luni, 14 ianuarie 2013

In legatura cu Apocalipsa


Mișcarea „Sarmisegetuza”
Bastionul Național
Timișoara
Str. Salciei nr.2, sc.C, ap.2
telefon: 0256/446595
E-mail: lifsfinx@gmail.com
Nr. 2/13.01.2013
Cu privire la legătura dintre Evenimentul lumesc, denumit popular, dar impropriu:
„Apocalipsa” și situația existențială, la nivel societal, a Populației lumești (Omenire) din
cadrul Lumii Planetare Medii (fizice) a Planetei „România”, în care suntem integrați
existențial
I. Introducere
1. Cuvântul „Apocalipsa”, în traducere, din limba tracă (din care s-a format și limba greacă), din punct de vedere
istoric, înseamnă: „Revelația”.
2. Deși, aparent, ca semnificație semantică, cuvântul „Apocalipsa” pare inadecvat, pentru a fi asociat Evenimentului
lumesc, denumit astfel, în mod impropriu (deoarece Evenimentul în cauză, de regulă, cel puțin atât cât se cunoaște
din producerile sale, periodice, o dată la 10.000 de ani-fizici, din câte se cunoaște, de către anumiți inițiați, până în
prezent, a avut asociată și o parte determinant și puternic distructivă, exemple: scufundarea continentului Atlantida,
în urmă cu aproximativ 10.000 de ani, respectiv potopul lui Noe, în urmă cu aproximativ 20.000 de ani, respectiv
scufundarea continentului Lemuria-„mu”, în urmă cu aproximativ 30.000 de ani), fiind un eveniment lumesc ciclic,
care, de regulă, se produce, la începutul ultimei Ere Zodiacale (ErZod), cum este și situația actuală, din punct de
vedere temporal, a Lumii Planetare Medii-fizice (LPM-fiz) nr.6, dintre cele 6 LPM-fiz, care pot exista, în cadrul unei
Planete, atunci când respectiva Planetă se află pe orbita nr.4 (denumită popular și: fizică), în Zona Existențială
Galactică, de tip zodiacal (denumită popular Zodiac), dar care eveniment, din câte cunosc cei inițiați, nu se poate
declanșa decât după ce un segment populațional adecvat, din cadrul Populație LPM-fiz, în cauză (apreciat, ca atare,
de către Conducătorul Suprem Planetar, denumit popular: Demiurg Planetar, a conștientizat, în mod corespunzător
(inclusiv ca pe o: revelație) Evenimentul în cauză, în sensul că a fost anunțat, de către anumite surse informaționale,
abilitate de către Demiurgul Planetar, că urmează a se produce, în curând, pe de o parte, precum și principalele
motive care au determinat producerea Evenimentului respectiv, pe de altă parte.
II. Motivarea necesității producerii Evenimentului lumesc, denumit, impropriu: „Apocalipsa”
1. Realizarea și difuzarea acestei lucrări, precum și alte materiale documentare, realizate și difuzate, public, de către
Mișcarea „Sarmisegetuza”, precum și de către alte asociații, sau organizații, care colaborează cu Mișcarea
„Sarmisegetuza”, în domeniul civilizațional-virtual (denumit, în funcție de context, și prin alți termeni, precum:
paranormal, ezoteric, magistic ș.a.), se înscrie, astfel, în cadrul campaniei de cunoaștere a caracteristicilor
Evenimentului în cauză, precum și a motivației pentru care respectivul Eveniment este necesar să se producă, pentru
a se putea îndeplini, în acest mod, condiția de revelare („Apocalipsă”), a principalelor informații care definesc și
caracterizează Evenimentul respectiv, pe de o parte, iar, pe de altă parte, pentru a îndeplini condiția de difuzare
publică, corespunzătoare, a informațiilor respective, pentru ca Evenimentul în cauză să se poată produce.
2. Informațiile anterioare au fost primite, în mare parte, prin comunicare telepatică, personală, specifică, extralumească (cunoscută, în limba engleză, sub denumirea: channelling), de către anumiți comunicatori (care dispun de
acest tip de comunicare) și care sunt membri ai Mișcării „Sarmisegetuza”, sau doar colaborează cu această asociație
(înregistrată, legal, în România, în anul 2000).
1

3. Prin intermediul comunicatorilor, menționați anterior, pe de o parte, precum și prin corelarea , respectiv
selectarea informațiilor primite, de către comunicatori diferiți, dar în legătură cu același domeniu, s-au conturat și
informațiile transmise, în legătură cu Evenimentul lumesc, respectiv, în cadrul prezentei lucrări.
4. Tot prin intermediul comunicatorilor menționați anterior, s-au primit și informații privind faptul că realitatea
civilizațională în care suntem integrați existențial, este, de fapt, de tip civilizațional-virtual, adică realitatea
civilizațională, în cauză, nu este o realitate specific fizică, ci una specific virtuală, realizată inițial și perfecționată de
către o Civilizație care a descoperit și perfecționat știința și tehnologia informatică, nu doar în urmă cu aproximativ
60 de ani (așa cum s-a întâmplat în cadrul Civilizației noastre), ci în urmă cu mult mai mult timp, Civilizație care există
și în prezent și este cunoscută, de către inițiați, ca denumită generic: Civilizație Creatoare, Absolută, Coordonatoare
(CivCreatAbs-Coord), care, după ce a perfecționat, corespunzător, tehnologia specific informatică (în scopul de a se
putea realiza, în acest mod, nu doar realități virtuale, ci chiar: Civilizații virtuale - CivV), a mers și mai departe, din
punct de vedere științific și tehnologic, în sensul că a reușit să conceapă și să dezvolte, în mod corespunzător, inclusiv
Civilizații virtuale (CivV), care, la rândul lor, să fie capabile să realizeze alte CivV, sub coordonarea, corespunzătoare,
a CivCreatAbs-Coord (într-un mod similar, dar, bineînțeles, la proporții net superioare, celui în care, în prezent, în
chiar Civilizația LPM-fiz, în care suntem integrați existențial, s-a reușit să fie realizate fabrici, complet automatizate,
în care „lucrează” roboți industriali, care au ca obiect de fabricație realizarea altor roboți industriali, sub doar
asistarea tehnică a unui personal, specializat, omenesc, care intervine doar atunci când este cazul în caz de avarie, în
caz de testare ș.a.).
5. Tot nu întâmplător, probabil, cele mai avansate informații în domeniul creaționist civilizațional-virtual (CreatCivV),
provin de la surse informaționale specifice, din România, despre care, cei inițiați corespunzător, cunosc că a fost
selectată, de către Ierarhia de Conducere Abilitată (IerCondAb), ca Stat înainte-mergător, la începutul noii Ere
Zodiacale (ErZod) Nr.9 (ErZod-9), menționată anterior, cu o durată, totală, de aproximativ 1.000 ani-fizici și, totodată,
ultima ErZod din cadrul evoluției existențiale a LPM-fiz Nr.6 (adică ultima dintre cele 6 LPM-fiz, pe care le putea avea
Planeta noastră, în cadrul evoluției existențiale, planetare, pe orbita zodiacală nr.4, pe care evoluează existențial, în
prezent), pentru CivV de tip Gorilian, Individuală, Albă, Sexuală, Democratică (CivVGorIndAlbSexDem), care este
principala CivV din cadrul Categoriei de Grupări de tip Familial de CivV, de tip gorilian, democratice
(CategGrFamCivVGorDem), ai căror reprezentanți, ca ființe individuale (FI), superioare (FIS), respectiv medii (FIM),
respectiv inferioare (FII) evoluează, existențial, în prezent, în cadrul LPM-fiz-6, în cauză.
6. În același context informațional, trebuie să se cunoască și faptul că, tot în cadrul respectivei LPM-fiz-6, a Planetei
„România” (PRom), despre care, în mod deliberat fals, s-a crezut, o îndelungat temporală, și încă se mai crede, că se
numește Terra, dar care la începutul realizării sale, precum și în cadrul unei lungi perioade temporale, din evoluția
LPM-fiz-6, s-a numit: Planeta Eminesciana” N.8, căreia i s-a schimbat, însă, din anumite motive, denumirea, în
prezentul nostru, chiar în trecutul recent, în PRom, inclusiv datorită faptului că Statul România a fost selectat ca Stat
înainte-mergător, la începutul noii Ere Zodiacale (ErZod) Nr.9 (ErZod-9), mai există, din nenorocire pentru
CategGrFamCivV-Gor-Dem, menționată anterior (care este proprietara atât a PRom, cât și a LPM-fiz-6, precum și ai
cărei reprezentanți ființiali individuali - FI, sunt considerați, oficial, ca: băștinași, din punct de vedere planetar,
respectiv lumesc, ai PRom, respectiv ai LPM-fiz-6, în cauză), o mare mulțime de FI, în cadrul LPM-fiz-6 (care formează
o majoritate absolută, în prezent, la aproximativ 99.1% din totalul Populației actuale a LPM-fiz-6), care sunt, de fapt:
mutanți ființiali individuali (Mut-FI), de origine civilizațional-virtuală, primară, din cadrul CivV componente ale
CategGrFamCivVGorDem, și care au ajuns în această situație existențială datorită agresiunii civilizațional-virtuale
(AgCivV), urmată de exorcizare civilizațional-virtuală (ExCivV), prin schimbarea în urma realizării AgCivV+ExCivV
asupra FI superioare (FIS), în cauză, în preluarea respectivelor FIS, în gestiune existențială (GestExist), de către
reprezentanți ai acelor CivV care i-au agresat civilizațional-virtual (AgCivV), după care i-au exorcizat civilizaționalvirtual (ExCivV), în sensul că le-au schimbat programul existențial, ființial, specific, pe care îl aveau, în calitate de
reprezentanți ai unei CivV, componente ai CategGrFamCivVGorDem), precum și Gruparea de Programatoriexistențiali (ProgExist), respectiv de animatori exitențiali (AnimExist) pe care îi aveau și prin intermediul cărora se
realiza programarea existențială, respectiv animarea existențială, specifice CivV, ai căror reprezentanți ființiali,
individuali, superiori (FIS) erau, cu ProgExist, respectiv cu AnimExist CivV-AgCivV-ExCivV, care i-a preluat în GestExist.
2

7. Situația existențială, menționată anterior, a influențat și influențează, în cadrul LPM-fiz-6, nu doar în mod
nebenefic, ci și în mod distructiv (din punct de vedere al FIS care sunt reprezentanți ai CivV componente ale
CategGrFamCivVGorDem) iar, deseori, anihilant ființial, evoluția existențială a FIS care sunt reprezentanți ai
CategGrFamCivVGorDem, menționate anterior, aducând, prin aceasta, grave prejudicii CategGrFamCivVGorDem, iar
dacă situația societală, lumească, nu va fi, cât mai curând stopată, corespunzător, consecințele unei asemenea
evoluții civilizațional-virtuale, lumești, pentru CategGrFamCivVGorDem, pot fi nu doar extrem de dezastruoase, ci
chiar catastrofale, în sensul că dacă situația actuală a LPM-fiz-6 va mai persista, prea mult, va cauza, în mod
determinant, imposibilitatea validării, corespunzătoare (și în consecință invalidarea) performanțială, a evoluției
existențiale a CivV componente ale CategGrFamCivVGorDem, care au FIS reprezentanți, care evoluează, existențial,
civilizațional-virtual, specific, în cadrul LPM-fiz-6. Invalidarea civilizațională respectivă, dacă se va produce, va avea,
ca efect, nu doar sancționarea, prin distrugere, a LPM-fiz-6 (cum a fost cazul și cu alte Planete, care a fost
transformate, prin distrugere, în asteroizi, vezi centura de asteroizi din cadrul zodiacului, respectiv asteroizii situați
între Planeta Mercur și Astrul Zodiacal, care constituie, de fapt, resturile unor foste planete, sancționate, cu
distrugerea, pentru neîndeplinirea condițiilor de performanță evolutiv-existențială)și poate chiar a PRom, și poate
chiar anihilarea civilizațională a unor CivV (componente ale unor GrFamCivVGorDem), sau chiar a distrugerii unor
GrFamCivVGorDem, sau chiar a distrugerii întregii CategGrFamCivVGorDem, pe baza unor hotărâri, aplicate, în acest
scop, ca urmare a adoptării respectivelor hotărâri de către IerCondAb care vor evolua și decide destinul existențial
colectiv al structurilor civilizațional-virtuale, menționate anterior, în cazul în care performanțele evolutive
existențiale ale acestora nu vor fi validate.
Cele expuse anterior constituie, din câte cunoaștem, și motivația care justifică necesitatea producerii, cât
mai urgente, a Evenimentului lumesc, denumit impropriu: „Apocalipsa”, într-un mod a cărui amploare și intensitate,
distructivă, la nivel lumesc, vor fi, probabil, dependente, tocmai de gravitatea stării de evoluție existențială,
necorespunzătoare, din punct de vedere performanțial, în care se află, în prezent, CivV componente ale
CategGrFamCivVGorDem, care au reprezentanți de tip FIS care evoluează existențial, la nivel civilizațional-virtual,
specific, în cadrul LPM-fiz-6.
III. Aspecte caracteristice posibile și chiar probabile a se produce în cadrul Evenimentului lumesc, denumit,
impropriu: „Apocalipsa”
(va urma)
Președinte
Lorin Fortuna
3

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu