Centrul localitational Bancar-Fiscal;Oficiul
localitational Comercial s.a.,aferente ministerelor componente ale Guvernului
Prezidential, reprezentate, astfel, in cadrul localitatii respective.
(6) Pentru localitati cu o Populatie care include un numar total de locuitori care au
implinit varsta de 18 ani, cuprins intre 20.000 si 40.000, functioneaza: Vice-
prefecturi Localitationale- Prezidentiale, conduse de catre o echipa de conducere
alcatuita dintr-un Vice-prefect localitational-prezidential si un Secretar general
localitational-prezidential, iar pentru localitati cu o Populatie care include un numar
total de locuitori care au implinit varsta de 18 ani, cuprins intre 6.000 si 20.000,
exista si functioneaza: Secretariate Prefecturale Localitationale- Prezidentiale,
conduse de un Secretar principal localitational- prezidential.
(7) Conducatorii Vice-prefecturilor, respectiv Secretariatelor prefecturale
localitationale- prezidentiale sunt selectati si numiti,de asemenea,in functie, de catre
Prefectul Prefecturii Provinciale- Prezidentiale,aferente localitatii,in cauza.
(8) Vice- prefecturile localitationale- prezidentiale, respectiv Secretariatele-
prefecturale localitationale- prezidentiale, au, de asemenea, in componenta, in functie
de caz, Directii localitationale-prezidentiale, respectiv Oficii localitationale-
prezidentiale, in calitate de: reprezentante decentralizate, respectiv deconcentrate,
ale ministerelor componente ale Guvernului Prezidential.
(9) Alte prevederi referitoare la existenta si modul de functionare a unitatilor
componente ale Prefecturii Localitationale- Prezidentiale fac obiectul Legii
constitutionale aferenta administratiei localitationale, precum si altor legi, conexe, din
cadrul Sistemului legislativ statal.
5
Capitolul III: Institutia Prefectura Localitationala- Societala
Articolul 134: Prefectura Localitationala- Societala
(1) Institutia Prefectura Localitationala- Societala este institutia, de Stat (intr-o
componenta,structurala, mai extinsa, sau mai restransa, in functie de caz), de nivel
localitational, infiintata in baza aplicarii principiilor descentralizarii, respectiv
deconcentrarii activitatii administrative, la nivel statal, ca institutie de coordonare,
respectiv de reprezentare, la nivel localitational, a Guvernului Societal.
(2) Referitor la conducerea, componenta si functionarea Prefecturii Localitationale-
Societale, se aplica, in mod corespunzator adaptat, prevederile Articolului 133,
Alineatele: (2); (3); (4); (5); (6); (7); (8).
(3) Alte prevederi referitoare la existenta si modul de functionare a unitatilor
structurale, componente, ale Prefecturii Localitationale- Societale, fac obiectul Legii
constitutionale aferenta administratiei, localitationale, precum si altor legi, conexe,
din cadrul Sistemului legislativ- statal.
Articolul 135: Modul de conducere si administrare a localitatilor
pentru care nu se prevede existenta unor institutii,specifice,de
administrare localitationala
(1) Beneficiaza de echipa conducatoare, de Stat, alcatuita din 3 membri:
Conducator; Responsabil de ordine; Oficiant; localitatile de tip: sat, respectiv:
catun.
(2) Beneficiaza de echipa conducatoare, de Stat, alcatuita din 2 membri: Conducator,
respectiv: Responsabil de ordine, localitatile de tip: stabiliment.
(3) Membrii componenti ai echipelor conducatoare, mentionate la cele doua alineate
precedente, sunt selectati si angajati de catre Primarul comunei,in calitate de angajati
ai Primariei Localitationale,in cauza.
(4) Alte prevederi referitoare la modul de organizare si functionare a localitatilor
pentru care nu se prevede existenta unor institutii,speficice,de administrare
localitationala, fac obiectul Legii constitutionale, aferenta administratiei, teritoriale,
localitationale, precum si altor legi, conexe, componente a Sistemului legislativ
statal.
Sectiunea IV: Institutii consultative, la nivel statal, aferente
Institutiilor,de
Stat,conducatoare
si
administrative,la
nivel
localitational
Capitolul I: Consiliul Consultativ al Primariilor Localitationale
Articolul 136: Consiliul Consultativ al Primariilor Localitationale
(1) Consiliul Consultativ al Primariilor Localitationale, la nivel statal, este un organ
consultativ, destinat unor consultari si dezbateri,periodice,a reprezentantilor
Primariilor Localitationale, in probleme specifice, de conducere si respectiv de
administratie, in scopul semnalarii, colective, a unor carente legislative, respectiv
functionale, precum si a unor posibilitati de optimizare, in cadrul legilor,conexe,din
6
componenta Sistemului legislativ statal, aferent activitatii Primariilor Localitationale.
(2) Avand in vedere diferentierea semnificativa, existenta intre tipurile de localitati:
municipii, respectiv: orase; respectiv: comune, Consiliul Consultativ al Primariilor
Localitationale, la nivel statal, se organizeaza si functioneaza, in functie de caz, pe 3
sectiuni caracteristice localitatilor de tip: municipii; respectiv: orase; respectiv:
comune, precum si, la nevoie, daca se considera necesar, la nivel global, adica:
municipii, orase, comune.
(3) In vederea constituirii, respectiv coordonarii, respectiv intrunirii, Consiliului
Consultativ al Primariilor Localitationale, se aplica, in mod corespunzator adaptat,
prevederile Articolului 124, Alineatele: (2); (3); (4); (5); (6).
(4) Alte prevederi legislative aferente existentei si functionarii Consiliului Consultativ
al Primariilor Localitationale, fac obiectul Legii constitutionale aferenta
administratiei localitationale, precum si altor legi,conexe, din cadrul Sistemului
legislativ statal.
Capitolul II: Consiliul consultativ al Consiliilor Localitationale
Articolul 137: Consiliul consultativ al Consiliilor Localitationale
(1) Consiliul consultativ, la nivel statal, al Consiliilor Localitationale, este un organ
consultativ, destinat unor consultari si dezbateri periodice, a reprezentantilor
Consiliilor Localitationale, in probleme caracteristice de administratie, legislatie si
deliberare administrativa, la nivel localitational.
(2) Pentru organizarea, intrunirea si functionarea Consiliului consultativ al Consiliilor
Localitationale, se aplica, in mod corespunzator adaptat, prevederile Articolului 136,
alineatul (2), precum si prevederile Articolului 125, alineatul (2).
(3) Alte prevederi legislative, in legatura cu organizarea si functionarea Consiliului
Consultativ al Consiliilor Localitationale, fac obiectul Legii Constitutionale aferenta
administratiei localitationale, precum si altor legi, conexe, din cadrul Sistemului
legislativ statal.
Urmeaza, in curand:
Titlul VI: Dispozitii finale; Sistemul legislativ constitutional; Sistemul justitiar
constitutional- Tribunalul Constitutional
Lorin Fortuna
Coordonator al Grupului Constitutional
Timisoara

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu