joi, 22 noiembrie 2012

Cu privire la necesitatea infiintarii unui Institut de cercetari civilizational-virtuale (20.11.2012)


Asociația „VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluție, din Timișoara
Consiliul Director
Timișoara, b-dul Iuliu Maniu nr. 11/1, tel./fax: 0256/446595
E-mail: asociatia.victoria@gmail.com
Timișoara
21.11.2012
Cu privire la necesitatea, stringentă, a înființării unui Institut național de cercetări
civilizațional-virtuale (denumite popular, dar impropriu, în funcţie de context:
paranormale; ezoterice; magice; kabalistice ş.a.), mai ales pentru a preveni, în
măsura posibilului, consecințele societale care, din câte cunoaştem, vor rezulta
prin producerea, în perioada 18-21.12.2012, a celui mai devastator eveniment de
tip: catastrofic-distructiv, major (previzionat, de multă vreme, a se produce, de
către mai multe surse informaționale, și cunoscut, la nivel popular, mai ales sub
denumirea, specific religioasă, dar improprie și chiar falsă de: „Apocalipsă”)
extras din lucrarea :
Cu privire la modul de apreciere, oficială, al participanților autentici, remarcați prin fapte
deosebite, în cadrul Revoluției Române din decembrie 1989 (RRD-1989) - Anexa Nr. 11
(lucrare în curs de finalizare, ce va fi difuzată ulterior)
Spre știință:
- Președintelui Senatului Parlamentului României
- Președintelui Camerei Deputaților Parlamentului României
- Primului-ministru al Guvernului României
- Ministrului Învățământului și Cercetării
- Ministrului Sănătății
- Ministrului Mediului şi Pădurilor
- Ministrului Culturii și Cultelor
- Ministrului Muncii și Protecției Sociale
- Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor
- Asociațiilor de participanți autentici la Revoluția Română din decembrie 1989
- Mass-media
- Guvernatorului României (fost Președinte, suspendat, al României, impus ca Guvernator, în mod
samavolnic și neconstituțional, de către o grupare de interese, specific clientelare, din cadrul oligarhiei
plutocratice, dar nemeritocratice, oculte și subversive, politico-partidice, masonice și mafiote, din
cadrul conducerii Uniunii Europene, în complicitate cu Curtea Constituțională a României, respectiv cu
Parlamentul României, respectiv cu Guvernul V.V. Ponta, al României, respectiv cu anumiți conducători,
corupți și subversivi, ai unor instituții, de stat, din România)
1

Difuzarea, separată, a acestei Anexe Nr. 11 (după difuzarea, separată, ca extras, al capitolului VII,
al lucrării principale, menționată anterior), prin conţinutul său, ar putea părea multora (neinițiați
corespunzător), o glumă proastă sau chiar o aberație. Rămâne ca cei în cauză, dacă vor mai exista după
data de 18.12.2012, să aprecieze, singuri, atât seriozitatea, cât și competența, în domeniu, a autorului
acestei lucrări, pe de o parte, precum și consecințele atitudinii lor, prealabile producerii evenimentului
respectiv, pe de altă parte.
Recomandăm, în consecință, celor care consideră neavenită, sau chiar abuzivă, difuzarea
domeniului informaţional, specific Anexei Nr. 11, în cauză, să evite lecturarea conţinutului respectivei
anexe. Pentru cei interesați, sau măcar curioși, să cunoască în ce constă şi la ce se referă Anexa Nr. 11, în
cauză, prezentăm, în continuare, conţinutul acestei anexe:
1. În cadrul existenței unei Planete, pe orbita zodiacală denumită, generic: medie, asociată, din punct de
vedere numerologic, numărului 4 (începând numerotarea de la prima orbită zodiacală, care este orbita
cea mai apropiată de Astrul Zodiacal - AsZod, denumit popular: „Soare”), orbită pe care, în prezent,
evoluează, sub formă de asteroizi (dintre care 2 de dimensiuni gigantice), o fostă Planetă. Planeta, în
cauză a fost (din câte cunoaștem) distrusă, în urmă cu aproximativ 175.000 de ani-medii (denumiți
popular și: ani-fizici), specifici Lumii Planetare Medii (LPM), denumită popular: fizică (LPM-fiz), în care
evoluăm existențial, în prezent. Facem precizarea că LPM-fiz, în care existăm, este, la rândul său, integrată
existențial în cadrul Planetei „Eminesciana Nr.8” (P-E-8), și nu în cadrul Planetei Tera, cum, în mod
eronat, s-a crezut o perioadă temporală îndelungată (şi încă se mai crede), precum și că această Planetă
este prevăzută a putea avea (din câte cunoaștem), în total, maximum 6 LPM-fiz, diferite și succesive,
temporal, noi existând în cadrul LPM-fiz-Nr.6 (LPM-fiz-6) a P-E-8, care este, totodată, și ultima, prevăzută
a exista, în cadrul ultimei (adică a 9-a) Ere Zodiacale (ErZod), aferentă: LPM-fiz-6.
2. În cadrul ultimei ErZod (ErZod-9), menționată anterior (din câte cunoaștem), Populația lumească,
aferentă LPM-fiz-6, trebuie să evolueze, existențial, într-un mod cât mai performant, astfel încât să poată
încheia evoluția sa „fizică” (începută cu ErZod Nr.1, în urmă cu aproximativ 59.000 de ani-fizici), într-un
mod corespunzător, pentru a fi validată, din punct de vedere evolutiv-existențial, de către Ierarhia de
Conducere (IerCond) abilitată, în acest scop, în funcție de realizarea anumitor performanțe existențiale,
prevăzute a fi îndeplinite, astfel încât LPM-fiz-6, în cauză, să fie selectată în vederea continuării
evoluției sale, existențiale, dar, într-un alt mod, specific, în cadrul Domeniul Existențial (DomExist),
denumit generic: Domeniul Existențial Galactic Constelațional (DomExistGalConst), următor, ca nivel
evolutiv, Domeniului Existențial Galactic Zodiacal (DomExistGalZod), în care LPM-fiz-6 evoluează,
existenţial, în prezent, în cadrul P-E-8 (la începutul ErZod Nr.9, ca ultimă ErZod a LPM-fiz-6, care LPM-fiz
este, totodată, și ultima LPM-fiz a P-E-8.
Mai precizăm că, din câte cunoaștem, după producerea evenimentului catastrofic-distructiv,
major, cunoscut mai mult sub denumirea populară: „Apocalipsă”, Populația lumească, rămasă în
existență, va intra în faza evolutivă specifică pregătirii atât a LPM-fiz-6, cât, mai ales, a P-E-8, pentru
transformarea P-E-8 în: „Astru Pitic Alb” (AsPitAlb), în cursul anului calendaristic următor (2013- calendar
gregorian: cg) și a stabilizării existențiale, specific-astrale. Această performanță existențială, dacă se va
realiza și va fi validată, ca atare, de către IerCond superioară, abilitată în acest scop (IerCondAb), va
determina deschiderea unei: Porți Galactice (PorGal), între Domeniul Existențial Galactic-Zodiacal
(DomExistGalZod) și Domeniul Existențial Galactic-Constelațional (DomExistGalConst), în perioada 1924.01.2013-cg, prin care P-E-8 (devenită însă: AsPitAlb) va fi transferată, din DomExistGalZod, în
2

DomExistGalConst și va fi integrată existențial, ca AsPitAlb, urmând a purta denumirea: AsPitAlb
„Eminesciana” Nr.8 (AsPitAlb-E-8), în Constelația (Const) cea mai apropiată de PorGal, în cauză,
denumită (din câte cunoaștem): ConstGal „Eminesciana” Nr.6 (Const-Gal-E-6), în care va evolua
existențial, în continuare. Dacă însă performanța existențială, menționată anterior, nu va putea fi
realizată și, ca urmare, P-E-8 nu va putea fi validată ca AsPitAlb stabil funcțional, în cursul anului 2012-cg,
până la începutul perioadei temporale în care urmează a se deschide PorGal, menționată anterior, atunci,
din câte cunoaștem, P-E-8 va rămâne, definitiv, ca Planetă, în cadrul DomExistGalZod și-și va continua
evoluția existențială planetară, încă, aproximativ: 100.000 ani fizici, dar în condițiile în care LPM-fiz-6 nu
va mai exista, ca atare, urmând a fi (din câte cunoaștem) anihilată ființial în data: 25.01.2013-cg, după
care, apoi (după încheierea evoluției sale existențiale, în cadrul DomExistGalZod), va fi anihilată și la
nivel planetar, prin „asimilare”, de către AsZod (denumit popular: Soare).
3. Pentru a sprijini realizarea performanței existențiale necesare, care să permită validarea civilizațională
(menționată anterior), Ierarhia de Conducere (IerCond) abilitată (IerCondAb) a stabilit (din câte
cunoaștem), un program, special, de evoluție existențială, în funcție de performanța existențială,
civilizațional-virtuală, realizată, până atunci, de către LPM-fiz, în cauză, adică până la data stabilită, în
acest scop (cu precizarea că durata totală a unei ErZod, aferentă unei LPM-fiz, existentă în cadrul P-E-8,
este de aproximativ 1.000 ani-fizici). În plus, dacă se apreciază ca necesar, IerCondAb poate stabili și
realizarea unui program, adecvat, de sprijinire existențială, la începutul ErZod-9, ca ultimă ErZod a LPMfiz, în cauză.
Între performanțele existențiale (menționate anterior) care trebuie îndeplinite, de către LPM-fiz6 (până la datele menționate anterior, în funcție de caz), apreciem că, în primul rând, trebuie avută în
vedere: eliberarea, corespunzătoare, a științelor de tip: gnoseologic, respectiv a științelor de tip:
existențial, de falsitatea, în ansamblu, a modelului gnoseologic-existențial, denumit: fizic, semnalat, ca
pericol fundamental (din câte cunoaștem), inclusiv prin sintagma uzitată, în special, la nivel religios:
„Cunoașteți adevărul și adevărul vă va face liberi!”, subiect pe care îl vom explica, chiar în această
lucrare, urmând ca alte obiective performanțial-condiționale (pe care le mai cunoaștem) să facă obiectul
unei alte lucrări, ulterioare.
Astfel, în contextul expus anterior, trebuie să se știe că întreaga Populație lumească a LPM-fiz-6 a
fost supusă unei agresiuni informaționale, deosebit de puternice, nu numai prin falsele religii care au
„înrobit-o” (exemplu: înrobirea existențială specifică RCO, ca „rob al lui Dumnezeu”, respectiv aservirea
existențială specifică RC Catolice, ca „serv al lui Dumnezeu”), atât din punct de vedere gnoseologicexistențial, cât, mai ales, prin falsele științe („pseudo-științe”) care se „învață” în cadrul învățământului
public, denumite, în ansamblul lor, ca model „științific” (dar, în realitate, „pseudo-științific”): modelul
științific, general: fizic. Modelul general fizic, menționat anterior, acordă Fizicii (respectiv Chimiei,
respectiv Biologiei, respectiv Istoriei, respectiv Sociologiei, respectiv Medicinei ș.a.) roluri fundamentale în
explicarea, existențială, a realității ființiale, respectiv a realității locaționale, respectiv a realității
populaționale, respectiv a realității diverse (adică de alt tip, decât cele menționate anterior). Trebuie,
astfel, să se cunoască și să se conștientizeze bine, de către marea majoritate a Populației LPM-fiz-6, a P-E8, în care suntem integrați existențial, și, mai ales, de către categoria politico-partidică, conducătoare, la
nivel societal, că, de fapt, realitatea (Re) civilizațională (Civ) în care suntem integrați, existențial, este o
realitate civilizațională (ReCiv) virtuală (ReCivV), ale cărei baze conceptuale, ideologice, respectiv
științifice, au fost stabilite într-un trecut foarte îndepărtat, de către o altă Civilizație (care nu a fost creată,
3

în sensul virtual, expus anterior), care a descoprit și aplicat, în mod corespunzător, Știința Informației,
respectiv Tehnologia Informatică (inclusiv la un nivel performant: creațional-civilizațional-virtual), nu doar
în urmă cu aproximativ 60 de ani-fizici (așa cum s-a întâmplat în cadrul CivV care este proprietară a P-E-8
și, în consecință, a LPM-6 (denumită generic, ca CivV: Civilizație Virtuală, de tip Animalier-Goriliană,
Inidividuală, Albă, Sexuală, Democratică și notată prescurtat, simbolic: CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem), ci cu
foarte mult timp în urmă, care Civilizație există și în prezentul nostru, fiind numită generic: Civilizația
Creatoare, Inițială, Absolută, Conducătoare și notată, prescurtat, simbolic: Civ-Cr-In-Ab-Cond, și care nu
doar că a realizat, pentru prima dată (din câte cunoaștem), o CivV, punând astfel bazele Creaționismului
Civilizațional Virtual, atât în ceea ce privește concepția ideologică, cât și în ceea ce privește concepția
tehnologică, ca: Știință Creaționistă Civilizațional-Virtuală (StCrCivV), respectiv ca: Tehnologie
Craționistă Civilizațional-Virtuală (TehCrCivV), ci a mers și mai departe, punând bazele ideologice
(științifice), respectiv tehnologice, ale Creaționismului Civilizațional Virtual (CreatCivV), realizat chiar de
către alte CivV, deja create și adaptate, în mod corespunzător, nu doar pentru o evoluție existențială
specifică, din punct de vedere civilizațional-virtual, ci și pentru o evoluție existențială specifică, dintr-un
punct de vedere civilizațional virtual, adaptat creației altor CivV, după cum, dar la un nivel,
corespunzător, redus, în chiar CivV care este proprietară a P-E-8, respectiv a LPM-fiz-6, s-a ajuns, deja, la
implementarea unor tehnologii de realizare de intreprinderi specializate în fabricarea de roboți, în care
lucrează, efectiv, numai roboți, și doar personalul tehnic (supraveghetor, depanator ș.a.), nu este alcătuit,
din roboți.
În contextul expus anterior, mai menționăm că (tot din câte cunoaștem), chiar CivV-Gor-Ind-AlbSex-Dem (adică CIvV care a realizat și este proprietară a P-E-8) a fost creată, ca CivV, de către CivV
Creatoare de CivV (CivVCrCivV), denumită generic: CivV-Peștiliană-Cașalotiană-Ind-Albastru-Deschis,
Oligarhică, Neagresională Civilizațional-Virtual (notată simbolic: CivV-Peșt-Caș-Ind-AlbasDescONAgCivV), cu precizarea că oligarhia conducătoare, în cadrul CivVCrCivV în cauză nu este (din câte
cunoaștem), doar una, exclusiv, plutocratică, ci una plutocratică, dar și meritocratică (în sensul că
Conducătorul Suprem - CondSup al CivVCrCivV, în cauză, nu a fost selectat din cadrul categoriei societale a
ființelor individuale superioare (FIS) cele mai „bogate” financiar, ci din cadrul FIS apreciate ca deosebit de
performante, la nivel de CrCivV, precum și, corespunzător, merituoase, corespunzător, la nivel societal).
Mai menționaăm că (din câte cunoaștem) CivV-Peșt-Caș-Ind-AlbasDesc-ONAgCivV a fost și
CivVCrCivV care a creat Gruparea Familială (GrFam) de: CivV-Gor-Ind-Alb-Dem, având ca CivV de bază
CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem, care este, la nivel de GrFam-CiV, proprietara P-E-8, precum și proprietara
LPM-fiz-6, în care suntem integrați existențial, precum și care a contribuit, până în prezent, cel mai mult,
la crearea GrFam-Gor-Ind-Alb-Dem , având ca CivV de bază: CivV-Gor-Ind-Alb-Deschis(AlbDesc)Informațional(Inf)-Dem, a cărei proiectare și realizare parțială (din câte cunoaștem), a început în urmă cu
aproximativ 10 milioane ani-fizici, precum și a cărei implementare existențială (denumită popular:
„naștere”), în cadrul LPM-fiz-6, a început în data de 20.12.1989 (odată cu începutul ErZod-9 a LPM-fiz-6,
precum și a P-E-8), care coincide cu data în care, la Timișoara, s-a declanșat RRD-1989.
Menționăm, de asemenea, că din cadrul primei GrFam, de: CivV-Gor-Ind-Alb-Dem , enunțată
anterior, fac parte: CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem, ca CivV de bază, precum și încă 5 CivV, care diferă de
CivV menționată anterior, în special, prin intermediul bio-informației de bază: vizuală, respectiv
auditivă, respectiv mirositoare, respectiv gustativă, respectiv tactilă. În același context, menționăm că în
cadrul GrFam-Civ-Gor-AlbDesc-Dem, născută în trecutul recent, pe lângă CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Inf-Dem
4

(ca CivV de bază) mai fac parte și următoarele CivV componente, diferențiate, între ele, tot prin tipul
bio-informației de bază: CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Vizual-Dem, CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Auditiv-Dem, CivVGor-Ind-AlbDesc-Miros-Dem, CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Gust-Dem, CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Tactil-Dem,
respectiv CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Emoțional(Emot)-Dem.
Mai adăugăm, la menţiunea anterioară, şi faptul că, din câte cunoaştem, reprezentanţii CivV, din
cadrul CivV menţionate anterior, ca şi componente ale celor două GrFam-CivV-Gor-Ind-Dem, care există,
în prezent în cadrul LPM-fiz-6, din cadrul P-E-8, coexistă, de fapt, cu o mare mulţime de fiinţe individuale
superioare fizice (FIS-fiz), care deşi sunt de origine genetică, primară, din cadrul uneia dintre CivV
componente ale celor două GrFam-CivV-Gor-Ind-Dem, menţionate anterior, au devenit FIS-fiz de tip
Mutanţi Civilizaţionali (MutCivV), ale unor CivV agresoare civilizațional-virtual (AgCivV), şi respectiv
exorcizoare civilizațional-virtual (ExCivV), și de regulă: oligarhice (O), adică nedemocratice (notate
simbolic: CivV-O-AgCiv-ExCivV), care MutCivV au fost realizați și preluați, în gestiune existențială
civilizațional-virtuală (GestExistCivV), adică în programare, respectiv în animare, existențială, virtuală,
de către și la cererea respectivelor CivV-O-AgCiv-ExCivV, contra-cost, cu aprobarea IerCondAb a celor
două GrFam-CivV-Gor-Ind-Dem, menţionate anterior, pentru a se obţine, inclusiv în acest mod, fonduri
necesare achitării unor costuri specifice (impuse a fi plătite, prin reglementări, corespunzătoare, stabilite
de către IerCondAb, pentru prestarea unor servicii specifice, ca de exemplu: plata pentru utilizarea
parțială și specifică a LPM-fiz-6, ș.a.), în cauză. În contextul menționat anterior, mai precizăm că (din câte
cunoaștem) FIS-fiz-MutCivV, în cauză, alcătuiesc marea majoritate a FIF-fiz care există, în prezent, în
cadrul LPM-fiz-6, estimată la aproximativ peste 90% din totalul Populaţiei de FIF-fiz a LPM-fiz-6, care
există, în prezent.
Trebuie să se mai ştie că (din câte cunoaștem) dintre FIF-fiz-MutCivV, menţionate anterior, o
parte, corespunzător selectată, va fi transferată, existenţial, odată cu producerea evenimentului
catastrofic-distructiv, major, menționat anterior, adică în perioada: 18-20.12.2012-cg, prin: exod prin
dispariție, în alte LPM-fiz aferente unor alte Planete, a căror proprietari sunt CivV-O-AgCivV-ExCivV, în
cauză, în scopuri specific utilitariste, avute în vedere de către respectivele CivV-O-AgCivV-ExCivV, dar, de
regulă, nu tot ca FIS-fiz, ci, inclusiv, pentru a fi transformate, fiinţial, în mod corespunzător (după
transferarea lor în alte LPM-fiz), inclusiv prin degradare fiinţială, adică din FIS-fiz, în fiinţe individuale
medii, fizice (FIM-fiz), respectiv în fiinţe individuale inferioare, fizice (FII-fiz), care vor exista, ca atare, în
cadrul LPM-fiz în care au fost transferate existențial.
Pentru a se întelege, mai bine, cele expuse anterior, exemplificăm cazul FIS-fiz-MutCivV (din cadrul
LPM-fiz-6), care aparțin CivV-Gor-DubluMutCivV (2MutCivV), dar care sunt de origine primară, în principal,
din cadrul CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem, precum și, în secundar, din cadrul celorlalte CivV, componente ale
celor două GrFam-Civ-Gor-Ind-Dem, menționate anterior, mutate civilizaţional, mai întâi de către CivVReptiliană-Dragoniană-Androgină(And)-Galbenă-Gustativă-O-AgCivV-ExCivV (notată simbolic: CivV-RepDrag-And-Galb-Gust-O-AgCivV-ExCivV), şi apoi de către CivV-Rep-Şerp-Indigo-Mirositoare-O-AgCivVExCivV, CivV condusă, la nivel suprem, de către: CondSup , care este o fiinţă, specific androgină,
superioară (FAS), denumită la nivel de cuplu partenerial, specific androgin: Hristos-Maria. FAS care deține
funcția de CondSup, menționată anterior, este alcătuită, la nivel de component individual, de fostele FISfiz: Hristos (din cadrul fostei LPM-fiz Nr. 4, din cadrul fostei Planete, numită: Ancestralia, după numele
Cond-Sup-Planetar al respectivei Planete care s-a numit: Ancestral, Planetă aparţinând CivV-Gor-Ind-AlbSex-Dem), respectiv din: Maria, care, ca FIS-fiz, a fost mama lui Jeshua Nr.4, fiul lui Menahen-Esenianul
5

Nr.4, care au existat, ca FIS-fiz, în cadrul LPM-fiz-2, din cadrul Planetei „Eminesciana” Nr. 1 (P-E-1). În
legătură cu Hristos, mai completăm că (din câte cunoaștem) este şi fiul cel mai mare al lui Teros (fost
Cond-Sup-Planetar al Planetei Tera, a doua Planetă după planeta Ancestralia, care a aparţinut CivV-GorInd-Alb-Sex-Dem), precum și fratele cel mai mare al lui Lucifer (un alt fiu al lui Teros, născut însă nu în
cadrul LPM, ca Hristos, ci în cadrul LP Superioare - LPS a Planetei Tera) și mai este și condSup al grupării de
religii, de tip creștin, care se practică și în prezent în cadrul LPM-fiz-6, fiind numit, în cadrul respectivelor
religii, în mod popular, dar fals: Dumnezeu (fapt cunoscut însă doar de către foarte puțini inițiați în cadrul
RC) .
Tot pentru a înţelege, mai bine, ce se va întâmpla cu FIS-fiz-MutCivV selectate pentru a fi
transferate în cadrul unor alte LPM-fiz, a unor alte Planete, vom exemplifica, mai detaliat, cazul FIS-fizMutCivV aparţinând CivV-Gor-2MutCivV-And-Indigo-Miros-O-AgCivV-ExCiv, menţionată anterior, care (din
câte cunoaștem), după ce vor fi transferate prin: exod prin dispariție, în cadrul LPM-fiz de destinaţie,
aparţinând CivV menţionată anterior, unde vor fi supuse unei trieri, corespunzătoare, după care, anumite
FIS-fiz vor fi integrate, existenţial, tot ca FIS-fiz, dar în cadrul respectivei LPM-fiz, iar, dintre FIS-fiz rămase,
unele FIS-fiz vor fi transformate, prin degradare fiinţială, în fiinţe individuale medii, fizice (FIM-fiz), altele
în fiinţe individuale inferioare, fizice (FII-fiz), în funcţie de nevoile corespunzătoare, de FIS-fiz, respectiv de
FIM-fiz, respectiv de FII-fiz, ale CivV în cauză, în cadrul LPM-fiz, respective, iar restul vor fi anihilate fiinţial,
fiind considerate: rebuturi fiinţiale.
Cu privire la cele menţionate anterior, exemplificăm câteva cazuri de degradare fiinţială a FIS-fiz în
FIM-fiz, respectiv în FII-fiz (despre care avem cunoştinţă), şi anume: transformare, degradantă fiinţial, din
FIS-fiz, în FIM-fiz, de tip: animalier domestic, exemple: cai, cămile, taurine, oi, berbeci, câini ş.a.;
respectiv: animalier sălbatic, în scopul de a fi vânate exemple: cerbi, urși, mistreți, vulpi ș.a.; respectiv de
tip: peştilian, exemple: delfini, morse, foci ş.a.; respectiv de tip păsărean, exemple: păsări domestice,
respectiv sălbatice, exemple: șoimi, ciori, porumbei ş.a.; respectiv de tip insectifer: albine, anumiți
gândaci ş.a.;respectiv de tip FII-fiz: vegetaliere, exemple:pomicole: smochini, curmali ş.a.; respectiv florale
decorative, exemple: trandafiri, crini ș.a., respectiv vegetaliere de tip: legumicule: bumbac, soia, mac ș.a,
respectiv: cristalifere, respectiv: coralifere ș.a.
Trebuie precizat, deşi pare greu de crezut, că inclusiv în cadrul LPM-fiz-6, A-P-E-8, în care suntem
integraţi existenţial, se procedează, într-un mod asemănător, prin degradarea unor FIS-fiz, selectate,
corespunzător, în acest scop, pentru a se obţine anumite categorii animaliere, peştiliene, insectifere,
arborescente (stejari, tei, fagi ș.a.), pomicole (exemple: pruni, piersici, caiși ș.a.), respectiv florale
decorative (exemple: lalele ș.a.), aflate în deficit (inclusiv datorită, în special, prigonirii existenţiale la care
sunt supuse, prin vânat, pescuit, poluare ş.a., ca de exemplu: elefanţi, cai, cămile, delfini, morse, foci,
cerbi, reni, caprifere, respectiv vegetalifere: stejari, fagi, arţari, tei, respectiv florale decorative, exemple:
nuferi ş.a.), situaţie care motivează, între altele, inclusiv atracţia şi chiar ataşamentul specific al FIM-fiz,
menţionate anterior, faţă de FIS-fiz.
Tot în contextul menţionat anterior, semnalăm şi anumite referinţe informaţionale, mai ales cu
specific religios (în cadrul societăţilor mai evoluate), sau în specific tradiţional (în cadrul societăţilor mai
puţin evoluate, sau chiar primitive), dintre care exemplificăm denumirea practicanţilor religiei creştine, în
cadrul “Evangheliilor” componente ale “Noului Testament”, cu calificative de tip “oi”, respectiv “oiţe” (ale
Domnului!), respectiv idealurile post-lumeşti ale unor triburi, care populau, în trecut, continentul Nord-
6

American, referitor la ajungerea, după moartea lor fizică, în preriile de vânătoare, specific „cereşti”, având
diferite denumiri (exemplu: Câmpiile Elizee).
Încheiem expunerea efectuată, în contextul, lărgit, anterior, cu menţiunea că acceptarea
sacrificării unor FIS-fiz, selectate, însă, într-un mod corespunzător, pentru a fi transformate, inclusiv prin
degradare fiinţială, în FIM-fiz, respectiv în FII-fiz, a fost impusă, mai ales, pentru a se obţine, inclusiv pe
această cale, o parte din fondurile necesare, deosebit de mari, pentru a fi plătite de către Cond-Sup al GrFam-CivV-Gor-Ind-AlbDesc (având ca CivV principală: CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Inf-Dem), pentru închirierea
LPM-fiz-6, în vederea “naşterii” şi „formării” existenţiale, a primelor generaţii de FIS-fiz, respectiv de FIMfiz, respectiv de FII-fiz, aferente Gr-Fam-CivV-Gor-Ind-AlbDesc-Dem, în cauză.
4. Pentru a se înțelege, mai bine, adevărata semnificație a fenomenului catastrofic-distructiv, major,
prevăzut a se realiza (din câte cunoaștem) în perioada: 18-20.12.2012 (în conformitate cu informațiile pe
care le deținem, inclusiv de la colaboratori ai noștri, care sunt membri ai Mișcării „Sarmisegetuza”, și care
sunt și: Comunicatori astrali (ComAst), adică beneficiază de calitatea (considerată, încă: paranormală,
de către cei neinițiați) de a comunica, telepatic, cu reprezentanți ai unor IerCond superioare nivelului
lumesc al LPM-fiz-6, în care suntem integrați existențial), evidențiem câteva exemple, specifice, de
producere, anterioară, a fenomenului catastrofic-distructiv, major, în cauză, în trecutul P-E-8, dar tot la
începutul ultimei ErZod (nr.9) a unor LPM-fiz anterioare LPM-fiz-6, în care suntem integrați existențial:
4.1.- evenimentul catastrofic similar (dar nu și identic), petrecut la începutul ErZod-9, în cadrul
LPM-fiz-5, în urmă cu aproximativ 10.000 ani fizici, în care, între altele, a fost scufundat
Continentul Atlantida;
4.2.- evenimentul catastrofic similar (dar nu și identic), petrecut la începutul ErZod-9, în cadrul
LPM-fiz-4, în urmă cu aproximativ 18.000 ani fizici, în care au fost inundate mai multe teritorii
mari, eveniment care a rămas, în memoria colectivă (inclusiv în cadrul Vechiului Testament), sub
denumirea populară: Potopul lui Noe;
4.3.- evenimentul catastrofic similar (dar nu și identic), petrecut la începutul ErZod-9, în cadrul
LPM-fiz-3, în urmă cu aproximativ 28.000 ani fizici, în care a fost scufundat Continentul Lemuria;
4.4.- mai exemplificăm, dar într-un alt context, și evenimentul catastrofic, specific distructiv,
petrecut la începutul ErZod-7, specifică tot LPM-fiz-6, în urmă cu aproximativ 2.050 ani-fizici (față
de prezentul nostru), eveniment relatat de către mai multe surse de informații ( în majoritate
specifice religiei creștine - RC, incluzând şi un cutremur puternic, care a crăpat catapeteasma
templului din Ierusalim, şi a provocat o intensă întunecare, temporară, a Soarelui), eveniment
relatat, însă, într-un mod în mare parte falsificat şi mistificat (în sensul că a fost asociat, deliberat,
presupusei „răstigniri pe cruce” a personalității eseniene: Jeshua (Isus), care eveniment, de fapt
(din câte cunoaștem), nici nu a avut loc, cu precizarea că (tot din câte cunoaștem), „răstignirea”
respectivă a fost inventată de către Saul din Tars (falsul „apostol” Pavel), în scopul introducerii
unei puternice componente emoționale, specific tragice, menită să capteze cât mai mulți aderenți
la falsa religie, pe care acesta a conceput-o (denumită ulterior: religie creștină – RC). Saul din
Tars, fost, de fapt (din câte cunoaştem), un înverşunat iudaist, prigonitor de jeshuişti (isusişti),
misiune care i-a fost încredinţată, oficial, de către organul suprem de conducere a respectivei
religii (Sanhedrin; Sinedru).
În perfidia sa, dar și în disperare de cauză, că prin măsurile represive, aplicate până atunci,
nu a putut anihila și nici stopa extinderea Cultului religios, în cauză, Saul din Tars a ajuns la
7

concluzia că îşi poate realiza, mai bine, misiunea care a fost încredinţată, simulând o viziune (pe
drumul spre Damasc) care, chipurile, l-ar fi determinat să se transforme, din prigonitor, în adept
“fervent” al Cultului jeshuist (isusist). În această situaţie, probabil că nu i-a fost prea greu, să se
impună, într-un timp, relativ scurt (cu experienţa specific religioasă, dar şi dramatică, pe care o
avea, în calitate de absolvent a Universităţii din Alexandria, unde a urmat, din câte cunoaștem,
cursuri de religie, dar şi de actorie), în calitate de conducător al unei ramuri cultice, care, sub
conducerea sa (dar şi a “apostolului” Simon-Petru, pe care l-a atras, de partea sa, promiţându-i
anumite avantaje personale), pe care a dezvoltat-o și a extins-o, în religie, pe care, apoi, a
modificat-o (inclusiv prin introducerea unor blasfemii) și a orientat-o spre cu totul alte obiective,
faţă de obiectivele iniţiale, specifice, promovate de Cultul Jeshuist (Isusist).
În acest fel, Saul din Tars a reuşit să transforme, în religie, o ramură dizidentă a Cultului
Isusist, pe care a răspândit-o, mai ales, în afara Palestinei. Religia în cauză a fost, apoi,
transformată, prin falsificare şi mistificare (şi mai ales prin: “hristos-izare”), adică prin
transformarea personalităţii Jeshua-Isus, prin schimbare de nume, mai întâi în: Isus-Hristos
(respectiv Isus-Christos), după care, în timp, s-a ajuns chiar la eliminarea numelui Isus şi înlocuirea
numelui în cauză cu numele: Hristos (Christos), căruia i s-a adăugat, în final, şi calitatea
blasfemiatorie de: “Dumnezeul nostru”, rezultând, astfel, pe de o parte: religia creştină (RC), iar,
ulterior, pe de altă parte, mai multe culte şi chiar religii, derivate, din RC (denumită şi: Hristoism,
sau: Creştinism), ca, în final, să ajungă la denumirea de: RC Ortodoxă (RCO), sau: Creştinism
Ortodox (însă cu un aport determinant din partea împăratului roman Constantin şi a urmaşilor săi
ideologici-religioşi).
Transformarea, respectiv mistificare cultului jeshuist (isusist), în modul expus anterior, s-a
realizat, astfel, în mai multe etape, începând cu Saul din Tars (falsul „apostol” Pavel), apoi cu
împăratul Constantin, apoi cu mai mulţi clerici, care au urmat, grupaţi sub denumirea generică de:
“Sfinţii Părinţi”. Acţiunea iniţiată de Saul din Tars a fost, însă, declanşată (din câte cunoaştem)
abia după ce personalitatea Jeshua (Isus), împreună cu personalitatea: Menahen (respectiv:
Menahen-Esenianul) au părăsit LPM-fiz-6, prin „exod prin înălțare” (adică prin preluare, de către
o navă extraplanetară, care, însă, nu a coborât pe sol, ci a rămas la o anumită înălțime,
personalităţile, în cauză, fiind teleportate, de la sol, la bordul navei extraplanetare, în cauză
(eveniment denumit, în mod popular, la acea vreme: înălțare), în anul în care Jeshua (Isus) a
împlinit 33 de ani-fizici. Din câte cunoaştem, personalitatea: Menahen-Esenianul a fost adevăratul
tată a lui Jeshua(Isus), iar activitatea sa, societală, a fost descrisă și apreciată, în mod deosebit, în
cadrul unuia dintre manuscrisele găsite, ulterior, în perimetrul teritorial al localității: Qumran (fiind
inclus în colecţia de scrieri, denumită: Manuscrisele de la Qumran), motiv pentru care, în scopul,
subversiv, de a oculta, corespunzător, descendența directă a lui Jeshua din Menahem și Miriam
(Maria), din câte cunoaștem, Saul din Tars a inventat mistificarea: „imaculatei concepții”, de
către Miriam (Maria), a lui Jeshua-Isus. Referitor la personalitatea: Menahem Esenianul, mai
menționăm că ( tot din câte cunoaștem) a fost: Vectorul ființial, societal, fundamental,
civilizațional-virtual (VecFSocFCivV) al ErZod-6 (la sfârșitul căreia a existat), în cadrul Civilizației
Virtuale, Goriliene, Individuale, Albe, Sexuale, Democratice (CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem), după
cum fiul său: Jeshua a fost VecFSocFCivV, pentru aceeași CivV, în cadrul ErZod-7 (la începutul
8

căreia a existat), după cum şi: Mihai Eminescu a fost VecFSocFCivV în cadrul ErZod-8, pentru
aceeași CivV (la sfârșitul căreia a existat).
Mai menționăm, pe de altă parte, că procedeul de exod, cu o navă de transport, extraplanetară,
în cauză, a mai fost, apoi, utilizat (din câte cunoaștem) și pentru evacuarea marii majorități a Populației
Statului Mayaș, la începutul secolului XII (conform informațiilor primite, prin comunicare telepatică, de
către anumiți ComAst, cu care colaborăm, adică înainte ca cele 2 continente, denumite, în prezent:
americane, să fie “descoperite” şi apoi decimate, civilizațional, de către conquistadorii spanioli),
evacuare care s-a efectuat (din câte cunoaștem), cu ajutorul unei flote navale, extraplanetare
(eveniment semnalat, inclusiv, printr-un desen sugestiv, inscripţionat pe o piatră mortuară, a regelui Pacal
cel Mare, fost conducător al oraşului mayaş Palenque, care s-a păstrat, în timp, putând fi vizualizat și în
prezent, în teritoriul în care a existat, în trecut, Statul Mayaş).
În același context, mai menționăm (tot din informațiile primite de la ComAst cu care colaborăm) că
cele 4 descrieri (denumite popular, dar impropriu: Evanghelii), componente ale așa-numitului: „Nou
Testament” (pentru a se crea, astfel, iluzia că ar fi o continuare a Vechiului Testament), au fost
realizate, tot din inițiativa și la comanda lui Saul din Tars, de către un atelier, specific (în acea vreme), de
scriere, în limba greacă, contra-cost, într-un mod, aproximativ similar, celui descris de Alina Mungiu
Pippidi, în piesa: Evangheliștii, autoarea primind, probabil, informațiile în cauză, tot prin comunicare
telepatică (denumită de către anumiți Comunicatori și ca: channelling), dar, probabil, nu din surse
informaționale, specific Astrale (denumite și: Radiante, respectiv: Luminoase), ci, din surse
informaționale: Găunoase (denumite și: Absorbante, respectiv: Întunecoase), prin care se confirmă, în
parte, anumite informații (care au fost transmise și altor Comunicatori telepatici), referitoare la modul în
care au fost concepute și realizate, de fapt, cele 4 Evanghelii, precum și că Maria din Magdala (denumită
și: Maria Magdalena), a fost, de fapt, partenera lui Jeshua-Isus, așa cum a ilustrat-o și Leonardo da Vinci
în tabloul: „Cina cea de taină”, și nu cum, în mod batjocoritor, a fost prezentată în cadrul unora dintre
„Evangheliile” componente ale aşa-zisului: „Nou Testament”.
Mai completăm, în legătură cu modul în care a fost realizat tabloul menționat anterior (care a
făcut și obiectul scrierii unei cărți, precum și a realizării unui film, intitulate: „Codul lui da Vinci”), că (din
câte cunoaștem) tabloul în cauză reprezintă ultima cină, la care au participat, împreună, Jeshua-Isus,
Menahen-Esenianul și principalii lor colaboratori (numiţi: apostoli, în cadrul “Noului Testament”), cu o zi
înaintea datei în care Jeshua-Isus şi Menahen-Esenianul, s-au „înălțat”, la bordul navei extraplanetare,
cu care au părăsit LPM-fiz-6, prin modul, denumit popular: „exod prin înălțare” (diferit de un alt mod
specific, utilizat, în alte cazuri, denumit popular: „exod prin dispariție”, adică prin dispariția fizică, dintr-un
anumit loc), cu urmarea de a nu mai apărea în cadrul LPM-fiz (cum cunoaștem că s-a întâmplat cu
personalitatea numită: Contele de Saint-Germain), sau pentru a reapare, dar în alt loc, și, de regulă, la o
distanță destul de mare de locul dispariției (cum cunnoaștem că s-a întâmplat cu personalitatea:
Apollonios din Tyana).
Tot în contextul anterior, precizăm că (din câte cunoaştem), lucrarea intitulată: “Apocalipsa lui
Ioan”, care a avut şi contribuţia principală la denumirea populară asociată fenomenului catastroficdistructiv, major, previzionat a avea loc în perioada 18-20.12.2012, de fapt, nu aparţine “apostolului”
Ioan, cum nici cele 4 „Evanghelii”, nu aparţin autorilor declaraţi, oficial (aşa cum s-a menţionat anterior),
ci unui atelier de scris, în limba greacă, la care Saul din Tars a apelat, în acest scop (vezi şi menţiunea
aferentă la piesa “Evangheliştii”, având ca autoare, pe Elena Mungiu-Pipidi), o dovadă, în acest sens, fiind
9

şi aceea că presupusul “apostol” Ioan, în calitate de autor al Apocalipsei, ar fi trebuit să aibă peste 100 de
ani, în perioada în care se afirmă că ar fi scris lucrarea respectivă. Din informaţiile primite, de către
anumiţi ComAst, rezultă că lucrarea denumită: “Apocalipsa”, are ca autor o persoană, necunoscută, ca
atare, în prezent, pe de-o parte, iar, pe de altă parte, că lucrarea, în cauză, a fost inclusă printre lucrările
acceptate, ca dogmatice, în colecţia „canonică”, descriere specifică RC, abia după ce a fost corespunzător
falsificată şi mistificată.
5. În contextul celor expuse anterior, atenționăm că (din informațiile primite, inclusiv de la sursele
menționate anterior), este nu doar posibil, ci și probabil, ca înainte de producerea evenimentului
catastrofic-distructiv, major, în perioada 18-20.12.2012 (menționat anterior), să se producă măcar un
eveniment de sosire a unei nave extraplanetare (eveniment pentru care una dintre datele posibile și
chiar probabile, ar putea fi (potrivit informațiilor primite): Ziua Națională a României, în scopul de a
atrage, pe de o parte, atenția asupra iminenței și gravității producerii evenimentului catastrofic-distructiv,
major, menționat anterior, precum și, pe de altă parte, în scopul atragerii atenției, publice, asupra
României, în calitate de: Stat-înainte mergător, în cadrul ErZod-9, selectat, în acest scop, de către
IerCond a CivV-Gor-Ind-Alb-Sex-Dem.
În acelaşi context, apreciem că ar mai putea fi utilizate şi datele: 21.11.2012, respectiv:
12.12.2012 (date care constituie, fiecare, un: „palindrom” secvențial, calendaristic, specific, cu o
importanță nu doar remarcabilă, ci și semnificativă, în cadrul Creaționismului Civilizațional Virtual
(CrCivV), astfel încât, dacă data în cauză este utilizată, într-un anumit scop, proprietatea (calitatea)
specifică de: palindrom, a respectivei date, poate asocia (în funcție de caz) o bonificare specifică,
evenimentului în cauză, ceea ce, în contextul menționat anterior, ar putea consta într-o accentuare,
corespunzătoare, a rolului spiritual al României, în această perioadă temporală, dar și protector, la nivel
de țară, precum și la nivel de Populație (rol previzionat, în acest sens, și, totodată, caz, inclusiv de către
mai mulți cunoscuți previzionari, precum: Nostradamus, „Sfântul” Serafim din Sarov, Sundar Singh,
Vanga Constadinova, Gupta Swami, autorul prezentei lucrări), precum și de către alți previzionari,
inclusiv din România, dar rămași, încă, necunoscuți, la nivel public).
6. Tot în legătură cu evenimentul catastrofic-distructiv, major, menționat anterior, dorim, să mai atragem
atenția, mai ales, asupra consecințelor catastrofice care s-ar putea produce asupra României, ca Stat,
respectiv asupra Populației României, în cazul în care evenimentul catastrofic-distructiv, major, în cauză,
se va produce în varianta sa cea mai gravă, respectiv în varianta sa cea mai puțin gravă (putând exista,
din câte cunoaștem, una dintre cele două variante, menționate anterior). Astfel tot(din câte cunoaştem),
în varianta mai puțin defavorabilă (în cazul în care se va reuşi ca evenimentul în cauză să fie, în mod
corespunzător, „întâmpinat”), printr-o pregătire adecvată (atât la nivel teritorial, cât și la nivel
populațional), efectele dezastruoase aferente producerii evenimentului catastrofic, în cauză, vor fi
considerabil mai reduse, comparativ cu varianta mai mult defavorabilă, în contextul în care
evenimentul catastrofic-distructiv, major, respectiv, nu va putea fi întâmpinat, în mod corespunzător, și
se va produce în mod surprinzător (neașteptat).
Datorită spațiului (și așa „exagerat”) alocat acestei lucrări, în măsură chiar să limiteze captarea
atenției unui număr foarte mic de persoane, doritoare a lectura lucrarea, în cauză, ne vom referi, în
continuare, numai la menționarea principalelor evenimente cu care (din informațiile primite) este
probabil ca să se confrunte România, în varianta mai mult defavorabilă, respectiv în varianta mai puţin
defavorabilă, a producerii evenimentului catastrofic-distructiv, major, respectiv. Pe de altă parte, facem
10

cunoscut că vom difuza prezenta Anexă nr. 11, inclusiv ca o lucrare distinctă (cu mențiunea că este un
extras din lucrarea, în ansamblu, având titlul precizat, inițial, care o include ca: Anexa nr. 11), pentru a-i
asigura, astfel, un grad mai mare de accesibilitate, lucrare pentru a fi lecturată și cunoscută, de cât mai
multe persoane interesate, cărora le vom transmite, la cerere (prin E-mail), atât lucrarea în ansamblu
(după ce va fi finalizată), cât și, mai repede, ca extras, reprezentând: Anexa Nr.11, a lucrării de ansamblu,
menționată anterior.
6.1. Consecințe teritoriale probabile, asupra României, în varianta în care nu se vor lua, din timp,
măsuri preventive, corespunzătoare, pentru prevenirea, respectiv limitarea consecințelor
distructive ale evenimentului catastrofic-distructiv, major, în cauză:
6.1.1.- distrugerea parţială a 2 poduri peste fluviul Dunărea;
6.1.2.- distrugerea parţială a mai multor hidrocentrale;
6.1.3.- distrugerea, în proporție de aproximativ 30%, a principalelor magistrale feroviare;
6.1.4.- distrugerea, în proporție de aproximativ 30%, a marilor magistrale rutiere;
6.1.5.- distrugerea, în proporție de aproximativ 30%, a aeroporturilor internaționale;
6.1.6.- distrugerea, în proporție de aproximativ 30%, a marilor gări feroviare;
6.1.7.- distrugerea, parţială, în proporție de aproximativ 30%, a mai multor clădiri
monumentale (exemple: Palatul Parlamentului, Palatul Guvernului, Casa Presei, Arcul de
Triumf);
6.1.8.- distrugerea, parţială, în proporție de aproximativ 30%, a marilor întreprinderi
(exemple: termocentrale, centrale nucleare, combinate siderurgice, rafinării, platforma
marină ș.a.);
6.1.9.- distrugerea, în proporție de aproximativ 30%, a clădirilor cu specific de locuințe, în
marea majoritate a marilor orașe (exemple: centrele județene), cu exemplificarea că
pentru orașul Buzău (din câte cunoaștem), este previzionată o distrugere de aproximativ
50%, pentru rolul criminal, pe care l-a avut grupul de reprezentanți ai „cunoscutului”
batalion 404 (având sediul în respectivul oraș), implicați în reprimarea participanţilor la
RRD-1989, la Timișoara, mai ales în cadrul Spitalului Județean, dar și la București, unde a
contribuit, la confiscarea puterii în stat, în mod nelegitim, din punct de vedere
revoluționar, grup condus (tot din câte cunoaștem) de către: Gheorghe Truțulescu, care a
și făcut (presat de „împrejurări”, în cadrul unei ședințe de judecată a procesului denumit
popular, dar și peiorativ: Procesul Țigareta) referință, publică, la participarea „specifică”, a
respectivului grup, la RRD-1989;
6.1.10.- distrugerea, în proporție de aproximativ 40%, a bisericilor aferente RCO, precum și
în proporție de 10-30% (în funcție de nocivitatea religiei în cauză) a bisericilor, respectiv a
templelor aparținând altor religii, a căror practicare provoacă consecinţe existenţiale grave,
atât asupra practicanţilor religiilor în cauză, cât și asupra locurilor, respectiv a localităților
(în funcție de caz), în care sunt amplasate respectivele biserici sau temple.
6.1.11. În legătură cu nocivitatea deosebită a religiei creștine (RC), în general, precum și
mai ales a religiei creștin-ortodoxe (RCO), respectiv a RC catolice (RCC), referitoare, mai
ales, la înrobirea ființială ca: „rob al lui Dumnezeu”, în cadrul RCO, respectiv ca: „serv al
lui Dumnezeu”, în cadrul RCC (la naștere, prin ritualul de botez, respectiv la căsătorie, prin
ritualul marital, respectiv la înhumare, prin ritualul funebru), fără a ști, însă, cine este de
11

fapt: Dumnezeu și nici dacă este binevoitor sau răuvoitor, față de cei care acceptă, sau au
fost obligați (exemplu: prin botez la o vârstă la care erau inconștienți, referitor la
declararea lor ca: robi, respectiv ca: servi), apreciem că este vital pentru practicanții
„neștiutori”, care se supun îndemnului: „Crede și nu cerceta!”, ai RCO, respectiv ai RCC, să
se procedeze, de urgență, la o revizuire adecvată a Constituției României, la Articolul 29,
aliniatele 1-6, prin care apreciem că se identifică libertatea de conștiință cu libertatea de
credință religioasă (care sunt distincte), precum și cuvântul: conștiință cu cuvântul:
credință religioasă (care de asemenea sunt distincte), motiv pentru care propunem
modificarea conținutului Articolului 29, în sensul ca libertatea de credință, respectiv
libertatea acordată, la nivel constituțional, practicării religiilor, respectiv a cultelor
religioase, să fie, corespunzător, condiționată, în funcție de efectele existențiale ale
practicării respectivelor religii, precum și culte religioase, asupra aderenților la
respectivelor religii și culte religioase în cauză, în sensul de a proteja practicanții acestora
de efectele existențiale nocive, în general, la nivel societal, precum și distructive, la nivel
ființial, mai ales asupra practicanților în cauză, care pot fi transformați, de fapt, în mutanți
civilizațional-virtuali (MutCivV) ai acelor CivV care coordonează și controlează, de la nivel
extralumesc, practicarea religiilor în cauză.
6.2. Consecințe populaționale probabile, asupra României, în cazul în care nu se vor lua, din
timp, măsuri preventive pentru prevenirea, respectiv pentru limitarea consecințelor distructive
ale evenimentului catastrofic-distructiv, major, menţionat anterior:
6.2.1.- dispariția subită, prin exod prin dispariție (aparent inexplicabilă, în sensul că: nu se
vor găsi corpurile celor dispăruți), a aproximativ 40% din populația României, cu prioritate
corespunzătoare asupra practicanților (super-îndoctrinați religios - denumiți generic: bigoți
- și considerați nerecuperabili, pentru a mai putea redeveni FIS-fiz normale) religiilor,
respectiv cultelor religioase în cauză, respectiv a aproximativ 80% din reprezentanții, cei
mai nocivi, ai categoriei societale politico-partidice, post-revoluționare, din România,
categorie societală apreciată ca principală vinovată de producerea dezastrului societal în
care a ajuns România, respectiv asupra a aproximativ 90% din reprezentanții categoriei
societale specifice de deviaționiști sexuali (homosexuali, lesbiene, bisexuali), apreciați ca
nerecuperabili, la nivel societal, respectiv asupra unor Etnii considerate a fi avut un
important rol distructiv asupra Statului Român (exemple: Etnia Ungurească, Etnia
Țigănească, Etnia Kazară, de religie iudaistă, denumită, în trecut, în mod oficial: Etnia
Jidovească (chiar la nivel european), care, însă, în prezent, se auto-intitulează, în mod fals,
dar şi subversiv, ca fiind: Etnie Evreiască, de tip: „Askenhază”, și încă de tip: „semitic”, deși
este genetic diferită de adevărata Etnie Evreiască, de tip: semitic, cunoscută, la nivel
european, și sub denumirea de: Etnie Evreiască-Sefardă), respectiv asupra categoriei
societale de handicapați psihici, apreciați ca nerecuperabili, precum și, în general, asupra
categoriei societale de indivizi, dominant egoiști și, mai ales, mancurți, apreciați ca
nerecuperabili, la nivel societal;
6.2.2. îmbolnăvirea subită de boli accentuat dureroase (în funcție de caz), a aproximativ
60% din Populația României, implicați, cu prioritate, în poluarea societală, la nivel de:
poluare informațională (exemple: poluare religioasă, respectiv: poluare pseudo-științifică
12

ș.a.), respectiv de: poluare naturală (exemple: prin substanțe toxice, respectiv prin:
substanțe greu degradabile ș.a.), respectiv de: poluare urbană, precum și de: poluare
rurală, efectuate de către anumite persoane, în cursul existenței lor (exemple: posesori,
respectiv utilizatori de mijloace de transport puternic poluante la nivel de sol, aer, apă,
respectiv: fumători, respectiv: persoane care se droghează, respectiv de: poluare
simțorială (adică: video, audio, mirositoare, gustativă, tactilă, sexuală, ș.a.);
6.2.3. decese, pe bază de atac de cord, respectiv cerebral, respectiv prin accidente, cu
evoluție mortală, rapidă, sau chiar instantanee (ca efect al șocurilor gravitaționale,
respectiv emoționale ș.a., care vor însoți „Apocalipsa”), a persoanelor, în cauză,ce
urmează a fi, cu prioritate, selectate din categoriile populaționale de tip: Mutanți
civilizațional-virtuali (MutCivV) ai unor CivV oligarhice agresionale civilizațional
(CivVOAgCiv);
6.3. Consecințele teritoriale probabile, în cazul „întâmpinării”, prin măsuri preventive, respectiv
de limitare, corespunzătoare, a evenimentului catastrofic-distructiv, major, menționat anterior,
vor fi (din câte cunoaștem), reduse cu aproximativ 5-20% (în funcție de caz, adică de măsurile
preventive adoptate), din valorile menționate în cazul în care nu se vor întreprinde acţiuni de
prevenire şi respectiv de limitare a consecinţelor evenimentului catastrofic-distructiv-major,
menţionat anterior.
6.4. Consecințele populaționale, probabile, în cazul „întâmpinării” corespunzătoare a
evenimentului catastrofic-distructiv, major, prin acțiuni preventive, respectiv de limitare
corespunzătoare, a efectelor evenimentului catastrofic-distructiv, major, în cauză, urmează a fi
(din câte cunoaștem) reduse în proporție de 5-20%, în funcție de caz (adică de măsurile
preventive adoptate), din valorile menționate în cazul în care nu se vor adopta măsuri,
corespunzătoare, de prevenire, respectiv de limitare, a consecinţelor evenimentului catastroficdistructiv, major, respectiv;
6.5. Din cele expuse anterior, rezultă și motivația principală a titlului prezentei Anexe Nr. 11,
referitor la necesitatea, imperioasă, a înființării unui Institut de stat, de cercetări civilizaționalvirtuale (denumite, în alte contexte, și ca: paranormale, ezoterice, magice, kabalistice), care,
odată înființat, să-și propună realizarea, în regim de maximă urgență, a unui program de acțiuni
adecvate, mai ales în scopul „întâmpinării”, corespunzătoare, măcar la nivelul României, a
consecinţelor producerii evenimentului catastrofic-distructiv, major, cunoscut și sub denumirea
populară, specific religioasă, dar improprie și peiorativă, de: „Apocalipsă” (în traducere: Revelație)
cu precizarea că, referitor la restul Lumii, în acest context, foarte întârziat, apreciem că nu ne mai
putem referi și angaja decât în eventuale condiţii de: excepţie, foarte reduse ca număr.
Mai considerăm că trebuie să facem cunoscut, în același context, că, deși am procedat la mai
multe adresări oficiale, către mai multe instituții principale ale Statului Român, precum și către alte
instituții (exemple: Președinție, Guvern, Academia Română, Societatea Națională de Televiziune,
Consiliul Județean Timiș, Instituția Prefectului Județului Timiș, Primăria Municipiului Timișoara ș.a.),
rezultatul concret, din punctul nostru de vedere, a fost nul, deși s-au primit unele confirmări, oficiale, de
primire, a adresărilor în cauză, de la câteva dintre instituțiile menționate anterior.
Pentru a explica și, totodată, a motiva includerea subiectelor, menţionate anterior, în cadrul
prezentei lucrări, menționăm că participanții autentici, remarcați prin fapte deosebite, în cadrul
13

Revoluției Române din decembrie 1989 (RRD-1989), au fost, în marea lor majoritate, și persoane
vocaționate, destinal, a-și putea dezvolta, în anumite condiții, favorabile în acest scop, anumite calități
specifice (denumite, impropriu, în necunoștință deplină, sau totală, de referinţă, ca: paranormale), care
ar fi putut fi utilizați, în prezent, inclusiv în scopul contracarării (în măsura posibilului) a consecințelor
deosebit de grave, previzionate a se manifesta ca urmare a producerii evenimentului catastroficdistructiv, major, menționat anterior.
Într-un alt context, mai menţionăm și faptul că autorul acestei lucrări, cunoscut, public (dar nu și
oficial) ca un important cercetător în domeniul specific de cercetare al Creației Civilizațional-Virtuale
(denumit: paranormal, precum și în alte moduri, în funcţie de context), a întreprins, personal, mai multe
demersuri, prin care s-a adresat unor factori de conducere, pentru a le expune importanța luării în
considerare, într-un mod adecvat, a fenomenului catastrofic-distructiv, major, menționat anterior, față
de care (din câte cunoaștem), în alte state (Rusia, SUA, Israel ş.a.), s-au întreprins și încă se întreprind
cercetări importante (exemple: experimentul denumit, generic: Montauk, desfășurat în SUA, în
localitatea cu același nume, într-o primă etapă (din câte cunoaștem), în anul 1968, sub patronajul
Ministerului Forțelor Armate al SUA, precum și sub conducerea cunoscutului om de știință: John von
Neumann (utilizând, inclusiv: hipnoza progresivă), experiment reluat (tot din câte cunoaștem) în
primăvara anului 2008, sub același patronaj, dar cu o altă conducere, după care (tot din câte cunoaștem),
pe de o parte, Guvernul, de atunci, al SUA a luat decizia de a realiza câteva milioane de sicrie și de a le
depozita în mai multe mine părăsite, iar, pe de altă parte, un număr considerabil de oameni (de regulă
înstăriți și probabil corespunzător informați), inclusiv din România (exemple: Adrian Năstase, Silviu
Prigoană, care au fost chiar mediatizați, în acest sens), și-au construit: adăposturi subterane, dotate cu
generatoare electrice autonome, depozite de alimente ș.a., invocând, ca explicație și, totodată,
motivație, tocmai o probabilă producere, în viitorul apropiat, a unui evenimentul catastrofic-distructiv,
major.
Tot autorul acestei lucrări, mai face precizarea că, exasperat nu doar de lipsa de atenție, oficială,
cu care au fost tratate multiplele sale demersuri de a se înființa un Institut, de stat, de cercetări specific
civilizațional-virtuale (paranormale), inclusiv în vederea preîntâmpinării, corespunzătoare, a efectului
catastrofic-distructiv, major (menționat anterior), s-a ales, ca urmare a solicitărilor sale, doar cu: o
atenție „specială”, cu care este tratat, atât de către organele mass-media, de stat, cât și de către
majoritatea organelor mass-media private, precum și de către anumite servicii, de stat, cunoscute și sub
denumirea, ocultată și mistificată, de: „secrete”, mai ales după ce a anunţat, public, că a înființat, în
disperare de cauză, dar și de mijloace logistice și financiare, necesare în acest scop, un: Centru privat de
cercetări în domeniul creaționist-civilizațional-virtual (paranormal, ezoteric ș.a.), tocmai pentru a
acționa, cât se putea, în asemenea condiții, în mod preventiv, inclusiv pentru a diminua (în măsura
posibilului) consecințele, deosebit de grave, la nivel societal, care (din câte cunoaștem), se previzionează,
de către majoritatea cercetătorilor domeniului în cauză, a se putea manifesta în legătură cu producerea
evenimentului catastrofic-distructiv-major (menționat anterior), între care mai semnalăm (tot din câte
cunoaștem) și: posibilitatea inversării, sau doar a deplasării, corespunzătoare, a polilor magnetici ai
Planetei, cu consecinţe determinante asupra LPM-Fiz-6, în care suntem integraţi existenţial.
Precizăm că, până în prezent, Centrul privat de cercetare, în cauză, a făcut cât a putut și va mai
face, probabil, cât va mai putea, dar trebuie să se știe, mai ales, la nivel oficial, că nici ceea ce s-a făcut și
nici ceea ce se mai poate face (de către Centrul menționat), nu este, nici pe departe, îndestulător, pentru
14

a contracara, corespunzător (adică în măsura posibilului), pericolul reprezentat de probabila producere,
apropiată, a evenimentului catastrofic-distructiv, major, menționat anterior, mai ales în situația în care
activitatea Centrului de cercetări, în cauză, nu a fost și nici nu este, inclusiv în prezent, sprijinită, în mod
oficial, sau măcar în mod neoficial, din punct de vedere logistic și financiar, chiar dacă beneficiarul
principal al rezultatelor acestor cercetări, prestate de către cercetătorii Centrului privat respectiv, este,
de fapt: Statul Român.
Pe de altă pate, dar și în alt context, dorim să evidențiem faptul că în cadrul unor anumite instituții
(exemple: Instituția Prezidențială, Serviciul Român de Informații - SRI), precum și în cadrul anumitor
organizații (mai ales cele de tip: masonic), s-au înfiinţat şi funcţionează (din câte cunoaștem) nu doar
Centre de cercetare, ci și de apărare, respectiv de contracarare, dar și de agresiune civilizațional-virtuală
(respectiv: paranormale, ezoterice ș.a.), referitor la care au „transpirat”, inclusiv la nivel public, anumite
informații, specifice (exemplu: utilizarea „flăcării violete”, la nivelul Instituției Prezidențiale, reclamată de
către parlamentarul PSD V. Hrebenciuc, respectiv angajarea unor persoane cu rolul de consultant special,
precum şi cu rolul de protector special, care au fost angajați, în acest scop (exemple: generalul: Emil
Străinu, respectiv psihologul: Aliodor Manolea, la Instituția Prezidențială), iar alții la un: Departament de
acțiune, de la distanță, din cadrul SRI ș.a., dar care cercetări, respectiv apărări, respectiv contracarări,
respectiv agresări, se realizează (din câte cunoaștem) nu în folosul general, al Statului Român și respectiv
al Populației României, ci doar în folosul unor reprezentanți marcanți, ai unor grupări de interese,
specific clientelare, oculte și subversive, de tip politico-partidic, masonic și chiar mafiot.
Referitor la efortul financiar, necesar pentru înființarea unui Centru minimal de cercetări
civilizațional-virtuale, de care considerăm că avem stringentă nevoie, în prezent, în contextul lumesc
(mondial), deosebit de periculos (menționat anterior), facem cunoscut celor care nu cunosc specificul
problemei în cauză, că bugetul necesar înfiinţării unui Centru, minimal, de cercetări Civilizaţional-Virtuale,
este cu mult mai mic decât cel alocat, oficial (inclusiv de către Guvernul V.V. Ponta), reclamei pentru
turism și repartizat Ministerului Turismului și Dezvoltării, precum și că numai cu suma plătită pentru
întărirea, corespunzătoare, a „brandului” de țară, prin introducerea elementului simbolic, reprezentat
de cunoscuta „frunză verde”, în afișul de spectacol al solistei numită: Lady Gaga (în jur de 100.000 de
euro, din câte cunoaștem), s-ar fi putut înființa și ar fi putut funcționa, de mai mult timp, un Institut, de
stat, de cercetări civilizațional-virtuale, cu câteva filiale în principalele orașe din țară, care, prin
activitatea sa specifică, ar fi contribuit, într-un mod semnificativ, inclusiv la diminuarea efectelor
distructive, previzionate a însoți producerea evenimentului catastrofic-distructiv, major (menționat
anterior), în România, dar și în alte domenii (exemple: depoluarea mediului ambiant, terapia
neconvențională, creșterea gradului de siguranță în funcționare, respectiv reducerea riscului de
producere de accidente, pe principalele rute terestre, respectiv feroviare, din țară, optimizarea
funcționării unor intreprinderi, respectiv a unor instalații complexe: rețele de captare de a apei,
respectiv rețele de filtrare a apelor uzale ș.a.).
Spre final, facem cunoscut că, în cazul, destul de probabil, în care, ne așteptăm că România, ca
stat, respectiv Populația României, vor avea mult de suferit de pe urma producerii previzionatului
eveniment catastrofic-distructiv, major, menționat anterior, precum şi în contextul în care despre restul
Lumii (LPM-Fiz-6), în care existăm, apreciem doar că (din câte cunoaștem) va fi afectat cu mult mai mult,
decât România, ne rezervăm nu doar dreptul, ci şi datoria de a face, public, și alte declarații (mai
complete și mai edificatoare), pentru cei care vor mai exista după data de 18.12.2012 (adică după data
15

previzionată pentru declanșarea evenimentului catastrofic-distructiv, major, menționat anterior), pentru
ca măcar aceștia să cunoască și să înțeleagă ce s-a întâmplat, de fapt, nu doar cu România, ci cu întreaga
LPM-fiz-6, precum și, mai ales, de ce s-a întâmplat, precum și cine au fost, în realitate, cei care, în calitate
de conducători, respectiv de reprezentanți, oficiali, dar și neoficiali, ne-au condus, respectiv ne-au
reprezentat, oficial, în perioada post-revoluționară, până ne-au adâncit, corespunzător, în deosebit de
grava criză societală, în care ne zbatem, inclusiv în prezent, precum și în ce relație s-au aflat aceștia cu
Guvernul Masonic Mondial („din umbră”), care a ales (din câte cunoaștem), tocmai România, pentru a
implementa, la nivel maxim, precum și în regim de mare urgență, politica ocultă, subversivă și deosebit
de distructivă, la nivel societal, numită: „noua ordine mondială”, precum și în ce relație s-au aflat, toți
aceștia, cu Civilizațiile virtuale (CivV) oligarhice, agresionale civilizațional (CivV-AgCiv), care au practicat în
cadrul LPM-fiz-6, în care suntem integrați existențial, o politică de intervenție specifică, în care au utilizat
nu doar: agresiunea civilizațional-virtuală (AgCivV), ci și exorcizarea civilizațional-virtuală (ExCivV) și
chiar înrobirea civilizațional-virtuală (InrobCivV), precum și care a fost, de fapt, rolul fundamental, la
nivel societal, autohton, dar şi la nivel continental, respectiv la nivel lumesc (mondial), pe care l-a avut,
RRD-1989, mai ales, în modul în care LPM-Fiz-6 urma să treacă „oficial”, la nivel zodiacal, de la ErZod-8
(denumită, popular, a: Capricornului) la ErZod-9 (denumită, popular, a: Vărsătorului), precum și de ce au
fost atât de prigoniți și batjocoriți participanții autentici, remarcați prin fapte deosebite, în cadrul RRD1989 (încât mulți dintre aceștia au fost lăsați, în mod deliberat (prin suspendarea indemnizaţiei reparatorii
pe care o primeau), fără mijloace, corespunzătoare, de existență minimală, decentă), precum ... ş.a.
Încheiem conţinutul prezentei anexe, cu precizarea că, potrivit specificului în care se realizează
comunicarea telepatică, de care dispun ComAst, calitatea informaţiilor, pe care aceştia le primesc,
depinde, determinant, de modul în care evoluează, existenţial, fiinţele colective (FC), în care respectivii
ComAst sunt integraţi, existenţial, ca în medii specific locaţionale, respectiv în medii specific
populaţionale, adică ca: FC Locaţionale (FC-Loc, exemple: străzi, pieţe, localităţi, districte, State,
Continente, Lume), respectiv ca FC Populaţionale (FC-Pop, exemple: Familie, Neam, GIntă, Etnie, Popor,
Naţiune). Astfel, cu cât FC, menţionate anterior, evoluează, existenţial, mai benefic, cu atât calitatea
informaţiilor primite, de către ComAst, prin comunicare telepatică, precum şi prin alte moduri de
comunicare, care mai sunt uzitate, în acest scop (exemple: viziuni, vise, premoniţii, stări existenţiale
specifice ca: bucurie, tristeţe ş.a.) este mai bună, respectiv, în caz contrar, calitatea informaţiei primite,
de către ComAst, este cu atât mai rea.
Fenomenul prezentat anterior determină ComAst care conştientizează, în mod corespunzător,
efectele benefice, respectiv nebenefice, pe care le poate avea, la nivel societal, difuzarea unor informaţii
dominant sau chiar predominant corecte, respectiv a unor informaţii dominant sau chiar predominant
incorecte (false), să procedeze la schimburi de informaţii, cu alţi ComAst, pentru a-şi verifica, reciproc,
calitatea informaţiilor primite.
Având în vedere cele menţionate anterior, atenţionăm eventualii cititori ai acestei lucrări, că
informaţiile pe care le-am difuzat includ şi o parte (mai mică sau mai mare), de informaţii false, datorită
nebeneficităţii, corespunzătoare, a mediilor existenţiale (ca FC-Loc, respectiv ca FC-Pop, în care suntem
integraţi existenţial), condiţii pe care nu le putem evita, în totalitate, având, astfel, de ales între a
difuza informaţiile în cauză, după ce au fost verificate, doar în măsura posibilităţilor de care s-a dispus,
sau pentru a nu le difuza, decât parţial, sau pentru a nu le difuza deloc.
16

Se va înţelege, în acest context, pe de-o parte, de ce insistăm, atât, pentru înfiinţarea unui Institut
de cercetări Civilizaţional-Virtuale (paranormale, ezoterice, cabalistice), precum şi, pe de altă parte, că, în
contextul blocării, deliberate, a accesului la mass-media de stat, respectiv privată (în cadrul unor
emisiuni de dezbatere, adecvate), la care sunt supuşi, mai ales, acei ComAst, care practică cercetarea în
cauză, nu doar în folos dominant individual, sau de grup, ci și în folosul dominant social, respectiv
societal, nu dispunem de o cale, mai eficientă, de verificare a informaţiilor în cauză, decât aceea de a le
pune, prin difuzare publică (mai ales prin E-mail), la îndemâna altor cercetători, şi, mai ales, a altor
ComAst, cu invitaţia de a ne comunica opiniile lor, cunoscând, din experienţă, că probabilitatea
corectitudinii informaţiilor depinde, proporţional, de numărul cercetătorilor şi, mai ales, al ComAst care
au primit informaţii identice, sau măcar similare, în legătură cu anumite subiecte, respectiv cu anumite
domenii, de cercetare (investigare), avute în vedere. Apreciem, de aceea, că aceasta este şi calea pe care
trebuie s-o urmăm, în contextul existent, pentru a creşte probabilitatea calitativă a informaţiilor de care
dispunem, mai ales, în legătură cu producerea evenimentului catastrofic-distructiv, major, menţionat
anterior.
Aşteptăm, în consecinţă, opinii, comentarii, sugestii, pe această temă (eventual şi pe alte teme,
considerate importante), pe adresa noastră de E-mail specificată, în antetul acestei lucrări, urmând ca, în
cazul în care timpul rămas o va mai permite, să revenim, prin difuzarea unei ediţii, corespunzător
actualizate, a prezentei lucrări.
P.S. Celor doritori să-şi completeze informaţiile specifice domeniilor de cercetare, respectiv de
 
investigare, respectiv de abordare, incluse în prezenta lucrare, pe care o difuzăm, le recomandăm şi
consultarea următoarelor surse de informaţii:
1. Publicaţia Web: Misfortune Astrală “România” la adresa Web: www.lorin-fortuna.ro
2. Arhiva emisiunii “Deşteptarea României”, difuzată, săptămânal, de către postul TV Online:
Baricada, din Arad, pe adresa Web: www.baricada.ro
Președinte
al
Asociației „VICTORIA” a Luptătorilor în Revoluție, din Timișoara
Lorin Fortuna

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu