joi, 25 octombrie 2012

Vectori societaliGrupul Constituțional „Timișoara”
E-mail: desteptarea.romaniei.2012@gmail.com
Timișoara
.10.2012
Listă - proiect
cu propuneri pentru a fi selectate, de către o comisie abilitată și competentă, în vederea constituirii Academiei moral-civice a României, precum și pentru a fi selectați, în vederea cinstirii și recompensării lor, oficiale, prin intermediul unei Legi a Recunoștinței, aferentă personalităților care s-au evidențiat în mod autentic, precum și cu merite deosebite, în apărarea și promovarea idealurilor Revoluției Române din decembrie 1989, în perioada post-revoluționară:
 1.  Agache Catinca
 2.  Anca Augusta
 3.  Anghel Cristina Irina
 4.  Avrămuță Cezar
 5.  Bejan Petruța
 6.  Bocșa Ioan
 7.  Butaciu Maria
 8.  Călinescu Mihaela
 9.  Căpraș Simion
 10.  Chirieac Bogdan
 11.  Ciochină Ioan
 12.  Ciuvică Mugur
 13.  Chiriță Alexandru
 14.  Clipa Margareta
 15.  Cosovan Constantin
 16.  Darie Georgeta
 17.  Dincă Dumitru
 18.  Dumitrescu Răzvan
 19.  Fortuna Lorin Ioan
 20.  Fortuna Viorel Octavian
 21.  Galetin Gheorghe
 22.  Gâdea Mihai
 23.  Gheorghiu Doina Eugenia
 24.  Ghișe Ioan
 25.  Hărțău Sorin
 26.  Ieran Nicolae Ilie
 27.  Iordache Claudiu
 28.  Pomohaci Cristian
 29.  Puia Carol
 30.  Puia Rodica
 31.  Rachieru Adrian
 32.  Roșu-Matei Elena
 33.  Rotaru Pamfil
 34.  Stancu Oana
 35.  Striblea Cătălin
 36.  Szasz-Sebeș Paul
 37.  Szasz-Sebeș Magda
 38.  Șerbănescu Ilie
 39.  Tănase Vasile
 40.  Tănase Victor
 41.  Tudor Nicolae Adrian
 42.  Ursu Adrian
 43.  Vahnovan Anca
 44.  Voicilă Valentin
Observații:
Demersul pe care îl întreprindem considerăm că este de mare importanță pentru a pune în evidență pe acei oameni care pot fi considerați ca: vectori societali benefici, în sensul că prin acțiunile lor catalizează evoluția benefică a societății, într-un context în care, din nenorocire, există mult mai mulți oameni care, în calitate de: vectori societali nebenefici, catalizează evoluție nebenefică a societății, ambele categorii fiind caracterizate, de regulă, printr-un personalism energetic deosebit, care îi ajută, dar și îi determină să devină motoare societale care antrenează, în bine, dar și respectiv în rău, evoluția unei societăți. Vectorii societali constituie o categorie, considerată de importanță fundamentală, în cadrul Științei Existențialiste (denumită, impropriu, în anumite perioade istorice, și ca: Ezoterism, respectiv Magie ș.a.). Vectorii societali beneficiază de capacitatea de a fi în măsură să antreneze, în mișcarea lor societală, și alți, mai mulți, sau mai puțini oameni, iar atunci când reușesc să alcătuiască, împreună, o masă critică vectorială societală, pot ajunge să determine schimbări importante, la nivel societal, în bine, respectiv în rău, adică să înfăptuiască istorie societală. Antagonismul celor două categorii de vectori societali caracterizează și dramatismul confruntării dintre aceste categorii, la nivel societal. Din punct de vedere al științei existențialiste, vectorii societali sunt caracterizați și prin ceea ce am putea defini, inclusiv ca un parametru personal, ca fiind: vocație existențială societală, de a genera o stare de bine, respectiv o stare de rău, la nivel societal.
Nu avem pretenția că propunerile anterioare sunt, în totalitate, corecte, deoarece nu avem la dispoziție o dimensiune, la nivel societal, a vectorilor societali implicați în acțiunea de transformare, în bine, respectiv în rău, a societății noastre. Apreciem însă, ca deosebit de important, declanșarea unui asemenea demers, într-un context societal care ni se pare a fi similar, chiar dacă nu și identic, cu starea societății românești premergătoare declanșării Revoluției Române din Decembrie 1989. În acest prim demers, realizat în scopul propus anterior, ne rezumăm doar la a ne referi exclusiv la: vectorii societali specifici stării de bine societal, așa cum o percepem, desigur, cu o subiectivitate corespunzătoare, la nivelul Grupului Constituțional „Timișoara”.
Rolul vectorilor societali este fundamental în evoluția benefică a populației unui stat, de la stadiul de adunătură populațională, la cel de populație etnicizată, respectiv la cel de popor, respectiv la cel de națiune. Așteptăm din partea celor doritori să intre, cu noi, într-un dialog pe tema menționată anterior, precum și în legătură cu persoanele/personalitățile propuse a fi avute în vedere, în opinia noastră, pentru a fi analizate și respectiv apreciate ca vectori societali ai evoluției benefice a societății, precizând că, în opinia noastră, potrivit experienței noastre societale, evoluția unui vector societal poate fi sinuoasă, oscilând între benefic și nebenefic, în funcție de condițiile existențiale specifice în care își desfășoară existența. Așteptăm, de asemenea, propuneri din partea celor doritori să o facă, pentru alte persoane/personalități, care, în opinia lor, sunt recomandate, mai ales prin faptele lor de implicare societală, pentru a fi incluse pe o posibilă listă a vectorilor societali, integrați existențial în România post-revoluționară, însoțite însă și de motivațiile corespunzătoare.
În acest context, recomandăm să fie analizate, respectiv apreciate și persoanele/personalitățile pe care le propunem a fi avute în vedere pentru a fi selectate în vederea alcătuirii unei instituții moral-civice (pe care am denumit-o, generic, în mod provizoriu: Academia moral-civică a României), atât pentru a declanșa un proces de analiză, respectiv de apreciere, inclusiv meritocratică, a posibililor vectori societali ai României post-revoluționare, cât și pentru a-i face cunoscuți, inclusiv în calitate de exemple vrednice de urmat, ca implicare și activare societală, de către acei oameni care, în conștiința lor, simt, puternic, imboldul și chiar necesitatea implicării active la nivel societal.
Încheiem aceste observații pe care le considerăm necesare pentru a ne fi înțeleasă și apreciată, cât mai corect, inițiativa demersului prezentat anterior, cu precizarea finală că, în mod deliberat, nu vom lua în considerare propunerile de persoane/personalități, referitor la care apreciem că nu dispun de o dimensiune morală, precum și de o conștiință socială, corespunzătoare, chiar dacă dispun de alte calități, chiar la nivel de performanță deosebită, dar, din punct de vedere moral-societal, sunt impregnate de un oportunism specific, care îi împiedică să poată deveni vectori ai binelui societal.
Lorin Ioan Fortuna
Coordonator al Grupului Constituțional „4Timișoara”4

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu